TO, ŻE COŚ JEST IZOTERMICZNE, ŻE UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOTERMICZNOŚĆ to:

to, że coś jest izotermiczne, że utrzymuje stałą temperaturę czegoś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST IZOTERMICZNE, ŻE UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.403

PRZEDROSTEK, OPINIA, PEŁZATKA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, DYWERGENCJA, POKRYCIE, DEPRECJACJA, KATASTROFALNOŚĆ, CIEKŁOŚĆ, KŁOPOTANIE SIĘ, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, LEP, KLAUSTROFOBIA, PALEC, OTWARTOŚĆ, PIEPRZ, BACKGROUND, TERMOREGULATOR, ZACHWALACZ, ZNAK KOREKTORSKI, PRĄŻEK, ŻURAW, KORZEŃ, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, UROSTOMIA, WSPINACZKA SPORTOWA, MNOŻNIK, PRZEMIANA IZOENTROPOWA, MODEL, STAN WZBUDZONY, MIŚ, GARBNIK, WYŻ, GĄSZCZ, ŁOPATA, NIEUWAŻNOŚĆ, SPOISTOŚĆ, ODLOT, DURNOWATOŚĆ, RĘKAWEK, ARSENEK, KASA CHORYCH, SUKCESYWNOŚĆ, OPIJUS, WORECZKOWY, PRYMITYWNOŚĆ, ETER, SZARA MYSZ, MONARCHISTA, UZNANIE, ODTLENIACZ, MAGNETON JĄDROWY, ŚWIĘTOKRADCZYNI, SUBSKRYBENT, PĘCHERZYCA, MODRASZEK NAUSITOUS, PAŁAC, PUCÓWKA, DEGRESJA PODATKOWA, POJAWIENIE SIĘ, KSZTAŁT, ROMANSIDŁO, AKCJA, PLEBEJUSZ, ARKEBUZER, EKONOMICZNOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, JĘDZA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KOTWICA, NIEDOPASOWANIE, SZTUKA, RYNEK NIEFORMALNY, POGODNOŚĆ, BŁYSZCZ BIZMUTU, JIG, GORZKOŚĆ, OPONA RADIALNA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, MECH JAWAJSKI, MAGOT, CHIŃSZCZYZNA, POLITYKA MIESZKANIOWA, MILCZĄCA ZGODA, DRASTYCZNOŚĆ, MAŁOSTKOWOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, BENIAMINEK, KAMIEŃ OBRAZY, KOLEŻEŃSTWO, KONDOR KRÓLEWSKI, PRAWO TOŻSAMOŚCI, USYPISKO, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NORMALKA, DRĄG TŁOKOWY, STADION OLIMPIJSKI, RZEŹBA KRASOWA, WZORNIK, AMBITNOŚĆ, PRZEKAZ, ŚWIADECTWO, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SPLĄTANIE, RADOSNOŚĆ, SITAK, ZGNIŁY KOMPROMIS, NIEKONKRETNOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ŁAPACZKA, ZARYSOWANIE, PROTEKTORAT, WPŁYW, SAMORZUTNOŚĆ, ROBOTY PRZYMUSOWE, GRAFIK, ANONEK, WIGILIA, TYMOLEPTYK, UWAGA, FRONT, NIECIEKAWOŚĆ, ANGLOFOBIA, KOPNIAK, UBOGOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, WYŻYNY, DROGA KOLEJOWA, MARYNISTYKA, KUKLIK SZKARŁATNY, IMPRESYWNOŚĆ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, DUCH, PODLEW, OSŁONOWOŚĆ, OBIEKT LINIOWY, OBLADER, SZKARADNOŚĆ, MYDELNICZKA, OGONEK, SCREENSHOT, OKULARY, PRZERABIACZ, WĄSKIE GARDŁO, CZEREŚNIAK, PETARDA, OLEJARZ, BEZGRANICZNOŚĆ, NAPADZIOR, TABLICA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SALAMI, PRZECZULICA SKÓRNA, CIOS, RÓŻA, PŁAT, POZAMUZYCZNOŚĆ, ASTROTURFING, PIERWSZEŃSTWO, ZBRODNIA, ZASOBNIK, WĄTŁOŚĆ, SSANIE, RAK RZECZNY, NUMERACJA, PŁYTA DETONACYJNA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, DIACHRONIA, ŁADNOŚĆ, BARBARZYŃCA, SYTUACYJNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PRZERYWACZ, WARTOŚĆ, WŁAM, DZIEWIĄTKA, TŁUMACZ, REAKCJA KATALITYCZNA, RARYTASIK, ROZNOSICIEL, WYPADEK PRZY PRACY, MARA, POKAZOWOŚĆ, BIDAKA, SPRAWA, ŚCIEMA, AMIDYZM, UROZMAICENIE, KOLEGIUM, FIRLETKA, WŁAMANIE, GORĄCZKA, LITERATURA FAKTU, APEL, KLEJNOTKA ZIELONA, RULETKA, HEREZJA, SAKSOŃSKI, INWARIANT, TEOLOGIA APOFATYCZNA, BOHEMISTYKA, NATRYSKIWANIE, ZAKOŃCZENIE, PROWOKATOR, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ZŁOŻENIE PODPISU, DWUBARWNOŚĆ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, FRYWOLNOŚĆ, TŁO, WIELOKROTNOŚĆ, BARANI ŁEB, PAPU, OPOZYCJA, IMPERTYNENCKOŚĆ, CZUB, POZYTON, POWAGA, KLAPA, TRYLMA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ROKOKO, PERKOZEK, SUSEŁ PEREŁKOWANY, PRZECHOWANIE, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, WRÓG, ANOKSYBIOZA, GIĘCIE, MARGINESOWOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, LUJ, CZERECHA, WKŁUCIE CENTRALNE, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, AUREOMYCYNA, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, PAJĘCZYNA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PRAWORZĄDNOŚĆ, PRZYBYTEK, CYKORIA KORZENIOWA, OGONICE, STRZĘP LUDZKI, ARTYSTA, WARUGA, IMAGE, ILORAZ RODZINNY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, GŁOS, ZAKRĘT, NIEJEDNOLITOŚĆ, RUMUNKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, MAH JONG, DZIELNICA, MASECZKA, GLORYFIKATOR, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ZEPSUTOŚĆ, MŁODY, GETTER, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, MIÓD SZTUCZNY, GARDA, HEDONIZM ETYCZNY, PŁEĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SNIFFER, KATOLICKOŚĆ, REZONATOR KWARCOWY, BRZESZCZOT, HODOWLA ZARODOWA, KONFRONTACJA, OUTSIDER, ZAPORA, NIEKROPIEŃ, MASA, HUMANIORA, USTONOGIE, NIEREGULARNOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, PRZYNĘTA, OTWARTOŚĆ, WYCHÓD, POWYWRACANIE, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ALFABET MIGANY, PODCIŚNIENIE, PRZEGLĄD, TRĄBA JERYCHOŃSKA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, MAŁY EKRAN, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ZAPEWNIENIE, KOZIBRÓD, ?WSZECHWŁADNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST IZOTERMICZNE, ŻE UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST IZOTERMICZNE, ŻE UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOTERMICZNOŚĆ to, że coś jest izotermiczne, że utrzymuje stałą temperaturę czegoś (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOTERMICZNOŚĆ
to, że coś jest izotermiczne, że utrzymuje stałą temperaturę czegoś (na 14 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST IZOTERMICZNE, ŻE UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ CZEGOŚ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST IZOTERMICZNE, ŻE UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast