USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZESYLE SYGNAŁU PRZEZ OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO TELEFONÓW NIEPRZENOŚNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ODBIORCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELEFONIA STACJONARNA to:

usługa telekomunikacyjna polegająca na przesyle sygnału przez operatora telekomunikacyjnego do telefonów nieprzenośnych, znajdujących się w lokalach odbiorców (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZESYLE SYGNAŁU PRZEZ OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO TELEFONÓW NIEPRZENOŚNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ODBIORCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.999

SKRYTKA DEPOZYTOWA, RACJONALNA IGNORANCJA, FREGATA, WIDŁOGONEK, ZIMNO, MOSKIT, MACH, WNIEBOWZIĘCIE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, TAYLORYZM, BŁONICA GARDŁA, MAJÓWKA, WIZA IMIGRACYJNA, LANE CIASTO, TLENEK ŻELAZOWY, MISIEK, ANALIZA TECHNICZNA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, MAKARON, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, BESTIA, BĘBEN WIELKI, MENUET, WYSOKOŚĆ NORMALNA, KOREKTA DRUKARSKA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, LEISZMANIOZA TRZEWNA, POWTARZALNOŚĆ, BRODACZ MONACHIJSKI, WYSPA PŁYWOWA, REINKARNACJA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, PRYSKAWKA, SKRZYDLATE SŁOWO, ARDEN, NERWICA NIEDZIELNA, ATOMOWOŚĆ, PAŁĄK, FATALISTA, OŻENEK, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, FREZARKA, ELASTOMERY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, OBRÓT PUBLICZNY, SIEDZISKO, METALMANIA, KORONIARZ KOŃCATY, MIELINA, SZCZUR PIŻMOWY, MODYFIKACJA, PREPERS, URZĄD IMIGRACYJNY, EKOLOGIA, PIASTUN, RUTYNA, SYRENA ALARMOWA, SOMATOTOPAGNOZJA, LUSTRO, PIECZYNG, SCENA PUDEŁKOWA, CHOROBA WERLHOFA, HOLENDER, ALGEBRA UNIWERSALNA, ROK GWIAZDOWY, SARABANDA, APELACJA, MUSZKIETON, DRYBLAS, NAGRODA POCIESZENIA, ASYMILAT, MARUDA, DUR POWROTNY, ZŁÓG WAPNIOWY, KORMORAN BRUZDODZIOBY, ZABURZENIE NASTROJU, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, GABINET CIENI, BURSZ, RANA SZARPANA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, RZEP, MOTYWIK, NACIECZENIE, EKSKREMENTY, CYPRYŚNIK BŁOTNY, LEMNID, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, WÓDKA, LUKI, SURFING, DEPOZYCJA, ZMIOTKI, KRÓLIK, BANDOLET, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, PODUSZKOWIEC, BOXER, DOROBEK, AZOLLA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, ECU, SKRĘCENIE STAWU, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PARTIA HISZPAŃSKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, ROŻEN, PREZBITERIUM, KOSZYCZEK, IDENTYFIKATOR, PRZYPADEK, ASTROSPEKTROSKOPIA, BODZIEC PROKSYMALNY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, MECENASOSTWO, ROZPAD SKAŁ, POMOCNIK, TRAKTAT WERSALSKI, PRZEWIETRZNIK, CHOROBA CAROLEGO, REPETYCYJNOŚĆ, WIBRACJA, WOJSKA PANCERNE, FIGURA SŁÓW, SACHARYD, REAKCJA NIEODWRACALNA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, NABIEG KORZENIOWY, SZKARŁATNICA, OFELIA, NEOFITA, REGIONALISTA, ŁASZT, KONSULAT, CIĘŻKA DUPA, BATERIA GALWANICZNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, CEDUŁA, EUROWALUTA, UMOWA KONTRAKCYJNA, ZATOPIONA DEPRESJA, SKLEP MONOPOLOWY, DOJŚCIE, WOŁOSKI, PUGET, TABLICA OGŁOSZENIOWA, HAMSUN, TOPOS, MALUCZKOŚĆ, MIĘSOŻERCA, KACZKA DZIENNIKARSKA, KUNA, POKÓJ, OKNO, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, FILOLOGIA ORIENTALNA, HOWARDYT, ŚWIR, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, CZEKOLADZIARNIA, PARSĘTA, ŚWIATŁOŚĆ, POLEROWNIK, KIELON, DNI OTWARTE, HARCAP, TRZY KRÓLE, BAR MICWA, SKRZYDEŁKO, RÓŻNOWICIOWCE, DOWÓD, FREE JAZZ, GOSPODARKA RABUNKOWA, REWANŻ, CHRONOMETR, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, PRZEDMIOT, PIENIĄDZ REZERWOWY, TRZEJ KRÓLOWIE, CHORAŁ PROTESTANCKI, ORMIAŃSKI, KRENELAŻ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, PODIUM, FOTOJONIZACJA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, OBRONA KERESA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, DOBROTLIWOŚĆ, KOGNITYWIZM, SZATAN, NEUROEKONIMIA, KARYKATURALNOŚĆ, BILANS BRAMKOWY, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PRZEPRAWA, PROSZEK KAKAOWY, GRZBIETORODOWATE, ŚLIMACZEK, ABSZTYFIKANT, SMERFETKA, KRZYŻYK, POEMAT HEROIKOMICZNY, ANALIZA LOGICZNA, TERRINA, DWUSETKA, RĘKAWICZNIK, TURANIZM, INDUKCJA WŁASNA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, KREACJONIZM, KANCONETTA, CHODZĄCA DOBROĆ, KNAGA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SZMALEC, KABINA, LALKARSTWO, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, SZCZEPIONKA WŁASNA, DOBYTEK, ODLEWARNIA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, WUEF, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, NASOSZNIK TRZĘŚ, POTENCJAŁ DZETA, CHOROBA GÓRNIKÓW, WINNICKI, WIETRZENIE FIZYCZNE, BYLICA POSPOLITA, TROSKA, NORMALIZATOR, KSIĘGA LITURGICZNA, ANEKSJA, HUNCWOT, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, OFICYNA WYDAWNICZA, TOMIZM, PUNKT OKOSTNOWY, UCISK, OKSACYLINA, MACHANIE RĘKĄ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, APEL, LABORATORIUM REFERENCYJNE, PRE-PAID, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, KREDYT BALONOWY, SYN MARNOTRAWNY, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, EKSPEKTORACJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MUCHA, OCHRONA UZDROWISKOWA, ZRAZOWA, WIATR SŁONECZNY, ZERO, SENTYMENTALNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, ATMOSFERA ZIEMSKA, CZEPEK, POWTÓRKA, AGROWŁÓKNINA, KATEGORIA SPOŁECZNA, AZTREONAM, PINGWINARIUM, JEŻ WSCHODNI, SUKCESJA UNIWERSALNA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, BOLIMUSZKA, ODROŚL, FURUNKULOZA, MUSZLA KLOZETOWA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PŁOZA, ORTODONCJA, CELESTYN, ELEGANTKA, FILOZOFIA NAUKI, PŁASKI TALERZ, SKLEPIENIE SIECIOWE, TENIS ZIEMNY, BUFET, UDAR SŁONECZNY, ŻERDNIK, NEURON LUSTRZANY, FIGURA, NIEPOKORNOŚĆ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, AKWIZYTORZY, PŁASTUGA, ŻUŻLOBETON, EFEKT ZATŁOCZENIA, PARTIA ROSYJSKA, ?WALKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZESYLE SYGNAŁU PRZEZ OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO TELEFONÓW NIEPRZENOŚNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ODBIORCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZESYLE SYGNAŁU PRZEZ OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO TELEFONÓW NIEPRZENOŚNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ODBIORCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TELEFONIA STACJONARNA usługa telekomunikacyjna polegająca na przesyle sygnału przez operatora telekomunikacyjnego do telefonów nieprzenośnych, znajdujących się w lokalach odbiorców (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELEFONIA STACJONARNA
usługa telekomunikacyjna polegająca na przesyle sygnału przez operatora telekomunikacyjnego do telefonów nieprzenośnych, znajdujących się w lokalach odbiorców (na 20 lit.).

Oprócz USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZESYLE SYGNAŁU PRZEZ OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO TELEFONÓW NIEPRZENOŚNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ODBIORCÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZESYLE SYGNAŁU PRZEZ OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO TELEFONÓW NIEPRZENOŚNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ODBIORCÓW. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast