ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAN to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.)PROJEKT to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAN

PLAN to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.)PLAN to:

program zadań i prac, rozkład czegoś (na 4 lit.)PLAN to:

graficzna, schematyczna i umowna reprezentacja przestrzeni (np. rysunek), która odwzorowuje układ elementów w przestrzeni; mapa (na 4 lit.)PLAN to:

zarys czegoś, wstępny projekt obejmujący najważniejsze elementy, szkic (na 4 lit.)PLAN to:

miejsce obiektów w perspektywie, głównie w malastwie, filmie itp (na 4 lit.)PLAN to:

miejsce kręcenia filmu (na 4 lit.)PLAN to:

rozmiar kadru obejmującego fragment przestrzeni, określony sposób kadrowania, wynikający z odległości kamery od filmowanego obiektu, rodzaju użytego obiektywu i oświetlenia oraz sposobu komponowania przestrzeni (na 4 lit.)PLAN to:

miejsce osób, przedmiotów w perspektywie obrazu (na 4 lit.)PLAN to:

strtegiczny, do wykonania (na 4 lit.)PLAN to:

projekt (na 4 lit.)PLAN to:

mapa miasta (na 4 lit.)PLAN to:

schemat działania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.170

CHWAŁA, MNIEJSZE ZŁO, OBRAZ, MAKABRYCZNOŚĆ, SROGOŚĆ, CIEKAWOŚĆ, KONSENSUALNOŚĆ, ZAWIESZKA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, OSTATNI KRZYK MODY, ODNAWIACZ, ENERGICZNOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, WŁAM, PRZYBORY, POPRZECZKA, FILOZOFIA, STERYLIZATOR, INICJATYWNOŚĆ, JUBILEUSZ, GÓWIENKO, SMAK, ADOPCJA, KWASIOR, ROZBIEŻNOŚĆ, INWOKACYJNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, STAROŚĆ, BUDZICIEL, CZAD, BEZPIECZNIK, MAKSYMALIZM, EUROPEJSKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, PRAWIDŁO, BLOCZEK, PRZECIWNIK, OTWÓR WYLOTOWY, NIESTACJONARNOŚĆ, ZASŁONA, TRYB, PRACOWNIA, OFENSYWA, NIEODZOWNOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, DEZAWUACJA, KNOWANIE, NAMIĘTNOSTKA, NAŚWIETLENIE, MARYJNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ, WYCISK, SŁODZIAK, SAMOBÓJCA, PUCÓWKA, HISZPAŃSKOŚĆ, BEZBRZEŻE, FAJANS, WSTĄŻKA, WIELORDZENIOWOŚĆ, WIDZENIE, POLIMODALNOŚĆ, STRÓŻÓWKA, OBJAW, SŁODKOŚĆ, BILLBOARD, KOŁNIERZ, PATENT, SAMOORGANIZACJA, EKRAN, APOSTOŁ, BEZTREŚCIOWOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, PROPAGANDA, ROZMIESZCZENIE, NIEMOŻEBNOŚĆ, ŻART, KONIUSZEK, CIĘŻKA RĘKA, ETAPOWOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, DWÓJECZKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, NAPRAWICIEL, COŚ NIECOŚ, ZBAWICIELKA, KREACJA, INICJATYWA, NATRYSK, PERIOD, ZBIÓRKA, PRZEDMIOT, NIEZASKARŻALNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, DYMENSJA, BARWY, PRZYSPIESZACZ, NIEBACZNOŚĆ, KULTYSTA, KOSMOS, REJESTRANT, WRÓG, CHROPOWATOŚĆ, WIRTUOZ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, SZEŚĆSETKA, ZAPYCHACZ, ŻYWIEC, OBSZAR, ZNAK GRANICZNY, ŚCIANA, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, OSTATECZNOŚĆ, KAMIEŃ OBRAZY, DEKLARANT, NIEJEDNOLITOŚĆ, ROZDZIAŁ, FANKA, MAKABRA, PRZEBÓJ, ROZPIS, NIEDORZECZNOŚĆ, KAWAŁEK, KOMPLETNOŚĆ, SZTOSIWO, POPRZEWRACANIE, PRODUCENTKA, STRZAŁKA, JEDNOLITOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, WINNA, BIPOLARNOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ŁUT SZCZĘŚCIA, ZASZCZYTNOŚĆ, WAFELEK, KSZTAŁT, DYSKWALIFIKACJA, LOKUCJA, PRZETYKANIE, PROJEKT, TRĄBA JERYCHOŃSKA, ZSYPISKO, OPACZNOŚĆ, SZÓSTKA, ZBIERACZKA, SPRAWNOŚĆ, NATĘŻENIE, IRONIA ROMANTYCZNA, ROZDZIAŁKA, DEKIELEK, POCZUCIE WINY, BAŁKAŃSKOŚĆ, BRANIE POD WŁOS, WZÓR, MACIERZYŃSKOŚĆ, GRZBIET, NIEPRZYJACIÓŁKA, SYMPATIA, MARUDERSTWO, MAŁOSTKA, SMOLUCH, PLAN SYTUACYJNY, RADZIECKOŚĆ, ADMIRACJA, SPRZĘCIOR, UCIĄG, PODKOWA, UROZMAICENIE, RATING, CZYSTOŚĆ, PICOWNIK, ZMIOTKI, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, INWENTOR, FILTRACJA, PRZYGRYWKA, OBUSTRONNOŚĆ, NIEWYPARZONA GĘBA, DELIKATNOŚĆ, SYMULANT, POSTĘPOWANIE, TRAGIZM, BOJOWIEC, KATOLICKOŚĆ, CEWNIK, SZYKANA, DOKŁADNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, GÓWNO, PRAWA STRONA, WYBIJACZ, NIESTOSOWNOŚĆ, BŁYSK, ZAMIAR, PROGRESYWIZM, WIERNOŚĆ, DAWCA, POWER, SZCZĘŚLIWOŚĆ, PODWÓJNA ARTYKULACJA, UZNANIE, DĄŻENIE, POSŁANIE, TRUDNOŚĆ, ZATOR, POWTÓRZENIE, PŁOMIEŃ, KOMPETYCJA, PRONIEMIECKOŚĆ, PODZIAŁKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, SUPERPOMYSŁ, BAJECZKA, PAJĘCZYNA, WYRAZISTOŚĆ, UDZIAŁ, PIERZASTOŚĆ, PIRAT, PODOBNOŚĆ, SYNTETYK, ZAJOB, NIEKONKRETNOŚĆ, LEGALIZM, STYLIZACJA, WYBIJACZ, PORYWISTOŚĆ, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, MOŻLIWOŚĆ, ŹRÓDŁO, GÓRKA, BOJOWNIK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SYMBOL, DŻUNGLA, AKUMULACJA, OBSYPISKO, CIĘŻKOŚĆ, UPALNOŚĆ, PAŃSKOŚĆ, NAPRAWIACZ, ÓSEMKA, INTERES, SUGESTIA, FORMA, DETALICZNOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KUPIEC, NORMATYWIZACJA, ŁZAWICA, NORMALNOŚĆ, WYTWÓRNIA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, METRYKA, DETEKTORYSTYKA, POWYWRACANIE, CENTRALA, PANŚWINIZM, POWŁÓCZYSTOŚĆ, OBROŃCA, GODZINA PRAWDY, NIEWYRAŹNOŚĆ, HONOR, STOJAK, ŚWIŃSTWO, KRYSTALIZACJA, NIEUŻYWANIE, HOLOGRAM, CHARAKTERYSTYKA, RUMUŃSKOŚĆ, ZWYCIĘŻYCIEL, PIRAMIDKA, KORUPCJOGENNOŚĆ, ŚWIADECTWO, WOLITYWNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, PASMO, IZOLACJA, ŚMIAŁOŚĆ, MALARSTWO, ŚRODEK, REMINISCENCJA, KURAŻ, REKOGNICJA, INNA PARA KALOSZY, POWSZECHNOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, KOSZAROWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, WYSTĘP, ODMIENNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, WYBITNOŚĆ, MONTAŻYSTKA, ?OSUWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAN zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.)
PROJEKT zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAN
zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.).
PROJEKT
zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.).

Oprócz ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast