GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁKO SZKLISTE to:

galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 14 lit.)CIAŁO SZKLISTE to:

galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 13 lit.)SZKLISTKA to:

galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.782

ŚLIZGACZ, ISKIERNIK OCHRONNY, INŻYNIERIA WOJSKOWA, NARAMIENNIK, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, SŁODYCZ, GÓRKA, GICZ, NERKOWIEC, MRAD, NIEDOMÓWIENIE, KĄT WIELOŚCIENNY, TRZON, GONDOLA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KŁĘBEK SZYJNY, PSYCHODELIK, SFERA AFEKTYWNA, PIRAMIDA, PIĘTA, BERNIKLA BIAŁOLICA, AFRODYZJE, JĘZYK POZYCYJNY, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, GRAD, BOSCH, MŁOT, URABIALNOŚĆ, MORZE AZOWSKIE, LOT BALISTYCZNY, DRAPACZ, PODGŁÓWEK, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, ZADZIOR, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BONNY, IRRADIACJA, RADIOZNACZNIK, DESZCZ, IGLIWIE, GRUSZKA ŻAROWA, SATELITA, ARGUMENT, GRUPA CYKLICZNA, NAWÓZ SZTUCZNY, MARCHEWKA, FRYSZTAT, WĄŻ, RÓŻA SKALNA, ZMIERZCH, ZADRAPANIE, BIURO PODAWCZE, TRENT, WYJEC RUDY, BACIK, AKT, SUMA KOMANDYTOWA, CIAŁKO BIAŁAWE, SPEKULANT, AZJA, FORMA, FIOLET WZROKOWY, PARTIA, BŁĘKITNE HEŁMY, GNIAZDKO, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, CZŁON, NONA, KORPUS, GAŁKI, OTOK, AKROPOL, NABIEGUNNIK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PODKOLANIE, TARCZKA, MONOPOL, SUBSTANCJA, BÓBR ZWYCZAJNY, TĘTNICA RZĘSKOWA, SŁOWO WSTĘPNE, WIERZCHOŁ, ARCHIDIAKONAT, ŁAPA, PANCERZ, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, WYLINKA, DŁUGOSZOWATE, PUŚLISKO, PRZEDŻOŁĄDEK, WIDEŁKI, UZDA, NAKARCZNIK, BARIERA JĄDROWA, EFEKT SORETA, AMORFIZM, PRZEWÓD, OGONICE, SZYPUŁKA, KNAGA, HUMINA, PIĘTA, STOPA, SKRZYPOWE, WZORNIK, SUBSTANCJA OBCA, SET, STABILIZATOR, LUMPKA, KAPLERZ, POZIOM, PALIUSZ, LEMIESZ, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, GŁADŹ, GLORIA, BANKRUCTWO, RYBITWA OKOPCONA, PŁAT, KAMIEŃ OZDOBNY, UŻYŹNIACZ, GZYMS, LIGNINA, NIEBOSKŁON, AMALAKA, OSTROGA, ŚCIANA WSCHODNIA, DASZEK, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, ŚLIZG, SERAJ, PRZYBUDOWA, ŚCIANA, ALLEMANDE, ZAGĘSZCZACZ, GRZEBIEŃ, ŻACHWA, ODWAL, OBWÓD, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, ACEFALIA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PALEC, NAGOLENNIK, GÓRY KOPUŁOWE, SCYNTYLATOR, TARABAN, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ELIPSOIDA OBROTOWA, SIARKA ROMBOWA, CHWOST, PŁASZCZ, SKŁADNIK POKARMOWY, GLIZA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ŻUWACZKA, KOLEC, MASŁO MAŚLANE, OWOC, MIESZANINA, KASZTEL, NAWIS, WYDZIELINA, DROGI RODNE, NAWA, DEFICYT BUDŻETOWY, WIERSZ OBRAZKOWY, MATERIAŁ WYBUCHOWY, MAŁOPOLSKOŚĆ, KORPUS, SCYNK, CZEP, GRUCZOŁ KROKOWY, CZAPRAK, ĆWIERĆTUSZA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, KOK, ADSORBAT, NARĘCZAK, NIECIĄGŁOŚĆ, PAŁANKA WĘDROWNA, NACIĄG, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, OJCZYZNA, REJESTR, OKRĘŻNICA ESOWATA, SZALKA, DZIELNICA, EKSKLAWA, PIĘCIORNIK NISKI, JARZYNA, SZYLING, KNAGA, WENET, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, DZIEWIARNIA, TURNIURA, ROŚLINA KOPALNA, ŁOPATA, WARTOŚĆ DODANA, MANICA, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, PROSPEKT, PREZBITERIUM, TRINAKSODON, RURA OGNIOWA, KOMPARYCJA, FAZA KSIĘŻYCA, ASTRONOMIA, SZYBKOZŁĄCZKA, FARBA PROSZKOWA, KRANIOLOGIA, BIOKATALIZATOR, PODŁUŻNOŚĆ, CHODNIK, WPADKA, ŚLONSK, BLASTODERMA, MNIEJSZOŚĆ, PIGMENT, KADET, PULPIT, RAJA SIWA, GUGIEL, METEORYT, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, PRZEPONA, CZESKI, FORMA, BULWA, WYRYWEK, GŁOS, GACEK WIELKOUCH, PLAZMA, NEONTOLOGIA, DORADCZYNI, REPUBLIKA JAKUCKA, OKTANT, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, MACIERZ ELEMENTARNA, ZAGÓRZANKA, KAZARKA, OPUSZKA WĘCHOWA, RĘKAW, SETKA, NACIEK JASKINIOWY, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, REFLEKTOR, CIAŁKO X, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZYSIÓŁEK, ZATOR PŁUCNY, PIRAMIDKA, KAPRYŚNICA, GLUTYNA, BIBLIA HEBRAJSKA, KINESKOP, PODKORA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, NAPIERŚNIK, KOPULA, DEKATYZOWANIE, DZIKÓW, ŚCIANA, BRYŁKOWATOŚĆ, MILIMETR SZEŚCIENNY, KRYNOLINA, KAPITEL, UCINKA, AFIKS, PRZYSZWA, UTRWALACZ, MAŁOPOLSKA, STATEK, KADŁUB, SWOSZOWICE, JASKINIA LODOWA, WSPÓLNIK, ŻYŁA, AUTODESTRUKCJA, MĄTEWKA, BUFET, ZWIERZYNIEC, ŻEBRO, FILAMENT AKTYNOWY, ZBROJA PEŁNA, SZEKLER, ADIUWANT, MIEJSCE, PANTOFLE, KLAPKA, LIBRA, RÓWNOLEŻNIK, WKRĘT, POCHŁANIACZ GAZÓW, ŚCIANA PRZEWIESZONA, KALORMEN, ?EDYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁKO SZKLISTE galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 14 lit.)
CIAŁO SZKLISTE galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 13 lit.)
SZKLISTKA galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁKO SZKLISTE
galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 14 lit.).
CIAŁO SZKLISTE
galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 13 lit.).
SZKLISTKA
galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 9 lit.).

Oprócz GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x