JEDNOSTKA, WEDŁUG KTÓREJ JEST PRZEPROWADZANY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DANYM OBSZARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA to:

jednostka, według której jest przeprowadzany podział administracyjny na danym obszarze (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA, WEDŁUG KTÓREJ JEST PRZEPROWADZANY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DANYM OBSZARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.145

SATIF, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, MROCZEK POSREBRZANY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, UMOWA KONTRAKCYJNA, WIDŁOGONKA SIWICA, GRZYBY ANAMORFICZNE, BRUTALNOŚĆ, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, AMIOKSZTAŁTNE, TOKAMAK, ODCISK PALCA, SYNTETYK, TOPOLOGIA SZYNOWA, HEILONGJIANG, MARYNISTYKA, EDESA, BOASZKOWATE, ZAJOB, MANUFAKTURA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, OBSZAR GÓRNICZY, DAWCA OBRĄCZKI, PARSEK, FASETA, GRAN, REKIN CHOCHLIK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SZEREG NEPTUNOWY, BIERZMOWANIE, ZACHYŁKA, FUNDUSZ ZASOBOWY, BATALION WARTOWNICZY, STOPA PROCENTOWA, WOOD, KARTOFLANKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, OPERACJA PLASTYCZNA, GŁOWA DOMU, ROŚLINA, POCHŁANIACZ, PIES RODZINNY, BIEGUN ANIMALNY, KRATOWNICA, BŁĄD MATERIALNY, FILM INTERAKTYWNY, STAWONOGI, CHAMBERY, ASTROLOGIA NATURALNA, KONDYCJONALIZM, NAPARZANKA, CHLUBNOŚĆ, ZETTABIT, KRĄGLIK, OSTATNI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, LINEARNOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, HABIT, UBYTEK, PELOTA, ŻYWIZNA, KANCERA, WOLNA KONKURENCJA, BAKTERIE METANOGENICZNE, BOGATY, BIOFILNOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, DIODKA, CZARKA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, LOTERIA PROMOCYJNA, SUPERTOSKAN, WALUTA BAZOWA, SZARA MYSZKA, HELIOFIZYKA, SPARTANIN, FACJA, UTWARDZACZ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PINTA, KLASYFIKACJA, ŻYWICA POLIESTROWA, PROFESKA, ZGORZEL, SMOLUCH, KOMISARZ, WIELKOŚĆ, NITROZOBAKTERIA, WYŻSZE NACZELNE, MDŁOŚĆ, PAPROTNIKI, ROSTBEF, BROŃ ATOMOWA, WYSPA KONTYNENTALNA, EUROCENT, KRYTERIUM HURWICZA, WSPANIAŁOŚĆ, KRAKÓW, MEDIUM, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MANIFA, ORIJA, LANIE, PAKA, GILAN, RYTUAŁ, BEREK KUCANY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ŻYWY POMNIK, FORMACJA, MACIERZ STOCHASTYCZNA, CHŁYST, BUŁGARYSTYKA, BANTENG, CIASNOŚĆ, WSTRZĄS SEPTYCZNY, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, ONE-STEP, WODNIAK, HYDROŻEL, FORMUŁA 1, HIPOTEZA ZEROWA, NIEZAMOŻNOŚĆ, BODY PAINTING, PRĄD ZAWIESINOWY, KRYKIET, GRUPA, MASŁO, DYNAMIZM, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, ÓSEMKA, KOORDYNACJA, HOLGUIN, ANTYLITERATURA, AHISTORYCZNOŚĆ, PIRYDOKSAL, ASYSTA, ZAPALCZYWOŚĆ, POKRACZKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SKLEPIENIE BECZKOWE, OKRĘT ESKORTOWY, WYTWÓRSTWO, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, FG, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, BŁYSZCZ BIZMUTU, MAKROOTOCZENIE, BOMBA BURZĄCA, WRZÓD HUNTERA, CHOROBA PLUMMERA, PRAKTYCZNOŚĆ, WRZÓD WENERYCZNY, LEJ POLARNY, LANZHOU, POMOC, PRZETWORNIK, REAKCJA ZAPALNA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, MĄDROŚĆ, CZUB, GRA W KARTY, HERC, FONDUE, ARENGA PIERZASTA, BILDUNGSROMAN, PODSTAWA, WĄŻ, STYCZEŃ, KOŁNIERZ SZALOWY, KARTOTEKA, NIECHLUBNOŚĆ, ONTOLOGIZM, OPONA BEZDĘTKOWA, MISKAL, SŁOWNIK, TRASZKA NADDUNAJSKA, MEZOZAURY, BÓR WRZOSOWY, ALGRAFIA, PSALMISTA, REFLEKTOR, HISZPAŃSKOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, TOREBKA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, TR, KLECANKA RDZAWOROŻNA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, OPIESZAŁOŚĆ, POKOLENIE, KARKOŁOMNOŚĆ, REALIZM, CHRONOMETR MORSKI, TWIERDZENIE PITAGORASA, PROTOTYPOWOŚĆ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BRAMKARZ, ŻAL, WYCZARTEROWANIE, DAKTYLOGRAFIA, BIRIANI, CZERWONA NOC, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, NANO OM, DYN, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, UŁUS, OSCYLATOR, PRACOWNIK, TRAMPOLINA, POND, SZORSTKOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ZERÓWKA, KAGU, SKŁADNIA RZĄDU, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, WIOSKA DZIECIĘCA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, KORPUS, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, RETORYCZNOŚĆ, PODEJŹRZON, ZAPORA, REWOLUCJONISTA, AMIODARON, MAKSWEL, ŁAŹNIA PAROWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KORMOFITY, UMOWA SPONSORSKA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KOMPRESJA IMPULSÓW, SZTURWAŁ, NIEGOSPODARNOŚĆ, POGODNOŚĆ, SONDA, ŻÓŁTAK, KORUPCJOGENNOŚĆ, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, NALTREKSON, MODRASZEK NAUSITOUS, MAMUCIA SKOCZNIA, PUNKT ROSY, CHRZEST, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ASPIRYNA, KLIN, WYRAZ POKREWNY, WOAL, UKŁAD ZAPŁONOWY, GWARANCJA, WOSKOWATOŚĆ, CZEDAR, BEZJĘZYKOWE, HIPPIS, JEŻYNA POPIELICOWA, LUDZKIE ZOO, PASZCZUR, NASIĘŹRZAŁOWCE, GAŁĘZATKA KULISTA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, MAPA POGODY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ŻARTOBLIWOŚĆ, NIEBYWAŁOŚĆ, GÓGLE, BIEG, FONDUE SEROWE, INTEGRALNOŚĆ, MARIANA, FRANCUSKOŚĆ, GRZYB WOLAK, NAPÓR, UPRZEDMIOTOWIENIE, TAUTOLOGIA, CYWILIZACJA, SZAROWIPTERYKS, KAMIEŃ, UMOWA ZLECENIA, BALENIT, PLOTER SOLWENTOWY, TREND HORYZONTALNY, PROSTOŚĆ, RIDER, OSŁONOWOŚĆ, PERFUMA, WIDŁOZĄB LEŚNY, GE'EZ, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, MARTWE PRAWO, BIOTRANSFORMACJA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, ?POŁĄCZENIE CIERNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA, WEDŁUG KTÓREJ JEST PRZEPROWADZANY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DANYM OBSZARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA, WEDŁUG KTÓREJ JEST PRZEPROWADZANY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DANYM OBSZARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA jednostka, według której jest przeprowadzany podział administracyjny na danym obszarze (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA
jednostka, według której jest przeprowadzany podział administracyjny na danym obszarze (na 24 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA, WEDŁUG KTÓREJ JEST PRZEPROWADZANY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DANYM OBSZARZE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - JEDNOSTKA, WEDŁUG KTÓREJ JEST PRZEPROWADZANY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DANYM OBSZARZE. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast