NATURALNA JEDNOSTKA SŁUŻĄCA DO WYRAŻANIA MAGNETYCZNEGO MOMENTU DIPOLOWEGO CIĘŻKICH CZĄSTEK, TAKICH JAK NUKLEONY I JĄDRA ATOMOWE; W UKŁADZIE SI JEGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA ΜN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGNETON JĄDROWY to:

naturalna jednostka służąca do wyrażania magnetycznego momentu dipolowego ciężkich cząstek, takich jak nukleony i jądra atomowe; w układzie SI jego wartość jest równa µN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNA JEDNOSTKA SŁUŻĄCA DO WYRAŻANIA MAGNETYCZNEGO MOMENTU DIPOLOWEGO CIĘŻKICH CZĄSTEK, TAKICH JAK NUKLEONY I JĄDRA ATOMOWE; W UKŁADZIE SI JEGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA ΜN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.324

SOLARKA, MUNDŻAK CHIŃSKI, HINDUSKI, REPETYTYWNOŚĆ, JEDNOSTKA INFORMACJI, CASSINI, OPACTWO, NIESTANOWCZOŚĆ, GRYZETKA, GRZYB MAŚLAK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, HEAD-HUNTER, SITNIK, WIEK, TANIEC, WIATROWNICA, BIURO, LOGOGRAF, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, PRZYBYSZ, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, FARMAKOEKONOMIKA, CZŁOWIEKOWATE, WSZETECZNOŚĆ, SON, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, CYWIL, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, GŁUPEK, ŻYWOŚĆ, DAMAN, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ANANASY, MILA LĄDOWA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, PURANA, JAPONKA, ARYTMETYKA BINARNA, KSIĄŻECZKA, IDYLLICZNOŚĆ, TON HARMONICZNY, FRONTALIZM, LOKAJSTWO, HALO, UNISTA, TURANOWIE, BOCZEK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, GRAM, PUNKT OGNIOWY, PODŚCIELISKO, GWINEA, WARCHOŁ, PODGRZEWACZ, DOBUDÓWKA, MOCNA STRONA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, JODEK, CWANOŚĆ, TRITYLODON, OBRÓBKA PLASTYCZNA, PROSTOŚĆ, INKORPORACJA, EDIAKARAN, IDIOMATYZM, DUCH ŚWIĘTY, GÓRA PODWODNA, AUTOMAT LOSOWY, PROSIACZEK, LAKOLIT, PETABAJT, BRAS, NAROWISTOŚĆ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, RĄCZKA, TERMINARZ, ŁOKIEĆ, ROZKOSZNIACZEK, REPUBLIKA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MOMENT TEORETYCZNY, DREN, ŚLUB KONKORDATOWY, SPOILER, DYSTORSJA, ZESPOLENIE, SKUBANIEC, IDENTYFIKACJA, KOLOKATOR, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, MODELOWOŚĆ, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, SOLANKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, SILUMIN, WYŁADOWANIE KORONOWE, KODON NONSENSOWNY, ZŁOTA KLATKA, REJESTR KARNY, BOMBA WULKANICZNA, MANDAT WOLNY, KETEN, MŁODZIK, CIASNOŚĆ, GWINT STOŻKOWY, NA JEŹDŹCA, POP, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, METALIK, MATOWOŚĆ, PODCIĘCIE, SENSUALIZM, S/Y, KOPARKA ZBIERAKOWA, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, SEN, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, FONDUE, KAGUAN, CELOWOŚĆ, SUBSTANCJA P, KONSERWACJA, AKOLITA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, POPRZEWRACANIE, APERCEPCJA, PIONIER, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WIETRZENIE MECHANICZNE, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, PRZEBIEGŁOŚĆ, ZUPAK, KIERKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, AEDICULA, PODŚCIÓŁKA, LORENC, ZWIĄZEK OPERACYJNY, MACIERZ KWADRATOWA, TELEWIZJA, ZAUROPTERYGI, DIECEZJA, HOMER, KOŃ MECHANICZNY, GŁOS SUMIENIA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SWATKA, USZAK, SZUM ŚRUTOWY, POKOST, SILNIK PRZELOTOWY, ODJEMNA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, MINIVAN, PSIKUS, ROPNICA, NOKS, MAGNETYCZNOŚĆ, BARWIARKA ZWROTNA, BIAŁA KRWINKA, BENZYNA CIĘŻKA, EXTRAKLASA, DYON, ORZESZEK ZIEMNY, BOD, KARAT, DYWANOKSZTAŁTNE, BENTOS, BAJCA, APEL, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ZIARENKOWIEC, TWÓR, MEGAPARSEK, OKAZJA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ODJEMNIK, WALEC HIPERBOLICZNY, KOZIOŁ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, DZIECINNOŚĆ, KOGUT, AGNOSTYK, JAK, ATM, AQUAFABA, NIEUPRZEJMOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PIŁA, PLANTACJA NASIENNA, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, KULISA, PLAMA, SINOLOGIA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, KAZAMATA, PIES RODZINNY, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, RODZINA ZASTĘPCZA, ÓSMAK, SIEROTA NATURALNA, CZAS MIEJSCOWY, BEZPANCERZOWCE, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, BERA, AGREGATOR TREŚCI, LEŻNIK, METAMORFIZM WSTECZNY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, TEKS, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, TECHNICZNY NOKAUT, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SYRENA OKRĘTOWA, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, SZKŁO SPINOWE, PENTAPLOID, KASZANA, NANOGRAM, ZABORCA, GRZYB MODRZEWIOWY, MODRASZEK ADONIS, WEKTOR JEDNOSTKOWY, HOKEJ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, BŁONA LOTNA, ANAL, NOBEL, STADION OLIMPIJSKI, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ZASADA MACHA, WAŁECZEK, REKIN WIELORYBI, ELEKTRON DODATNI, JEDNOSTKA, NACHALNOŚĆ, POZYTON, EGZEMPLARZ, OBRONA KLASYCZNA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, ZAINTERESOWANY, WSPÓLNY ZASÓB, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, DEKORTYKATOR, NOCEK KOSMATY, CIASNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, NASTROSZ LIPOWIEC, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, BIEL, RELING, PLEBEJUSZ, GAZ KOPALNIANY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GEN PODZIELONY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, JESTESTWO, KOMPARYCJA, OCENIACZ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, OPASKA BRZEGOWA, LEWAR, PLAKODONTY, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ZGNIŁOŚĆ, ANTENA SATELITARNA, JOTTAFLOPS, TYLCZAK ŁUKOWY, POWIETRZNOŚĆ, SZEKEL, WON, SYSTEM INFORMATYCZNY, NAZWA PUSTA, POLITYKA MIESZKANIOWA, REFLEKTOR, DZIECINNOŚĆ, ŁASZT, MIKROWOLT, MORENA POWIERZCHNIOWA, DEKOMETR, NERWICOWOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, GARDZIEL, SZOPA, PRZEWODNIK, WITAMINA B6, MOLIER, KOSZATNICZKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, CISTECEFAL, ENERGIA SPOCZYNKOWA, ?OCEANOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNA JEDNOSTKA SŁUŻĄCA DO WYRAŻANIA MAGNETYCZNEGO MOMENTU DIPOLOWEGO CIĘŻKICH CZĄSTEK, TAKICH JAK NUKLEONY I JĄDRA ATOMOWE; W UKŁADZIE SI JEGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA ΜN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNA JEDNOSTKA SŁUŻĄCA DO WYRAŻANIA MAGNETYCZNEGO MOMENTU DIPOLOWEGO CIĘŻKICH CZĄSTEK, TAKICH JAK NUKLEONY I JĄDRA ATOMOWE; W UKŁADZIE SI JEGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA ΜN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGNETON JĄDROWY naturalna jednostka służąca do wyrażania magnetycznego momentu dipolowego ciężkich cząstek, takich jak nukleony i jądra atomowe; w układzie SI jego wartość jest równa µN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGNETON JĄDROWY
naturalna jednostka służąca do wyrażania magnetycznego momentu dipolowego ciężkich cząstek, takich jak nukleony i jądra atomowe; w układzie SI jego wartość jest równa µN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T (na 15 lit.).

Oprócz NATURALNA JEDNOSTKA SŁUŻĄCA DO WYRAŻANIA MAGNETYCZNEGO MOMENTU DIPOLOWEGO CIĘŻKICH CZĄSTEK, TAKICH JAK NUKLEONY I JĄDRA ATOMOWE; W UKŁADZIE SI JEGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA ΜN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - NATURALNA JEDNOSTKA SŁUŻĄCA DO WYRAŻANIA MAGNETYCZNEGO MOMENTU DIPOLOWEGO CIĘŻKICH CZĄSTEK, TAKICH JAK NUKLEONY I JĄDRA ATOMOWE; W UKŁADZIE SI JEGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA ΜN = 5,050 783 53(11) × 10E-27 J/T. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x