ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SKÓRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICO to:

zewnętrzna część skóry (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LICO

LICO to:

twarz, przednia część głowy (na 4 lit.)LICO to:

policzek (na 4 lit.)LICO to:

w garbarstwie: zewnętrzna powierzchnia skóry, o charakterystycznym dla każdego gatunku zwierząt rysunku (na 4 lit.)LICO to:

powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz (na 4 lit.)LICO to:

zewnętrzna część ściany (na 4 lit.)LICO to:

boczna powierzchnia obucha i ostrza siekiery (na 4 lit.)LICO to:

w spawalnictwie: zewnętrzna powierzchnia spoiny (na 4 lit.)LICO to:

oblicze, policzek (daw.) (na 4 lit.)LICO to:

podniośle o twarzy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SKÓRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.536

KWIATOWA, FORTE, KUPER, MORZE AZOWSKIE, KANALIK NERKOWY, SIRO, EGZEMA, TERMINATOR, OPONA, STOPA, BLOK KONTYNENTALNY, OGNIPIÓR, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, GŁOWICA, UKŁAD ADRENERGICZNY, OFERTORIUM, ODSETEK, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, OGRÓDEK LETNI, PĘCHERZ, LITOSFERA, AKCJA, PODSADKA, ŁAWA DZIAŁOWA, KONKURENCJA, RĘKAW, BRODZIK, SOCYNIANIZM, GRZBIET, KABINA, FILTR, OBWÓJ, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, KONKLAWE, WIEK MŁODZIEŃCZY, WRZECIENNIK, IMACZ, OBUCH, CHOROBA RITTERA, PIASTA, ŹRENICA, BRZUSIEC, ALERGIA PYŁKOWA, WULWODYNIA, EFOD, PALIUSZ, SYNAPIZM, AMALAKA, BANIECZKA, MISKA SEDESOWA, WYOBLAK, DASZEK, TRZON MACICY, RZECZ NIERUCHOMA, GARBARZ, ODBYTNICA, CIAŁKO NERKOWE, RÓŻANKA, LANGLEY, OKRES WEGETACYJNY, FEDERACJA MIKRONEZJI, POWRÓT, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, BELKOWANIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, CHORĄGIEW, WĘGLÓWKA, TYBINKA, NADZIAŁ, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, DRZEWCE, PODETAP, ŁOŻE, NIERUCHOMOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, BĘBEN, WENET, LUFA, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, GRUCZOŁ KROKOWY, KUPER, ŁYSINKA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, DZIELNICA, GRUNCIK, SETECZKA, EPEISODION, PRZYZIEM, PODESZWA, POKRZYWKA, TERLICA, MURENA WSTĄŻKOWA, OKULAR, PÓŁNOC, CENTYGRAM, MNIEJSZOŚĆ, KINOTEATR, ŁONO, LOTNICTWO POKŁADOWE, KREWETKA ZMIENNA, PLANETA ZEWNĘTRZNA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, NEONTOLOGIA, PODMIOT DOMYŚLNY, OŁTARZ, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, KORONA, GÓRNICA, ŁOJÓWKA, ELEKTROINSTALACJA, ŁUSKA, KORONA, TEST ŚRÓDSKÓRNY, KOŃCZYNA GÓRNA, ORGAN, PRZEBARWIENIE, SPAŁA, ALLEMANDE, FAKOMATOZA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, KUTYKULA, NABIODRNIK, WIERZCHNICA, PLAMICA, SZYJKA, CZŁON SKRAJNY, TKANKA PODSKÓRNA, KŁODNICA, ZAGÓRZANKA, GRYZ, MAJĄTEK TRWAŁY, WARSTWA KULISTA, AMALAKA, PADOK, POLITYKA MIESZKANIOWA, WKŁAD, SEKCJA, PŁETWA, REGENERAT, STREFA ZGNIOTU, JĘZYK POLSKI, KORONKA, PORTFEL, OBLICZENIA INTELIGENTNE, PODZAKRES, WKŁADKA, TUMBA, KREOLKA, GÓRKA, KORBKA, KŁĘBUSZEK, OKOLICZNIK, ŚLUNSK, POTASZ, KROKODYL, LEŚNICTWO, MYSZKA, TEMACIK, EGZEMA, ŁYDKA, MOLESKIN, POŁUDNIE, SWĘDZENIE, ZACHYŁEK ŁONOWY, CEBULKA, LEJEK, FALSZKIL, REMONT BIEŻĄCY, JAWAJSKI, RDZEŃ, KLATKA PIERSIOWA, CHOROBA VELPEAUA, NAWALANKA, ROTATOR, TABLAZO, PORTYK, LICO, KOŚĆ KULSZOWA, PODMIOT GRAMATYCZNY, CIĄGNIK, RYNEK TERMINOWY, PUNKT, PODSEKTOR, ELEMENT, SŁONIARNIA, GRUNT, BIOCZUJNIK, ŁAPEĆ, URUBU PSTROGŁOWY, DOMY, BULWA PĘDOWA, KALETNICTWO, FAZA, KLAPA, KNAGA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, POLĘDWICA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, WYPRAWA, PŁATEK, PIĄTA CZĘŚĆ, TUNGA, PINGWINARIUM, RĘKA, PUPKA, ĆWIERĆTUSZA, PŁEĆ, KONIEC, PIRAMIDA, ZATOKA, SZWABIA, DEPRESJA, PODGARDLE, JELITKOWO, EKSPANDOR, GĄSIENICA, IGIEŁKA, KADŁUB, GRUPA, PRYZMA, DUANT, ZIMNO, LICO, GRZBIET, BĄBEL, PODGŁÓWEK, FORMACJA DEFENSYWNA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KOLANO, OPONKA, ODKŁADNICA, KAPLICA, RAGLAN, SZPONDER BRZEŻNY, JURA POLSKA, PODOBÓZ, PODWODZIE, ELEMENT GRZEJNY, AWANSCENA, NERW WZROKOWY, WSTĘP, LOTKA, PRZEWODZIK, KWATERA, LASZT, MILIMETR SZEŚCIENNY, MIKRONEZJA, GODZ, ODŹWIERNIK, MICROSWITCH, PROLOG, BIOTOP, ZŁĄCZE, TRĄDZIK, WRĘGA, MAZAMA RUDA, CZEP, GWIAZDA, SZTUKA, ACHTERDEK, NARCIARSTWO NORWESKIE, SZYJA, TRZONEK, JABŁKO NANERCZOWE, ŚLONSKI, TUNER, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ŁAPEĆ, WYNACZYNIENIE, CYPR, BALSAM, SEKSTET, SZYPUŁKA, ODLEWARKA, CHOROBA KENNEDY'EGO, SUROWICA, MUFA, BATYPELAGIAL, STERNICZKA ZWYCZAJNA, BARANICA, WAŁEK, ROŚLINA KORZENIOWA, TURKIESTAN, HEŁMIATKA, DOBUDÓWKA, BŁONA LOTNA, STUDIO NAGRANIOWE, SZYPUŁKA, OKULAR, PŁASZCZ, PARTIA, GLIKOPROTEID, EKRAN, BĄBELEK, ZAKOLE, CHORRERA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SUMATOR, ?SPÓLNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.536 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SKÓRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SKÓRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICO zewnętrzna część skóry (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICO
zewnętrzna część skóry (na 4 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SKÓRY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SKÓRY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x