W BIOLOGII: U GRZYBÓW Z GROMADY GRZYBÓW WORKOWYCH (ASCOMYCOTA) JEST TO SPECJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE ZARODNI, W KTÓREJ W WYNIKU ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO POWSTAJĄ HAPLOIDALNE ZARODNIKI - ASKOSPORY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOREK to:

w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki - askospory (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOREK

WOREK to:

rodzaj pojemnika, opakowania podobnego do torby, zwykle większy i pozbawiony uchwytów, które wykonuje się głównie z płótna, skóry, papieru bądź tworzyw sztucznych i służy do przechowywania przedmiotów i artykułów sypkich oraz ich transportu (na 5 lit.)WOREK to:

zawartość worka; tyle, ile się mieści w worku (na 5 lit.)WOREK to:

szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw (na 5 lit.)WOREK to:

obiekt, często narząd, który kształtem i funkcją przypomina worek - opakowanie (na 5 lit.)WOREK to:

w powiedzeniu: wyszło zeń szydło (na 5 lit.)WOREK to:

jutowy na mąkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII: U GRZYBÓW Z GROMADY GRZYBÓW WORKOWYCH (ASCOMYCOTA) JEST TO SPECJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE ZARODNI, W KTÓREJ W WYNIKU ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO POWSTAJĄ HAPLOIDALNE ZARODNIKI - ASKOSPORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.639

ŚLUB, GÓWNIARA, WOREK, ILUZORYCZNOŚĆ, PTOMAINA, KOLAGENOZA, KOŁO, SERCE, TRIAL ROWEROWY, PODGARDLANKA, SURF, GRZYB WŁAŚCIWY, WYCINKOWOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, OSTRY KURS, WROSTEK, MATKA BIOLOGICZNA, TŁUSTY DRUK, ZAPORA MINOWA, CIECZ WYCZERPANA, GUGIEL, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, IZOLAT, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, FOXTROT, WOREK TRENINGOWY, PERŁA, MIEDNICZKA NERKOWA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, GRUPA LIEGO, TYTANOZAUR, OUDRY, SKAŁA LUŹNA, GRA NA ZWŁOKĘ, PRZEWODNIK, OSIEMDZIESIĄTKA, KOMEDIA ROMANTYCZNA, NIESTOSOWNOŚĆ, WIEK PRODUKCYJNY, NISZA NIWALNA, RAMIENICOWCE, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, MANIERZYSTA, FANATYCZNOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, LIMFOCYT, PRZYNĘTA, GRAFICZKA, GŁĘBINÓWKI, PARAMAGNETYK, NA JEŹDŹCA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, WIRTUOZERSTWO, SZACHY BŁYSKAWICZNE, PĘPOWNIK, MEDIALNOŚĆ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, CIAMAJDOWATOŚĆ, NEONTOLOGIA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, OFIARODAWCZYNI, AUDYTORIUM, ANGLOARAB SHAGYA, HAMULEC WIRNIKOWY, HALLING, RODZIMOŚĆ, ZARZĄD, OLIMPIADA, BINGO PIENIĘŻNE, HORROR, ZANOKCICA CIEMNA, BIEG PŁOTKARSKI, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, SROMOTA, SZAROTA BŁOTNA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, PUKAWKA, SPORT ZIMOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, CENA ZAMKNIĘCIA, UNIONISTA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WYWIAD, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, CZŁONKA PSIA, KOSOGON, WŁÓKNO SZTUCZNE, GOŹDZIENIEC, MUZYKA TŁA, ROTATOR, AROGANT, ŁUG, POMPA WYPOROWA, POZABIBLIJNOŚĆ, NISZA, ANTROPOLOGIA, ŻART, NEGATYWNA SELEKCJA, BRUTALNOŚĆ, ARTYSTA, ZNAKOMITOŚĆ, EKRANIZACJA, BROŃ CHEMICZNA, GAZ SPALINOWY, PROCENT PROSTY, BOROWIK SINIEJĄCY, KOMORA CIŚNIENIOWA, WĘGORZOWATE, SOLANKA, ANTYLITERATURA, SSAKI ŻYWORODNE, WSPORNIK, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, WINNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, ZWINNOŚĆ, TURBINA CIEPLNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SROMOTNIK, ANALITYKA MEDYCZNA, PRAWO DŻUNGLI, SPONDYLOARTROPATIA, ŻÓŁW NOROWY, ZAKŁADKA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, JUDASZ, BENZYNA SYNTETYCZNA, TEOLOGIA NEGATYWNA, DWUPARZEC, PONCZ, JEŹDŹCZYNI, PĘCHERZ, KALKA TECHNICZNA, PADACZKA ODRUCHOWA, PRĘDKOŚĆ, FIGHTERKA, TKANKA MIĘKKA, ODCINEK, RELACJA LOGICZNA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, JURNOŚĆ, PIEPRZ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PARY TANECZNE, GADY, GITARA KLASYCZNA, SIECIARZ JASKINIOWY, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, MALFORMACJA MACICY, AEROZOL, TAJNE SŁUŻBY, GRONINGER, ŻAGIEW SOSNOWA, POPYT ELASTYCZNY, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, MRÓWKA SMĘTNICA, LATAWCE, MIGRACJA ZAROBKOWA, REZONATOR KWARCOWY, KONTYNGENT TARYFOWY, GAZ ŁZAWIĄCY, RURECZNIKOWATE, PSZCZOŁA MIODNA, TRANSAKCJA WIĄZANA, WYGŁOS ABSOLUTNY, FONDUE MIĘSNE, RADIOECHO, KRWIOBIEG, ORONGO, MANIERYSTA, KASZANKA, CHŁOPAK DO BICIA, ŁUPEK CHLORYTOWY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, SKAŁA LITA, SPŁYWNIK, GRZYB PSTRY, ORGAN SPÓŁKI, NAGOŚĆ, PIEPRZYCZNIK, SPECJACJA, GWAJAK, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, TWIERDZENIE STOKESA, ZASTRZALIN TOTARA, MIŁORZĘBOWE, ODWODORNIENIE, MEMBRANOFON, RAD, LĘK SEPARACYJNY, BUFOR, ZGODNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, SKÓRZAK, BIOMETEOROLOGIA, BEZSENSOWNOŚĆ, PLAŻÓWKA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, ZACHYLNIK, TUNBERGIA, TYFUS PLAMISTY SZCZURZY, MADONNA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, FUNKCJA HARMONICZNA, PRZEBIEGŁOŚĆ, CENA MINIMALNA, MASZT, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, SIŁA, BEZROBOCIE UKRYTE, DOMINATOR, REPETYCYJNOŚĆ, MASYWNOŚĆ, KABINA, ROZMACH, PODTLENEK AZOTU, DZIEŁO POŚREDNIE, PUPILEK, ŻABIROŚLOWATE, ZWIERCIADŁO, OSTATECZNOŚĆ, SUCHA IGŁA, MASKARADA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ŚMIERDZIEL, ŻARTOWNIŚ, PRZENOSICIEL, PROSTOŚĆ, SZALEŃSTWO, KUC SZETLANDZKI, LOGOPEDKA, WŚCIK DUPY, WIGOŃ, PINGWINY, NUMER KIERUNKOWY, KAPELUSZ, MACIERZ JACOBIEGO, KARD, KAJMANY, ERPEG, NIEDOSTATECZNY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, PRAWO, SPORTÓWKA, NUTRIA, BUŁKA MONTOWA, HRABINI, LICYTACJA, SPECJACJA RADIACYJNA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, ANALIZA SEKTOROWA, HOMOSFERA, PRZEGRUPOWANIE, WARTOŚĆ BILANSOWA, OC, DURNOWATOŚĆ, BARIERA JĄDROWA, SKLEPIENIE BECZKOWE, DYCHAWICA, SUBTELNOŚĆ, ZAKŁADKA, ŁACIŃSKOŚĆ, JAD TRUPI, TAKSIARA, DOKŁADNOŚĆ, POKAZ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, PODAŻ JEDNOSTKOWA, CIASTO, SKALA RANKINE'A, JEDNOSTKA, PIES MINIATUROWY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, KUZYN, CELTA, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, DWUKOLOROWOŚĆ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, MODRASZEK IKAR, KARTY, GRZYB WOLAK, PROCES HYDROTERMALNY, SZCZECINIAK, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, PUNKT OGNIOWY, PLEŚŃ, UFNOŚĆ, PŁONIWOWCE, PRZĘŚLIK, GAZ PRZEWODOWY, MINIALBUM, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, KOMÓRKA KUBKOWA, ŚLICZNOŚĆ, PAWANA, ?OTWARTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.639 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII: U GRZYBÓW Z GROMADY GRZYBÓW WORKOWYCH (ASCOMYCOTA) JEST TO SPECJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE ZARODNI, W KTÓREJ W WYNIKU ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO POWSTAJĄ HAPLOIDALNE ZARODNIKI - ASKOSPORY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII: U GRZYBÓW Z GROMADY GRZYBÓW WORKOWYCH (ASCOMYCOTA) JEST TO SPECJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE ZARODNI, W KTÓREJ W WYNIKU ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO POWSTAJĄ HAPLOIDALNE ZARODNIKI - ASKOSPORY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOREK w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki - askospory (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOREK
w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki - askospory (na 5 lit.).

Oprócz W BIOLOGII: U GRZYBÓW Z GROMADY GRZYBÓW WORKOWYCH (ASCOMYCOTA) JEST TO SPECJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE ZARODNI, W KTÓREJ W WYNIKU ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO POWSTAJĄ HAPLOIDALNE ZARODNIKI - ASKOSPORY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W BIOLOGII: U GRZYBÓW Z GROMADY GRZYBÓW WORKOWYCH (ASCOMYCOTA) JEST TO SPECJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE ZARODNI, W KTÓREJ W WYNIKU ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO POWSTAJĄ HAPLOIDALNE ZARODNIKI - ASKOSPORY. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x