STAN, KIEDY KTOŚ LUB COŚ JEST ODOSOBNIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOLACJA to:

stan, kiedy ktoś lub coś jest odosobnione (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZOLACJA

IZOLACJA to:

rodzaj zabezpieczenia, którego działanie polega na całkowitym rozdzieleniu dwóch sąsiadujących ze sobą układów, np. ekran dźwiękochłonny (na 8 lit.)IZOLACJA to:

ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, KIEDY KTOŚ LUB COŚ JEST ODOSOBNIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.690

KROPELKA, PAROBEK, AUTOTELICZNOŚĆ, KRUPA, DYREKCJA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ŚREDNIA KWADRATOWA, POPITA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, DRABIK DRZEWKOWATY, PROTEGOWANY, NIEOSTROŻNOŚĆ, SUCHOWIEJ, KLERODENDRON, PRZYDAŚ, IMPULSYWNOŚĆ, OKRES, WELON, WIEŻA KONTROLNA, WODA NA MŁYN, WYROCZNICA, ISLAM, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KARDAMON, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, KOKORYCZKA, PERSPEKTYWA, BERCEUSE, MIECZ, SAMOWOLA, OFIARODAWCZYNI, BIEG DYSTANSOWY, WISIELCZY HUMOR, KUTYKULA, BĄK AMERYKAŃSKI, INTERWENCJA PROCESOWA, SPRAWDZIAN, SAMORODNOŚĆ, ZDROJEK POSPOLITY, PŁAWINA, HEMATOFAGIA, POEMAT OPISOWY, GRUPA, KAPITALISTKA, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, INDEKS, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TEFLON, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KONTRMANIFESTACJA, PRZEKRÓJ, SĄD POLOWY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ALASKAN HUSKY, ŁYCZAK MUSZLOWY, SIATKA, GALERIA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TURBOSŁOWIANIN, SIODŁO, WYŚWIETLARNIA, BETKA, INICJATOR, LOBELIA, KOMPETENCJA MIĘKKA, ŚMIEĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, ROZUMIENIE, BROŃ JĄDROWA, PODZIEMIE, SKALA RANKINE'A, WIZUALNOŚĆ, CEWNIK, WSZECHBYT, NÓŻ BOJOWY, WYPRAWA, MAGNES, TRÓJCA ŚWIĘTA, ARCHAICZNOŚĆ, PRZETŁOK, OBRZĘK, RADIOECHO, FOTOTROPIZM DODATNI, BEZAWARYJNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, ZABORCZOŚĆ, KONCERNIAK, RYSUNEK, RUCH, SZPERACZ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, HIBERNACJA, LOGOGRAF, ALKOWA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZARZEWIE, LEGENDA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, POCZUCIE WINY, JUJUBA, HORRENDUM, AKOMODACJA, SZKOLNOŚĆ, CZĄSTKA ALFA, AŻUR, WZNOWICIEL, INWAZJA, NAROST, TRANSKRYPCJA, LOGIKA KIERUNKOWA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, POSTOJOWE, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, BYTOWNIT, ANTENA, WYDAWNICTWO ZWARTE, MANIPULACYJNOŚĆ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, OKUPACJA, CIĄŻA JAJOWODOWA, AKROBACJA POWIETRZNA, MACIERZYSTOŚĆ, PIERÓG, MONTAŻ, ZAKRĘTKA, BAJOS, PĘDNIK AZYMUTALNY, LIPA, EMFAZA, WINA KWALIFIKOWANA, WSZECHSIŁA, WYCISK, SAMOPOMOC, MATNIA, KAMPUS, TWARZYCZKA, BASEN PORTOWY, MADONNA, EKOSFERA, DRĄG TŁOKOWY, PIĘCIOGROSZÓWKA, SPÓŁKA, SYFON, KOPARKA ZBIERAKOWA, POŁYSK, ŻYŁA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PROTEZA, OSTROSŁUP FOREMNY, ŻEBERKA, NOŚNIK NARZĘDZI, STABILIZACJA, CZEREŚNIA, MYDELNICZKA, OKIENKO TRANSFEROWE, KRĘGOWCE, SATYRA, LEŚNY DZIADEK, KOMPETENTNOŚĆ, KREACJA, RUCH PRZYŚPIESZONY, UŻYTEK ZIELONY, CHIP, STAN POSIADANIA, WASABI, HAMULEC, DOBYTEK, FOTOGRAM, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KORKI, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KALKA, CZAS ZIMOWY, MACIERZ KOWARIANCJI, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, ZNAK, ŚWINIA, MISIEK, FAJNOŚĆ, KULCZYBA, WOJSKO, ROPUCHA BLOMBERGA, LUDEK, SZESNASTY, AHISTORYCYZM, CZUPURNOŚĆ, TERAKOTA, URANOWIEC, CZOŁOWNICA, DOMEK, SWĘDZENIE, ACETYLENEK MIEDZI, WIERZĄCY, STAROŚWIECKOŚĆ, PYSZOTA, STYLISTA, WĘGORZOWATE, BRZĘKACZ, POZYCJA RYGLOWA, BUDOWA, SYMPOZJON, PROTEINA, RAK AMERYKAŃSKI, MOSTEK, KUBEŁ, FUNDUSZ MIESZANY, PŁONNOŚĆ, AZOTAN, JARMULKA, MOWA WIĄZANA, KONTYNGENT, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, PODSIEĆ, KROKANT, AKCENCIK, ZIARENKOWIEC, DIABEŁ WCIELONY, RUMUN, CUG, SZACHT, ROZPRUWACZ, OPERATOR BITOWY, MŁOT, WRAK, EMISJA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, NAROWISTOŚĆ, BER, PRZEPAD, DIADEM, MAHARASZTRA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, CIAMAJDOWATOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, WALEC HIPERBOLICZNY, KONSTABL, WYKONAWCA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, JOŁOP, POMAZANIEC, KABLOOPERATOR, BIUROKRACJA, STOŻEK USYPISKOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SEKSOWNOŚĆ, SÓL, OSTINATO, PISCHINGER, KASTRAT, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, MIASTO UMARŁYCH, KACZKA, DOKŁADNOŚĆ, BICZ BOŻY, NASTRÓJ, PEŁNIA, NEOFITYZM, PAMPA, KOLORADO, KLASTER, RÓŻA SKALNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, STOPA PROCENTOWA, SZALENIEC, LIPODYSTROFIA, OBRZĘK GAZOWY, ZATOKA, CIEMNICA, HISTORIA, GÓWIENKO, NAPRAWICIEL, GAZÓWKA, BANKOWÓZ, PRZEMYŚLNOŚĆ, ROMUALD, POLIMER FLUOROWY, MAJĄTEK, TOWARZYSTWO, ALFRED, ZGNIŁKI, STRETCH, OMEGA, PIECZEŃ, KOD GENETYCZNY, KATASTROFA NATURALNA, ŚLEDZICIEL, WYRĘBA, BAJKA, SOCJOBIOLOGIA, UDERZENIE, KOMENTARZYK, HEMOROID, PANICZ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ALTERNATYWA, ?SKRZYDEŁKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.690 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, KIEDY KTOŚ LUB COŚ JEST ODOSOBNIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, KIEDY KTOŚ LUB COŚ JEST ODOSOBNIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOLACJA stan, kiedy ktoś lub coś jest odosobnione (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOLACJA
stan, kiedy ktoś lub coś jest odosobnione (na 8 lit.).

Oprócz STAN, KIEDY KTOŚ LUB COŚ JEST ODOSOBNIONE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - STAN, KIEDY KTOŚ LUB COŚ JEST ODOSOBNIONE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast