KOBIETA, KTÓRA JEST PRZECIWNICZKĄ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ, OSOBA, KTÓRA NIE WIERZY W POZYTYWNY WPŁYW POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ ORAZ CZĘSTO WIERZY W KORELACJĘ POMIĘDZY WYSTĘPOWANIEM NIEKTÓRYCH POWAŻNYCH CHORÓB A SZCZEPIENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROEPIDEMICZKA to:

kobieta, która jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień, osoba, która nie wierzy w pozytywny wpływ powszechnych szczepień oraz często wierzy w korelację pomiędzy występowaniem niektórych poważnych chorób a szczepieniami (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA JEST PRZECIWNICZKĄ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ, OSOBA, KTÓRA NIE WIERZY W POZYTYWNY WPŁYW POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ ORAZ CZĘSTO WIERZY W KORELACJĘ POMIĘDZY WYSTĘPOWANIEM NIEKTÓRYCH POWAŻNYCH CHORÓB A SZCZEPIENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.510

STOPA, WERSJA BETA, ATONALNOŚĆ, ORATOR, DIZAJNERKA, PASJONISTA, OSIEMDZIESIĄTKA, KURTYZANA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, PLANETA KARŁOWATA, WYRAKI, SKRZYDŁO, NIESZPUŁKA JADALNA, SUBLITORAL, DUPERKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, MATEMATYKA STOSOWANA, WŁADZA, KOMUNA, GICZ, WOLNY RYNEK, AEDICULA, CIECZ WYCZERPANA, GŁUPKOWATOŚĆ, KALEKA ŻYCIOWA, KANCERA, MAKROELEMENT, RUSYCYSTKA, ZNAJDUCH, OBSZAR, OGIER, DRAGA, ELAM, RAJA BRUZDOWANA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, ZBIORY ROZŁĄCZNE, ŚCIANA, DUŃSKI, CZARNA KARTKA, SIERŻANT SZTABOWY, MAŁOSTKOWOŚĆ, WIEDŹMA, POWYWRACANIE, GUŁAG, MIEJSCOWA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, NIECIEKAWOŚĆ, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, KOCIARA, DROŻDŻARNIA, SYSTEM, ROPUCHA NADRZEWNA, MALOWANA LALA, ZRĘCZNOŚĆ, MIKROFON LASEROWY, BUDŻET PAŃSTWA, SEKS, ZESTAW, OPERATOR, ALERAMO, AUTOTELICZNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, APARAT ABSORPCYJNY, DAWCZYNI, RZEŹBA, KURATORKA, FARBOWANY LIS, ANACHRONICZNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, BUKMACHERKA, DERP, NATURYSTKA, GROMNICZNA, KOZŁOWANIE, NERWICA NIEDZIELNA, KLAWIATURA EKRANOWA, STABILIZATOR, KONFERENCJA PRASOWA, KAWALERYJSKA FANTAZJA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, STEROLOTKA, BUSOLA INKLINACYJNA, AKCJA IMIENNA, PĘCHERZ, USŁUGA KONSUMPCYJNA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, FUNKCJA SINC, SLEGA, MACAK, KORONKA BRUKSELSKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, WILGOTNOŚĆ, KORSYKANKA, BIZNES, UKŁAD JEZDNY, KOSZT RODZAJOWY, NERECZNICA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ODTLENIACZ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WYDRA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, SZEREG NEPTUNOWY, TOKI, DETEKTORYSTKA, PODWÓJNA AGENTKA, WSPÓŁĆWICZĄCA, PRABABKA, DÓJKA, NIEOCHRZCZONY, GAZ DOSKONAŁY, PRZYSŁÓWEK, ŁATWOPALNOŚĆ, ODPOWIEDNIOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, KRÓWSKO, SPÓJNOŚĆ, MURZYNKA, CENTRALNE OGRZEWANIE, HEROD-BABA, SEKTOR PRYWATNY, APEL, FUKS, CHŁOPCZYCA, PAPIEROŚNIK, JĄDRO, BATON, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, NIEWIERZĄCA, PŁYTKA MOTORYCZNA, LEGAT, SYLWA, PRZĘŚL, BESKIDNIK, GENERAŁ, RZEP, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, HAKONOS, KUREK, BLISTR, GRZYB ZAJĘCZY, SZAROTA BŁOTNA, WZIERNIK, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, KUKICHA, NUMERANT, SEKSISTOWSKOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, CHUDOŚĆ, DŻAGA, PERIOD, ABSTRAKCJONISTA, MORFOLOGIA, WIRTUOZOSTWO, OCZERNICIEL, ŁAZĘGA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KURATOR, KACZKA CZERNICA, PRĄD STAŁY, CHEMIA ORGANICZNA, ŚMIECIÓWKA, BIURO LUSTRACYJNE, SERDECZNIK POSPOLITY, WYDATEK OSOBOWY, KLAWIK, KRIS, BRUTAL, SPLOT SKRZYDŁOWY, NOTARIAT, PĘPEK, DROGA KONIECZNA, FRANT, PRAWO RYNKÓW, LOGIKA FILOZOFICZNA, DEPRESJA ODDECHOWA, BANDERA, NEOFITYZM, MALAWIJKA, CHLUBNOŚĆ, DURNOŚĆ, WEŁNA MINERALNA, MRÓWKA, DZIESIĄTA MUZA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, WŁADCZYNI, LINIA NABOCZNA, CABO DELGADO, SYRENA OKRĘTOWA, FREESTYLE, ŚCIANA, MAŁODUSZNOŚĆ, GLOBALNOŚĆ, ZADANIE TRANSPORTOWE, MOŁDAWIANKA, MEDYCYNA LOTNICZA, ŚWIR, NADPRZEWODNICTWO, AKTYWISTA, ŁAZIK, KARBOANION, SOBACZE ŻYCIE, RZUT PROSTOKĄTNY, MARSYLIOWATE, KĘDZIERZYN-KOŹLE, DOŚWIADCZALNIK, ORDYNAT, LITERAT, WAHLIWOŚĆ, PASTA DO ZĘBÓW, DELFINY OCEANICZNE, ANIOŁEK CHARLIEGO, VIOLA DA BRACCIO, BYŁY, TWINNING, ŻOŁNIERZ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ŻÓŁTAK, KWASORYT, SZALEŃSTWO, DIDGERIDOO, MURZYN, CHEMIA OBLICZENIOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŻART, TĘTNICA TWARZOWA, DIORAMA, TROMBONISTA, FILM WOJENNY, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, MAMUT POŁUDNIOWY, EKUMENIZM, RÓWNANIE CZASU, DRENAŻ KIESZENI, IDEALIZM, OBLĘŻENIEC, KRASNOLUDEK, BIELINEK RUKIEWNIK, STAWKA AWANSOWA, ADVOCATUS DIABOLI, CHWYTNICA CZERWONOOKA, MISJONARZ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, AIOLI, MARSZAŁEK POLNY, PILOTKA, KOPROFIL, PORTUGALSKOŚĆ, KLUCZ SZWEDZKI, WANIENECZKA, SYMULATOR LOTU, KOLOKWIUM, PEIPER, RELING, GŁOGOWIANKA, CISTECEFAL, NIEPOPULARNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, USPOKAJACZ, GITARA HAWAJSKA, OSŁABIACZ PODRZUTU, FIRMA WYDMUSZKA, WIOCHMEN, HOMINIDY, PARASYMPATYKOLITYK, HULK, PSYCHOLOŻKA, LAZARET, ŻYLAKI, ZAGRANICZNIK, TRAKEN, MLECZAN, DYSZKANCIK, PRZETWÓRCZOŚĆ, BARSZCZ, ECCHI, SARKOMER, ZAKON KLAUZUROWY, ZAPROSZONA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ANANDA, SWACHNA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, ELEMENT ODSTAJĄCY, PORCELANKA, ASCETA, MALCZEWSKI, OBWISŁOŚĆ, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, HAŁASOWNIK, SZURPEK SŁOIKOWATY, BIOMECHANIKA, POLIMORFIZM, STYLOWOŚĆ, ?RACJONALIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA JEST PRZECIWNICZKĄ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ, OSOBA, KTÓRA NIE WIERZY W POZYTYWNY WPŁYW POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ ORAZ CZĘSTO WIERZY W KORELACJĘ POMIĘDZY WYSTĘPOWANIEM NIEKTÓRYCH POWAŻNYCH CHORÓB A SZCZEPIENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA JEST PRZECIWNICZKĄ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ, OSOBA, KTÓRA NIE WIERZY W POZYTYWNY WPŁYW POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ ORAZ CZĘSTO WIERZY W KORELACJĘ POMIĘDZY WYSTĘPOWANIEM NIEKTÓRYCH POWAŻNYCH CHORÓB A SZCZEPIENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROEPIDEMICZKA kobieta, która jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień, osoba, która nie wierzy w pozytywny wpływ powszechnych szczepień oraz często wierzy w korelację pomiędzy występowaniem niektórych poważnych chorób a szczepieniami (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROEPIDEMICZKA
kobieta, która jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień, osoba, która nie wierzy w pozytywny wpływ powszechnych szczepień oraz często wierzy w korelację pomiędzy występowaniem niektórych poważnych chorób a szczepieniami (na 14 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA JEST PRZECIWNICZKĄ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ, OSOBA, KTÓRA NIE WIERZY W POZYTYWNY WPŁYW POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ ORAZ CZĘSTO WIERZY W KORELACJĘ POMIĘDZY WYSTĘPOWANIEM NIEKTÓRYCH POWAŻNYCH CHORÓB A SZCZEPIENIAMI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA JEST PRZECIWNICZKĄ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ, OSOBA, KTÓRA NIE WIERZY W POZYTYWNY WPŁYW POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ ORAZ CZĘSTO WIERZY W KORELACJĘ POMIĘDZY WYSTĘPOWANIEM NIEKTÓRYCH POWAŻNYCH CHORÓB A SZCZEPIENIAMI. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x