GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁKO SZKLISTE to:

galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 14 lit.)CIAŁO SZKLISTE to:

galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 13 lit.)SZKLISTKA to:

galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.782

KWARTAŁ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, WOLE, MUR, PODWODZIE, PLECÓWKA, ANOLIT, ODCISK PALCA, NACIĄG, REPELENT, OPUSZKA WĘCHOWA, LEGAWKA, EISEGEZA, KOBYŁKA, ANGORA, CZOŁÓWKA, SOJA, TEMPERATURA ZAPŁONU, GRYMAŚNIK, STROJNICA, PAREO, KLAKSON RĘCZNY, FAKTURKA, TARCZA HAMULCOWA, KULA, EFOD, DRZEWCÓWKA, IMPREGNATOR, ŁYDKA, PĘCHERZYK NASIENNY, KOLCZYK, DUPECZKA, NAPIERŚNIK, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ECHIN, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, KOMUNIA, PRĘGA, KIRYS, PARAFIA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, GOTOWALNIA, KIEŁZNO, METAPLAN, CIAŁKO KETONOWE, TERCJA, POCHŁANIACZ, USTROJOWOŚĆ, SILOS ZBOŻOWY, MENISK, CIĘŻAREK, DZATAKI, CENTYGRAM, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, SUBSTANCJA P, PĘD ROŚLINNY, KOMPARYCJA, PODKORA, ESCHATOLOGIA, KRZYŻ, OLEJEK ETERYCZNY, NOSEK, WGŁOBIENIE, ŁĄCZNIK, SPAŁA, FILET, MOC CZYNNA, LOGIKA KIERUNKOWA, ZBROJA GOTYCKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, NACIĄG, MILIRADIAN, NIEPŁYNNOŚĆ, GÓRNICTWO NAFTOWE, SKRZYDŁO, TABLICA ROZDZIELCZA, PASTISZ, PARTER OGRODOWY, KORPUS, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, KĄT WIELOŚCIENNY, FILTR, ORBITER, LICE, SPÓD, DRUŻYNA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, MIEJSCE, SORBAT, KULMINACJA, PIÓRO, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, WKŁADKA, ROGAL, SEKCJA, LOTNICTWO, KOŁNIERZYK, KWARTA, NAGOLENNIK, ELIPSOIDA OBROTOWA, KONTYNENT, KOKON, ANGEOLOGIA, ŚCIANKA, GŁĄBIK, CIĄG DALSZY, OLSZÓWKA, DNI OTWARTE, NAZWA SŁUŻEBNA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, ARTYLERIA LEKKA, SET, BOMBAŻ, EPOKA, LAGERPETON, GRUSZKA ŻAROWA, RURA, ŚLUZOWICA, TRABANT, WIĘŹBA, POCIĄGŁOŚĆ, CIECZ, ŁUPINA, DOPEŁNIENIE, WYPEŁNIACZ, PALUDAMENT, SPOJÓWKA GAŁKOWA, GONDOLA, DOMY, USTĘPSTWO, TORS, LIFTING, ŁAWA DZIAŁOWA, RDZEŃ, TĘTNICA OCZNA, STOSINA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, MATA GRAWITACYJNA, IROKEZ, COMBER, SAMOA ZACHODNIE, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PODSTRONA, PODGARDLE, WYMIENNIK CIEPŁA, MNIEJSZOŚĆ, ABSYDA, STRZEMIĘ, PRZECIWSTOK, ZGIĘCIE PODESZWOWE, PROCES KANONIZACYJNY, GONDWANA, LEJ, SALWINIOWATE, STADIUM, PROCES KONSOLIDACYJNY, POKRYWA, CYKL INWESTYCYJNY, SYSTEM POMIAROWY, WÓZEK, JĄDRO MIGDAŁOWATE, PUPINA, FLAMBIROWANIE, HUMANOID, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, POCHWA, INSTALACJA ODGROMOWA, KOTLINA, OBÓJ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, POKOST, KRWOTOK, KAFTAN, KABINA, STYCZNA, FALKON, PODMIOT, KŁĄB, TOM, ANKSJOGENIK, AKTYWATOR, ZŁÓG WAPNIOWY, TOREBKA BOWMANA, BRZUCHORZĘSKA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, NADZIAŁ, ŁAPA, OGRÓDEK PIWNY, ROTATOR, ŁUSKA, PALPACJA, ŁĄCZNIK, ZRAZIK, KROK, STOPA, METEORYT, HIALINA, IZBA WYŻSZA, GLORIA, DOBRA WIARA, ŁOPATA, PIEŃ, MIAŁ, PISMO TEKSTOWE, AKCES, ARTROLEPTOWATE, LIBRA, PACZKA, PISAK, PODSTAWY, DZIAŁKA, PRZEDZAMCZE, MINISIATKÓWKA, ODDZIAŁ, LAWETA, GRUCZOŁ TARCZKOWY, SOŚNIK, ODCINEK, PODNIEBIENIE TWARDE, MYSZKA, KONTRASYGNATURA, NAPIERŚNIK, BYLICA PONTYJSKA, GEOGRAFIA, KAPUSTA KWASZONA, DEFOLIANT, SKALA FAHRENHEITA, KONIEC, TWÓR, NAWALANKA, GALARETA WHARTONA, TRADYCJA, PŁYN ETYLOWY, PERKOZ ZAUSZNIK, PÓŁNOC, BIAŁE CIAŁKO KRWI, DYSTANS, ZALĄŻNIA, KULTURA STARTEROWA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, NAPLECZNIK, ŁODYGA KWIATONOŚNA, ADWERBIUM, STRZAŁKA MAŁA, AFIKS, METABOLIT, OPONKA, REAKCJA ALARMOWA, SYTK, LEJEK, BRODA, ANTENKA, STANIK, GRYZ, RZĄP, JĄDRO ZIEMI, CZWÓRKA, TUBUS, GRUPA, ŚCIĘCIE, LICO, ZRAZÓWKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, UCHO ZEWNĘTRZNE, ŻYWE SREBRO, SZTANDAR, SEGMENT, SIŁA ROBOCZA, ANTECEDENS, GRUPA CYKLICZNA, TRESA, GAŁKA OCZNA, RAMA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KRYSZTAŁ MIESZANY, RUMPEL, ŻELATYNA, INTERMEZZO, MERSYTEMA, GRADUAŁ, KULKA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, BRODA, TOPIK, ABLACJA, OGOŃCZA JAPOŃSKA, URLOP TACIERZYŃSKI, ODŹWIERNIK, ORGAN, BĘBEN, ŻAKIECIK, KŁĘBEK SZYJNY, ZIELENIEC, BAWET, PORTYK, PŁYTA PILŚNIOWA, AUDYT ENERGETYCZNY, ?PANEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁKO SZKLISTE galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 14 lit.)
CIAŁO SZKLISTE galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 13 lit.)
SZKLISTKA galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁKO SZKLISTE
galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 14 lit.).
CIAŁO SZKLISTE
galaretowata substancja, wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 13 lit.).
SZKLISTKA
galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadająca jej kształt i chroniąca siatkówkę (na 9 lit.).

Oprócz GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - GALARETOWATA SUBSTANCJA, WYPEŁNIAJĄCA TYLNĄ CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ, NADAJĄCA JEJ KSZTAŁT I CHRONIĄCA SIATKÓWKĘ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast