CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI BRONI SIECZNEJ PRZEZNACZONA DO OCHRONY RĘKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JELEC to:

część rękojeści broni siecznej przeznaczona do ochrony ręki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JELEC

JELEC to:

element broni białej służący do zabezpieczania ręki użytkownika przed ześlizgiwaniem się palców z rękojeści na głownię i do blokowania ciosów przeciwnika (na 5 lit.)JELEC to:

miasto k. Lipiecka w europejskiej części Federacji Rosyjskiej (na 5 lit.)JELEC to:

ryba z rodziny karpiowatych zamieszkująca czyste rzeki i rzadziej jeziora (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI BRONI SIECZNEJ PRZEZNACZONA DO OCHRONY RĘKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.734

MAGAZYN, CIEMNIA OPTYCZNA, ARYTMOMETR, DOBUDÓWKA, NACIĄG, ŚRÓDOKRĘCIE, NIEBIOSY, ZAMEK SKAŁKOWY, SZWENK, OBROTNICA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PISZCZAŁKA, KADR, KANAŁ NADGARSTKA, KŁĄB, GRUNWALD, GRZEBIEŃ, KŁĄB, ROZGRZEWACZ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ARMARIA, KRAŃCÓWKA, POSZUR, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, SZCZYT, LABIRYNT, SUTERENA, BLAT, PRZĘSŁO, BLOKHAUZ, CZESKI, KOŃCÓWKA, NASADKA, NEONTOLOGIA, MISKA, MIEJSCE, SIMA, OGIEŃ, BIRET, GEM, PORTFEL, REPUBLIKA JAKUCKA, KORONA, KADR, ECHINUS, STOPA, CHORĄGIEW, OPONA, BROŃ, NUNCZAKO, SZEW PODNIEBIENNY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, DETAL, PODBRZUSZNIK, LONGLEY, GŁĄBIK, KAPISZONOWIEC, PRZEDZAMCZE, CZWÓRKA, CHOLEWA, KONCERTYNA, GARDA, LOKAL, KNOWIE, PUNKT EUTEKTYCZNY, GETTO, KNAGA, NAPIERŚNIK, GĄSIENICA, CIĘŻKA WODA, KASETA MAGNETOWIDOWA, ODGAŁĘZIACZ, KONIEC, ODLEWARKA, POKŁAD, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, AKROPOL, KROK, PENS, RUSZNIKARZ, TAKSON PARAFILETYCZNY, PŁAT, KADŁUB, KANON, SUPORT, DRINK-BAR, WIZJER, TĘTNICA OCZNA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, WIERZCHNICA, PANORAMA, OBRĘCZ BARKOWA, NAWA, POLĘDWICA, PAKLAK, WÓZ STRAŻACKI, OBUDOWA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, SUSEŁ LAMPARCI, WĘZINA TARCZYCY, KLUCZ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SPRYCHA, KAPSLA, KĄT WIELOŚCIENNY, ULICA, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, WIELKORUŚ, CEKHAUZ, ELEMENT, JELITO PROSTE, OCZKO, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, ŁADOWANIE, SERCE DZWONU, KWIATOWA, LOTNICTWO POKŁADOWE, MATKA, WILKES, PŁÓZ, UJŚCIE GARDŁOWE, AGENCJA, NADTWARDÓWKA, PŁOZA, DASZEK, ALLEMANDE, BABINIEC, TRIO, WYPORNOŚĆ, APLIKACJA REFERENDARSKA, PIERŚ, IRISH DRAUGHT, FOREMKA, ZATOCZKA, ŁONO, ŁOŻYSKO, GORSET, KOLBA, SIŁA, WRĘGA, TYBET, KADŁUB, ROŚLINA BULWIASTA, PIOTRUŚ, ZAKOLE, SAMOZAPŁON, SABOT, GNIAZDKO, PODGARDLE, CHORWACKI, MASKA, NAKOLANEK, NIEBIOSA, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, ROTATOR, GÓRALEK ZAROŚLOWY, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, GŁOWOTUŁÓW, ROŻEK, MYSZ POLNA, ODCINEK, PODZAMCZE, WORECZEK, ZŁĄCZE, NACZYNIE LIMFATYCZNE, LĘDŹWIE, TERMINATOR, KALORMEN, INDIE WSCHODNIE, TRANSMITANCJA, CZĘŚĆ, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, URODYNAMIKA, BROŃ SAMOCZYNNA, BLOK KONTYNENTALNY, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SKRZYDŁO, GÓRA, DACH, OPONA PNEUMATYCZNA, TRZON, MARYNARKA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, STOJAN, OSTROGA, KONDYGNACJA, ZIELENIEC, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, KLAPKA, WĄTEK, WALOŃSKI, UDO, SET, NAGOLENNIK, NAPIĘTEK, ŹRENICA, REKORDER, FALENICA, GLIZA, BLOK DEFENSYWNY, PANEWKA, TOREBKA BOWMANA, GRZYWA, RĘKAW, WARMIŃSKI, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, UKŁAD ZAPŁONOWY, GWIAZDA ZARANNA, PERKOZ RDZAWOSZYI, MAJĄTEK TRWAŁY, BOMBA WODOROWA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, NAKRÓJ, NASTĘP, SOLEC, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WYRYWEK, ŁUK, AMALAKA, KONSOLA, GAŁKA BLADA, KREWETKA WIŚLANA, MARTWIAK, ZATOKA, DZWON HEŁMU, PALEMONETKA ZMIENNA, ANTYFON, TUBUS, SPODNIE, POTAŻ, WARZYWO KORZENIOWE, WYLINKA, PRZEWÓD ODGROMOWY, IROKEZ, KREWETKA PŁYWAJĄCA, CORO, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, WEZGŁOWIE, KAUKAZ, RYCYK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PÓŁGOLF, SERUM, BAK, TRIANGULACJA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, RÓW, WELON, STRZEMIĘ, ZWROTKA, PODATEK EKOLOGICZNY, GOLONKA, BUNKIER, JAMESA, SIKA, OLINOWANIE, KASTANIETY, WAFEL, DONOŚNIK, CELOWNIK, KISZKA STOLCOWA, BLOK OPERACYJNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, PĄCZEK, WKŁAD, BROŃ OBUCHOWA, BATERIA, OBŁUSZYN, CZYTANIE WYBIÓRCZE, BRZUSZEK, ANTARKTYKA, DZIELNICA, FINAŁ, ZADASZENIE, DOGRYWKA, CIĄG, LOTNICTWO WOJSKOWE, WTRYSKIWACZ, TROPIK, RDZEŃ MAGNETYCZNY, DESZCZOWNICA, PODBRÓDEK, TRYMER, BLOK, CZASZA, ŁOŻYSKO, KOLUMNA, SADZ, PATRYSTYKA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, STRZELANINA, ODBŁYŚNIK, TĘCZA, NABÓJ, MASYW GÓRSKI, ETAP, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DYMNICA, ?TRZON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI BRONI SIECZNEJ PRZEZNACZONA DO OCHRONY RĘKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI BRONI SIECZNEJ PRZEZNACZONA DO OCHRONY RĘKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JELEC część rękojeści broni siecznej przeznaczona do ochrony ręki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JELEC
część rękojeści broni siecznej przeznaczona do ochrony ręki (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI BRONI SIECZNEJ PRZEZNACZONA DO OCHRONY RĘKI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI BRONI SIECZNEJ PRZEZNACZONA DO OCHRONY RĘKI. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x