SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSTANCJA ODŻYWCZA to:

substancja chemiczna dostarczana do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy, i wydobywana z niego w procesie trawienia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.643

BABA JAGA, SZKŁO, OBRAZ OPTYCZNY, NA PIESKA, CHEMIA POWIERZCHNI, LICHENOLOGIA, ZMIANA PATOLOGICZNA, MARUDA, ŚW. PIOTR, CIASTO DROŻDŻOWE, DOBRO KLUBOWE, ZWARCIE DRZEWOSTANU, MRÓWNIK, TUNICZKA, NARÓW, BIAŁY ZNAK, MUZA, MATOWOŚĆ, NIENASYCENIEC, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PILENTUM, KOPUŁA GEODEZYJNA, IMPERIUM VALYRII, ZŁY GONIEC, STÓŁ, ZNIEWAŻENIE, DOMINIKANIE, MINIALBUM, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, MILLET, SMERFETKA, KLATCHIAŃSKI, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, CYGARNICA, BAŁWOCHWALSTWO, RYKOSZET, BATON, ZAKRES REAKCJI, TOROMISTRZ, SEGMENTACJA, LENIUSZEK, POSIEDZENIE, POPLECZNICTWO, OBSERWATORKA, GAZA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, GALICYJSKI, DZWONY, MARZENIE SENNE, DWUWARSTWOWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, WIDOWNIA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, PIES GOŃCZY, KOSMOLOT, MIS, KWARTET SMYCZKOWY, ŁOMOTANIE, MIĘSO, TYROMANCJA, NALEŹLINA POSPOLITA, WLEW, SZLACHTUZ, ROŚLINA UPRAWNA, BATY, TRÓJBÓJ, ANTROPOLOGIA, HUBA, WSAD, KORZENIONÓŻKA, BAKSZTAG, STOPIEŃ FAHRENHEITA, GAGATEK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BRÓDKA, GZY, UKŁAD LIMBICZNY, WZGLĄD, PROGRESISTA, ŚWIEGOT, BASEN OCEANICZNY, OBIBOK, POZYTYWIZM, CYNGIEL, CZOPUCH, OPATRZNOŚĆ, PRAKOLCZATKA, SYMETRIA FIGURY, KASJERKA, PLAZMA, GORĄCY PIENIĄDZ, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, NEUROPATIA, NARZĄD WYDALNICZY, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, REAKCJA ZAPALNA, RABV, PODSIEĆ, MIARKOWNIK SPALANIA, MARSJAŃSKI, ŁUK ODRUCHOWY, KONFLIKT SEROLOGICZNY, BEZROBOCIE SEZONOWE, MIELINA, BUŃCZUK, SUSZARKA, MOMENT MINSKY'EGO, NIEZADOWOLENIE, TELEZAKUPY, GABINET LUSTER, OŚ STRZAŁKOWA, GARDEROBIANKA, NAUKI PENALNE, WĄŻ, PIASEK BĄBLOWCOWY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, MEADE, FUZJA WERTYKALNA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, KSIĘGA HIPOTECZNA, KARCYNOGEN, WIELOPESTKOWIEC, ALGINA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, OPISTORCHOZA, ŚMIECIARZ, PARSĘTA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, HARD ROCK, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, TEATR CIENI, RYCINA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, WŁOCHACZ, PŁOMYKÓWKA, SPRZĄGLE, DOPŁATA OBSZAROWA, IZOFONA, BETAKSOLOL, ZBOCZENIEC, MAŹNICA, OLDBOY, KOŃ JOMUDZKI, MIÓD BARTNY, ANAMNEZA, BEZAWARYJNOŚĆ, BAROSKOP, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, CHAMEOFIT, SYMULTANA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, OSAD, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, LEGA APOSTOLSKI, BEZDOTYKOWIEC, USZATEK, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, ETYKA, STADIUM LARWALNE, VOLKSDEUTSCH, PRZEŚWIETLENIE, INGRES, ZESKALANIE, NAWÓJ, PRZESTRZEŃ, PIĘTNO, WALOŃSKI, KSIĄŻĘ ALBERT, STYKÓWKA, SZTUCZNE OGNIE, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, KASETKA, ZGŁĘBNIK, ANAMNEZJA, AMFITEATR MORENOWY, POŻAR, KWOTA BAZOWA, AKWIZYTORZY, STYL WITKIEWICZOWSKI, FILARIOZA, GOL, JĘZYCZEK U WAGI, MAMMOLOGIA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, DWÓJNIK, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, DEWALUACJA, ABSORBENT, GRUBIANIN, SZERPA, BOMBER, INDYGENA, EGZEMPLARYZM, WIELKI STEP, KWIAT SŁUPKOWY, METEORYT, PAZUR, PROTOLOGIA, KURAWONGA ZMIENNA, RAKI, CHOROBA BRUGADÓW, OBIEKTYWNOŚĆ, LITOSFERA OCEANICZNA, KRAJ, CHRZĄSTKA, BIJATYKA, PSEFOLOGIA, SZKŁO WENECKIE, KARPLE, CZYNNIK EKOLOGICZNY, POTAŻ ŻRĄCY, WĘDROWNOŚĆ, UKROP, RĘKAWEK, MINA, INTENDENT, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, SCEPTYCYZM, CZYSTY ROZUM, STOŻEK NAPŁYWOWY, SKŁADNIK POKARMOWY, KLASA, GOFFER, MAGNI, PROROCTWO, ŚREŻOGA, CAŁUSEK, UMOWA SPONSORSKA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, KAUKAZ, KOMERAŻ, STRÓJ GÓRALSKI, SKRZYNIA, PASTWA, GOSPODARKA KOMUNALNA, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, FOTOGENICZNOŚĆ, STRAŻ POŻARNA, DOM WOLNOSTOJĄCY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, WPŁYWOWOŚĆ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, POLARYZATOR, GLONY, ANGEOLOGIA, ORCZYK, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KLIRING PRACY, WORKOWCE, GORZELNICTWO, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, INSTALLER, MCV, REDLER, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, LOGGIA, WSZYSTKOIZM, IKOS, JĘZYK ŻYWY, CZYNNIK NIECENOWY, GRAFIKA, PROTEZA, PIRAMIDA, ZAPRAWA, SIŁA, SZOK POPORODOWY, SUBSTANCJA CZYNNA, SEJM, MENADŻER, ZAPASY, DEPIGMENTACJA, DEGRESJA PODATKOWA, ASOCJACJA GWIAZD, ETHSHAR, ZABUDOWANIA, DRZEWO CYTRUSOWE, STARY WYŻERACZ, ESKADRA, SKĄPOGUZKOWCE, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, KREWETKA WIŚLANA, OLEJ MIGDAŁOWY, SECESJONIZM, BOBÓWKA, KUBIZM ORFICZNY, WĘDKA, KLASTER DYSKOWY, KORYNCKA, UDZIAŁOWIEC, ZERWA, PRĄD MORSKI, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PIAST, SHARAN, NEURONAUKA, ?CHORĄŻA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.643 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSTANCJA ODŻYWCZA substancja chemiczna dostarczana do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy, i wydobywana z niego w procesie trawienia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSTANCJA ODŻYWCZA
substancja chemiczna dostarczana do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy, i wydobywana z niego w procesie trawienia (na 18 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x