CZĘŚĆ URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO, KTÓREJ PODSTAWOWYM ZADANIEM JEST MIESZANIE SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESZADŁO to:

część urządzenia mieszającego, której podstawowym zadaniem jest mieszanie substancji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO, KTÓREJ PODSTAWOWYM ZADANIEM JEST MIESZANIE SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.590

PODATEK KATASTRALNY, STREFA PERYGLACJALNA, STUŁA, PLANETARIUM, NONA, NAZWA RZETELNA, STOSUNEK, MAMUCIA SKOCZNIA, ZATOCZKA, ZANOKCICOWATE, KANALIK NERKOWY, PŁYWAK, POKER ROZBIERANY, BECZKA, HERMETYCZNOŚĆ, STRONNICTWO, KSIĘSTWO, POSIADACZ ZALEŻNY, PREZBITERIUM, MUSZLA, GRZYB ZŁOTAWY, MASZT, PRZYCZYNEK, ULOTNOŚĆ, NANOMETR, CZYSTY ROZUM, SKRZYDEŁKO, ROZRZUTNIK, SOHO, TUBKA, MAN SE, DZIEWICA KONSYSTORSKA, KWADRAT MAGICZNY, NIKCZEMNOŚĆ, OSTRY STRZAŁ, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, SUFFOLK, OBSŁUGA, KOSIARKA ROTACYJNA, HORROR, POCIĄG, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, TUNER, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, CZARNY LUD, JĘZYK SZWEDZKI, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, SEKRECJA, PODTYBINKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, SZTUKI PIĘKNE, STEP, OŁTARZ, CECHOWNIA, DZIAŁKA, WPŁATA, ZAPOLE, RAMIAK, WDÓWKA, MENADŻER, UKOŚNIKOWATE, WSZECHWŁADNOŚĆ, KACZKA CZERNICA, DRABINKA LINOWA, KANAŁ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, SUCHA IGŁA, NIEWYGODA, ZASOBY, POLE MAGNETYCZNE, TOŻSAMOŚĆ, DUSZA, CHORAŁ, PIORUN KULISTY, GORĄCZKA DUM-DUM, GŁOŚNIK, SAMORZĄD, TWIERDZENIE ENGELA, AKCIK, MIASTOWOŚĆ, ZERÓWKA, GMINA GÓRNICZA, WIELOMĘSTWO, BANIECZKA, GŁUPKOWATOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, ŁĄCZNIK, CHÓR, ŚLIZGACZ, CELOWNIK, KSENOLIT, REGRESJA LODOWCA, TRAWERSOWANIE, ABISYŃSKI KLASYCZNY, MIĘDLARKA, PRZÓD, CIAŁKO RZĘSKOWE, HETMAN POLNY, EKSTREMALNOŚĆ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, WOOD, KARCZEK, SŁUGA BOŻY, FEERIA, SYNERGIZM, PARGAMIN, BRODZIK, KOGUT, GNIAZDO, OBCHODOWY, DZIEŃ DZISIEJSZY, PUŁAP STATYCZNY, SYSTEM INFORMATYCZNY, PIGMENT, GODZINA REKTORSKA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PLUTOKRACJA, MARTYNGAŁ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, WYRAŻENIE, KIESZEŃ, BITUMIN, KRAINA MITOLOGICZNA, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, SPÓD, KANALIK, INTEGRALNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PRAWO BLIŻSZOŚCI, EPEISODION, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, FAZOWNIK, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, DOBITNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, ANOLIT, KLINKIER, CHODZĄCY TRUP, KABATY, POSZLAKA, WSPANIAŁOŚĆ, KARLIK WIĘKSZY, GICZ, REPETYCYJNOŚĆ, TAJNOŚĆ, WYSZYWANKA, DELFINOWATE, WRAK CZŁOWIEKA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, CZASZA, NOTA PROTESTACYJNA, INSTRUMENTOLOGIA, BIAŁY PUCH, RARYTASIK, UTLENIANIE, SOŚNIAK, GRZEBIEŃ, KASA, SCHEDA SPADKOWA, DWUKOLOROWOŚĆ, FRAMUGA, ŻUREK, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, KŁĄB, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, AMPUŁKA, CHOROBA ZASADOWA, PIORUNOCHRON, POMROWICOWATE, OSCYLATOR, KOTLINA, CIĄG DALSZY, WARSTWA KULISTA, ZABYTEK RUCHOMY, PATATAJKA, BLADZIUCH, KOPROSTANOL, CHOROBA KAWASAKI, PRZESYP, POLITYKA, CHAMEOFIT, OSADA, WTRYSK, DALEKOPIS, DEASEMBLER, MINOCYKLINA, WOLANIE, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, NIETRWAŁOŚĆ, OSIOŁ, MUSZLA, GRUNWALD, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, WIELKOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, IDIOFON, GALERIA, HACZYK, ŻYWIZNA, POŻAR, SIAMANG, GEN HIPOSTATYCZNY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, LOGOGRAM, RUCHOMOŚĆ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ZABIEG, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PATRON, SLOW-FOX, OSETIA, MORFOGENEZA, SUPERTOSKAN, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, KONCHIOLINA, MLECZARKA, PODATEK PROGRESYWNY, GRZYB SKALNY, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, GONIEC, DESZCZOWOŚĆ, PIES OZDOBNY, SYF, WSZETECZNOŚĆ, BROŃ PANCERNA, URAZ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ŁĄCZNIK DROGOWY, WERBLISTKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, KREDYT PREFERENCYJNY, TUSZ, UKŁAD ODNIESIENIA, TARCZA, SIODŁO, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, STREFA PRZYGRANICZNA, DOJRZAŁOŚĆ, TRIESTEŃSKA, OPARY, BIOMETRIA, GRUSZKA ŻAROWA, JELEC, CUKRZYCA BRĄZOWA, BLOK, TELEFON ZAUFANIA, AKCJA, SZCZĘKOT, GADY, KARETKA REANIMACYJNA, GRUNT, AUTOMOBILISTA, KREWETKA WIŚLANA, URANINIT, BURRITO, NADWOZIE SAMONOŚNE, ZEPSUTOŚĆ, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, PAPROTNIKI, KASZANA, AKTOR, FORMA, ROZTWÓR STAŁY, MIEDNICZKA NERKOWA, WARZYWNIK, ŁYSIENIE POSPOLITE, ZMIENNA ZALEŻNA, SZYBKOZŁĄCZE, OCZODÓŁ, NORMATYWIZM, REGION WĘZŁOWY, STOPKA, STAROŚĆ, ETNOLINGWISTYKA, PISZCZAŁKA WARGOWA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, DZIELNA, POZWANY, SŁONIARNIA, AUTOBUS CZŁONOWY, WIELORDZENIOWOŚĆ, DUPAL, DOMOWINA, TYTANOZAUR, NOWA, LEJBIK, EUROPA, BOURBON, WŁÓKNO, PRZEDODWŁOK, CZŁON SKRAJNY, CZĄSTKA CIĘŻKA, ODCINEK KOŁA, AKTYWNOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, PIESZCZOCH, ?WYPORNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.590 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO, KTÓREJ PODSTAWOWYM ZADANIEM JEST MIESZANIE SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO, KTÓREJ PODSTAWOWYM ZADANIEM JEST MIESZANIE SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIESZADŁO część urządzenia mieszającego, której podstawowym zadaniem jest mieszanie substancji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESZADŁO
część urządzenia mieszającego, której podstawowym zadaniem jest mieszanie substancji (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO, KTÓREJ PODSTAWOWYM ZADANIEM JEST MIESZANIE SUBSTANCJI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO, KTÓREJ PODSTAWOWYM ZADANIEM JEST MIESZANIE SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x