PROBLEM DECYZYJNY POLEGAJĄCY NA WYZNACZENIU OPTYMALNYCH TRAS PRZEWOZOWYCH DLA PEWNEJ ŚCIŚLE OKREŚLONEJ LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OBSŁUŻENIE ZBIORU KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH PUNKTACH PRZY ZACHOWANIU OGRANICZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROBLEM MARSZRUTYZACJI to:

problem decyzyjny polegający na wyznaczeniu optymalnych tras przewozowych dla pewnej ściśle określonej liczby środków transportu, której zadaniem jest obsłużenie zbioru klientów znajdujących się w różnych punktach przy zachowaniu ograniczeń (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM DECYZYJNY POLEGAJĄCY NA WYZNACZENIU OPTYMALNYCH TRAS PRZEWOZOWYCH DLA PEWNEJ ŚCIŚLE OKREŚLONEJ LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OBSŁUŻENIE ZBIORU KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH PUNKTACH PRZY ZACHOWANIU OGRANICZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.095

SZPECIELE, GRUSZKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, AFRODYZJE, ŻÓŁTY ALARM, DOMINATOR, JEZIORO WYTOPISKOWE, POSŁANNIK, ASFALT, CZAKRAM, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, DUSZA, ODMIANA UPRAWNA, PRZYPOCHLEBCA, OBWAŁ, ZASTAWKA AORTALNA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, TECHNIKA CIEPLNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, ADEPT, IDIOFON, PATRYCJAT, FAJNOŚĆ, BOROWODOREK LITU, CASTING, TOREBKA BOWMANA, BIAŁA DAMA, ADRESAT NARRACYJNY, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, ACHAJOWIE, TRANSMISJA, FASKA, NIESTABILNOŚĆ, WĘZEŁ CIEPLNY, POCZUCIE, KARABIN WYBOROWY, KASZUBSKI, KŁĄB, NIEKLAROWNOŚĆ, PLANETA OCEANICZNA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, KOCIE OKO, GABLOTA, NEONTOLOGIA, ŚLUB, KAPLICA, RELIGIOZNAWCA, KOLAMINA, KONTO DEPOZYTOWE, DYSKRETKA, SZKOŁA PODSTAWOWA, BICIE CZOŁEM, KUKU NA MUNIU, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, DOM KULTURY, CIAŁKO KIERUNKOWE, STOPKA, TOMIZM, SKLEPIENIE SIECIOWE, BASISTA, KONSERWACJA, GUZ ŁAGODNY, PRYNCYPAŁ, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ZGODA, KOMBINACJA ALPEJSKA, PATENA, POWRÓT, TEKST, MIESZKANIE LOKATORSKIE, WARIAT, GRA CASUAL, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, GRAF DOSKONAŁY, JEDNOSTRONNOŚĆ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, GÓWNIARA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, BRZDĘKNIĘCIE, TREPY, ETER KOSMICZNY, DEKONTAMINACJA, BERYL, KOŃ ARABSKI, KUM, SZABAS, MODUŁ SERWISOWY, SOLILOKWIUM, TORPEDA, DRABINKA SZNUROWA, CIASTECZKO, JĘZOR, ANALIZA TECHNICZNA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, WYDMUSZKA, PŁOTEK, MACIERZ KOWARIANCJI, MONTANISTA, MAŁPI GAJ, STAN WOJENNY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, NIMFA, KUPON, KOMANDYTARIUM, STAND, STEROWANIE KRZEPKIE, MAN, OSŁONICE, NARWALOWATE, DETALISTKA, TUNEZYJSKI, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, TYTAN, RIST, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, UNIŻANIE SIĘ, PADACZKA AUDIOGENNA, PRAGMATYCZNOŚĆ, SYGNAŁ RADIOWY, KONSTYTUCJA, PORTFEL, PŁYTA, MATERIALIZM, KERN, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKREDYTACJA, KARNIAK, PRZYBUDÓWKA, DOBRO PRAWNE, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, MONOETANOLOAMINA, ENIGMATYCZNOŚĆ, MADONNA, WIDOWNIA, PRACA WYJŚCIA, SATELITA GEOSTACJONARNY, SEKTOR, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, OBRABIALNOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, LORD, FILM HISTORYCZNY, UTYLITARNOŚĆ, ELEMENT ODWRACALNY, NAPOMNIENIE, GARNEK, ZALEWA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, TAKTYCZNOŚĆ, CZAROWNICA, ZWAPNIENIE, PARAMEDYK, WAMPIREK, MECHANIZM KORBOWY, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ZGRAJA, PÓŁROZKROK, SKORUPIAKI, STROIK, HOMOSEKSUALIZM, ZAPRAWA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, NUNCJATURA, SZARPANKA, OPIEKUN, TANIEC WSPÓŁCZESNY, LOTNISKO WOJSKOWE, MARUDER, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KUMA, DRAPIEŻNOŚĆ, MERITUM, SUBSKRYPCJA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, APEL, DRES, CHOROBA ZAWODOWA, DYSTORSJA, KANCONA, BUZKASZI, NARCIARSTWO DOWOLNE, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ANTYRELIGIA, KLINOPIROKSEN, SADZE, TENDER, SEMITYSTA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, NIUŃKA, UNYTKO, FILOLOGIA ROMAŃSKA, BŁYSZCZ BIZMUTU, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ZRZESZONY, EMULGACJA, PHISHING, BABKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DRYFTER, TANKINI, FOREMKA, WYCHOWAWCZYNI, PAREJAZAURY, SALWINIOWCE, CZWARTY, BEYLIZM, OFICYNA DRUKARSKA, CHOCHLA, DYSKONTYNUACJA, WALOSZEK, BULDOG, ANGIOLOGIA, ASTER, CECHA RELEWANTNA, KOMANDOR, SZTUBA, POMOC SPOŁECZNA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, POROŚLE, LABORATORIUM, SYFON, EPIZOOTIOLOGIA, OSTROKÓŁ, LEMUR WARI, GRA WSTĘPNA, BIEG PŁASKI, GARKOTŁUK, BISIOR, WIHAJSTER, NEUTRALIZACJA, FAŁD GŁOSOWY, MIKROSOCZEWKA, ZAKRES REAKCJI, SPOŻYCIE, PAUPER, OPARCIE, CEPELIADA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, GMINA GÓRNICZA, KOREAŃSKI, SKRYTKA POSELSKA, SABOT, KASTYLIJSKI, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, PŁOMYKÓWKA, FIZYCZNOŚĆ, WNĘTRZNOŚCI, DIAPAUZA ZIMOWA, CHŁONIAK BURKITTA, DOMOFON, MERYNOS, MIESZANKA, KOLOR, FILOZOF, PARAMAGNETYZM, BYŁY, KOŁNIERZ, FALA, POKŁAD ŁODZIOWY, CHOROBA SEGAWY, CHEDER, ZAPŁON ISKROWY, SAPROFAG, GŁOŻYNA, NIETRWAŁOŚĆ, LORI, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, SOCJOLOGIA OGÓLNA, REMIZA, WYROBNIK, SZAŁAŚNICTWO, LINOTYP, DOKUMENT, PROMINENT, NADNATURALNOŚĆ, ZAPALENIE, DZIECIĘCOŚĆ, PRZEWODNICZKA, OBSADKA, BŁYSKOTKA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, IGŁA, POJĘCIE LOGICZNE, KWOTA BAZOWA, GĘSI, RADIESTETA, ZMOWA, WOLNOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, OWCA JACOBA, TENIS, PAPRYKARZ, CUKRÓWKA, LATEN, ŻUREK, STREFA CZASOWA, WYTRAWNOŚĆ, ?ARENDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.095 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM DECYZYJNY POLEGAJĄCY NA WYZNACZENIU OPTYMALNYCH TRAS PRZEWOZOWYCH DLA PEWNEJ ŚCIŚLE OKREŚLONEJ LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OBSŁUŻENIE ZBIORU KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH PUNKTACH PRZY ZACHOWANIU OGRANICZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM DECYZYJNY POLEGAJĄCY NA WYZNACZENIU OPTYMALNYCH TRAS PRZEWOZOWYCH DLA PEWNEJ ŚCIŚLE OKREŚLONEJ LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OBSŁUŻENIE ZBIORU KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH PUNKTACH PRZY ZACHOWANIU OGRANICZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROBLEM MARSZRUTYZACJI problem decyzyjny polegający na wyznaczeniu optymalnych tras przewozowych dla pewnej ściśle określonej liczby środków transportu, której zadaniem jest obsłużenie zbioru klientów znajdujących się w różnych punktach przy zachowaniu ograniczeń (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROBLEM MARSZRUTYZACJI
problem decyzyjny polegający na wyznaczeniu optymalnych tras przewozowych dla pewnej ściśle określonej liczby środków transportu, której zadaniem jest obsłużenie zbioru klientów znajdujących się w różnych punktach przy zachowaniu ograniczeń (na 21 lit.).

Oprócz PROBLEM DECYZYJNY POLEGAJĄCY NA WYZNACZENIU OPTYMALNYCH TRAS PRZEWOZOWYCH DLA PEWNEJ ŚCIŚLE OKREŚLONEJ LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OBSŁUŻENIE ZBIORU KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH PUNKTACH PRZY ZACHOWANIU OGRANICZEŃ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PROBLEM DECYZYJNY POLEGAJĄCY NA WYZNACZENIU OPTYMALNYCH TRAS PRZEWOZOWYCH DLA PEWNEJ ŚCIŚLE OKREŚLONEJ LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OBSŁUŻENIE ZBIORU KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH PUNKTACH PRZY ZACHOWANIU OGRANICZEŃ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x