AKTYWNOŚĆ, KTÓRA MA NA CELU USUNIĘCIE, WYPLENIENIE CZEGOŚ, NP. WALKA Z BIEDĄ, WALKA Z CHWASTAMI W OGRÓDKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALKA to:

aktywność, która ma na celu usunięcie, wyplenienie czegoś, np. walka z biedą, walka z chwastami w ogródku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALKA

WALKA to:

bezpośrednie starcie zbrojne (na 5 lit.)WALKA to:

rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie (na 5 lit.)WALKA to:

działanie dla osiągnięcia czegoś, np. tradycyjna walka nastolatków z rodzicami (na 5 lit.)WALKA to:

w przenośni: zmaganie się z czymś, np. walka z chorobą (na 5 lit.)WALKA to:

rywalizacja - ubieganie się o pierwszeństwo, o zdobycie czegoś lub kogoś (na 5 lit.)WALKA to:

bój, zmagania, bitwa, potyczka (na 5 lit.)WALKA to:

starcie bokserów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKTYWNOŚĆ, KTÓRA MA NA CELU USUNIĘCIE, WYPLENIENIE CZEGOŚ, NP. WALKA Z BIEDĄ, WALKA Z CHWASTAMI W OGRÓDKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.357

CZERWONA BURŻUAZJA, KORONKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, BEZGLUTENOWIEC, DEZYNFEKCJA, IMMUNOSUPRESANT, MUZYKA, SCHEMAT, NIMB, REZYDUUM, EMFAZA, SUBTELNOŚĆ, LAK, SPIRALA, RÓŻNICA, PLENIPOTENT, STALÓWKA, MARTWA FALA, GRA, ASEPTYKA, PRZETYKANIE, ROZPORZĄDZENIE, EGZEKUTYWA, NOGA, OSIEDLE, KRADZIEŻ, SKALA STAROGRECKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, PUDLINGOWANIE, RÓWNOŚĆ, HAPPY HOUR, KULTURA STARTEROWA, TREŚĆ, UTRWALACZ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, ROŚLINA FOSYLNA, ZLEWKA, LINA PORĘCZOWA, CZERWONE ŚWIATŁO, WPIS, ARCHITEKTURA, DOKUMENTALISTA, GODZINA PRAWDY, ODWRÓT, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, STEREOTYPIZACJA, GŁUPI JAŚ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, WYBUDOWA, WYSYŁKA, SYLWETKA, SUSPICJA, SAMORZĄDNOŚĆ, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, OŚRODEK, CHOROBA WOLMANA, PODBIERACZ, MIESZANKA, ODNAWIACZ, DYNAMICZNOŚĆ, FABRYKATOR, DOBITNOŚĆ, TUBA, WENTYLACJA, OKRĄŻENIE, ULOTKA, HEAD HUNTER, NIEWYPARZONA GĘBA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, PROFIL, ROZGRZEWACZ, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, PASJA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, SYMETRIA, KAMERALNOŚĆ, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, HELIOCENTRYZM, POKEMON, WYRAZISTOŚĆ, MOCZYMORDA, CHOROBA SOMATYCZNA, WYCIĄG TOWAROWY, KOMBINACJA, UPROSZCZENIE, OSTATNIE PODRYGI, BIPOLARNOŚĆ, SONDAŻ, KOCIE OKO, TRICK, CHRONICZNOŚĆ, REDEMPTOR, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, STREFA ZGNIOTU, LICZBA FERMATA, POŚLEDNIOŚĆ, BIZNES WOMAN, DROGA KONIECZNA, ZACIOS, KONGRES WIEDEŃSKI, INTROJEKCJA, ROZBUDOWA, ENIGMATYCZNOŚĆ, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, HAŁAŚNIK, ZRAZOWA, DYNAMIKA ŻYCIOWA, RESIDUUM, BAJKOWOŚĆ, DILER, SUPERNOWA TYPU IA, PAKOWNOŚĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, PRZESŁANKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, NATRYSKIWANIE, HYDROFIL, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, WSPÓLNOTA, KOLEJKA, PANAMERYKANIZM, KRWIODAWSTWO, WIERNOŚĆ, AS W RĘKAWIE, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, PODWÓJNOŚĆ, APOZYCJA, KLĘSKA URODZAJU, KOEDUKACYJNOŚĆ, PISTON, WŁÓCZĘGA, HIDŻAB, GEN WĘDRUJĄCY, KARNIAK, APLIKACJA, ZUPA PIWNA, KARATE TRADYCYJNE, SEMOLINA, SYGNAŁ, PRZYBUDOWA, RELACJA PUSTA, PARAMETRYZACJA, DIRCIK, WAĆPANNA, LASECZKA