ILORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I USTAWOWO OKREŚLONEJ LICZBY POSŁÓW, MAJĄCY NA CELU OKREŚLENIE LICZBY MANDATÓW W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA to:

iloraz wszystkich mieszkańców i ustawowo określonej liczby posłów, mający na celu określenie liczby mandatów w danym okręgu wyborczym (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I USTAWOWO OKREŚLONEJ LICZBY POSŁÓW, MAJĄCY NA CELU OKREŚLENIE LICZBY MANDATÓW W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.348

WARNA, FIN DE SIECLE, WIEWIÓRKOWATE, PRESTISSIMO, SŁUGA BOŻY, PIERWIASTEK, IMBECYL, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, WYROBNICA, CÓRKA ŚMIECIARZA, TEUTON, OFICJALNOŚĆ, SZMACIARZ, PREDYKACJA, ROZPLOT, LICZEBNIK, LIMFOPENIA, ANALIZA TECHNICZNA, WEKSEL CIĄGNIONY, RADIO, RURA, TAWROSZ, SZEŚCIOKĄT FOREMNY, CIERLICA, DIALIZOTERAPIA, PRESTO, STRÓJ, BALAST, OSAD, ROZMNOŻA, ŁĄCZE, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ZAZULA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, CYNGIEL, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, MANEWR, OSOBÓWKA, ORKUS, LEK PRZECIWARYTMICZNY, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, KOGE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, KALUMNIA, ŚWIECA, KULTURA KOMÓRKOWA, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, SILNIK BLIŹNIACZY, ETYMOLOGIA LUDOWA, NIEDER SELTERS, URZĘDAS, ARESZT, GRAFITYZACJA, GĄSKA, ZBROJA ŁUSKOWA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KLASTER, TRAKTOREK, TWIERDZENIE RAMSEYA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, KONSOLA, LASAGNE, PLUTON, PRZYKRYCIE, ROZPORZĄDZENIE, KARŁĄTKOWATE, ENKLAWA, FALA NOŚNA, KASZGARIA, SMOCZEK, MOCARSTWO LOKALNE, OSADA, NORMA KONSTYTUCYJNA, WEKSEL WŁASNY, ORDYNACJA WYBORCZA, NORMA KOLIZYJNA, PARIAS, WYCINEK, CEREMONIAŁ, AUDYT ENERGETYCZNY, REGUŁA DEDUKCYJNA, WYPALARKA, BORDER, MINOWIEC, OSPA MIŁOSNA, ELEMENT ALGEBRAICZNY, PUCHLINA WODNA, MANIFESTACJA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, APROKSYMACJA, REKLAMKA, NAWÓZ ZIELONY, UDERZENIE, UZDATNIANIE WODY, SPADOCHRON HAMUJĄCY, VALYRIAŃSKI, DOPEŁNIENIE ZBIORU, TRZONOWIEC, AGITATO, OKUPACJA, MAKROMINERAŁ, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, BEZPANCERZOWCE, IMIGRANTKA, MIECZ, GIAUR, JUNKIERSTWO, FORTA, DZIKI ŚWIERZB, WYWIETRZNIK, SZCZYL, BAKTERIA, STAN WZBUDZONY, TWÓR, DZIADZIA, DRÓB, LOT ROZPOZNAWCZY, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, ARYTMETYKA WYBORCZA, GODŁO PROMOCYJNE, EKSPERYMENT KLINICZNY, CENZUS, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PLATT, ŁUK PÓŁPEŁNY, OKOLICZNIK CELU, KUC SORRAIA, BERAT, NEKROMANTA, JONI, EGZEMPLARZ SYGNALNY, BUC, POŻYCZKA, CHOREA, ILORAZ, POTENCJAŁ RYNKOWY, BRAT MNIEJSZY, ARBITRAŻ DEWIZOWY, DEKAPOLIS, MEZZO, PURYTANIZM, FRA, BANT, EGZOSFERA, HYDROMORFON, TATA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, HYDROFOR, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, DEDUKCJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, RUGI, KAZUISTYKA, EWALUACJA BIEŻĄCA, INWESTYCJA, PRZESZUKANIE, SEJMIK GENERALNY, EPICYKL, EKSTRALIGA, DŁUGOUCH, BARIERA WEJŚCIA, TATUAŻ, ELEMENTARZ, FARMAKOTERAPIA, STARCIE, MECHOWCOWE, SEKSTURYSTYKA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, RURKA INTUBACYJNA, WOLA BOŻA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, CHODNIK PRZECIWMINOWY, GAPA, HISTERIA, ZMNIEJSZENIE, KONTRPOCHÓD, LUMINANCJA, NAUCZANIE, INTERESARIUSZ, DZIAŁALNOŚĆ, ZAGRANIE, KASKADYZACJA, ZAMROŻENIE PŁAC, KLUCHY, PRODUCENT, LUSTRACJA, KOSZT WŁASNY, ENCYKLIKA, PERILLUS, DEMONSTRACJA, FEERIA, ARUMUŃSKI, GŻEGŻÓŁKA, B, ŁAŹNIA RZYMSKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ORTODOKSJA, LICZARKA BANKNOTÓW, ŻYDOWSZCZYZNA, ZMIENNA LOSOWA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, WAGINOSCEPTYK, FLORENCJA, JEDNOSTKA WALUTOWA, DZIECKO WIEKU, OAZA PODATKOWA, PRACA, CHRZEŚCIJANIZM, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, GRUPA WAROWNA, NALOT DYWANOWY, ODSTRZAŁ, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, METODA D'HONDTA, BOGATE MEDIA, COLOGARYTM, ROZPRAWA, AZYMUT MAGNETYCZNY, ORIENTACJA, NOTARIAT, NATURYZM, EGALITARNOŚĆ, CZIRLIDERKA, ŁUCZYNA, BIOSTYMULACJA, AKACJA, KANAŁ, KOLACJA, ANTYPERSPIRANT, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, ZBIERACZ, POLITYKA PRZESTRZENNA, TWIERDZENIE CANTORA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, MASKA POŚMIERTNA, STRAŻNIK MIEJSKI, MULARSTWO, SONORE, TERAPIA SZOKOWA, STOPKLATKA, SPEKULANT, SIŁY POWIETRZNE, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PODLEW, CYFRA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PIESZCZOTY, NADKRWISTOŚĆ, CHEMIA OBLICZENIOWA, BABA-CHŁOP, LICZBA PRZECIWNA, MAKAM, POCHLEBSTWO, FIAT, PREZYDENTKA, METABAZA, ŻANR, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, STRZAŁ, ŻAGIEW, NIRWANA REZONANSOWA, TETRYK, MARKETING BEZPOŚREDNI, GÓWNIARSTWO, PAPILOT, PIERWIASTEK GŁÓWNY, HORODYSZCZE, REFERENDUM LOKALNE, KONSERWACJA ZABYTKÓW, TURYSTYKA SEKSUALNA, UMOWA ZLECENIA, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, PARSER, PRIZREN, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, CECHA, NORMA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, SPLUWA, PRZEDSTAWIENIE, CAPRICCIOSO, OSZUKANIEC, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, UNIWERSALNOŚĆ, REAL, POSUNIĘCIE, ZBIÓR MANDELBROTA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, UŁAMEK, KOBIETON, UDERZAK, LABOLATORIUM, INDIAŃSKI, BROŃ, SOEST, ?ŁĄCZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I USTAWOWO OKREŚLONEJ LICZBY POSŁÓW, MAJĄCY NA CELU OKREŚLENIE LICZBY MANDATÓW W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I USTAWOWO OKREŚLONEJ LICZBY POSŁÓW, MAJĄCY NA CELU OKREŚLENIE LICZBY MANDATÓW W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA iloraz wszystkich mieszkańców i ustawowo określonej liczby posłów, mający na celu określenie liczby mandatów w danym okręgu wyborczym (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA
iloraz wszystkich mieszkańców i ustawowo określonej liczby posłów, mający na celu określenie liczby mandatów w danym okręgu wyborczym (na 23 lit.).

Oprócz ILORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I USTAWOWO OKREŚLONEJ LICZBY POSŁÓW, MAJĄCY NA CELU OKREŚLENIE LICZBY MANDATÓW W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ILORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I USTAWOWO OKREŚLONEJ LICZBY POSŁÓW, MAJĄCY NA CELU OKREŚLENIE LICZBY MANDATÓW W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x