ŻARTOBLIWE OKREŚLENIE OSOBY (CZĘSTO: DZIECKA LUB INNEGO DOMOWNIKA), KTÓRA CZĘSTO COŚ PSUJE, BAŁAGANI ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKODNIK to:

żartobliwe określenie osoby (często: dziecka lub innego domownika), która często coś psuje, bałagani itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKODNIK

SZKODNIK to:

organizm żywy, który powoduje szkody w rolnictwie, leśnictwie, stanowi zagrożenie dla magazynowania przez człowieka rzeczy itp (na 8 lit.)SZKODNIK to:

osoba, która szkodzi jakiejś sprawie, której działalność jest szkodliwa (na 8 lit.)SZKODNIK to:

żartobliwe, pieszczotliwe określenie zwierzęcia domowego, którego hodowla bywa słodkim ciężarem z powodu szkód, jakie potrafi wyrządzić (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWE OKREŚLENIE OSOBY (CZĘSTO: DZIECKA LUB INNEGO DOMOWNIKA), KTÓRA CZĘSTO COŚ PSUJE, BAŁAGANI ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.998

DASZEK, OBRONA, PRZECIWWSKAZANIE, ROŚLINA KWASOLUBNA, KNAJPIARZ, RDZEŃ, PRĄTNIKOWCE, PLOTER TNĄCY, DAWCA NARZĄDÓW, ZANIECZYSZCZENIE, PASTISZ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, APOLIŃSKOŚĆ, WARIACJE, HALO, BAZA TRANSPORTOWA, PLEBS, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ANTROPOZOONOZA, ZBIERACZ, ROZLEGŁOŚĆ, DUSZA, OŚCIEŻE, UNYTKO, KAPISZON, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, RILEY, BRUKSELA, TITR, TRANSPOZYCJA, OPIEKUN, SAMOGRAJ, GORSET, ALUZJA LITERACKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, OCZKO, TOPIEL, GNIAZDO, POWIEŚĆ RZEKA, BALON, WIDMO SYGNAŁU, ZJAWISKO, IDEALNOŚĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, LANIE, POLSKOŚĆ, DŻINSY, ALGORYTM ITERACYJNY, KRÓTKA PAMIĘĆ, HAFLINGER, TECHNIK LABOLATORYJNY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CHOWANIEC, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KUCHNIA GAZOWA, LAMBREKIN, GRANICA, FALA, PRZEWÓD, LINA, ROSOŁEK, FAKT, ZNAK, MSZA, PYTANIE, CIEMNOGRÓD, LASECZKA WĄGLIKA, KIJEK, NIEAKTUALNOŚĆ, PEŁNOMOCNIK, KASETKA, POLISA POSAGOWA, ŁUK ELEKTRYCZNY, METODA PERKALA, HUBA SINIAK, INTRUZJA, PŁYTA STOLARSKA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, IMMUNOSUPRESOR, OBYWATEL, DETENCJA, STREPITOSO, HECA, TAŚMA, OKRĘT FLAGOWY, INTENSJONALNOŚĆ, POLONISTYKA, STARE MIASTO, ALTOSTRATUS, UNIA REALNA, BITWA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, WYMIENNIK, DEKLARACJA, SKINIENIE, MEDALION, SIŁA, GARY, WSPÓŁZAWODNICTWO, PLUS, KAWLATA, METAL, ZAKŁAD, GRAF PÓŁEULEROWSKI, ADORACJA, BEZCELOWOŚĆ, KASZTEL, WYRAZ POCHODNY, FORMA ODLEWNICZA, ADAPTACJA, SAMOISTNOŚĆ, MUZYKANT, OGNIK, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, SYR, MŁOT, PODKŁAD, OSSIA, BIZNES WOMAN, POBIAŁKA, BEZPOWROTNOŚĆ, SIEĆ, KURATORSTWO, OSTATNIE PODRYGI, KRZEWICIEL, BAKAS, SOSNA GÓRSKA, SYMPOZJON, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PIŁA, SMORODINÓWKA, ŁEZKI, CZOŁO, JEDNOSTKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CERATA, KLUSKI ŚLĄSKIE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, WYŻYNA, ARNIKA GÓRSKA, WKŁAD, TWORZYWO, KRWIŚCIĄG, ZAZULA, KREM, PRZODOMÓZGOWIE, KONFIGUROWANIE, KONTERFEKT, CYWILNOŚĆ, ŻUPA, VOTUM, OSIEDLE, POMPA POŻARNICZA, ISTOTA RZECZY, TEMPERATURA ROSY, SZYB, BULLA, FILET, ŹRÓDŁO POLA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, INTERIOR, MOSTEK, BADACZ POLARNY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KOREK, ANATOMIA KLINICZNA, PRZYDROŻE, BEZCZELNOŚĆ, PATRONKA, NIEWIERNOŚĆ, COKÓŁ, LATOROŚL, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, TROPIK, BĄBEL, DRAŻLIWOŚĆ, TĘPOZĘBNE, OSA, OPONKA, BEAN, SUKNIA DEJANIRY, OFERTA WARIANTOWA, REPUTACJA, TRÓJKĄT, ŚWIATŁO, KIERUNEK, KONFESJA, DAMA DO TOWARZYSTWA, WATAŻKA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, WRĄB, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, KAMELIA, SZADŹ, SOS, BIOCHEMIA, ETRANŻER, ODWYKÓWKA, PARKIET, SKUTECZNOŚĆ, SAMOCHODZIARZ, RODZINA KATYŃSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, HORYZONT ZDARZEŃ, POTWORKOWATOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, OLEJEK ABSOLUTNY, OBÓJ MIŁOSNY, POTNIK, FUCHA, KARŁOWATOŚĆ, UPADEK, MAKARON, TACA, SIUR, TEST, SMORZANDO, CIĘGNO KOTWICZNE, WYNAJMUJĄCA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, POJAZD SZYNOWY, BŁONICA GARDŁA, KOŃCÓWKA, TRIFORIUM, WARSTWA ABLACYJNA, METABAZA, TARAS, PRÓG, SEGMENT, PAMIĘĆ, SĄD GARNIZONOWY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, SZLACHETNOŚĆ, PÓŁKLUZA, BYLINA, OKROPNOŚĆ, GRA W KARTY, ANALOG, FURGONETKA PANCERNA, UPROSZCZENIE, ULGA REMONTOWA, ZBIÓRKA, ŻNIWIARKA, LAMA, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, TROMPA, FARMAKOTERAPIA, WYRAŹNOŚĆ, KONTRAPUNKT, AUTOMAT, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PRZEDZIAŁ CZASOWY, TINGEL, DOMY, WIRUS MAKR, OSTRA REAKCJA NA STRES, SZCZĄTEK, ALARM BOJOWY, OKO OPATRZNOŚCI, ROZGRZEWACZ, ARTEFAKT, CZWORONÓG, KRÓTKOWIDZTWO, OKOP, WAĆPANNA, KARKAS, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, IMPRESYWNOŚĆ, STEMPEL, KARAKUŁY, FANABERIA, WIĘZADŁO, CIAŁO, RATING, ALBUMIK, ASTROSPEKTROSKOPIA, TEOZOF, KONSUMENT, TEATR, BATALION WARTOWNICZY, INFLACJA INERCYJNA, WELUR, BON, DYFUZJA KULTUROWA, FAKTOR, WYGŁOS ABSOLUTNY, GRÓB SKRZYNKOWY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, RAKARZ, GRAWITON, ROBOTY PRZYMUSOWE, HURTNICA ZWYCZAJNA, HIEROGLIFY, KSIĘSTWO, POLER, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, IGRASZKA SŁOWNA, ?WARTKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.998 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWE OKREŚLENIE OSOBY (CZĘSTO: DZIECKA LUB INNEGO DOMOWNIKA), KTÓRA CZĘSTO COŚ PSUJE, BAŁAGANI ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWE OKREŚLENIE OSOBY (CZĘSTO: DZIECKA LUB INNEGO DOMOWNIKA), KTÓRA CZĘSTO COŚ PSUJE, BAŁAGANI ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKODNIK żartobliwe określenie osoby (często: dziecka lub innego domownika), która często coś psuje, bałagani itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKODNIK
żartobliwe określenie osoby (często: dziecka lub innego domownika), która często coś psuje, bałagani itp (na 8 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWE OKREŚLENIE OSOBY (CZĘSTO: DZIECKA LUB INNEGO DOMOWNIKA), KTÓRA CZĘSTO COŚ PSUJE, BAŁAGANI ITP sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ŻARTOBLIWE OKREŚLENIE OSOBY (CZĘSTO: DZIECKA LUB INNEGO DOMOWNIKA), KTÓRA CZĘSTO COŚ PSUJE, BAŁAGANI ITP. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x