KAŻDA CHOROBA, W KTÓREJ PATOGENEZIE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (ODPORNOŚCIOWY) ORGANIZMU NISZCZY WŁASNE KOMÓRKI I TKANKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA to:

każda choroba, w której patogenezie układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki (na 24 lit.)CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA to:

każda choroba, w której patogenezie układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA CHOROBA, W KTÓREJ PATOGENEZIE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (ODPORNOŚCIOWY) ORGANIZMU NISZCZY WŁASNE KOMÓRKI I TKANKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.140

DATARIA, MŁODZIEŻÓWKA, OBRZYD, CENUROZA, FASCIOLOPSOZA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, SYMPATYKOMIMETYK, KOMPUTER KWANTOWY, RUMIEŃ NAGŁY, MIESZADŁO, MACIERZ KORELACJI, SKRZYNECZKA, WYSPA KONTYNENTALNA, WSTRZĄS, PARCH, BRUZDKOWANIE, OSOBA BOSKA, LIMBO, OPONA, NADZIEWKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZAPALENIE OSKRZELI, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, WYPEŁNIENIE, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, STARY LIS, BLASZKA KOSTNA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, CIAŁO OBCE, DYSTONIA TORSYJNA, ZAPŁODNIENIE, ŁAŃCUCH POKARMOWY, CHOROBA BINSWANGERA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, USTAWKA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, GÓWNOZJAD, PRZECIWCIAŁO, CHŁONIAK HODGKINA, DEGENERACJA, KONGREGACJA, ILOCZYN WEKTOROWY, GORĄCE KRZESŁA, SARDANA, ADRES BEZWZGLĘDNY, OBSZAR GÓRNICZY, WSTRZĄS POURAZOWY, NEUTRALIZACJA, CHOROBA WELWETOWA, MACIERZ SKALARNA, AWIZO, CYNKOTYPIA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, PRACA, WĘGLÓWKA, SZKOŁA SPECJALNA, WIEK TLENOWY, PIĘTRO, WUJ SAM, WYRÓB, WALASEK, CENA MINIMALNA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, STENWANTA, KRWIOBIEG, ŻÓŁTACZKA, WYDZIELINA ORGANIZMU, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, CHŁOPIEC DO BICIA, UKŁAD KOSTNY, ZASADA KOMPENSATY, KRAN, SABOT, BIEG, KINAZA BIAŁKOWA, KOPALNIA OTWOROWA, CYMETYDYNA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, CNOTLIWOŚĆ, GNIAZDO NASIENNE, UWEWNĘTRZNIENIE, CANTUS FIRMUS, STRUKTURA GEOLOGICZNA, DYREKCJA, LAMPA SODOWA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, AUTOPARODIA, SUSZKA, ŻÓŁTACZKA BURAKA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, PADACZKA AUDIOGENNA, TURBINA OSIOWA, OGNISKO, RZEŹBA GLACJALNA, KONFIRMACJA, SŁOWO MASZYNOWE, MARKER GENETYCZNY, WANDAL, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, NIETOLERANCJA, NOSÓWKA, KĄPIEL GAZOWA, FAJKA WODNA, TUBUS, GITARA ELEKTRYCZNA, DŁOŃ, PRZEWÓD, ZBIOREK, ELEKTROMIOGRAFIA, CHOROBA FORBESA, PŁONICA, KARENCJA, DŁAWIEC, STRONA, ŚMIERĆ, SZPIEG GOSPODARCZY, WYCISK, DOLINA U-KSZTAŁTNA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, SYSTEM PARTYJNY, ORZECH KOKOSOWY, KOŃ NA PATYKU, PARY TANECZNE, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, REAKCJA RODNIKOWA, CHOROBA THOMSENA, BETONOWE BUTY, PRZEMIANA ODWRACALNA, KASKADA TROFICZNA, JACHT ŻAGLOWY, PATOLOGIA, KATAKUMBY, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, CHROMOSOM, RETINOPATIA, SILNIK ELEKTRYCZNY, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, KONDENSACJA, MRÓWNIKOWATE, PODBRÓDEK, PARGAMIN, TRIAL ROWEROWY, STAN PODGORĄCZKOWY, KRĘCIEK, PUŁAP PRAKTYCZNY, BOLERO, TELEFON, GUZOWATOŚĆ, POŻAREK, WARZYWNIK, UKŁAD MIĘŚNIOWY, UTYLITARYZM, WYCIEŃCZENIE, SPRAWDZIAN, CUKIER INWERTOWANY, CHOROBA BECHTEREWA, WODOROSÓL, KANAŁ ŻEGLUGOWY, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, INWERT, NAKTUZ, BRUDNA BOMBA, RECEPTYWNOŚĆ, KWAS HUMUSOWY, DIETA KOPENHASKA, CHOROBA NAXOS, PENDYNKA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, CHOROBA FONGA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, FOTOGALERIA, CZERWONA FALA, CHOROBA VON GIERKEGO, CZARNY PIOTRUŚ, CHOROBA ALPERSA, RPG, WYCINEK, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, AKADEMICKOŚĆ, CHOROBA KAHLERA, GOŁĘBICA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, TURBINA PROMIENIOWA, OPARCIE, OBSZCZINA, RADIACJA ADAPTACYJNA, SIMPLEKS, ODŚRODKOWOŚĆ, BITUMEN, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, TEOLOGIA PASTORALNA, NADSCENIE, GŁUPEK, SARKOIDOZA, CZYNNOŚĆ WEGETATYWNA, SYFEK, PRZEDSZKOLE, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, AMIDYZM, C, SATURACJA, OSOBA TRZECIA, MAPA DROGOWA, CZYRACZNOŚĆ, KOŃ APPALOOSA, POWIEŚĆ GOTYCKA, SAMOUNICESTWIENIE, HIPERTONIA, AKCJA NA OKAZICIELA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, FORMA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, DOPING, OSTRA AMUNICJA, DACH MANSARDOWY, ZŁOTA FUNKCJA, FIGURA OGRANICZONA, BORNASKI, ARENGA PIERZASTA, ALUMINOGRAFIA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, LUDZKIE ZOO, MARCHWIANE RĘCE, NIEMOC, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, MALARSTWO MINIATUROWE, ALBUM, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, KOLUMNA MARYJNA, POPELINA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, POTENCJAŁ IGLICOWY, RAFA, REAKCJA NIEODWRACALNA, SKON, FARMAKOGENETYKA, REDUKCJA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, MATKA BIOLOGICZNA, CHOROBA DZIEDZICZNA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, BŁONA MIĘŚNIOWA, CZERWONKA, MATERIAŁ, UKŁAD RZECZOWY, KANALIK NERKOWY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ZARAZA, CLEARING, CHOROBA MENKESA, SKRZYDLATE SŁOWO, LIPODYSTROFIA, PYLICA TALKOWA, LÓD, ANTYLIBERALIZM, ORGIAZM, CHOROBA VELPEAUA, KUCHNIA MOLEKULARNA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ODDZIAŁ, SICZ, TERAPIA POZNAWCZA, WĄTPLIWOŚĆ, ŁAPA, ŻABY SESZELSKIE, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, ZANIK MIĘŚNIOWY, OSPA, DYWANIK, NEUROPEPTYD, REZONATOR, PASO DOBLE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, LOSOWANIE WARSTWOWE, TEMPERATURA MROZU, MEGAPOLIS, SEKCJA, DEFERENT, STOPA LOMBARDOWA, TREPAK, INSULINOOPORNOŚĆ, CHOREOGRAFIA, PLAMICA, SÓL KWAŚNA, DOMENA PUBLICZNA, LWIA SPÓŁKA, ODRA, PRÓBA LOSOWA, PEWNOŚĆ SIEBIE, BIEG PŁOTKARSKI, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, FILOLOGIA SERBSKA, ?MOC ZNAMIONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.140 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA CHOROBA, W KTÓREJ PATOGENEZIE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (ODPORNOŚCIOWY) ORGANIZMU NISZCZY WŁASNE KOMÓRKI I TKANKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KAŻDA CHOROBA, W KTÓREJ PATOGENEZIE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (ODPORNOŚCIOWY) ORGANIZMU NISZCZY WŁASNE KOMÓRKI I TKANKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA każda choroba, w której patogenezie układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki (na 24 lit.)
CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA każda choroba, w której patogenezie układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA
każda choroba, w której patogenezie układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki (na 24 lit.).
CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA
każda choroba, w której patogenezie układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki (na 25 lit.).

Oprócz KAŻDA CHOROBA, W KTÓREJ PATOGENEZIE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (ODPORNOŚCIOWY) ORGANIZMU NISZCZY WŁASNE KOMÓRKI I TKANKI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KAŻDA CHOROBA, W KTÓREJ PATOGENEZIE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (ODPORNOŚCIOWY) ORGANIZMU NISZCZY WŁASNE KOMÓRKI I TKANKI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x