WĄGLIKA, ŻYCIODAJNOŚĆ, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, OSKROBYWANIE, SZPIC, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, DZIECIĘ EPOKI, FASHIONISTKA, PRZEDŁUŻACZ, MATCZYNOŚĆ, CIEPLAK, INKORPORACJA, OBIEG, PERSKIE OKO, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NIEWYRAZISTOŚĆ, MASOWOŚĆ, APOKALIPSA, ŁONO, PRZYSPIESZACZ, INTERWENCJA HUMANITARNA, KSZTAŁT, MANIFESTACJA, TRZON, KAPUSTA, ŻYWOŚĆ, KONTENER, ZDJĘCIA PRÓBNE, REWERENCJA, PAS CNOTY, PUSTELNICZKA, UBYTEK, UPADŁOŚĆ, KODON NONSENSOWNY, POSIADACZ ZALEŻNY, MIERNOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, DELIKATNOŚĆ, KAPŁAN, LICENCJA OTWARTA, IMAGE, REEWANGELIZACJA, UPRZYTOMNIANIE, SCENICZNOŚĆ, TUPET, CZTEROPOLÓWKA, JEZUITA, STOPA REDYSKONTOWA, SEKSTURYSTYKA, OBSERWATOR, TRANSPOZON, CYGANKA, PAGINATOR, UCZENNICA, KOMBINACJA KLASYCZNA, HIMALAJE, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PŁATECZEK, KOCIOŁ WIROWY, PRAWIDŁO, DYSKRECJA, TŁUMACZKA, OCHRONA KATODOWA, ŻÓŁTODZIÓB, KONTRAKT MENEDŻERSKI, SLOGAN, FAŁSZYWY PROROK, MAGNAT, WIECZÓR POETYCKI, EGZEKUCJA, OBSESYJNOŚĆ, SPOWINOWACONY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, NIEGOTOWOŚĆ, KULTURA CYKLADZKA, GŁODOMÓR, TURBOSŁOWIANIN, REEDUKACJA, NASADA, ŁAZĘGA, PODATEK EKOLOGICZNY, IMERSJA, CYKL KATALITYCZNY, MIOTEŁKA, TELEKONWERTER, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, AS WYWIADU, MODEL, LICZEBNOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, ZEFIR, GATUNEK KLUCZOWY, LACROSSE, NEKROMANTA, PAL, KONSORCJUM, OKRĄGŁOŚĆ, ACHROMATYNA, NADAKTYWNOŚĆ, MAGNETOSTATYKA, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, GARBNIK, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ZATRUDNIONA, PRZECHYŁ, SZTUKA, SYMETRYCZNOŚĆ, BAWOLE OKO, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, MISTRZYNI, NOWONABYWCA, INTERVIEW, RAK SZWEDZKI, IZOMER OPTYCZNY, LUFCIK, DRIBLING, SYLABA ZAMKNIĘTA, SZTORMTRAP, ELIMINACJE, PRZETARG, KOMBINATOR, FIRMA-WYDMUSZKA, BEZSZKODOWOŚĆ, SENSACJA, GŁOWACZ, PASIBRZUCH, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, MASAJKA, SASZETKA, OPATRUNEK UCISKOWY, PRZEJRZYSTOŚĆ, JAŁMUŻNIK, BOHATERKA, PATRYCJAT, GRUPA ELIMINACYJNA, MNOŻNA, NOWOBOGACKI, MLEKO, CHARAKTERYSTYKA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, POLISA POSAGOWA, PRZEJEZDNA, NISKOROSŁOŚĆ, PLOTER TNĄCY, FUTURE PROGRESSIVE, MATERIALNOŚĆ, MŁOT, LODY, GAŁĘZIAK, SZPILKA, SKIOFIT, ELIKSIR, ZNAK, ?POPRZEDNICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKTYWNOŚĆ, KTÓRA MA NA CELU USUNIĘCIE, WYPLENIENIE CZEGOŚ, NP. WALKA Z BIEDĄ, WALKA Z CHWASTAMI W OGRÓDKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKTYWNOŚĆ, KTÓRA MA NA CELU USUNIĘCIE, WYPLENIENIE CZEGOŚ, NP. WALKA Z BIEDĄ, WALKA Z CHWASTAMI W OGRÓDKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALKA aktywność, która ma na celu usunięcie, wyplenienie czegoś, np. walka z biedą, walka z chwastami w ogródku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALKA
aktywność, która ma na celu usunięcie, wyplenienie czegoś, np. walka z biedą, walka z chwastami w ogródku (na 5 lit.).

Oprócz AKTYWNOŚĆ, KTÓRA MA NA CELU USUNIĘCIE, WYPLENIENIE CZEGOŚ, NP. WALKA Z BIEDĄ, WALKA Z CHWASTAMI W OGRÓDKU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - AKTYWNOŚĆ, KTÓRA MA NA CELU USUNIĘCIE, WYPLENIENIE CZEGOŚ, NP. WALKA Z BIEDĄ, WALKA Z CHWASTAMI W OGRÓDKU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x