TO, ŻE COŚ JEST RODZIME - POCHODZI Z TEGO SAMEGO MIEJSCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RODZIMOŚĆ to:

to, że coś jest rodzime - pochodzi z tego samego miejsca (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RODZIMOŚĆ

RODZIMOŚĆ to:

to, że coś jest rodzime - właściwe krajowi, narodowi lub grupie społecznej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST RODZIME - POCHODZI Z TEGO SAMEGO MIEJSCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.710

FRYWOLNOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, SMOLUCH, KAKAO, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, STOPA PROCENTOWA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, ŁATWIZNA, SZANKIER TWARDY, KOD PRZEDROSTKOWY, MATCZYNOŚĆ, NAROŻNIK, UKŁAD DYNAMICZNY, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, HOMERYDA, ARCHEOLOGIA, PRZETWORNIK, PRECYZJA, CZERPARKA, BEZCIELESNOŚĆ, EP, FELERNOŚĆ, OKAP, SKUNKS, PŁYWAK, LICZBA NIEWYMIERNA, WIMBLEDON, SZCZUR, PSALMOGRAF, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, MAKROPLATA, ZUPA NA GWOŹDZIU, DEBILNOŚĆ, MIOTEŁKA, PASTA, BROŃ MASZYNOWA, CZARCIE NASIENIE, DRONT, PRZECIĘTNIACTWO, PIRAMIDA, LAMPA BENZYNOWA, IDENTYCZNOŚĆ, PAZUR, GRZYB TRUJĄCY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SILNIK ELEKTRYCZNY, POWSINOGA, NAZWA ZBIOROWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, FIKCJA, SZKODNIK, BAKTERIE METANOGENNE, MALINOTRUSKAWKA, ZUPAK, SPŁYWNIK, SZAROWIPTERYKS, POLITYKA PODATKOWA, NAZWA PUSTA, OSESEK, NATURYSTA, LOTOKOT, METALIK, PARPOSZ, CENTRUM URAZOWE, PRZYBYSZKA, SYMPOZJON, MIEDZIOWNIK, WONNOŚĆ, SŁODYCZ, JARZĄB GRECKI, STAWIANIE, FERMION CECHOWANIA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, PROFITENT, WERSJA LEKTORSKA, POWIDŁA, PRZESTRZEŃ, BŁYSZCZ BIZMUTU, BŁONA LOTNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, POWINOWATY, HUMMUS, RAK RZECZNY, BATALION RADIOTECHNICZNY, WOLNOŚCIOWIEC, WIŚNIÓWKA, REPETYCJA, UJŚCIE HYDROTERMALNE, INWESTYCJA, PRZECIEK, PANEK, GRA W CIEMNO, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WOAL, PTASZEK, MIKROSOCZEWKA, SYNERGIZM, KOZAK, SŁOWO, ANTENA FERRYTOWA, OZNACZENIE, MĄKA PSZENNA, CZŁOWIECZEK, DWUDZIESTKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NIEUSTANNOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, STRUNA, GARIBALDKA, RABV, BROWAR, KOKS ODLEWNICZY, CZAS TERAŹNIEJSZY, RATING, UPROSZCZENIE, UCISK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PROPAGANDA, SILNIK NA BENZYNĘ, NAPRAWIACZ, DEZINSTALACJA, GOŁĘBIE SERCE, PRZEDSCENIE, OSIEMNASTKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, WOJAK, KASSAWA, DOMEK Z KART, SEZAM, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, NOŚNIK, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ONIRYCZNOŚĆ, PORZĄDNIŚ, CIASNOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, BAJKA, WODA-WODA, JĘZYK FORMALNY, AWERSJA DO RYZYKA, CZARNA SKRZYNKA, NIECHLUJNOŚĆ, PODEJRZLIWIEC, DOZOROWIEC POGRANICZA, KOBIECOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, LARP, UŚMIECH LOSU, HUBA WIERZBOWA, KOŃ ŚLĄSKI, INDEKS, EMENTALER, EPIKA, RĄB, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, LEGWAN GŁUCHY, ZAPYLACZ, POLSKOŚĆ, WYBITNOŚĆ, PRYMAT, REZERWACJA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, WYDERKA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, SZKŁO ORGANICZNE, TROCINIARKOWATE, RAK SZEWC, EREKCJA, KWADRATNIKOWATE, NERW PROMIENIOWY, WIDZOWNIA, WIELOFAZOWOŚĆ, PIORUNOCHRON, PRYMITYWIZM, ODPOWIEDNIOŚĆ, PASEK, CZASOWNIK, MORELÓWKA, GĄSZCZ, ZAMKNIĘTOŚĆ, PRZECIER, EKONOMICZNOŚĆ, TWIERDZENIE MAYA, OBCHÓD, POSZKODOWANY, GALERIA, PĘCZYNA BŁOTNA, NOCEK DUŻY, OSNOWA GEODEZYJNA, ZADANIE, MISIO, PATRYCJUSZ, SIEDMIOMILOWE BUTY, KOLUGO, UNISTA, DESZCZ METEORÓW, HORMON STERYDOWY, KREDKA ŚWIECOWA, SREBRNY EKRAN, PRZYNĘTA, MRÓWKA FARAONA, DRZEWOŁAZOWATE, LIMONKA KAFFIR, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, POWAGA, OSTRZAŁ, LICZBA, KRWIOBIEG, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, HARTOWNOŚĆ, REGLAN, PRZEJEŻDŻAJĄCY, WALUTOWOŚĆ, KOPUŁKA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, KOLEKTYWIZM, ŁADA, MIKROWENTYLACJA, JĘZYCZNIK, RETENCJA, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, PAY-AS-YOU-GO, ŚWIERK KAUKASKI, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DOBRODUSZNOŚĆ, BIOGEN, POLONISTYKA, PROSIAK, KLUCZ UNIWERSALNY, USTAWKA, IDIOFON, MASA KAJMAKOWA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, LANDARA, WYROŚLE, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, KAMIKAZE, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, SYKATYWA, OMIEG SERCOWATY, AROGANT, FRYKAS, ZANOKCICA GNIAZDOWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, PROEPIDEMIK, TWIERDZENIE REESA, GŁUPKOWATOŚĆ, DYSKONTYNUACJA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, WARTOWNIA, BONGOSY, ROZDZIELCZOŚĆ, ECCHI, NIENORMATYWNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PRZEWAGA, CYNKOTYPIA, STREFA HEADA, OKAZAŁOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, DWUKOLOROWOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, ŚMIECH, DWÓJKA PODWÓJNA, NIETYPOWOŚĆ, BEZWIETRZE, CIEKŁOŚĆ, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, BIAŁA NĘDZA, DYSK ELASTYCZNY, KANAŁ ŻEGLUGOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, SZCZUR PIŻMOWY, ZWODNICZOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SPEKTAKL MUZYCZNY, NIESTANOWCZOŚĆ, BEKON, ISTOTA FANTASTYCZNA, POMPA STRUMIENIOWA, BASEN, KOZIOŁ OFIARNY, DETAL, GOŹDZIENIEC, ANTYLOPA KROWIA, TAMA, BRAMKA, MADONNA, SZKODNIK, SUSZARKA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, NATURYSTKA, KOŹLAK, LIRA KORBOWA, STAŁA HUBBLE'A, ?RÓŻNOWIEKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST RODZIME - POCHODZI Z TEGO SAMEGO MIEJSCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST RODZIME - POCHODZI Z TEGO SAMEGO MIEJSCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RODZIMOŚĆ to, że coś jest rodzime - pochodzi z tego samego miejsca (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RODZIMOŚĆ
to, że coś jest rodzime - pochodzi z tego samego miejsca (na 9 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST RODZIME - POCHODZI Z TEGO SAMEGO MIEJSCA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST RODZIME - POCHODZI Z TEGO SAMEGO MIEJSCA. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x