FIKCYJNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAJU KLATCH WŚWIECIE DYSKU TERRY'EGO PRATCHETTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLATCHIAŃSKI to:

fikcyjny język, którym posługują się mieszkańcy kraju Klatch wŚwiecie Dysku Terry'ego Pratchetta (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIKCYJNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAJU KLATCH WŚWIECIE DYSKU TERRY'EGO PRATCHETTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.582

KACERSTWO, SUKA, B, ARAMEJSKI, KRĄŻENIE OBWODOWE, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, OTWORZENIE SERCA, NASADA, DRYFTER, AMHARSKI, STYLIKOWCE, POPIELICA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, CZTERY DESKI, AWANGARDA, RAKARNIA, KAMIEŃ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MISIEK, BŁYSKOTKA, FILTR BESSELA, JAJKO W KOSZULCE, WYPRAWKA, SZEREG NEPTUNOWY, SKÓRZAK, MAGNI, JĘZYK BURIACKI, REIFIKACJA, APOSTAZJA, BRONCHOGRAFIA, SZCZOTECZKA, KLASTER, PYTEL, ZAKOŃCZENIE SIECI, HIPERPOWIERZCHNIA, FAVELA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, MUSZKA, BARCZATKA, PĘTAK, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, MASER GAZOWY, REHABILITANT, KAMORRA, SERWER, FILOLOGIA POLSKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, FIZYKA STATYSTYCZNA, LAUFER CZARNOPOLOWY, KODOWANIE PREFIKSOWE, LIZAK LOGOPEDYCZNY, IZOMER KONFORMACYJNY, NASIONO, DZIENNIK, BATUTA, ŻAKOSTWO, TŁOCZEK, BURMISTRZYNA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, PREMIA GÓRSKA, KWAS TŁUSZCZOWY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, ROKPOL, WAMPIR, EKWIPARTYCJA, ZAŚCIANEK, DRAMAT WOJENNY, CZEPLIWOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, ŻWAWOŚĆ, POTIOMKIN, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CHOROBA KESONOWA, UMBRA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ZEBRA GREVY'EGO, FLUIDYZACJA, RYBACZKA, ZAWARTOŚĆ, DEWALUACJA, ŁOŻYSKO, NAKRYCIE, SZCZOTECZKA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, MUZYK, LAK, OBŁOK SREBRZYSTY, PODKOLANIE, TEKSTYLNY, MIESIĘCZNIK, OBŁĘD UDZIELONY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TARTALETKA, HISTORYCYZM, KOMPLEKS PSZENNY, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, WARSTWA GRANICZNA, PEDOFILSTWO, KRÓTKI WZROK, WYPUSTEK, PENSJA, LEGO, FAKT NAUKOWY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, WSCHÓD, POPYT PROPORCJONALNY, KOŻUCH, KABOTYŃSTWO, KOPUŁA LAWOWA, NIHILIZM, CYKL EKONOMICZNY, ŁOMOTANIE, MOWA PISANA, RÓŻOWA LANDRYNKA, EDYTORIAL, FILOLOGIA POLSKA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, AUTOSKLEP, ARC SIN, SZUMOWINA, BARTNIK, PARA, FOTOEDYTOR, MROŹNIA, PIRACTWO, ŁYŻKA, SIANO, SERNICA, NAUKA JAZDY, BIZNESMENKA, DWUTLENEK, KOLIBER, NIUCHACZ, ŁBISKO, NAPAD, PLOTER GRAWERUJĄCY, HIPERALGEZJA, KOSZYKARSTWO, PROWANSALSKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MIKOLOGIA, GARDEROBIANA, PIZZERIA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, FIZA, CINEREA, MUZYKA CERKIEWNA, KROK, PASCHA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, APOLLO, PACZKA, JELITO PROSTE, DOM, OBIEGNIK, OTWARCIE RÉTIEGO, NIEUNIKNIONOŚĆ, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, PAUPER, LAMINAT, KOMORA, JĘZYK WIETNAMSKI, CZWARTACZKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PODZIAŁKA, SUPERNOWA TYPU II, UNIŻONOŚĆ, KORYNCKA, NABOJKA, DYSTONIA TORSYJNA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, RYGIEL, REUMATOLOGIA, TRIAL, STACJA ZAKŁADOWA, FULFULDE, GEODEZJA OGÓLNA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, TLENEK AZOTU, KREDYT KONTRAKTOWY, GLEJCHENIOWATE, WYZIEWY, KATSUDON, PRZEWIELEBNOŚĆ, IGŁY, CELTYJKA, BOSS, PIĘTKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, BÓBR AMERYKAŃSKI, OBRONA BAŁTYCKA, MUFLA, WŁOCHACZ, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, TAKTYKA, WOREK GAMOWA, KOLOR, SIDLISZ PIWNICZNY, REDA, PĘD, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SPIĘCIE, KOCIEŁ, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, WERTIKAL, PAPIERNICZY, RYNEK HURTOWY, STECHIOMETRIA, FEDERACJA, DELIKATNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, POSTAĆ BIBLIJNA, IDENTYFIKACJA, STRÓJ GÓRALSKI, CEGLARSTWO, KLUCZ PARTYJNY, NAUKI PENALNE, STROFANTYNA, WETKA, GEREZA ANGOLAŃSKA, PRZEPRAWA, WYMÓG, ALKA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, DOROSŁOŚĆ, BOREWICZ, SIEDZENIE, KOSTIUMERNIA, SĘDZIA KALOSZ, SZEŚĆSETKA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, GEN PODZIELONY, OPÓR WZNIESIENIA, ARYTMETYZACJA, INFORMATYK, ODSTĘPSTWO, ZNAJOMY Z WIDZENIA, NOC, ADAPTOWANIE SIĘ, PANEL ADMINISTRACYJNY, MUCHA, CERTACJA, STYLIKOODWŁOKOWE, KRĘG SZYJNY, WYKRZYKNIK, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, TREPY, TARTAK, BIEGUN MAGNETYCZNY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PUENTA PŁASKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ZABUDOWA, NIEWAŻKOŚĆ, KŁOBUK, STREFA NUMERYCZNA, TRANSGRESJA LODOWCA, WEŁNIANKA, DESKA ŚNIEŻNA, KESON, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, METAMERIA, PROLIFERACJA, AFRODYZJE, POKŁAD, SĄD OPIEKUŃCZY, DYFUZJA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, BULIONER, URWANIE GŁOWY, PŁETWA, OBRONA KERESA, KRAJALNIA, SPRAWDZIAN, JĘZYK KHMERSKI, TORBACZE, PLAŻÓWKA, TEUTOŃSKI, ŁĄCZNIK GAZOWY, SINDAROWIE, ŚPIWÓR MUMIA, OFIAKODONTY, DZIAŁKA ROBOCZA, ZNAK ZAPYTANIA, OKRĘG, TYP, KULTURA JĘZYKA, PARAGAMMACYZM, PARTNER, DRABKA, ?PŁOCHLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIKCYJNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAJU KLATCH WŚWIECIE DYSKU TERRY'EGO PRATCHETTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIKCYJNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAJU KLATCH WŚWIECIE DYSKU TERRY'EGO PRATCHETTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLATCHIAŃSKI fikcyjny język, którym posługują się mieszkańcy kraju Klatch wŚwiecie Dysku Terry'ego Pratchetta (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLATCHIAŃSKI
fikcyjny język, którym posługują się mieszkańcy kraju Klatch wŚwiecie Dysku Terry'ego Pratchetta (na 12 lit.).

Oprócz FIKCYJNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAJU KLATCH WŚWIECIE DYSKU TERRY'EGO PRATCHETTA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - FIKCYJNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAJU KLATCH WŚWIECIE DYSKU TERRY'EGO PRATCHETTA. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast