CZĘŚĆ ORGANIZMU WIELOKOMÓRKOWEGO O WYSPECJALIZOWANEJ BUDOWIE I FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGAN to:

część organizmu wielokomórkowego o wyspecjalizowanej budowie i funkcji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORGAN

ORGAN to:

wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu (na 5 lit.)ORGAN to:

gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków (na 5 lit.)ORGAN to:

urząd lub narząd (na 5 lit.)ORGAN to:

dziennik partii (na 5 lit.)ORGAN to:

wątroba lub nerka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ORGANIZMU WIELOKOMÓRKOWEGO O WYSPECJALIZOWANEJ BUDOWIE I FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.075

ZMIANA PATOLOGICZNA, FUNKCJA ODWROTNA, PERFORACJA, GÓRKA, GRADUAŁ, KĄT BRYŁOWY, ROK, RADA PRACOWNICZA, CZŁONECZEK, FORT, KALORMEN, NACIĄG, POKŁAD, WZÓR JAWNY, GEM, LOKACJA, KISZKA STOLCOWA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, WIELKORUŚ, GÓRALKI, BIOLOGICZNOŚĆ, ENDOTERMIA, SOCYNIANIZM, CROSS, ZADEK, METABOLIT WTÓRNY, WYKRES FUNKCJI, TARCZKA OPACHOWA, ANALIZA ZESPOLONA, PODKOŁDERNIK JADOWITY, GŁÓWKA, BERNIKLA BIAŁOLICA, PUDŁO, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, FRYKCJA, ROZWORA, AKT ADMINISTRACYJNY, JARZYNA, NAPIERŚNIK, KLAPKA, AUTOPRZECIWCIAŁO, PORTFEL, KINOTEATR, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CIAŁO SZKLISTE, RURA OGNIOWA, LOGIKA ZDAŃ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, LITOSFERA, RĘKAW, MONARCHIA ELEKCYJNA, POPŁÓD, HIPERATOM, GANEK, ŚCIANA KURTYNOWA, KŁĄB, CEROWNIA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, RDZEŃ, SZÓSTA CZĘŚĆ, AKROPOL, GNIAZDO WTYKOWE, LĘDŹWIE, TĘTNICA TWARZOWA, NEUROPROTEKCJA, GŁADŹ, EKSPANDOR, TĘTNICA OCZNA, ASTRONOMIA, JĘZYK PIKTYJSKI, TOCZYSKO, ŁOPATA, LABIRYNT, PODSTRONA, OLINOWANIE, UKŁAD ADRENERGICZNY, PUDŁO REZONANSOWE, STELA, MAROKAŃSKI, CZERWONA KRWINKA, ANEKS, UZIOM, PŁATEK USZNY, GAZELA, PUNKT, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, HETMAN POLNY, PIOTROWO, KOMPENSACJA, HIPARION, PEKTORAŁ, GAŁĘZIAK, ODCINEK, KUPER, INTERPOLACJA WIELOMIANOWA, DOMY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, GESTAGEN, CHRAPA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, STOPA LODOWCA, NASA, REKULTYWACJA, WYJEC PŁASZCZOWY, LUSTRO FENICKIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, KOŁYSKA, DUJKER MODRY, ANTARKTYKA, PLAZMA, JIG, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, BATERIA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, SET, SOLO, ZWROTKA, INTERFERENCJA RNA, FORMA, EFEKTOR, TRĄBOWCE, WELON, NERW WZROKOWY, DASZEK, ŁOŻYSKO, LICE, CIAŁKO NERKOWE, MONOPOL, SENSYBILIZATOR, BRZUCHORZĘSKA, MALATURA, PĘTLA OCIEKOWA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, PERŁA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, FUNKCJA SINC, MORFOLOGIA, STACJA SANITARNA, KWAS BEZTLENOWY, NASKÓREK, SILOS BUDOWLANY, SZELF, GLIKOPROTEID, MARKER GENETYCZNY, ANTAGONISTA WAPNIA, RĘKAW, RZEPKA KOLANOWA, SPÓD, FARMAKOGENETYKA, TYKA, BYLICA PONTYJSKA, PATOGEN, ARIETKA, MIKROKLIMAT, OSAD, PODUSZKA, DECHA, MŁOT, JABŁKO NANERCZOWE, ŁOŻE, INTERIOR, KORPUS, BULGOTNIK WANIENNY, PANCERZ, PRZYŁĄCZE, CEMENT, ŁUPKI, MASKA, KŁĘBUSZEK, NASIENIE, TABLICA ROZDZIELCZA, TEST WYSIŁKOWY, ZWROT, PĄCZEK, MŁOTEK, OCEAN, NIKAB, DOMY, WYSZYWANKA, TWIERDZENIE DINIEGO, BIOGEN, EWANIELIA, TRANSGEN, PREDELLA, DALMATYŃCZYK, KASTA, DZIERŻAK, PODSADKA, ZALESIE, KORTYNA, SKLERYT, OWOCNIK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ECHINUS, WIELKOROSJA, ŁĄCZE ABONENCKIE, WAHADŁO, POŁOWA, CHINY ZACHODNIE, FLAWONOL, EGRETA, ŚLUNSK, ORGAN SPÓŁKI, LEJBIK, PŁAT CIEMIENIOWY, ALT, PODSTAWY, KWADRANT, WACHTA, KARCZEK, PŁODY ROLNE, KORONKA, DOPING, HYMENOFOR, GŁOWICA, WIENIEC, TARCZYCA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, NATKA, HUZAR ZWYKŁY, MASKA, FUNDAMENT, PRZYSIÓŁEK, JĘZYK POLSKI, ATAWIZM, SOŁECTWO, PŁUŻKA, PÓŁCHÓR, LITERATURA PIĘKNA, BAZYLIKA, ZACHOROWANIE, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ANALIZA WYPUKŁA, PĘTLA HENLEGO, SŁOŃ, URSULA, OSTROGA, SPAŁA, ŁĄCZNIK DROGOWY, WEKA, MACIERZ JACOBIEGO, KAFTANIK, ABSOLUTORIUM, BULGOTEK WANIENNY, SAMORZĄD POMOCNICZY, STAN, KROK, RADA KAPŁAŃSKA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, MINIMUM PROGRAMOWE, AKT WYKONAWCZY, ANEKS KUCHENNY, KABINA, MANICA, OBŁUSZYN, PROPRIORECEPTOR, STOPA, BACIK, PLEMNIA, STRZEMIĘ, KORONA, BIEGNIK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, ACHTERPIK, CZWARTA CZĘŚĆ, ŁUSKA, BIMS, WARSTWA KULISTA, ŁĘK, TRYBUNAŁ, WSCHÓD, PODMIOT, DZIELNICA, MURZYSKO, ŁYDKA, TRIANGULACJA, TRENING, SZYJA, STYMULATOR, RAMKA, RESZTKI POKARMOWE, WORECZEK, OTOK, ZBIORNIK, GŁOWICA, SPENCERA, NAWA, GRYZ, IMPLIKANT PROSTY, CHOROBA ROŚLINNA, BIODRÓWKA, EWANGELIA, PRZEDSCENIE, MUSTEL GWIAŹDZISTY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KROK, ?ZESPÓŁ TRAKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ORGANIZMU WIELOKOMÓRKOWEGO O WYSPECJALIZOWANEJ BUDOWIE I FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ORGANIZMU WIELOKOMÓRKOWEGO O WYSPECJALIZOWANEJ BUDOWIE I FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGAN część organizmu wielokomórkowego o wyspecjalizowanej budowie i funkcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGAN
część organizmu wielokomórkowego o wyspecjalizowanej budowie i funkcji (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ORGANIZMU WIELOKOMÓRKOWEGO O WYSPECJALIZOWANEJ BUDOWIE I FUNKCJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ ORGANIZMU WIELOKOMÓRKOWEGO O WYSPECJALIZOWANEJ BUDOWIE I FUNKCJI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x