SOCZEWKOWY PRZYRZĄD OPTYCZNY DO OBSERWACJI CIAŁ NIEBIESKICH I WYZNACZANIA KIERUNKU W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUNETA to:

soczewkowy przyrząd optyczny do obserwacji ciał niebieskich i wyznaczania kierunku w jakim się one znajdują (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUNETA

LUNETA to:

przyrząd, który służy do obserwacji odległych obiektów, zwłaszcza ciał niebieskich (na 6 lit.)LUNETA to:

polowa budowla fortyfikacyjna posiadająca jedno lub dwa czoła i dwa barki (na 6 lit.)LUNETA to:

element sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia (na 6 lit.)LUNETA to:

odcinek sklepienia głównie kolebkowego, najczęściej z oknem, typowa dla renesansu i baroku (na 6 lit.)LUNETA to:

TELESCOPIUM; gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)LUNETA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)LUNETA to:

przyrząd optyczny do obserwacji i wyznaczania kierunku ciał niebieskich (na 6 lit.)LUNETA to:

w górnictwie: część rurociągu podsadzkowego (na 6 lit.)LUNETA to:

w obrabiarce: rodzaj podpórki używanej przy obróbce długich przedmiotów (na 6 lit.)LUNETA to:

przyrząd optyczny służący do oglądania odległych przedmiotów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOCZEWKOWY PRZYRZĄD OPTYCZNY DO OBSERWACJI CIAŁ NIEBIESKICH I WYZNACZANIA KIERUNKU W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.156

MRAŹNICA, POJAZD LĄDOWY, NEOFITA, HETEROTROFIA, BORDER, PARZYSTOŚĆ, EFEKT FISHERA, SYZYGIA, POTOK, NAŚLADOWCZOŚĆ, ZŁOŻENIE URZĘDU, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, NEURONAUKA, ANGLISTYKA, LIMONIADA, MARMURKOWANIE, SKAŁKA, GŁODÓWKA, PREPARATYKA, TEST, EUFONIA, KOSZATNICA, SĄD REJESTROWY, PĘDNIK AZYMUTALNY, GUMA NATURALNA, DOJŚCIE, KRYPTOGRAFIA, INDUKCJONIZM, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MUSICAL, ZBÓJNICKI, MĘKI TANTALA, KRÓLIK, REPOZYCJA, LOKACJA, BEZPOWROTNOŚĆ, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, WYTWÓRCZOŚĆ, SUKIENNIK, DAMULKA, OGNIWO ZASADOWE, DEVELOPER, WALKA, PUCH, DOMEK NA DRZEWIE, POLITYKA DOSTOSOWAWCZA, PLANETA WEWNĘTRZNA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, BIURO PODAWCZE, KONGA, WOLA, TERRARYSTA, OCZKO, SZALKA, BARBARYZM, WYROBNICA, MECENASKA, STYL ARTYSTYCZNY, UPOJNOŚĆ, IMADŁO, WSPÓŁUCZENNICA, BETONOSKOP, FOKUS, IMIGRANT, BUDOWNICTWO LĄDOWE, IZDEBNIK, SATYRYCZNOŚĆ, DŹWIGARKA, ŻABIA LASKA, SEJM, WĄŻ, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ŚWIR, ANTYROMANTYZM, MOTAK, MASZYNA WYCIĄGOWA, KOŃ ARABSKI, PSYCHIATRIA, ŚCIĄGACZKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, CENA SKUPU, ZUPKA CHIŃSKA, SAMOWOLKA, FOTOGRAFISTA, ELIZJA, SZWABSKI, SILNIK BLIŹNIACZY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, RAMFORYNCHUSY, BECZKA, KOSZAROWOŚĆ, ŁASZT, ŚLIZGACZ, PASKUDNIK, KONWERGENCJA, PRZEPOCZWARZENIE, SILNIK TŁOKOWY, TURANOWIE, TEORIA POTENCJAŁU, GARNITUR, WDOWI GROSZ, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, TOSKAŃSKI, INTERPRETACJA, NAUKOWIEC, BAJECZNOŚĆ, ANIMATOR, DUSZA TOWARZYSTWA, TAŚMA MONATAŻOWA, KIR, PODKÓWKA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, WIZJER, PŁYTKI TALERZ, NADNOSIE, LISTNIENIE, WAGA RZYMSKA, RYGIEL, KOMUNIKACJA, DIODA, PŁONNIKI, JĘZYK DUNGAŃSKI, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ORYNNOWANIE, STROFANTYNA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, POCHODZENIE, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, ROPOMOCZ JAŁOWY, PRACOWNIK LEŚNY, OBSERWATORKA, POCIĄG METRA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, STANIĘCIE, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, ZADRAPANIE, CZIROKEZ, EKSPERIENCJA, CIAŁO AMORFICZNE, REALIZM NAIWNY, FRAGMENTACJA PLECHY, ANTENA REFLEKTOROWA, WIĄZANIE, ZGORZEL GAZOWA, POWIEŚCIOPISARZ, ZAPORA, OKOŃ, UCHWYT, GANOIDY KOSTNE, BOLSZEWICY, ZROBIENIE KUPY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ODWAGA CYWILNA, OWADOŻERNE, PÓŁNOCNY WSCHÓD, KURZA STOPKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, RADIO TAXI, GAZ WULKANICZNY, PATRZAŁKI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GÓWNOJAD, NADGORLIWOŚĆ, CYKL JAJNIKOWY, AMON, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, CHODNIK MINOWY, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, STŁUCZENIE, ADMINISTRATYWISTA, TARCZA KRYSTALICZNA, ŁUSZCZAK, MIMETYZM, BROSZA, KANCONA, OMASTA, USZATKA, FOXTROT, ALBEE, RZEP, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, MUSZLA KLOZETOWA, GRUPA KARBOKSYLOWA, PERYPATETYK, PINCZER, DROGI ODDECHOWE, ISKRA ELEKTRYCZNA, LIŚĆ ZARODKOWY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZAĆMA POURAZOWA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, JAWNOGRZESZNICA, ZABUDOWA, OCHRONA KATODOWA, SYNDROM, ODSZCZEPIEŃSTWO, BEZŚWIADOMOŚĆ, ŻÓŁTLICZKA, KONDUKTANCJA, SUTERYNA, BECZUŁKA, GEOFIT KORZENIOWY, WOLTOMIERZ, ŻYCZLIWY, GWARA MIEJSKA, NARZĄD RODNY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, SUWNICA POMOSTOWA, ŻEBRO, PIÓRNIK, SYF, WIRTUOZOSTWO, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, STARÓWKA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, SŁÓWKO, ZEGAR WODNY, WYKROCHMALENIE SIĘ, ANTYWESTERN, TOKARKA KŁOWA, KORNICKI, ATAK, NOGA, NATYWIZM, BIBLIOTEKA, STOLARZ MEBLOWY, CHALKOGRAF, WODA-WODA, KUŚNIERCZYK, NOTARIUSZ, KAZUISTA, SYMETRIA, PEJZAŻ, MASTOLOGIA, INERCYJNOŚĆ, GAMA, TRUFLA, FREGATA, OSTREK, AKTOR KOMICZNY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WZGLĄD, PARAGAMMACYZM, ALEGORYCZNOŚĆ, TEORIA HOMOTOPII, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, FILEMON CZARNOLICY, ROMANISTYKA, BLUES, BIUROKRATA, ELASMOZAURY, CHOROBA WRZODOWA, BAS, ZARYCIE NOSEM, POMPIER, FIZYKA MOLEKULARNA, HELIOSKOP, TANYSTROF, CIĄGUTEK, CHŁOPAK DO BICIA, GŁOŚNOŚĆ, EUTEKTYKA, KOCZKODAN, GRUNCIK, REPERTUAR, OBORA DWORSKA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, BEANIA, MANOMETR PRÓŻNIOWY, HETEROMORFIZM, KOSTECZKA SŁUCHOWA, WIĄZADŁO, CUKIER INWERTOWANY, REOGRAF, OGNIWO STĘŻENIOWE, KONWENT, BRODAWKA STÓP, GONIOMETRIA STATYCZNA, NATRĘT, MONOGENIZM, PORĘCZ, WAPIENNIK, PRZYBŁĘDA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SAFARI, UZWOJENIE WTÓRNE, ROŚLINA OKRYWOWA, GNIOTOWNIK, PRZEPOWIADACZ, ZGROMADZENIE CZYNNE, POPRAWKA, SAMOTRZASK, HARD CORE, KASKADA, KONFERENCJA, NAGRODA POCIESZENIA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, ASTERYZM, ?KLESZCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOCZEWKOWY PRZYRZĄD OPTYCZNY DO OBSERWACJI CIAŁ NIEBIESKICH I WYZNACZANIA KIERUNKU W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOCZEWKOWY PRZYRZĄD OPTYCZNY DO OBSERWACJI CIAŁ NIEBIESKICH I WYZNACZANIA KIERUNKU W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUNETA soczewkowy przyrząd optyczny do obserwacji ciał niebieskich i wyznaczania kierunku w jakim się one znajdują (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUNETA
soczewkowy przyrząd optyczny do obserwacji ciał niebieskich i wyznaczania kierunku w jakim się one znajdują (na 6 lit.).

Oprócz SOCZEWKOWY PRZYRZĄD OPTYCZNY DO OBSERWACJI CIAŁ NIEBIESKICH I WYZNACZANIA KIERUNKU W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJĄ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SOCZEWKOWY PRZYRZĄD OPTYCZNY DO OBSERWACJI CIAŁ NIEBIESKICH I WYZNACZANIA KIERUNKU W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJĄ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x