Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAN to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.)PROJEKT to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAN

PLAN to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.)PLAN to:

program zadań i prac, rozkład czegoś (na 4 lit.)PLAN to:

graficzna, schematyczna i umowna reprezentacja przestrzeni (np. rysunek), która odwzorowuje układ elementów w przestrzeni; mapa (na 4 lit.)PLAN to:

zarys czegoś, wstępny projekt obejmujący najważniejsze elementy, szkic (na 4 lit.)PLAN to:

miejsce obiektów w perspektywie, głównie w malastwie, filmie itp (na 4 lit.)PLAN to:

miejsce kręcenia filmu (na 4 lit.)PLAN to:

rozmiar kadru obejmującego fragment przestrzeni, określony sposób kadrowania, wynikający z odległości kamery od filmowanego obiektu, rodzaju użytego obiektywu i oświetlenia oraz sposobu komponowania przestrzeni (na 4 lit.)PLAN to:

miejsce osób, przedmiotów w perspektywie obrazu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.126

FIGA Z MAKIEM, WAGA, NIENORMATYWNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, SZCZERBA, PIERDU-PIERDU, POKAZOWOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, PODKŁADKA, ŻYWIEC, WADA, PRYWACJA, RAMIĘ, CZYSTOŚĆ, OKAP, OBRAZOWANIE, IDIOTYZM, GAŁKA, APOLIŃSKOŚĆ, KOŁYSANIE, NAŚLADOWANIE, OŁÓW, DIACHRONIA, BILLBOARD, DEFORMACJA, MIOTEŁKA, PROSTOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, PRZECHOWANIE, SIEĆ, ZAPOTRZEBOWANIE, WYZNANIOWOŚĆ, ENERGIA, JEDNOROCZNOŚĆ, UWAGA, OKREŚLNIK, WIWISEKCJA, KONOTATKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, LISTEK FIGOWY, DZIECINNOŚĆ, PASKUDNIK, TALON, BEZCIELESNOŚĆ, BULION, STYLIZACJA, ZAZNAJOMIENIE, LITERALNOŚĆ, WIRTUOZ, ŻAL, WYSIŁEK, KRETYŃSKOŚĆ, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, WIZJONER, NIEOSTATECZNOŚĆ, ROZMIAR, KLAPKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, RATING, PONĘTA, NIEOBLICZALNOŚĆ, ŁATWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, ANIMUSZ, DYSKONTYNUACJA, PRONIEMIECKOŚĆ, AUTSAJDER, DOKŁADNOŚĆ, NASADA, PLAN, POROŚL, ŁAGODNOŚĆ, BARWY, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, SZALEŃSTWO, ATAK, GRATKA, PICOWNIK, LISEK, NIEZAWISŁOŚĆ, ILLOKUCJA, SKÓRKA, MAŁOPOLSKOŚĆ, OFIARA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ROZPIS, WĄTŁOŚĆ, SZYKANA, DRUGA CZĘŚĆ, PIRAMIDA, CHROPAWOŚĆ, ŚMIECH NA SALI, NIEOBLICZALNOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, POWTÓRZENIE, ENOSIS, LISTWA, DRAMAT MUZYCZNY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, RODZIMOŚĆ, GĘSTOŚĆ, KROK, ORIENTACJA, NIEJASNOŚĆ, PROFITENT, PŁAT, OKAZJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, POWINOWACTWO, WARTOŚCIOWOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, SPRAWICIEL, OBRZYDLIWOŚĆ, OBSZAR, IMPRESYWNOŚĆ, UPRZEDMIOTOWIENIE, GORZKOŚĆ, POMYSŁ, SKRZYNECZKA, TAŚMA, OCZKO, NURT, PREZENTACJA, MAGNES, PARTYKULARNOŚĆ, WSTAWKA, ZAMIENNIK, PALARNIA, STREFA, MALEŃSTWO, OCHOTNIK, KROKODYLEK, PRZYWIDZENIE, OPINIA, KONSUMENT, CENA, MATKA, GRA, DRYL, ZASÓB, NAPIĘCIE, UZYSK, PODWYMIAR, PIONIER, DEPRESYJNOŚĆ, NORMALKA, PÓŁPLASTEREK, DUCHAMP, LWI PAZUR, OBRZYD, ZSYPISKO, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, DROGA PŁCIOWA, KOLOS, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, INSYNUATOR, SUMARIUSZ, BECZKA Z PROCHEM, POJEDYNCZOŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, OWIJARKA, STAŁOŚĆ, ZIARNO, PIĘKNY WIEK, OBSERWATORKA, NIEDOKŁADNOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, PULA, KUCHNIA, TRZYKROTNOŚĆ, INTERPRETATOR, PASEK, WYBUDOWA, MODULARNOŚĆ, EGZEKUTYWA, AUTOMAT, NAŚLADOWCZOŚĆ, PRZYĆMIENIE, DOJŚCIE, WYWÓZKA, SZKOLNOŚĆ, WYRAZ, KŁOPOTLIWOŚĆ, ZANIK, WYCIĄGARKA, ADWOKAT DIABŁA, EWOLUCJONIZM, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, REZERWACJA, SPRZĘCIOR, WYLICZANKA, PAS, ŚWIT, DOJŚCIE, ZASIĘG, BEZSENSOWNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SKINIENIE, OTWARTOŚĆ, PREZENTACJA, DZIEDZINA, KANCIASTOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, ODNOWA, DARMOSZKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, NUMER, WYGIĘCIE, KROPLA W MORZU, WIZUALIZACJA, ZŁOTE RUNO, SZWEDZKOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, SPRZĘT, DONIESIENIE, GRANDA, CZERWONA KARTKA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, FANATYCZKA, MISTRZU, PRYNUKA, SWOBODA, ODBIÓR, NIEWZRUSZALNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, MROK, KOSMOGONIA, DELIBERACJA, PUNKT STYCZNY, MIARA, KAMELEON, UBYTEK, MISKA, RZECZYWISTOŚĆ, KLOPS, WYPRAWIACZ, KSZTAŁT, ŻYWIEC, COŚ NA ZĄB, AUTONOMIA, GRZBIET, NIEWYRAZISTOŚĆ, POZIOM, LANDARA, KONTROLA, ETERYCZNOŚĆ, PROGRAM NAPRAWCZY, WZÓR, KONSENSUALNOŚĆ, GENIALNOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KOSMOS, DEMONSTRACJA, POGODNOŚĆ, WĄTPLIWOŚĆ, ABNEGATKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, ENIGMAT, TECHNOKRATYZM, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WIDZENIE, WIERNOŚĆ, DROGOCENNOŚCI, OBLĘŻENIEC, OFENSYWA, PORTUGALSKOŚĆ, DESZCZ, DOGODZENIE SOBIE, ROŻEK, KOŃCÓWKA, ZAWIŁOŚĆ, PRZESŁANIE, PRZEZNACZENIE, ATESTAT, CHAMSTWO, AKTUALNOŚĆ, MODYFIKACJA, MIARA, ODBICIE, TRYWIALIZM, INTENSYWNOŚĆ, JEDNOKROTNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, SYMBOLICZNOŚĆ, CHOCHOŁEK, NUMEREK, WSPARCIE, NAGOŚĆ, WIR, PRZYDAŚ, ZAKĄTEK, EROZYJNOŚĆ, ROZPUSTA, ZUCHELEK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAMIAR ZROBIENIA CZEGOŚ, KONCEPCJA, POMYSŁ NA COŚ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
plan, zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.)
projekt, zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAN
zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 4 lit.).
PROJEKT
zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x