Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KTOŚ PASKUDNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ PASKUDNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASKUDA to:

ktoś paskudny, bardzo nieładny lub coś paskudnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASKUDA

PASKUDA to:

ktoś okropny, paskudny, zwłaszcza niewdzięczny, ktoś, kto zrobił coś paskudnego lub ma paskudną cechę charakteru (na 7 lit.)PASKUDA to:

coś, co wzbudza obrzydzenie, wstręt poprzez inne cechy niż brzydota (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ PASKUDNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ PASKUDNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.929

ZIELONE, OLEANDER, CEREMONIA, DOLMAN, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, PLEUSTOFIT, ZBOCZENICA, UKORONOWANIE, CUDZOZIEMSKOŚĆ, NIECKA WYPADOWA, MUZYCZKA, POCZWARA, EKSTRAWERSJA, LAMPA LUTOWNICZA, POBLISKOŚĆ, STWORZENIE NIEBOŻE, DONICA, ŚLEPE WROTA, DZIECIĘCOŚĆ, ZAGŁÓWEK, MUSZTARDA DIJON, PLAMICA, SIEKIERA, WIZYTÓWKA, RELACJA PRZECHODNIA, PIANKA, KOMISJA REWIZYJNA, SZCZENIACZEK, CECHA CZYNNOŚCI, KILOGRAM, ARYJSKOŚĆ, ŚRODKI, WYDOLNOŚĆ, GRETING, NIEOSTROŚĆ, ŁYSAK, ALLOMETRIA, CUDZOŚĆ, BALIA, RETRAKCJA, DOCHÓD, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, KLONOWANIE, BUT NARCIARSKI, KOMBATANT, CHUJNIA, PAROWNICA, PARADOKS OLBERSA, SZTYCH, NORMA, KATAR SIENNY, STAN, IMMUNOSUPRESOR, KLAWIATURA, ODMIANA UPRAWNA, KURIOZUM, SUWNICA, KASŁANIE, OSTROGI, SZACHT, KACZKA, CNOTA KARDYNALNA, ODCHYŁ, LIFTING, ZBŁĄKANA OWIECZKA, PRAKTYCZNOŚĆ, PODPORA, DEMON, ENERGOELEKTRYK, KARDIGAN, OGLĄDACZ, WILGOTNOŚĆ, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, BAT, ŻUBR KARPACKI, CIĄGNIK, KOMPLIKACJA, ZAWODOWIEC, CYFOMANDRA, ADRES KORESPONDENCYJNY, MAMICIEL, KARTAUN, JEDNOSTRONNOŚĆ, INCYDENTALNOŚĆ, LUNETA, KANAŁ PRZERZUTOWY, PRZEWROTNOŚĆ, INDOS, SUROWOŚĆ, ILOCZAS, NASTROJOWOŚĆ, ROMANS, PURPURAT, WINA KWALIFIKOWANA, MORGA, CZAS, CZEPLIWOŚĆ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, WYBUCHOWOŚĆ, ARTEFAKT, RÓŻA BAZALTOWA, NIĆ, KASZTELANIA, ŚLIWKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KOCZOWNIK, PANICHIDIA, EKSPERTKA, AUTOMAT TELEFONICZNY, KNEDLE, ADHD, BANAN, PALCÓWKA, PAMIĄTKOWOŚĆ, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, BRUZDA, BACIK, INTUICYJNOŚĆ, PŁATKI ZBOŻOWE, ŁAJNO, CARAT, LENIWIEC, ŚWISTEK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, WOLT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, GRÓDŹ, KOMPLETNOŚĆ, ŚWIŃSKA MORDA, ZAMSZ, URBARIUM, BOBOWATE WŁAŚCIWE, TELEKONWERTER, GRODZA, AWANTURA, PRZESZUKANIE, PANNEAU, TAJSTRA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KAPRALSTWO, AFERALNOŚĆ, PASKUDZTWO, GLOBUS, OKOLE, KĄT WYPUKŁY, ALPAGA, BIEGUN MAGNETYCZNY, HACKER, SZEPT, PRZYGODA, OBRZYD, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, DŹWIGARKA, CZARODZIEJ, LINIA, DAWCA NARZĄDÓW, CZAS PÓŁTRWANIA, ZAPITA, POSTOŁ, TAROK, LUDOBÓJSTWO, KONWENT, KOMISARZ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PASMO, USZAK, GÓRKA, BENTO, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, GLORIA, MOTOR, RODZINA ZASTĘPCZA, CEWKA INDUKCYJNA, DOKŁADNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, UKŁAD URBANISTYCZNY, SZCZUR, ZYSK, ŚMIECISKO, EKSTRADYCJA, FANABERIA, MORWA, MANIACZKA, PUNKT ROSY, MNISZEK, OBSERWACJA, ĆWICZENIE, HETEROATOM, KRATER UDERZENIOWY, BRUK, KANEMEJERIA, ZNAMIENNOŚĆ, SUMATOR, ZACZEPNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, CHÓR, TAKSON, RUSKI, RZECZOWNIK POSPOLITY, FORMA, SŁODKOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, ODCIEK, WIDMO, NIEPRZEMIENNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, KARMEL, WYKAZ, ZASTRZALIN, ODRUCH, TŁUSZCZ, PODKŁADKA, KOGA, NIEKONKRETNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MUSZLOWCE, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, CIS, LICHWIARSTWO, METRESA, UBOŻENIE, PREDYLEKCJA, PORAŻKA, KOŁNIERZ, ZAKRZTUSZENIE, GWINT, POLIETYLEN, ŁAPKA, GROŹBA BEZPRAWNA, WSZECHMOCNOŚĆ, MORALNOŚĆ, BANNER, WINNY, KOMISARZ WOJSKOWY, WSPÓŁZIOMEK, ZAJAD, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, SUCHORYT, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, BAT MICWA, KRA LODOWCOWA, GLOSA, PRZESUWALNOŚĆ, ŚRODEK PRAWNY, LICENCJA POETYCKA, KARENCJA, KOŁEK, SZLAMIEC, AFILIACJA, GIGAPOZYTYW, KASZUBSKOŚĆ, SKOMPROMITOWANY, PRZYKRYWKA, ELASTYK, REPETYTYWNOŚĆ, DYSPEPSJA, GORYL WSCHODNI, HISTORIA, FOTOGRAM, NADAWCA PUBLICZNY, AFERA, LICZARKA BANKNOTÓW, CZTEROSUW, RERECORDING, GATUNEK ZAWLECZONY, RADOSNOŚĆ, KŁOPOTLIWOŚĆ, KORPORACYJNOŚĆ, WARTOŚĆ MODALNA, BRUDAS, LAMPA MIKROFALOWA, DZIEGCIARZ, KOLUMNA, TASIEMIEC UZBROJONY, KANONIERKA, PŁYNNOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, GIMNASTYKA, DIAMENT, DZIAŁKA, MIŁOŚĆ, NADOBNOŚĆ, DRABINOWIEC MROCZNY, MIEDZIONIKIEL, ATRYBUCJA, PREFORMACJA, LEWOSKRZYDŁOWY, WOLUTA, GODZINA PRAWDY, BLIŹNIACZOŚĆ, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, ELEKTORAT, DYKTATORSTWO, ZDECYDOWANIE, STATUS MATERIALNY, WKLĘSEK, ADADŻIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ktoś paskudny, bardzo nieładny lub coś paskudnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ PASKUDNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ PASKUDNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
paskuda, ktoś paskudny, bardzo nieładny lub coś paskudnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASKUDA
ktoś paskudny, bardzo nieładny lub coś paskudnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x