NAUKA INTERDYSCYPLINARNA ZAJMUJĄCA SIĘ ZMIANAMI CHOROBOWYMI, W TYM ANOMALIAMI ROZWOJOWYMI DAJĄCYMI SIĘ STWIERDZIĆ W BADANIACH LUDZKICH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH POCHODZĄCYCH Z POPULACJI PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALEOPATOLOGIA to:

nauka interdyscyplinarna zajmująca się zmianami chorobowymi, w tym anomaliami rozwojowymi dającymi się stwierdzić w badaniach ludzkich szczątków kostnych pochodzących z populacji pradziejowych i historycznych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA INTERDYSCYPLINARNA ZAJMUJĄCA SIĘ ZMIANAMI CHOROBOWYMI, W TYM ANOMALIAMI ROZWOJOWYMI DAJĄCYMI SIĘ STWIERDZIĆ W BADANIACH LUDZKICH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH POCHODZĄCYCH Z POPULACJI PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.199

KRAKER, IKROWIEC, JĘZYK ROSYJSKI, SUWNICA BRAMOWA, AUTOTELICZNOŚĆ, DOM STARCÓW, MENUET, CHMURZENIE CZOŁA, BELLOTTO, GORETEKS, KOKILARZ, SĄD KAPERSKI, POLARYZACJA, WYBLINKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DOROBKIEWICZ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PRZESZKODA, POMPA GŁĘBINOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, UNIWERSUM HERBRANDA, ANDROPAUZA, NASKÓREK, URODA, KOALICYJKA, MAMUTAKI, EPKA, INTERESOWNOŚĆ, SUPORT, GIMBAZA, AWANTUROWANIE SIĘ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BLANKI, DRUK ROZSTRZELONY, DYPTYK, SPADAJĄCA GWIAZDA, WESOŁOŚĆ, ANGLOSASKI, PRZEGRANA, ŻYWOTOPIS, WIEŻA CIŚNIEŃ, FALOCHRON, GWIAZDA, OBRZEŻKOWATE, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ROZBUDOWA, ANALIZA ZESPOLONA, INTERWENIENT UBOCZNY, ŁBISKO, SZCZELINA DYLATACYJNA, DOJŚCIE, AERONOMIA, TRZEPACZ, RAMKA, STYLISTYKA, ŚMIGŁO, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, FOTOGENICZNOŚĆ, WATAHA, ALGEBRA MACIERZY, LAMPA NAFTOWA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, WALECZNOŚĆ, GŁÓWKA ARTYKUŁU, TANATOLOGIA, FILOZOFIA POZNANIA, GRAFIKA, FURIOSO, KNAJPA, INTEGRACJONISTA, ASOCJALNOŚĆ, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, KORPUS, JĘZYK EZOPOWY, BURRITO, STRATUS, KECZUA, BRACTWO KURKOWE, MALARSTWO OLEJNE, BUCHTA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, TEORIA PIERŚCIENI, KANALIK NERKOWY, LINIA BRZEGOWA, CYKL KOSMICZNY, PRZECIWSTAWIENIE, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, WZGÓREK ŁONOWY, DŻIG, AMFIBIA, PĘDZLIK, KANAŁ KRĘGOWY, KUPIEC, HISTORYCYZM, CZERNIAWKA SPADZIOWA, SEKCIARSTWO, MUSZLA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, DYSK KOMPAKTOWY, CIAŁO SZTYWNE, MELODIA, SAMOWOLNOŚĆ, GO, LEGAR, MORA, BOJER, WIADRO, TROGLOBIONT, SZARA MYSZ, MUSZLA KLOZETOWA, PHISHER, MISIO, DŁUGONOGOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, PANEK, CHIRURG, WIETNICA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, STRUKTURALISTKA, KRATA KSIĘCIA WALII, WZORZEC, FILOLOGIA ROMAŃSKA, CISOWCE, RUDA, PISMO FONETYCZNE, BROMOLEJ, SKAŁA PLUTONICZNA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, DESKA KLOZETOWA, KOPCIUCH, STAW SKOKOWY, POPRAWNOŚĆ, RAKSLOT, KROSNY, SUPORT, OLEJEK ETERYCZNY, POMPA WYPOROWA, GOSPODYNI DOMOWA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, MONITOR, REGUŁA GLOGERA, WZW E, OSTRONOS, CUKRÓWKA, CZYNELE, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WIKIPEDYSTKA, ŁAWA MIEJSKA, AMFIBIA, INFOBOX, UNIWERSYTECKOŚĆ, PIĘTNO, OSKARŻENIE, MIECH, KARALNOŚĆ, ASTROCHEMIA, WICIOWCE, DELIRKA, ROWEREK BIEGOWY, MUCHA, WYGA, KRAKELURA, PRÓBA WODY, BIOENERGOTERAPIA, DZIAŁANIE, PERSONALNIK, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, WYGLĄD, MOHORYCZ, NADBUDÓWKA, PŁOMYCZEK, PRÓŻNIAK, BANK ZRZESZAJĄCY, ARCUS SINUS, GŁUPEK, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, GANGSTERSTWO, FAGOT, TUŁACZ, HAIŃSKI, SYDERYT, SYZYGIA, UCZELNIA, APORT, BUŁGARSKI, KREOLSKI HAITAŃSKI, MINI-ALBUM, GUANO, FILOLOGIA ORIENTALNA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, METALMANIA, KATYŃ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ZADYCHRA POSPOLITA, KRAWAT, STOPOFUNT, GMINNOŚĆ, NURNIK, UPADEK, STOPNIOWALNOŚĆ, CIŚNIENIE STATYCZNE, LITOSFERA KONTYNENTALNA, OSET NASTROSZONY, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, ATOMISTA, MIĘSOŻERCA, GRABARZ, MULDA, CENTRUM KONFERENCYJNE, NAWIS, OSIOŁ ASINARA, GEOBOTANIKA, SEZONOWIEC, KARNIAK, DEMÓWKA, PROMIENIOPŁETWE, KABOTYNIZM, ZWARTOŚĆ, NOSACZ, ULTRAPRAWICA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, BUDOWNICTWO WODNE, HARD PORNO, MULTIPLEKS, BRZOZA, GANGSTER, BLEJTRAM, KASA, KOGNITYWIZM, DYSTYCH, BETONOWE BUTY, MISKA, GANGSTERYZM, ZBIÓRKA, WARUGA, NIEBO, PASTRAMI, WOJEWODA, SŁODOWNIA, KROJCZY, PODKŁAD, ŁOWCA, SERM, NIEOBLICZALNOŚĆ, SUTERYNA, HEIMAT, HIPOLOGIA, TAKT, APLET, JOGURT, ASYMILOWANIE SIĘ, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, OSTRONÓG, MUSZLA KONCERTOWA, HIPOPOTAM, MAŹ PŁODOWA, WYDANIE, LOGIKA PRAWNICZA, PRĘDKOŚĆ, AKREDYTOWANIE SIĘ, STAROGERMAŃSKI, AUTOMAT, SYMBOLIZM, PUSZCZYK, MIŚ, DŻUNGLA, SKOMPROMITOWANY, GARNEK, OKRUTNIK, JASZCZUR, STRUKTURA FUNKCJONALNA, KWIAT SIARCZANY, ANTROPOLOGIZM, NIEWINNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PEGAZ, TEZA, WYSŁUGA LAT, SUTASZ, EFEKCIARSTWO, GRYZIPIÓREK, RÓWNANIE CAŁKOWE, PŁYTA, NAGANIACZ, POIDEŁKO, KOD ALFANUMERYCZNY, MŁYNEK DO ODPADÓW, REHABILITANT, ANIMATOR, SZCZELINA SKRZELOWA, KRA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, NORMANDZKI COB, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, INTERPOZYCJA, TEORIA MODELI, ?DREDNOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA INTERDYSCYPLINARNA ZAJMUJĄCA SIĘ ZMIANAMI CHOROBOWYMI, W TYM ANOMALIAMI ROZWOJOWYMI DAJĄCYMI SIĘ STWIERDZIĆ W BADANIACH LUDZKICH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH POCHODZĄCYCH Z POPULACJI PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA INTERDYSCYPLINARNA ZAJMUJĄCA SIĘ ZMIANAMI CHOROBOWYMI, W TYM ANOMALIAMI ROZWOJOWYMI DAJĄCYMI SIĘ STWIERDZIĆ W BADANIACH LUDZKICH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH POCHODZĄCYCH Z POPULACJI PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALEOPATOLOGIA nauka interdyscyplinarna zajmująca się zmianami chorobowymi, w tym anomaliami rozwojowymi dającymi się stwierdzić w badaniach ludzkich szczątków kostnych pochodzących z populacji pradziejowych i historycznych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALEOPATOLOGIA
nauka interdyscyplinarna zajmująca się zmianami chorobowymi, w tym anomaliami rozwojowymi dającymi się stwierdzić w badaniach ludzkich szczątków kostnych pochodzących z populacji pradziejowych i historycznych (na 14 lit.).

Oprócz NAUKA INTERDYSCYPLINARNA ZAJMUJĄCA SIĘ ZMIANAMI CHOROBOWYMI, W TYM ANOMALIAMI ROZWOJOWYMI DAJĄCYMI SIĘ STWIERDZIĆ W BADANIACH LUDZKICH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH POCHODZĄCYCH Z POPULACJI PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - NAUKA INTERDYSCYPLINARNA ZAJMUJĄCA SIĘ ZMIANAMI CHOROBOWYMI, W TYM ANOMALIAMI ROZWOJOWYMI DAJĄCYMI SIĘ STWIERDZIĆ W BADANIACH LUDZKICH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH POCHODZĄCYCH Z POPULACJI PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast