CECHA ORGANIZMU, KTÓRY JEST STARY; ZAAWANSOWANY WIEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAROŚĆ to:

cecha organizmu, który jest stary; zaawansowany wiek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STAROŚĆ

STAROŚĆ to:

cecha czegoś, co nie jest nowe czy młode (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ORGANIZMU, KTÓRY JEST STARY; ZAAWANSOWANY WIEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.633

NARAMIENNIK, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, NIEMORALNOŚĆ, TELESKOP, SPULCHNIACZ, MITSUKURINA, PROJEKCYJNOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, SILNIK OBCOWZBUDNY, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, ZAROZUMIAŁOŚĆ, PAPROĆ DRZEWIASTA, MIĘSO, SZCZĘKOT, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DUKLA CHODNIKOWA, PODJAZD, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, SOLANKA, NAGRANIE WIDEO, TECHNOKRATA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KLAMOT, FIZYCZNOŚĆ, REKTYFIKATOR, AZJATYCKOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, PRACA, WIELOFAZOWOŚĆ, NAFCIARSTWO, JUNKIER, PRZEWIETRZNIK, KIJ, SEKCJA ZWŁOK, GRUCZOŁ TARCZYCOWY, ŁAPACZ, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, FEROMON, SOLILOKWIUM, STRÓJ GÓRALSKI, PUSTA STRUNA, MUGOL, DOGMAT, TATO, TKANKA PŁUCNA, NORNIK BURY, PLIK MULTIMEDIALNY, KLĘKANY, ŚMIESZKA, WYRAZISTOŚĆ, PSOTA, PODRZĘDNIK, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, MAKABRYCZNOŚĆ, WOLNOŚCIOWIEC, ROZDŹWIĘK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, GEODETA, ZEROWOŚĆ, MISTRZ MURARSKI, STRONNICTWO, WODA PODSKÓRNA, STABILIZATOR, NIEZWARTOŚĆ, BIOSFERA, KANONISTYKA, OSCHŁOŚĆ, SZCZEPONOGI, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, RONNE, SZORSTKOŚĆ, KONCEPCJA MONETARNA, MODEL, SUPERNOWOŚĆ, PRZEBARWIENIE, MARTYNGAŁ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, PATYK, WIĘZIEŃ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, ALTERNATYWA, ZWIEDZAJĄCY, KOMUNAŁKA, OGÓREK, STEROWANIE HYDRAULICZNE, BOŻA RĘKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PRZEDAWCZYK, ODKRYTY SZACH, KAPOCINA, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, BUCIOR, INTENSYWNOŚĆ, STRZAŁKA, BINARYZM, DOMINACJA ZUPEŁNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, ZAGRANIE, POSZKODOWANA, CHALKOGRAF, OPERA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, POMARAŃCZA, ŚWIŃSKI BLONDYN, PROSIACZEK, UCZEŃ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CYKL ŻYCIOWY, WIGILIA, IZOMER OPTYCZNY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PASKUDA, MANIPULACYJNOŚĆ, WSZECHMOCNY, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, OPIESZAŁOŚĆ, PIERWSZY, CENTRALNOŚĆ, SMUKŁOŚĆ, KULOODPORNOŚĆ, FREDRO, ODKUWKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, CZŁON POŚREDNI, OSTRIA, CEROFERARIUSZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, SYSTEM EKSPERTOWY, NIEMORALNOŚĆ, SAMOOKREŚLENIE, MROCZEK POSREBRZANY, NUDNOŚĆ, JELEŃ, MADREPORA, PINGWIN MAŁY, PUPIL, SZCZUPŁOŚĆ, GRZYB SKALNY, CHEMOAUTOTROF, POWŁÓCZYSTOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, GNOJOWNIK, SŁABEUSZ, ŚWIADECTWO, ZABAWIACZ, ASTER, CYBERPANK, MASA SPADKOWA, PERON WYSPOWY, MATERIALISTA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, KOŚĆ OGONOWA, SITWA, ANTYCHOLINERGIK, GRUPA TOPOLOGICZNA, JAGLANKA, ROZMODLENIE, RAMA, LINIA ŚNIEGU, PRZESTRZEGACZ, NIEZRĘCZNOŚĆ, OBLAK, MAGNES, INTERFEROMETR LASEROWY, DOBRO PRYWATNE, KSIĘGA AKCYJNA, BRYLE, WOLNA SOBOTA, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, ASOCJALNOŚĆ, POWRÓT, POTENCJAŁ BIOTYCZNY, EUPLOIDIA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, BEZKRYTYCYZM, CZUŁOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, BRĄZOWY MEDALISTA, NIEJASNOŚĆ, MŁODY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, AKCEPTOR, ATYPOWOŚĆ, ILUMINATOR, WYTWÓRSTWO, OPRAWA, LICZEBNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, HOLTER, NIEŻYWOŚĆ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, KONCENTRAT, UKŁAD LOGICZNY, OBJEŻDŻACZ, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, GILOTYNA HUME'A, REAKCJA WARUNKOWA, PODEJRZLIWOŚĆ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SER EMENTALSKI, HARCMISTRZ, CHAŁTURNIK, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, PRZERAŹLIWOŚĆ, PĘPEK, SERCE, NIEUŻYWALNOŚĆ, ŻARŁACZ LUDOJAD, WIRUS GRYPY TYPU A, FILTR, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, PRZYSADKA MÓZGOWA, JUDAISTA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, INDYWIDUALIZM, SAUNAMISTRZ, GRUCZOŁ MLEKOWY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ROMANS, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, MOPEK, WKŁUCIE CENTRALNE, SZACHY CZTEROOSOBOWE, PÓŁWARIAT, SZTURARZ, WOLNY ZAWÓD, LATARNIK, LAMINAT, WIDŁOZĄB LEŚNY, OBLADER, GRZEBIENIARZ, WIDELEC, DELTA WSTECZNA, WYMIAROWOŚĆ, BÓR WRZOSOWY, INSTRUMENT DĘTY, OSTROŚĆ, UNISTA, NIERÓB, FUNKCJE AMPLITUDY, BEZPOWROTNOŚĆ, KATASTER, ODWAPNIENIE, PODSTĘPNOŚĆ, PROSTA, PLANETA OCEANICZNA, MIĘSISTOŚĆ, UTWARDZACZ, SZLACHETNOŚĆ, SAŁO, KOPUŁA GEODEZYJNA, KOSMATOŚĆ, PRZEGLĄD, RECEPTYWNOŚĆ, RECESJA LODOWCA, NORMALNOŚĆ, HOLOGRAM, OCHOTNIK, PIERDU-PIERDU, LODOWIEC SZELFOWY, MISTRZ WSZECHWAG, WIENIEC, PROFITENT, WĘGORZOKSZTAŁTNE, CYNOBROWOŚĆ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PRZEKAZ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, OBDZIERCA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, ADEPT, STRUNA ŚCIĘGNISTA, BIRIANI, GŁUPKOWATOŚĆ, GLADIATORSTWO, KATALOŃCZYK, KANALIK, DOSTĘP WARUNKOWY, GRUSZECZKA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIEKULTURALNOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, TWARDY OŁÓWEK, ŻMIJA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ?OPRAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ORGANIZMU, KTÓRY JEST STARY; ZAAWANSOWANY WIEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ORGANIZMU, KTÓRY JEST STARY; ZAAWANSOWANY WIEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAROŚĆ cecha organizmu, który jest stary; zaawansowany wiek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAROŚĆ
cecha organizmu, który jest stary; zaawansowany wiek (na 7 lit.).

Oprócz CECHA ORGANIZMU, KTÓRY JEST STARY; ZAAWANSOWANY WIEK sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA ORGANIZMU, KTÓRY JEST STARY; ZAAWANSOWANY WIEK. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast