UKŁAD WZMACNIACZA NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH O SZCZEGÓLNIE DUŻYM WZMOCNIENIU, W KTÓRYM EMITER TRANZYSTORA W STOPNIU WSTĘPNYM POŁĄCZONY JEST GALWANICZNIE Z BAZĄ DRUGIEGO STOPNIA WZMACNIAJĄCEGO, A KOLEKTORY OBU TRANZYSTORÓW SĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD DARLINGTONA to:

układ wzmacniacza na tranzystorach bipolarnych o szczególnie dużym wzmocnieniu, w którym emiter tranzystora w stopniu wstępnym połączony jest galwanicznie z bazą drugiego stopnia wzmacniającego, a kolektory obu tranzystorów są połączone ze sobą (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD WZMACNIACZA NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH O SZCZEGÓLNIE DUŻYM WZMOCNIENIU, W KTÓRYM EMITER TRANZYSTORA W STOPNIU WSTĘPNYM POŁĄCZONY JEST GALWANICZNIE Z BAZĄ DRUGIEGO STOPNIA WZMACNIAJĄCEGO, A KOLEKTORY OBU TRANZYSTORÓW SĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.668

PROSCENIUM, ZRZESZONY, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, SZLACHTUZ, ANAL, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TURECKI, KLEJOWNIA, MUTUALIZM, BOMBA BURZĄCA, WORECZKOWY, SIECZKA, DYSKONTYNUACJA, WAPITI, ROPNICA, WĘZEŁ, WZORNIK, MARTRE, AKORD NONOWY, OSTATECZNOŚĆ, STREFA PRZYGRANICZNA, GMERK, DYSTANS, WARTOŚĆ DODANA, PASJONISTA, DŹWIGACZ DACHOWY, OBCIĄŻENIE, PROSTOŚĆ, KONCERNIAK, BOKS, MIKRODOKUMENT, DREDNOT, GRAF EULEROWSKI, NIEDOWIERZANIE, BRAMKARKA, FUGU, OLBRZYM, LEGWAN GŁUCHY, CYWIL, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DOSTĘPNOŚĆ, KANCERA, OSTROŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, RÓŻA BAZALTOWA, CZERECHA, GLADIATORSTWO, JĘZYK SZWEDZKI, BEZKRÓLEWIE, WAFEL, STANOWISKO, WARIACYJNOŚĆ, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, PRAGMATYCZNOŚĆ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OKNO DIALOGOWE, MAŁOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, BRAT KRWI, ŚWIADECTWO SZKOLNE, CHOROBA EKBOMA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MINOGOWATE, MIASTOWOŚĆ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WODA HIPEROSMOTYCZNA, NIEKONKRETNOŚĆ, UBOGOŚĆ, POTRZEBUJĄCA, SHOJO-AI, ŁOKIEĆ TENISISTY, OBIEG GWIAZDOWY, ZASILANIE, STRZELNICA SPORTOWA, HUBA MAŚLAK, ADAPTACYJNOŚĆ, IKONOGRAFIA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, CIĄG FIBONACCIEGO, NIEOSTROŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, ZNAKOMITOŚĆ, ŁAPACZ, GRA POJEDYNCZA, WPŁATA, PUNKT FILTRACYJNY, NIEDOROZWÓJ, OPŁATEK, MOCARSTWO, SILNIK SPALINOWY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, CHŁÓD, SER PODPUSZCZKOWY, PRZEMYŚLNOŚĆ, PAPILOTEK, MOŻLIWOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ZARAŻONY, EKLIPTYKA, GUARANA, DZIURA, SYJON, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, BIAŁORUTENISTYKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, NACZYNIE WIEŃCOWE, STAROBIAŁORUSKI, PRYMITYWNOŚĆ, PIEC WANNOWY, DOMNIEMANIE, TUZ, FURGON, ROZDZIAŁ, CHOROBA REUMATYCZNA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, PODDANY, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, HACZEK, OSZCZĘDNOŚĆ, PISTOLET, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, ELEKTROLIT, CENTRUM, GRUCZOŁ MLEKOWY, BIOMETRIA, WAGON BREKOWY, ŻYWIZNA, TOALETA, KIELONEK, BEANIA, SILNIK NA BENZYNĘ, KLATCHIAŃSKI, FIGURA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, MIKROURAZ, KARDAN, WRZASKLIWOŚĆ, JĘZYK KENTUM, ENANCJOMER, KARMIENIE, PORTFEL, ZAJĄCZEK, PIŁOKSZTAŁTNE, WOREK GAMOWA, BERYL, REJESTRACJA, MELODYKA KANTYLENOWA, MATEMA, RYJ, ALIGATOROWATE, CZORT, HAPLOTYP, OPATRZNY, WEBER, HIPPISKA, NIEUWAŻNOŚĆ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, MEANDER, MAKRON, KRYJÓWKA, BIDET, BULANŻERIA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, CIEKŁOŚĆ, RAK PRĘGOWATY, PANTOMIMA, OPŁATA PROLONGACYJNA, WODA-WODA, KRĄŻOWNIK, PÓŁMISEK, LIZAK LOGOPEDYCZNY, TRYLMA, ESENCJA, AUTOMOBILISTA, ZAWODZENIE, REPLIKACJA DNA, SZTAFAŻ, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, BETON, KONWENT, ENIGMATYCZNOŚĆ, SROGOŚĆ, ASPIRANT SZTABOWY, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, QUEBECKI, INSTRUMENTOLOGIA, SIMOLESTES, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, APERIODYCZNOŚĆ, PROMOCJA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, WIRTUOZOSTWO, WALEC, SĘPNIK CZARNY, POSTERUNEK, NIERÓBKA CZARNIAWA, KOMISARZ, ŁEB, IZOPRENOID, SPRZĘG, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FERMENTOR, KOCIAK, ŚWIATŁA, OŚRODEK POROWATY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PRANERCZE, BEZCELOWOŚĆ, SZLAUF, ALKOHOLAN, PRZEPAŁ, SPÓJNIK, CZEREMCHA, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, OBÓZ ZAGŁADY, KROK SKRZYŻNY, MODRASZEK IKAR, ZBOŻE, UNIŻENIE, ZWIERZĘ, WERBLISTKA, UKŁAD, MANDALA, WYDAJNOŚĆ, MANAGER, SYSTEM KAPITAŁOWY, WINIETA, CIASNOŚĆ, PASTOFORIUM, KONCEPCJA MONETARNA, ORONGO, INFILTRACJA, SKLEP KOLONIALNY, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, BULLETIN BOARD SYSTEM, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, SZYPLIN, GRUBIANIN, CHIRURGIA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ŚMIECH, TALK SHOW, NIEMRAWOŚĆ, GENERATYWIZM, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SOCZEWKA, TRAFIKA, SKŁAD, ZAPAŁKA SZTORMOWA, KOBIECOŚĆ, FPS, PARA ZASAD, PREFIKS, FAWORYT, SKWAPLIWOŚĆ, FOREMAN, SNOBISTYCZNOŚĆ, BALDACH ZŁOŻONY, PURANA, PRZEKSZTAŁCENIE DWULINIOWE, SŁUŻALCZOŚĆ, USTONOGIE, GNIOTOWNIK, BEZŁAD, FOTOINTERWENCJA, GENTELMAN, ZABYTEK, PRACA, MASZYNA WYCIĄGOWA, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, PINGWIN MAŁY, PSALMISTA, CHOROBA AFEKTYWNA, MINÓG STRUMIENIOWY, SZALONA GŁOWA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, BROŃ RAKIETOWA, ZDRADZIECTWO, TRIAL ROWEROWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, DZIESIĘCIONOGI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ROZMODLENIE, POCIĄG FIZYCZNY, OKNO KROSNOWE, DESIGN, STRATEGIA, DOKTORAT, KOSTKA, GLINIASTOŚĆ, SEZON REGULARNY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TOWARZYSTWO, MOTYLEK, SOK, ?METODA DELFICKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.668 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD WZMACNIACZA NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH O SZCZEGÓLNIE DUŻYM WZMOCNIENIU, W KTÓRYM EMITER TRANZYSTORA W STOPNIU WSTĘPNYM POŁĄCZONY JEST GALWANICZNIE Z BAZĄ DRUGIEGO STOPNIA WZMACNIAJĄCEGO, A KOLEKTORY OBU TRANZYSTORÓW SĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD WZMACNIACZA NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH O SZCZEGÓLNIE DUŻYM WZMOCNIENIU, W KTÓRYM EMITER TRANZYSTORA W STOPNIU WSTĘPNYM POŁĄCZONY JEST GALWANICZNIE Z BAZĄ DRUGIEGO STOPNIA WZMACNIAJĄCEGO, A KOLEKTORY OBU TRANZYSTORÓW SĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD DARLINGTONA układ wzmacniacza na tranzystorach bipolarnych o szczególnie dużym wzmocnieniu, w którym emiter tranzystora w stopniu wstępnym połączony jest galwanicznie z bazą drugiego stopnia wzmacniającego, a kolektory obu tranzystorów są połączone ze sobą (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD DARLINGTONA
układ wzmacniacza na tranzystorach bipolarnych o szczególnie dużym wzmocnieniu, w którym emiter tranzystora w stopniu wstępnym połączony jest galwanicznie z bazą drugiego stopnia wzmacniającego, a kolektory obu tranzystorów są połączone ze sobą (na 16 lit.).

Oprócz UKŁAD WZMACNIACZA NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH O SZCZEGÓLNIE DUŻYM WZMOCNIENIU, W KTÓRYM EMITER TRANZYSTORA W STOPNIU WSTĘPNYM POŁĄCZONY JEST GALWANICZNIE Z BAZĄ DRUGIEGO STOPNIA WZMACNIAJĄCEGO, A KOLEKTORY OBU TRANZYSTORÓW SĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - UKŁAD WZMACNIACZA NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH O SZCZEGÓLNIE DUŻYM WZMOCNIENIU, W KTÓRYM EMITER TRANZYSTORA W STOPNIU WSTĘPNYM POŁĄCZONY JEST GALWANICZNIE Z BAZĄ DRUGIEGO STOPNIA WZMACNIAJĄCEGO, A KOLEKTORY OBU TRANZYSTORÓW SĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast