INSTYTUCJA POWOŁANA CELEM ZBROJNEJ OBRONY I ATAKU, SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARMIA to:

instytucja powołana celem zbrojnej obrony i ataku, siły zbrojne danego kraju (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARMIA

ARMIA to:

nadrzędny wojskowy związek operacyjny składający się z korpusów, dywizji i brygad (na 5 lit.)ARMIA to:

lądowe siły zbrojne danego kraju; wojska lądowe (na 5 lit.)ARMIA to:

o ludzicach - wiele, mnóstwo (niekoniecznie zgromadzonych w jednym miejscu) (na 5 lit.)ARMIA to:

WOJSKO; ogół sił zbrojnych państwa (na 5 lit.)ARMIA to:

związek operacyjny składający się z kilku korpusów lub dywizji (na 5 lit.)ARMIA to:

siły zbrojne (na 5 lit.)ARMIA to:

uciekł z niej dezerter (na 5 lit.)ARMIA to:

siły zbrojne; wojsko (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA POWOŁANA CELEM ZBROJNEJ OBRONY I ATAKU, SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.535

JÓZEFÓW, EUROKORPUS, SZTUBA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, GIĘCIE, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, KREACJA PIENIĄDZA, GRANICA CIĄGU, TUCUMAN, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SIOGUN, KORDON, ODNOWA BIOLOGICZNA, KILODYNA, KUCHNIA, HARMONIKA, SEKCJA ZWŁOK, PORT MORSKI, POUNDAL, NORYLSK, UŚCIE NAD ŁABĄ, GOA, POLE SEMANTYCZNE, KIERKI, SYNTEZA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KONFERENCJA EPISKOPATU, BIAŁY, DECYWOLT, ARMIA, ETRANŻER, ARMIA, ISFAHAN, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, ZAPORA OGNIOWA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, WATAŻKA, KASA CHORYCH, MILICJA, ANALIZA RYZYKA, NEUROPROTEKCJA, MASZT, TUNING, TERMOIZOLACJA, RATING KREDYTOWY, TALLIN, JEJSK, KARMIENIE, SAMORZĄD, DYREKCJA, DYKTATURA, IMIGRACJA ZAROBKOWA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, RETARDACJA, TURYSTYKA WYJAZDOWA, KANAŁ BURZOWY, CUDZOZIEMKA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, NADAWCA SPOŁECZNY, WIETEK GORCZYCZNIK, PREINSTALACJA, ZAKŁAD PRACY, EMBARGO, KOLABORACJA, DOMINATOR, INTROJEKCJA, GATUNEK ENDEMICZNY, FIRMA ZWROTOWA, CUDZOZIEMIEC, CZADCA, OPERAT, CŁO OCHRONNE, GRUPA CELOWA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, SITWA, NADZÓR BANKOWY, ŚLUB KONKORDATOWY, SZARŻA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, CECHA RECESYWNA, FEZ, INDEKS LERNERA, OUDRY, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, KARABYK, PORTO, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ORLEANIZM, MAJĄTEK NARODOWY, CZAS ZAPRZESZŁY, LEKSYKA, GACEK SZARY, SŁUCH MUZYCZNY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, JĘZYK, EGZAMIN POPRAWKOWY, KORESPONDENT, PAZUR, BENEFICJENT, SZYJA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, WYCHODZTWO, GOTYCYZM, FORTALICJA, SEKUNDOGENITURA, PAY-AS-YOU-GO, KOMODOR, POŁĄCZENIE CIERNE, WARUNEK LOKALOWY, SĄD, KABLOOPERATOR, DRAMAT HISTORYCZNY, ZDROWIE, FUZJA PIONOWA, EMIGRACJA, USŁUGI NIEMATERIALNE, ZESZYT, BIOCENOZA, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, ZAPRZĄG, JĘZYK LITERACKI, KAPTUR, KOMISJA ŚLEDCZA, PAROKSYTON, EISNERZ, OKUPACJA, PIROELEKTRYK, PRAWO, DOPEŁNIENIE ZBIORU, UNIWERSYTET, LITERATURA PRODUKCYJNA, UCZELNIA, TEMA, ŁAWKA REZERWOWYCH, PARCIE, SANEPID, OBRĘB EWIDENCYJNY, MATKA, CMENTARZ, CESJA NALEŻNOŚCI, INSTYTUCJA PROCESOWA, BĄBEL, BIURO MATRYMONIALNE, KLINIKA ODWYKOWA, WARUNEK KONIECZNY, BIEG DYSTANSOWY, KONSERWATORNIA, URABIALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, KURS, OBRONA STREFOWA, KAMIKAZE, K.K, FOTOREALIZM, SKUPISKO OSADNICZE, STOPOFUNT, ZAGRANICZNIK, PILOT DOŚWIADCZALNY, ODPUST, ŚCIANA WSCHODNIA, ŻOŁNIERZ, DRENAŻ RYNKU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, POLE LEKSYKALNE, PETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, WIROPŁAT, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, SPEKULACJA, PISTOLET, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, HABIT, MODRASZEK ALEKSIS, CZOŁG POŚCIGOWY, REFERENDUM AKCESYJNE, SZKOŁA JĘZYKOWA, POWSTANIE, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, SHABA, CHODZĄCY TRUP, KOMITET OBYWATELSKI, CZESZCZYZNA, CENTYWOLT, TENSOR METRYCZNY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, HOKEJ, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, FUNT, WŁASNOŚĆ, MEDIATEKA, MENISK WYPUKŁY, IZOLACJA CIEPLNA, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, POKRÓJ, RAPT, WŁADZA SUWERENNA, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, RUCH WZGLĘDNY, POLNIK PÓŁNOCNY, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, PRZEWRÓT, POWIEŚĆ PRODUKCYJNA, INOKULACJA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, STRAŻ MIEJSKA, KRZYWA PODAŻY, DYKTATORSTWO, PESZT, FIZYKA WIELKICH ENERGII, DELOKALIZACJA, OSLO, DZIELNICA KLIMATYCZNA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, NOCEK BRANDTA, SPOTKANIE WARSZTATOWE, MAGNETYCZNOŚĆ, SZOGUN, SEJM PACYFIKACYJNY, MENU, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, GRAJCAR, KASYNO, MEKSYK, BAZA ZAOPATRZENIOWA, TORONTO, GŁOS ELEKTORSKI, POWINOWACTWO CHEMICZNE, CENA MINIMALNA, REZONANS, WIELOKRĄŻEK, MAPUTO, UCISK, SUPERINTENDENT GENERALNY, STACJA TELEWIZYJNA, PORTWAJN, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, BITWA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, MONOCENTRYZM, ORDYNARIAT POLOWY, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, ATRYBUCJA GLOBALNA, CZYN NIERZĄDNY, INWAZJA, KOMPUT, FRYSZTAT, SPORT KWALIFIKOWANY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, DYSLOKACJA, ARMIA CZERWONA, WYŚCIG, KRZYŻ PAPIESKI, SZAMPANIA, CZERWONY SZLAK, SŁUŻBA METEOROLOGICZNA, GACEK WIELKOUCH, BAWARCZYK, JEDNOSTKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, EKSPEKTATYWA PRAWNA, ŚCISKACZ, SŁUŻBA HYDROLOGICZNA, DRAMATOPISARSTWO, BRZEG ZBIORU, WANDZIK, SKALA BEAUFORTA, KLIN, OBCOKRAJOWIEC, BAZA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, INTRUZJA, MAJEUTYKA, PRZEBIERANIEC, ARMIA, DEKRETACJA, TYROLCZYK, ANTYWIRUS, RIBAT, WYMAGANIA SPRZĘTOWE, SIGNUM TEMPORIS, KOD OGRANICZONY, LOGIKA KIERUNKOWA, SPALONY, BUNDESWERA, MISJA, GENERAŁ, NOTARIAT, MYŚLIWIEC, MONOPOL, DRĘTWA, SIŁY POWIETRZNE, PREMIA INFLACYJNA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ?WYDATKI BIEŻĄCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.535 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA POWOŁANA CELEM ZBROJNEJ OBRONY I ATAKU, SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA POWOŁANA CELEM ZBROJNEJ OBRONY I ATAKU, SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARMIA instytucja powołana celem zbrojnej obrony i ataku, siły zbrojne danego kraju (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARMIA
instytucja powołana celem zbrojnej obrony i ataku, siły zbrojne danego kraju (na 5 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA POWOŁANA CELEM ZBROJNEJ OBRONY I ATAKU, SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - INSTYTUCJA POWOŁANA CELEM ZBROJNEJ OBRONY I ATAKU, SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x