WODOROWĘGLAN SODU, SODA OCZYSZCZONA (NAHCO3) - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WODOROWĘGLANÓW, WODOROSÓL KWASU WĘGLOWEGO I SODU, KTÓRA STOSOWANA JEST GŁÓWNIE JAKO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW PROSZKU DO PIECZENIA I DODATEK DO ŻYWNOŚCI REGULUJĄCY PH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SODA to:

wodorowęglan sodu, soda oczyszczona (NaHCO3) - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu, która stosowana jest głównie jako jeden ze składników proszku do pieczenia i dodatek do żywności regulujący pH (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SODA

SODA to:

zwyczajowa nazwa węglanu sodu (na 4 lit.)SODA to:

stosowana do wyrobu mydła (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODOROWĘGLAN SODU, SODA OCZYSZCZONA (NAHCO3) - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WODOROWĘGLANÓW, WODOROSÓL KWASU WĘGLOWEGO I SODU, KTÓRA STOSOWANA JEST GŁÓWNIE JAKO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW PROSZKU DO PIECZENIA I DODATEK DO ŻYWNOŚCI REGULUJĄCY PH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.601

OPENER, TYP ANTROPOLOGICZNY, POLIMORFIZM, DERYWAT, ZWIERZĘ, TRUD, CYMETYDYNA, BIKRON, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, WILGA, PLECHOWIEC, ODWAR, WIELETA, TŁUMACZKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, REKOMPILACJA, MLECZ, DITERPEN, MROK, OPIEKUŃCZOŚĆ, ZARUSKI, INTEGRACJA POZIOMA, BOROWIK GRABOWY, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, ELURA, SPOIWO MALARSKIE, KREDYT RATALNY, PEWNOŚĆ, EKSPRES KOLBOWY, BRZUCHORZĘSKA, ABRAZJA, CIĄGNIK SIODŁOWY, BALECIK, PRĄD JEDNOFAZOWY, KOLUMNA, VIADANA, LEWKONIA, AEROLIT, REFLUKS, TWINNING, TURMA, SYRENI ŚPIEW, RĘKAWEK, ALIT, GŁOSKA NOSOWA, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, AZOTEK, ANIOŁEK, DITLENEK, GATUNEK ZAGROŻONY, DRAKOPELTA, GŁOWICA MAGNETOFONOWA, JARSTWO, UNIWERSYTUTKA, LOTNICZKA, TUJAN, PROSTOWNIK SELENOWY, ISMALIA, JĘDZA, SKARABEUSZ, ALKOHOL, NERWOWOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, FLEKAINID, LITRÓWKA, POSUWISTOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, TANIEC BRZUCHA, TOPOLOGIA SZYNOWA, KUTER TORPEDOWY, SMAK, TEREM, FIKCJA, KABRIOLET, KWAS DICHROMOWY, ALTÓWKA, OSIOWCE, MODEL AKTANCJELOWY, BIJATYKA, WITAMINA C, KOŃ UKRAIŃSKI, OPIESZAŁOŚĆ, ZAPYCHACZ, KOŚĆ ZĘBOWA, PACZYNA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, SMARKULA, WREDOTA, ROSSINI, CEROWACZKA, BACHATA, JĘZYK PENDŻABSKI, PREPROCESOR, KANTOŃSKI, TABOR, TERMOLUMINESCENCJA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, AKKADYJSKI, CHODZĄCA REGUŁA, CHŁODNICOWIEC, KLIOCHINOL, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, ZAJĄKNIĘCIE, HINDUSKI, FREESTYLE, ŻABA ŚMIESZKA, SPRAWNOŚĆ, WATAŻKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, TOŻSAMOŚĆ, KWIATEK, OSIEDLE, C.O, BANANOWA MŁODZIEŻ, ANAEROBIOZA, KANAŁ ŻEGLOWNY, BIELINEK RUKIEWNIK, NAWÓJ, SZYSZEŃ SOSNOWY, BETAINA, GRZECH, NAZWA INDYWIDUALNA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, GLOTTOCHRONOLOGIA, KOMEDIA ROMANTYCZNA, SIDLISZ PIWNICZNY, KORYTO RZEKI, MIĘKISZ POWIETRZNY, SŁONKA, ŁĄCZNIK, RICHTER, ZWODZICIEL, NARADA, HALIT, ASFALT SZTUCZNY, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, WYBIERACZ, ANTAGONISTA, NIEGOSPODARNOŚĆ, HYDRA, IDEAŁ, OWIJARKA, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, WRZASKLIWOŚĆ, MACH, PŁONNIK WŁAŚCIWY, TYLCZAK, OMIEG WSCHODNI, SEGMENT, WENESEKCJA, JĘZYK AŁTAJSKI, HARMONIJKA, TERAPIA AWERSYJNA, GLORIETTA, NADOLOL, WĘGIEL, GEN HIPOSTATYCZNY, MIODOJAD MARMURKOWY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, MAJCHER, INDYJSKI, DIADEMODON, KORALINA, BRUTALNOŚĆ, PODWIELOKROTNOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, BOLSZEWIA, SER PODPUSZCZKOWY, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, PODWÓJNY AGENT, ZAWIŁOŚĆ, SERDECZNIK POSPOLITY, HOBBY, BABKA, ROZWAŻNOŚĆ, KUCHNIA POLOWA, DOBRA STRONA, NEOGNATYCZNE, SZESNASTKA, OKADIA PRĘGOWANA, GEN LETALNY, BORAKS RODZIMY, ROGAL, MAGNETON BOHRA, ŚWIATŁO DZIENNE, POCHÓD, POMYWAK, SZPADRYNA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, RENTIER, BURDA, MIEJSCOWY, KOMITET KOORDYNACYJNY, KATERING, POMPA ŁYDKOWA, BUXTEHUDE, IMITACJA, RAFAEL, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ANTYROMANTYZM, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, ALAWIZM, MENUHIN, SPOT, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, IKONOGRAFIA, RESPIRATOR, PODEJŹRZON MARUNOWY, DZIERZYK SENEGALSKI, WALUCIARZ, KWAS BURSZTYNOWY, NUMEREK, NUDZIARZ, KRETYŃSKOŚĆ, DERMOKOSMETYK, ALKANTARZYSTA, ŚWIADEK KORONNY, BEZTORBIKOWATE, RACKA, WORCZAKOWATE, GAZ MUSZTARDOWY, DOPALACZ, PRZECHÓW, SCHODY, ARANŻER, BIDAKA, FILOZOF, TRIAL, AKT OSKARŻENIA, ELEKTRODA CHLOROSREBROWA, GORĄCE KRZESŁA, CHODNICZEK, HISTORYZM, CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO, GLUKURONID, SZYPLIN, ROKIET CYPRYSOWATY, GRAFIK, KONODONT, SZAKŁAKOWATE, PROSTOMYŚLNOŚĆ, PRODUKT UBOCZNY, HIPOTEZA SUSLINA, BATAGUR BASKA, PIKOTKA, FUNKCJA AGREGUJĄCA, ORTOPTYSTKA, BABIOGÓRKA, KOCIOŁEK, SAMORZĄDNOŚĆ, KALIPSO, GRZESZNOŚĆ, ŁADNA HISTORIA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, OSTROŚĆ, BORAS, MIÓD SZTUCZNY, WOKALIZA, OSTROŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, ŚCIANA, ROŚLINY OSIOWE, PÓŁSIOSTRA, ZAPONA, FLORENTYNKA, ŚWIATŁA DROGOWE, ŚMIERDZIEL, CŁO OCHRONNE, STRAŻNIK, PASJONAT, NIEKONKRETNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, JĘZYK INDIAŃSKI, KURATORKA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, HURYSA, UKOICIEL, WORECZKOWY, ANALIZA, AGENCJA, WIENIAWSKI, FALA PRZYBOJOWA, JEZUITA, UNIFORM, NIEAKTUALNOŚĆ, MEDIUM, USTONOGI, NATARCZYWOŚĆ, PSEUDOLAGOZUCH, TYMOL, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POBRATYMSTWO, OPERETKA, ?NIEDOSTRZEGALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODOROWĘGLAN SODU, SODA OCZYSZCZONA (NAHCO3) - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WODOROWĘGLANÓW, WODOROSÓL KWASU WĘGLOWEGO I SODU, KTÓRA STOSOWANA JEST GŁÓWNIE JAKO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW PROSZKU DO PIECZENIA I DODATEK DO ŻYWNOŚCI REGULUJĄCY PH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WODOROWĘGLAN SODU, SODA OCZYSZCZONA (NAHCO3) - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WODOROWĘGLANÓW, WODOROSÓL KWASU WĘGLOWEGO I SODU, KTÓRA STOSOWANA JEST GŁÓWNIE JAKO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW PROSZKU DO PIECZENIA I DODATEK DO ŻYWNOŚCI REGULUJĄCY PH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SODA wodorowęglan sodu, soda oczyszczona (NaHCO3) - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu, która stosowana jest głównie jako jeden ze składników proszku do pieczenia i dodatek do żywności regulujący pH (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SODA
wodorowęglan sodu, soda oczyszczona (NaHCO3) - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu, która stosowana jest głównie jako jeden ze składników proszku do pieczenia i dodatek do żywności regulujący pH (na 4 lit.).

Oprócz WODOROWĘGLAN SODU, SODA OCZYSZCZONA (NAHCO3) - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WODOROWĘGLANÓW, WODOROSÓL KWASU WĘGLOWEGO I SODU, KTÓRA STOSOWANA JEST GŁÓWNIE JAKO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW PROSZKU DO PIECZENIA I DODATEK DO ŻYWNOŚCI REGULUJĄCY PH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WODOROWĘGLAN SODU, SODA OCZYSZCZONA (NAHCO3) - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WODOROWĘGLANÓW, WODOROSÓL KWASU WĘGLOWEGO I SODU, KTÓRA STOSOWANA JEST GŁÓWNIE JAKO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW PROSZKU DO PIECZENIA I DODATEK DO ŻYWNOŚCI REGULUJĄCY PH. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x