RUCHOMA CZĘŚĆ ODTYLCOWEJ BRONI PALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAMEK to:

ruchoma część odtylcowej broni palnej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAMEK

ZAMEK to:

warowna budowla mieszkalna, rezydencja pana, króla, księcia lub magnata (na 5 lit.)ZAMEK to:

mechanizm lub urządzenie do zamykania drzwi, szuflad, walizek (na 5 lit.)ZAMEK to:

zapięcie przy ubraniu, suwak, ekler (na 5 lit.)ZAMEK to:

mechanizm broni palnej służący do zamykania na czas wystrzału i otwierania po strzale tylnej części lufy (na 5 lit.)ZAMEK to:

zagranie taktyczne w hokeju; zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska (na 5 lit.)ZAMEK to:

urządzenie do łączenia lub zabezpieczania w ustalonym położeniu elementów maszyny (na 5 lit.)ZAMEK to:

blokada w informatyce (na 5 lit.)ZAMEK to:

średniowieczna budowla obronna (na 5 lit.)ZAMEK to:

błyskawiczny to suwak (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOMA CZĘŚĆ ODTYLCOWEJ BRONI PALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.453

KAMIZELKA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŁUSKA, OKULAR, GUMA, SYTK, RAJA SIWA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, RAJTARIA, OPONA PNEUMATYCZNA, PIĘTA, ALLEMANDE, ZASTAWKA, TUNER, RYCYK, BANIECZKA, CEBULKA, KORBKA, KRAŃCÓWKA, TRIANGULACJA, PRZYDAWKA, SKRZYDEŁKO, SAMOZAPŁON, EPOKA, SUPORT, CORO, NOS, OCEAN, CHOLEWKA, OCZKO, KARAFUŁKA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, KĄT TRÓJŚCIENNY, RUMPEL, RYT, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MISKA SEDESOWA, PAKLAK, PERKOZ ROGATY, GŁÓWKA, DUPA, LWIA CZĘŚĆ, WOLNE SOŁECTWO, ZWIERCIADŁO, JĄDRO ZIEMI, OSTROGA, MŁOT, FLINTPAS, REFLUKS, BIAŁKO, PROWINCJA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, POKÓJ, KABŁĄK SPUSTOWY, PALEMONETKA ZMIENNA, MILIMETR SZEŚCIENNY, MIEJSCE, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, ŁUK GRECKI, USZTYK, GŁOWOTUŁÓW, WPUST, ZAPŁON, FPS, ZWORA, LEJEK, ŻEBRO, RYNEK TERMINOWY, PŁATEK USZNY, RETORTA, DESZCZOWNICA, BLUZA, BĄK ZWYCZAJNY, KASZTEL, WKŁAD, DOBUDOWA, WIEK DOROSŁY, ODŁAM, NACZYNIE CHŁONNE, KONSEKRACJA, RĘKA, TWÓR GRZYBNIOWY, TRENT, WYCHWYT, WIEŻA KOŚCIELNA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, STOPKA, ŚRUTOWIEC, TRZON, NACZYNIÓWKA, WSPÓLNIK, MIESZKALNICTWO, NABÓJ, WOŁYNIAK, OGONEK, KIL, PODKOLANIE, STROJNICA, PIŻMOWÓŁ, ZMIANA, NARAMIENNICA, GRZEBIEŃ, CZANKA, ESICA, SERUM, BIMS, OBŁO, GRZYWA FALI, LIST APOSTOLSKI, KOLBA, POKŁAD, RÓŻANKA, KWARTAŁ, ŁONO, EPEISODION, PĘTLA JELITOWA, LUSTRO WENECKIE, EFOD, CZEP, MARZANA FARBIARSKA, PASEK, BIELIZNA POŚCIELOWA, WĘGLÓWKA, ZRAZOWA, LAGUNA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, PÓŁNOC, BINARKA, POZYCJA, PRETEKSTA, ŁAM, NÓŻKA, OKRUCH SKALNY, MŁOTECZEK, LOKAL, CEPISKO, URUBU PSTROGŁOWY, PRZEWODZIK, KLAPKA, NASTĘP, KAPELUSZ, TERMINATOR, IROKEZKA, MAXIM, WYJEC RUDY, SAMOOBRONA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ZAMEK SKAŁKOWY, WEZGŁOWIE, BRODA, ŁUK BRZUSZNY, ŁYDKA, MUR, SKORUPA, JELCZ, BOCZEK, PONTICELLO, ATOM, KLEPISKO, SIÓDMA CZĘŚĆ, REFLEKS, ZŁĄCZE, NADLEW, ŁUSKA, MULTANY, KŁĘBUSZEK, STRZELBA, ŁĄCZNIK, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, WĘZEŁ, TAŚMA, GONIEC, TARCZA HAMULCOWA, GEM, PUKU, GLADIUS, GŁOWICA, GAŁKA OCZNA, GARDA, PLASTRON, LUSTRO FENICKIE, PRZEDSCENIE, WILKES, SPENCERA, GÓRALKI, TERMINATOR, GRZYWA, JURA, TABLAZO, GONDOLA, UKŁAD ADRENERGICZNY, PODCZYSZCZALNIA, OBROŃCZYNI, PIÓRO, PODBRZUSZNIK, OKRĘŻNICA, DANIE, LOTKA, SEKTOR PUBLICZNY, REGLAN, RATA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, BOSCH, WEWNĘTRZNY, PUŚLISKO, KOMORA, STOPA LĄDOLODU, GORSET, BROŃ AUTOMATYCZNA, WESTWERK, PODSTOPIEŃ, ZADZIOR, FRANSZYZA, FORSZLAK, ROZWÓRKA, SIKA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, MASKA, SERAJ, WIECZÓR, WRĘGA, FLEGMA, WOREK TRZEWIOWY, TEMAT, KĄCIK, STRZELECTWO SPORTOWE, WERS, SUMATOR, ZAMEK, BALKON, NABÓJ BOJOWY, ARCHIDIAKONAT, JARZYNA, WIENIEC, ŻELEŹCE, BROŃ BIAŁA, ŁOPATKA, TRANSMITANCJA, ŁOŻE, SZCZERBA, SŁOWO POSIŁKOWE, DWUKĄT SFERYCZNY, HEŁMOFON, SZEW PODNIEBIENNY, SKAŁKA, MURENA WSTĄŻKOWA, MEMBRANA, TASMAN, INŻYNIERIA WOJSKOWA, GRUNWALD, RÓWNINA ZALEWOWA, MIĘSIEŃ SERCOWY, ODWAL, ZERWA, ZMROK, KNAGA, COKÓŁ, PĘTLA OCIEKOWA, PLECÓWKA, KAWAŁ, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, CZŁONECZEK, EREB, PRZESTRON, GODZINA, OSOWO, GORSET, ŻAKIECIK, GŁUSZYNA, BIEGNIK, REGENERAT, WAPER, SIEKANIEC, ZAMEK, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, PROSTNICA, TRZECIA CZĘŚĆ, TRZON, RĘKAW, SIATKÓWKA, ORZECZENIE, ŚCIANKA, GRZECHOT, SŁABIZNA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, SPRZĄCZKA, FINWAL, LOCH, CZŁON PĘDOWY, TĘTNICA TWARZOWA, INDIE WSCHODNIE, SKLERYT, BROŃ BIOLOGICZNA, PERKOZ OLBRZYMI, PIŁOGON, WYPORNOŚĆ, EKSPANDOR, ?RUFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOMA CZĘŚĆ ODTYLCOWEJ BRONI PALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCHOMA CZĘŚĆ ODTYLCOWEJ BRONI PALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAMEK ruchoma część odtylcowej broni palnej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAMEK
ruchoma część odtylcowej broni palnej (na 5 lit.).

Oprócz RUCHOMA CZĘŚĆ ODTYLCOWEJ BRONI PALNEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RUCHOMA CZĘŚĆ ODTYLCOWEJ BRONI PALNEJ. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x