SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSTANCJA ODŻYWCZA to:

substancja chemiczna dostarczana do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy, i wydobywana z niego w procesie trawienia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.643

JEMIOŁA, ANARCHISTKA, MOBILEK, POLIPTYK, SAMOROZPUSZCZANIE, GERIATRIA, OBSESJA, ASEKURANT, WOŁOCH, ŻUK, MECENAS, PRZEBOJOWIEC, PROMIENNIK, PRALUDZIE, SKOWYT, WYPRYSK KONTAKTOWY, SITARSTWO, SZAROTA BŁOTNA, MAFIJNOŚĆ, DZIELNICOWY, RONDO, POŻAR, OSPAŁOŚĆ, LOJALIZM, PALEOZOOLOGIA, DŁUGI WEEKEND, PĘDNIK, ALGORYTM SYMETRYCZNY, CAYLEY, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ŁUSKOSKÓRNE, ZAPOJA, OKSYBIONT, KANCLERZ, CZECHOSŁOWACKI, DROGA ŻELAZNA, ZATRACENIE, KAPUSTA, LALKA, OPIEKA TERMINALNA, RELIGIOZNAWCA, NIEZRĘCZNOŚĆ, DRZEWOŁAZOWATE, MANEWR PRINGLE’A, CIEKAWSKOŚĆ, FAWORYT, SĘKACZ, BŁYSKOTKA, PION ŻYROSKOPOWY, BIOTRANSFORMACJA, RYBONUKLEOZYD, TRANSFUZJOLOGIA, SOS MALTAŃSKI, CZARKA, BRANIE PRZYKŁADU, STOPKA, KROTOCHWILA, PIESZY, SPÓŁKA CÓRKA, CHORIZO, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, SŁOŃ, JĘZYK DUNGAŃSKI, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DODAJNIK, ŻYWIENIE, ALIGATOROWATE, TERAPSYDY, DWÓJNIK, OFERTA WARIANTOWA, CIĄGUTKA, NAWIETRZAK, WACHLARZ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, CZŁAPAK, ORGANIZM WYŻSZY, OBRAZA MAJESTATU, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PRZEKRĘCIARZ, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, WINDSOR, JĘZYK WOGULSKI, KUPON, BIELIŹNIARSTWO, ELASMOZAURY, BIERNE PRAWO WYBORCZE, ŻOŁDAK, FACSIMILE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, NAPIERANIE, OIOM, RUMPOLOG, ŁĄCZNIK, PILAR, UKŁAD JEZDNY, SACHARYD, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, GRZBIETORODY, GĘDZIOLENIE, KABAŁA, BIAŁY ZNAK, MONOFAGI, REAL, EONIZM, BAKTERIA, ZADYCHRA POSPOLITA, GAZ OBOJĘTNY, PRZYBYTEK, KARAWANA, BRIT POP, PODCHLEBSTWO, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, POJNIK, FILTR POWIETRZA, OWOCOSTAN, MARKETING SIECIOWY, WALOŃSKI, SANIE, JASKINIA LAWOWA, GEN EPISTATYCZNY, CZUŁEK, GEOLOGIA ZŁÓŻ, MOTYW, GIMBOPATRIOTA, STANICA, FAMA, ŁADA, PĘPEK, WRZENIE, MAKI, KLUCZ KODOWY, KINOMAN, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, NARZĄD ROZRODCZY, METODA STRZAŁÓW, ZBÓJNICKI, BETONKA, ANUSZKIEWICZ, MYCKA, MATMA, SONDAŻOWNIA, DWUTAKT, HEWEA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PRAWYBORCA, KOMŻA, TRANSWESTYTA, GEODETA, NIEREGULARNOŚĆ, KUSICIEL, PRAWOMOCNOŚĆ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SUBSTANCJA CHEMICZNA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, HETYTA, TRENING AUTOGENICZNY, LINIA GEODEZYJNA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, WATA CUKROWA, RZEP, WSPÓŁĆWICZĄCY, FAKIR, PATRON, PŁASKLA ŁOSIOROGA, FULMAR ZWYCZAJNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, TERAPIA GESTALT, TEREN, DAR BOŻY, ZŁOTY STRZAŁ, JEŻYNA, CZERŃ AMIDOWA, SKORUPA, TYGIEL, WUEF, KOSMOLOGIA, ESPERANTYSTA, PERYSELENIUM, CRACKER, DRYBLER, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, SPONTANICZNOŚĆ, KOTLINA KŁODZKA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KOMISJA NADZWYCZAJNA, USTNIK, WAN, ENTEROTOKSYNA, PŁYN ZŁOŻOWY, PŁETWA, OKUPACJA, ŚMIECIUCH, MIEŃSZEWIZM, MINA, TRANSLACJA, ŁACINNIK, MAŁY RUCH GRANICZNY, ADWEKCJA, PRZEBIERANIEC, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, FENOLAN, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, PRZEZIERNIK, NEBULIZACJA, PATYCZAK, EP, FAKTOLOGIA, CHIRURGIA OGÓLNA, ETIOPSKI, SZPECIELE, CENTRALA RYBNA, STAŁA SVEDBERGA, ŚWIR, SUITA, SZONIZAUR, KOLOKWIALIZM, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, SAKRAMENT, NAZWA OPISOWA, KOMITET TECHNICZNY, HORMON STERYDOWY, BURGER, RYCERZ, ALT, SERBISTYKA, TEMPERATURA MROZU, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, GZY, PLATYNOGŁÓWKA, POJĘCIE, PRAWOSKRĘT, KONGO-BRAZZAVILLE, IZOTROPOWOŚĆ, IRREDENTYZM, FRANK MONAKIJSKI, KOLORATKA, KANAFARZ, SZLEMIK, MAŁOŚĆ, DRINK-BAR, KARTA MOBILIZACYJNA, PUSZKA MÓZGOWA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, METYLDOPA, OKNO, BRZOZA, INDUKCJA, ZAPUSTY, INWERSJA, SIÓDEMKA, JESION, PASTICCIO, TINTA, KOSTIUM, WYŚCIG, ŁUPIEŻ PSTRY, EURYTERMICZNY ORGANIZM, PAJĘCZYNA, MASIELNICZKA, DOROSŁOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, JASZCZUR, WYGIBAS, PISUAR, DZIADZIENIE, OSOWSKI, OBIEKT STEROWANIA, KOLIZJA, NERD, SZKOŁA, RÓG, ZMIENNA ZWIĄZANA, STRÓJ, KONSONANS, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KRIONIKA, GESTAGEN, BAR MLECZNY, BOMBA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, FORMACJA, TRÓJKĄT, ODROŚL, ROZDŹWIĘK, SYRENA ALARMOWA, SAPROTROF, CHOPIN, PALCÓWKA, MWERU, PSALMOGRAF, PRZYZWOITOŚĆ, WYŚCIG SZCZURÓW, MIESIERKA, KĄPIEL POWIETRZNA, ŻYŁKA, ?KAZUISTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.643 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSTANCJA ODŻYWCZA substancja chemiczna dostarczana do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy, i wydobywana z niego w procesie trawienia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSTANCJA ODŻYWCZA
substancja chemiczna dostarczana do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy, i wydobywana z niego w procesie trawienia (na 18 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - SUBSTANCJA CHEMICZNA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU PRZEZ POKARM, KTÓRY DOSTAJE SIĘ DO NIEGO POPRZEZ UKŁAD POKARMOWY, I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast