BRYTYJSKA MONETA, WPROWADZONA W XVI W. PRZEZ HENRYKA VIII - W UŻYCIU MONETA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TAKŻE W XX W. (DO 1965 R.), WTEDY JEJ WARTOŚĆ RÓWNAŁA SIĘ 5 SZYLINGOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORONA

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)KORONA to:

na głowie króla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYTYJSKA MONETA, WPROWADZONA W XVI W. PRZEZ HENRYKA VIII - W UŻYCIU MONETA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TAKŻE W XX W. (DO 1965 R.), WTEDY JEJ WARTOŚĆ RÓWNAŁA SIĘ 5 SZYLINGOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.186

OBORA DWORSKA, PRZELOT, POLITYKA KURSOWA, IDENTYFIKACJA, OBRÓT PUBLICZNY, NERW CZASZKOWY, ZAĆMA POURAZOWA, MIEŚCINA, ŁASZT, ORZECZENIE, CHIŃSKI, KLEPAK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, LÓD MARTWY, DOM, ŁAMAGA, SEMITYSTA, MULINA, KOSZ, GŁUPTAS, FLUIDYZACJA, SZKOŁA, BAJOS, KAZUISTA, SYNGALESKI, MELANODERMA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, SROGOŚĆ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PREMIA GÓRSKA, ROSTBEF, ZAMIANA, ABISYNKA, DYFUZJONIZM, MARKER NOWOTWOROWY, WSCHÓD, INDULGENCJA, JURA GÓRNA, NOWOBOGACKI, LIST ZASTAWNY, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ZRZECZENIE SIĘ, KORONA, MER, TUTTI FRUTTI, PARAGENEZA, BEGINKI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, RDZENIARZ, HAGIOGRAF, DWUPRZODOZĘBOWCE, MUSZLOWCE, ZESZYT W KRATKĘ, SZEPT, KANCONETA, CYTYDYNA, ŚLIZGACZ, OPERACJA, SSAK, WKŁADKA, FAETON, TEOGONIA, KOŃ NA PATYKU, ZARYSOWANIE, POWTÓRZENIE, STANOWISKO, OSIEMDZIESIĄTKA, KOMITET, HAKER, ŁYŻKA, KABINA STEROWNICZA, KOLORYSTYKA, DAO, MATERIA, SIEDZENIE, GOLF, WISŁA, ZADRAPNIĘCIE, NOSTRZYK, DRĄGOWINA, MIŁOŚĆ, ŁAWA RZĄDOWA, CZARNA, CHÓR, REAKCJA ZAPALNA, WIECZÓR PANIEŃSKI, KOKILKA, CZŁOWIEK PIÓRA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, PÓJDŹKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, TRAKEN, KARMA, RETROGRADACJA, FILAMENT AKTYNOWY, SUPERKOMBINACJA, SMERFETKA, BRĄZ, CHOROBA FRIEDREICHA, STRAJK OKUPACYJNY, ANALIZA FRAZOWA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, HYDROFOB, POMURNIK, KOLOR OCHRONNY, TANAGRYJKA, ZERWA KŁOSOWA, DUPOLIZ, PUNKT KONSTRUKCYJNY, SIEĆ SATELITARNA, LUREKS, ZAWOJKA, BRZOZA CZARNA, MUZYKA CERKIEWNA, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, AKUMULACJA, PARNIK, STRZAŁKA, PRZELEW, EKSPRES KOLBOWY, SZABLA, TYNKOWNICA, DYGNITARZ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KONTUR, KUBECZEK, STOCZNIA ZŁOMOWA, ZAWIKŁANIE, ARKABALISTA, FRANCUZ, OGLĄD, TABLICA, PÓŁPENSÓWKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, TELEBINGO, MIĘSOŻERSTWO, PODWOZIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, OSTRYGOJAD, BURGER, PIĘTRO, SŁÓWKO, TERYTORIUM POWIERNICZE, KONDOTIER, KANO, NORMALIZATOR, IMPREGNAT, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KOŁO WERTYKALNE, PAŹ ŻEGLARZ, POGOTOWIE TECHNICZNE, PORÓD LOTOSOWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, OBIJACZ, CELOWNIK, BETON ŻUŻLOWY, EDYTORSTWO NAUKOWE, KUCHENKA MIKROFALOWA, JĘZYK HUROŃSKI, CHOROBA WODUNKOWA, STUDNIA ARTEZYJSKA, PRASAD, OKSACYLINA, ZEGAR MOLEKULARNY, RYBY ŁAWICOWE, ATEST, WIERZCHOŁEK KORZENIA, CHOROBA KESONOWA, ARENA, DERG, AZYL, GUFFA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, SZACHY, SIWERT, PRACA ORGANICZNA, UROJENIE KSOBNE, GARNEK, ASOCJACJA GWIAZDOWA, PRAWO KARNE PROCESOWE, LAWENDA FRANCUSKA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, RYBA DRAPIEŻNA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, INHIBICJA, ASTRONOMETRIA, PĘDZARNIA, TYKA, FUTURE PROGRESSIVE, NIENOWOCZESNOŚĆ, BINDA, ANALIZA TECHNICZNA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, CARMAGNOLE, ADAMITA, INTROSPEKCJONIZM, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ANTYWESTERN, IMIONNIK, WELON, POKÉMON, KOŚĆ KULSZOWA, CHOROBA ZARAŹLIWA, GEOMELOFAGIA, WSZYSTKOIZM, PODPROKURATOR, JANUS, SMOCZEK, BARBARYZM, MARZANA FARBIARSKA, GAMA, REAKTOR, BRYŁA KORZENIOWA, GEOFIT KORZENIOWY, NEKROFAG, BOHATER, TRANSAKCJA PAKIETOWA, OBRAZ KLINICZNY, ŻÓŁW SKÓRZASTY, DZIAD, POŁUSZKA, ŁĘKOTKA, HIGIENA ZWIERZĄT, SZPANERSTWO, NIEPOCHWYTNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, SOMATOTOPAGNOZJA, ANALIZA FINANSOWA, CRUZADO, GŁOWNIA KUKURYDZY, ASPIRANT, BARONG, SUWEREN, WIELOKROTNOŚĆ, ALFABET WIĘZIENNY, FARSZ, OSAD, ANGIELSKI, ROZDZIELCZOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, ARAUKARIA, HAFT KRZYŻYKOWY, BLASK, SEN NA JAWIE, JĘZYK KREOLSKI, REKIN OWSONA, PODŁOŻE GRUNTOWE, SKY, WYDALINA, LANCER, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ŚWIĘTA KROWA, KUC CONNEMARA, NIL, SIEDZISKO, METYL, DINAR KUWEJCKI, BARABAN, FELLINI, EFEKT SNOBIZMU, PRZESŁANIE, SYTUACJA DECYZYJNA, MAGMA, KUGUAR, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ĆAKRAM, LINIA GŁOWY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SIEROTA SPOŁECZNA, METEOROID, DZIEŃ REKTORSKI, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, PIK, PUBLIKA, GENTELMAN, PODATNOŚĆ, BŁONA MIELINOWA, CHABLIS, RACJONALIZM, OAZA SPOKOJU, NEOGOTYK, DŻINGEL, WAPNO NIEGASZONE, SEKCJA, UPADŁOŚĆ, POZIOMICA, WOAL, HETEROSFERA, FILOZOFIA POZNANIA, CORBUSIER, BOGOMILIZM, POSTOJOWE, KOMUNIA, ZŁOŻENIE UKŁONU, DIZAJNER, SKÓRNICTWO, WYPALANKA, START, ?PAENULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYTYJSKA MONETA, WPROWADZONA W XVI W. PRZEZ HENRYKA VIII - W UŻYCIU MONETA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TAKŻE W XX W. (DO 1965 R.), WTEDY JEJ WARTOŚĆ RÓWNAŁA SIĘ 5 SZYLINGOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYTYJSKA MONETA, WPROWADZONA W XVI W. PRZEZ HENRYKA VIII - W UŻYCIU MONETA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TAKŻE W XX W. (DO 1965 R.), WTEDY JEJ WARTOŚĆ RÓWNAŁA SIĘ 5 SZYLINGOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA
brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.).

Oprócz BRYTYJSKA MONETA, WPROWADZONA W XVI W. PRZEZ HENRYKA VIII - W UŻYCIU MONETA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TAKŻE W XX W. (DO 1965 R.), WTEDY JEJ WARTOŚĆ RÓWNAŁA SIĘ 5 SZYLINGOM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - BRYTYJSKA MONETA, WPROWADZONA W XVI W. PRZEZ HENRYKA VIII - W UŻYCIU MONETA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TAKŻE W XX W. (DO 1965 R.), WTEDY JEJ WARTOŚĆ RÓWNAŁA SIĘ 5 SZYLINGOM. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast