CIEMNA (WYNIKAJĄCA ZE ZMĘCZENIA LUB CHOROBY) OBWÓDKA WOKÓŁ OKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SINIEC to:

ciemna (wynikająca ze zmęczenia lub choroby) obwódka wokół oka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SINIEC

SINIEC to:

Ballerus ballerus, rozpiór - gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) (na 6 lit.)SINIEC to:

siniak, krwiak (zwykle, gdy relatywnie duży) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIEMNA (WYNIKAJĄCA ZE ZMĘCZENIA LUB CHOROBY) OBWÓDKA WOKÓŁ OKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.635

ŻONISKO, ANTURAŻ, ASYSTA, HANGAR, MODA, TON, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, ANALIZA, SER TOPIONY, BAZA LOTNICZA, KOŁTRYNA, AKWEN, POMNIK, POJAZD KOLEJOWY, GETRY, TEATR, PUNKT KARNY, MAJSTERSTWO, DYKTAT, KSIĄŻĘ, ORION, SKUTEK PRAWNY, LEFLUNOMID, ANTYCYPACJA, SPADKOBIERCA, HALO, CENTRALA, TEST, ŁAŹNIA, SOLIDARYZM, OPTOMETRYSTA, ŻACHWA, HASŁO, OKRĘT DOZOROWY, ANGIELCZYK, NASTURAN, PODRYG, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SZNAPS, AEROZOL, PRZETWÓRCZOŚĆ, DAMAST SKUWANY, LEJTNANT, PANORAMA, BRYTFANNA, AJENCJA, KERATOSKOP, PARKA, TRAP, KNEL, MARMURKOWANIE, PAWĘŻ, PRZEPLOTNIA, DRAMAT WOJENNY, KOLAUDACJA, KONDOMINIUM, CHOCHOŁEK, ORKAN, TARAS WIDOKOWY, OŚZIEMI, TWIST, PLIK DŹWIĘKOWY, PASTWA, ŁOTEWSKI, KONURBACJA, MATURKA, ŚWIADEK KORONNY, UBARWIENIE OCHRONNE, WYZWISKO, GROTESKA, PRZEBÓJ, HIPERDŹWIĘK, SZYSZKA, KUCZBAJA, GŁOWACZ, OSADA, ZWIASTUN, KWADRATURA, AZYDEK, CONSILIUM, WARUNEK LOKALOWY, MOBBING, MLEKO, SQUATTER, IMPLEMENTACJA, TARCZA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WYMIAR, SKORUPA, DRZEWO IGLASTE, BEFSZTYK, GŁÓWKA ARTYKUŁU, FORLANA, OLEJ Z OLIWEK, KATAPULTA, STOŻEK USYPISKOWY, KOMBAJN, MAKROPOLECENIE, OPCJA WALUTOWA, GORĄCA KREW, OKRES, KURTYNA, SITKO, TAKSON MONOFILETYCZNY, SPŁUKIWANIE, POMOC DROGOWA, KWASZONKA, KRETYNKA, OBMUROWANIE, MOTORÓWKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, WAFEL, KAKAO, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, FILM WOJENNY, GŁOSICIEL, KLIKOWOŚĆ, SKRA, ADIDAS, PÓŁSIOSTRA, SONAR, ROLNIK INDYWIDUALNY, PREPAID, ZBAWICIELKA, PASTYŁA, SSANIE, BROKAT, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, DZIEWUSZKA, KAMELEON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, OPERACJA LOGICZNA, WSPARCIE, SAKWA, ZAPOJA, TRUBADUR, FUCHA, ZAKOŃCZENIE, ZNAKOMITOŚĆ, SIOSTRA, PEDAŁÓWKA, ÓSMY, SYNTETYK, BAKTERIA ŚLUZOWA, ARALIA, ZAŁOM, DWURURKA, GALARETA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KONTROLA SKARBOWA, WRAK, SKANER OPTYCZNY, PŁYWACZ, FIKOŁEK, JEDYNKA, WYRÓB TYTONIOWY, PRZEWIĄSŁO, MIESZARKA, ASFALT, COŚ NA ZĄB, PÓŁGOLF, HIPOTEKA, PRAŻONKA, LOBELIA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, SEQUEL, PULARES, NIECZUŁOŚĆ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, BORDER, SCHEDA, BECZKA PROCHU, WELUR, CZAS ZIMOWY, LEJ, SZAŁ, LUNETA, NAGRODZENIE, BORDER, KALKA, SIODZI, KILKAKROTNOŚĆ, OCHRONA ŚRODOWISKA, FOTOALBUM, NIGER, ABSZTYFIKANT, GALETA, LIPOLIZA, MASER, PASZTETÓWKA, CIĄGI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, CHOROBA WIRUSOWA, KOEGZYSTENCJA, WRZĘCHY, CZAS PÓŁTRWANIA, FUSY, MESZEK, SALAMI, TEMAT, KURWIARZ, SAMOWOLA, OBRÓŻKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PIĘĆDZIESIĄTKA, KAPITEL, KONIUNKCJA, PACJENT URAZOWY, POSADZKA, DOBRA STRONA, CEMENT, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, LAKIER, SER ŻÓŁTY, PLACUSZEK, KRÓLOWA MATKA, MISIO, BRAMKA SAMOBÓJCZA, FRAGMENTARYZACJA, KONWENT, OSZCZĘDNOŚĆ, COKÓŁ, FIGURA, KALIBER, KASZTEL, EFEKT SNOBIZMU, PRZEMYSŁÓWKA, MELASA, LATARNIA, WSZECHSIŁA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ZAŚLEPIENIE, DRIBLING, TYMPANON, KRATER WULKANICZNY, ATRYBUCJA STABILNA, GORCZYCZNIK, WPŁATA, MEFLOCHINA, LAMA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, CHOROBA SOMATYCZNA, KLASYFIKACJA ABC, RATING, CYTOSTATYK, POŚWIST, NIEDORÓBKA, WYBUCHOWOŚĆ, ŚCIÓŁKOWANIE, PODBIERACZ POKOSÓW, SUPRAPORTA, SŁODYCZ, WIEŻA KONTROLNA, EFEKT SNOBA, SALETRA, BURRITO, WSPÓLNOTA, KONTYNGENT, SPODECZEK, DOROBKOWICZ, BLUSZCZ, PRZEZIERNIK, POWSINOGA, MORAWSKI, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, ESCALIVADA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CZEREP, SPRZĄGLE, MSZA GREGORIAŃSKA, STATUS SPOŁECZNY, ANGOL, RESTRYKCJA, ZMAGANIA, RETROGRADACJA, WIDŁAK, FROTKA, WEZYRAT, PARKIETAŻ, NIC, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KAUCZUK BUTYLOWY, FALANGA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, EGZONUKLEAZA, ESKADRA, PRZEDZIAŁ, LOT SZYBOWCOWY, KOCZ, KAŁMUK, RUTENIZACJA, KULT, KORDIAŁ, DRĄŻEK SKRĘTNY, OBIEGNIK, REZYDUUM, SZLARA, WOLE OKO, ?ROZPUSZCZALNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIEMNA (WYNIKAJĄCA ZE ZMĘCZENIA LUB CHOROBY) OBWÓDKA WOKÓŁ OKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIEMNA (WYNIKAJĄCA ZE ZMĘCZENIA LUB CHOROBY) OBWÓDKA WOKÓŁ OKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SINIEC ciemna (wynikająca ze zmęczenia lub choroby) obwódka wokół oka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SINIEC
ciemna (wynikająca ze zmęczenia lub choroby) obwódka wokół oka (na 6 lit.).

Oprócz CIEMNA (WYNIKAJĄCA ZE ZMĘCZENIA LUB CHOROBY) OBWÓDKA WOKÓŁ OKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CIEMNA (WYNIKAJĄCA ZE ZMĘCZENIA LUB CHOROBY) OBWÓDKA WOKÓŁ OKA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast