GRUPA SPOŁECZNA (ZWANA RÓWNIEŻ GRUPĄ ZADANIOWĄ) POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA CELOWA to:

grupa społeczna (zwana również grupą zadaniową) powołana do realizacji określonego celu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA SPOŁECZNA (ZWANA RÓWNIEŻ GRUPĄ ZADANIOWĄ) POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.724

ŻUKOWCE, RÓJ, PRASA, GRUPA ADDYTYWNA, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, UROLOGIA, RAUIZUCHY, RUCH OPORU, WYPALARKA, ZERÓWKA, STRAŻ MIEJSKA, SKANER OPTYCZNY, BANIALUKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, PRÓŻNIAK, EKSPERYMENT MYŚLOWY, ANTYPERSPIRANT, FAZA, UDERZENIE, UŚMIECH, ZWIAD, FEERIA, LAMBDACYZM, AWERS, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WOREK, ORGANIZACJA, KOŁYMA, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, RYNEK PRODUCENTA, AFERZYSTKA, POCHLEBSTWO, KREDYT POMOSTOWY, CZOŁÓWKA, ŁUK OPOROWY, MISJA MEDIACYJNA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, TARCZKA, DUKLA CHODNIKOWA, SMOCZEK, WYCZYNIEC, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, ŻÓŁW ZATOKOWY, ZWIĄZEK ZAWODOWY, GRUPA WAROWNA, DUSZA, RAJD DAKAR, OGNIK SZKARŁATNY, TERAPIA WSTRZĄSOWA, UMOWA KONTRAKCYJNA, OPASKA SYRYJSKA, FLOTA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KLONIDYNA, KRĘGOSŁUP, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, ZAŁOŻENIE, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ŻABA ZWINKA, GRUPA FOKUSOWA, PILOT AUTOMATYCZNY, FIRMA WYDMUSZKA, DROGA POŻAROWA, GŁASZCZKOCHODY, WIRUSY SSDNA, GÓWNOZJAD, HELIOFIZYKA, ZMIANA, AMFISBAENA, GRUPA ELIMINACYJNA, ŁAD SPOŁECZNY, CZARNA SKRZYNKA, CZYSTKA ETNICZNA, KONFRONTACJA, STOPA FUNDAMENTOWA, ŻĄDŁÓWKI, DELEGACYJKA, AFRYKANERKA, ROBUSTA, BRAS, KONTO DEPOZYTOWE, KORDON, ZAWODY, ZGORZEL GAZOWA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, CIEPLAK, TRANSPORT, OBRADY, REKLAMA, KOŃ LOKAJSKI, CZEREDA, INWESTYCJA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, PANTEON, TAMBURA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, CASTING, TYTAN, ZAPORA WODNA, TURANIE, GRUPA PRZEMIENNA, ODJAZD, YERBA MATE, SAMOPOMOC, OPATRUNEK UCISKOWY, GRUPA ABELOWA, PŁÓZ, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, PASMO GÓR, PAREJAZAURY, AMINOPENICYLINA, KONTROLA DROGOWA, KLAMRA, PILOT, HUZAR ZWYKŁY, FRAZA NOMINALNA, ROŚLINY OSIOWE, PRIORYTET, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, KRET, KAZUISTA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, SYSTEM OBRONNY, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, KOLUGO, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, SZPICA, FILTR WIENERA, TRESA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, EUROFUNDUSZE, DIECEZJA, SYTK, GANOIDY, ZACIOS, OSIOWCE, CHEWRA, MASA CZĄSTECZKOWA, MUSZTRA, ANSAMBL, WIOŚLARKI, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, PAJACYK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GRUPA ALKILOWA, CHEERLEADERKA, RADA SPOŁECZNA, SKARB, TERCJARSTWO, HISTORIA LITERATURY, GAZETA, GĘSI, PIŁONOSOKSZTAŁTNE, PUBLIKA, OSTROGA REGULACYJNA, KLASTER, SOKOLARNIA, RATOWNICTWO GÓRSKIE, KAGUAN, PISMO, OPIEKUN PRAWNY, RAWKA BŁAZEN, SZÓSTKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PRZEŚLADOWANIE, OKREŚLENIE, ORGAN, SIŁY POWIETRZNE, TRASZKA Z HONGKONGU, AGREGACJA, KONSUMPCJA, UŻYŹNIACZ, DENAZYFIKACJA, KURACJA, WRZĘCHY, SZPANERSTWO, TAMBURYN, NAWIGACJA SATELITARNA, TERAPIA, PINCZER, SĄD, OFIARA, MONOCHROMATYZM, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, KET, ADRES, KARATE TRADYCYJNE, NIEDODMA PŁUC, EUROSTREFA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, GRUPA HYDROKSYLOWA, MANIPULACYJNOŚĆ, PRANIE MÓZGU, IMIGRANT, RETUSZ, PARTIA, LAPUNDER, SĄD WOJSKOWY, HODOWLA ZARODOWA, POJAW MASOWY, KURACJA WSTRZĄSOWA, KONFIGURATOR, DOKTOREK, KAPITAŁ, URZĄD POCZTOWY, PARK PRZEMYSŁOWY, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, EDYCJA, SZTAFETA, KARBONYL, WAGA, PLEMIĘ, OFERTA WARIANTOWA, KONTEKST, UKŁAD ZAPŁONOWY, REMONT ŚREDNI, PUKNIĘCIE, GRUPA DYSKUSYJNA, NOŚNA, MECHANIZM OBRONNY, TUMBA, RANDKA ROZBIERANA, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, BARAN, TABOR, GAJ, KASA BRACKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, FUNDUSZ PREWENCYJNY, SPORT POŻARNICZY, LEGAT, TRUST MÓZGÓW, TRÓJLOJALIZM, OGNISKO, TURNER, SZTAB SZKOLENIOWY, WAHACZ, NUDYZM, TUSZ, GRUPA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, ARESZT, DZICZ, DELEGAT, POSŁANIEC, KOGNICJA, BIEŁUGA, HUMMUS, PODSKAKIWACZ, NAUKA HUMANISTYCZNA, ENDOPSAMMON, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, EKSTRAKLASA, PIĘTNASTKA, TOKAMAK, ŚRODEK PRAWNY, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, ASEKURACJA, EVENT, TABLICA, PROGRAM, NAUKA SPOŁECZNA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KRZYŻYK, ETUIDA, GÓWNOZJADZTWO, TOCZENIE, TETRAPODY, SZWADRON ŚMIERCI, ELITARNOŚĆ, PRALUDZIE, DITHERING, KOMUNA, AREOPAG, KOJEC, USŁUGA SPOŁECZNA, SEKSTURYSTYKA, DIADA, SZCZEP, DIETA KOPENHASKA, GRUPA, SZRAF, OPTYKA ADAPTACYJNA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, EKONOMIA, TSA, EWALUACJA EX-ANTE, WĄŻ, PROPYL, KUKLIK POSPOLITY, CHEMIA, ?AMORTYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA SPOŁECZNA (ZWANA RÓWNIEŻ GRUPĄ ZADANIOWĄ) POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA SPOŁECZNA (ZWANA RÓWNIEŻ GRUPĄ ZADANIOWĄ) POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA CELOWA grupa społeczna (zwana również grupą zadaniową) powołana do realizacji określonego celu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA CELOWA
grupa społeczna (zwana również grupą zadaniową) powołana do realizacji określonego celu (na 11 lit.).

Oprócz GRUPA SPOŁECZNA (ZWANA RÓWNIEŻ GRUPĄ ZADANIOWĄ) POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - GRUPA SPOŁECZNA (ZWANA RÓWNIEŻ GRUPĄ ZADANIOWĄ) POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast