GRUDKOWA ZMIANA SKÓRNA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZEROKIEJ PODSTAWIE, CZĘSTO O NIERÓWNEJ, HIPERKERATOTYCZNEJ POWIERZCHNI, WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM HPV (ANG. HUMAN PAPILLOMA VIRUS); KURZAJKI SĄ ZWYKLE NIEBOLESNE, A OTACZAJĄCA JE SKÓRA NIE ULEGA STANOWI ZAPALNEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURZAJKA to:

grudkowa zmiana skórna, znajdująca się na szerokiej podstawie, często o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni, wywołana zakażeniem wirusem HPV (ang. human papilloma virus); kurzajki są zwykle niebolesne, a otaczająca je skóra nie ulega stanowi zapalnemu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURZAJKA

KURZAJKA to:

brodawka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUDKOWA ZMIANA SKÓRNA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZEROKIEJ PODSTAWIE, CZĘSTO O NIERÓWNEJ, HIPERKERATOTYCZNEJ POWIERZCHNI, WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM HPV (ANG. HUMAN PAPILLOMA VIRUS); KURZAJKI SĄ ZWYKLE NIEBOLESNE, A OTACZAJĄCA JE SKÓRA NIE ULEGA STANOWI ZAPALNEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.142

WODA STOJĄCA, BUCHTA, LINIA ŚRUBOWA, ZOOFAGIA, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, PRZYWODZICIEL WIELKI, TOPIEL, AFTERPARTY, BĄCZEK CZARNY, ELEKTRONIKA, CZOŁO, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, OPIESZAŁOŚĆ, KURS STAŁY, WIĘZADŁO SIERPOWATE, HINTERLAND, ALGEBRAIK, DERBY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, CZŁOWIEK INTERESU, FAJCZARNIA, SOBACZY LOS, TORBIEL BĄBLOWCOWA, WEBMASTER, HALUCYNACJA, HORYZONT ZDARZEŃ, MAKI, GAZ BŁOTNY, BELKOWANIE, OSTROŻNOŚĆ, MAKSYMALIZM, ROZPORZĄDZENIE, KATEGORIA PIÓRKOWA, MANDYLION, DYFERENCJA, GOTOWIEC, MŁODE, AGROWŁÓKNINA, RAKARZ, ANOMALIA UHLA, BUDOWNICTWO, JEŻOWIEC, MINIATURA, COCKNEY, STYL ARTYSTYCZNY, PIROKSEN, WALENTYNKA, KICZUA, OJCZYZNA, NIEJEDNOLITOŚĆ, CHOROBA CAFFEYA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ODBÓJ, MIĘSOPUST, STEEL PAN, GAMA, SKÓRZAK, MADŻONG, PENITENCJA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, MISIEK, DOPŁATA BEZPOŚREDNIA, SZKLISTOŚĆ, MODELARSTWO LOTNICZE, OTĘPIENIE, BAZA, PAŹDZIOR, HIPOTEKA KAUCYJNA, AKCJA, JĘZYK ŻYWY, PAŹ ŻEGLARZ, ROZMIARÓWKA, KOŁEK, POCIĄG POSPIESZNY, RUMIAN RZYMSKI, LOK, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ORGANKI, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, PARTNER, ROZLUŹNIENIE, KORZENIONÓŻKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PELLIKULA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, PROTETYKA, ALGOLOGIA, OBŁOK OORTA, CZERSKA, DRUGIE DNO, CHOROBA HALLOPEAU, PASAŻ, KASZTAN, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, CYFROWANIE, ZYGOTARIANIN, TERAPIA GESTALT, REAKTOR PRĘDKI, COOL JAZZ, KONTROLA, HIPSOMETRIA, SPŁYW, OPIEKUN FAKTYCZNY, TAMANDUA, APASZKA, ZATOKA, ZNAWSTWO, ATOMIZM, PALATALIZACJA, BIAŁORUTENISTYKA, ORANT, MERYSTEM, TERYNA, URLOP TACIERZYŃSKI, BONGOSY, PAWIE OKO, FOKSTROT, LAKONIZM, ZEFIR, RZĄD KOALICYJNY, RYTUAŁ, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, BEZWIETRZE, ASFALT, TOBOŁKI, GÓRA PODWODNA, ZIELONE PŁUCA, IZOLATKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, OBSADA, MANTYLA, CZUCIE SOMATYCZNE, PANDA, SPECJACJA FILETYCZNA, EPIFIT, GRZYBIARSTWO, TAJEMNICA POLISZYNELA, MASZKARON, TOSKAŃSKI, PROMIEŃ, OKRĄGŁY STÓŁ, KOŚĆ ŁZOWA, KWOKA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, PIES RODZINNY, FUKS, ŻUCHWA, FAVELA, KAPOK, ZADRAPANIE, MĘTY SPOŁECZNE, TRENT, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, POIDEŁKO, SYROP, WAMPIRZYCA, BAR, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, CZARNA DZIURA, DZBANEK DO KAWY, NASIONO, EPKA, DEKANAT, TRAKEN, BUDOWNICTWO, GRZYWA FALI, MOMENT MINSKY'EGO, CIEMNIA OPTYCZNA, KONGRUENCJA, ROCK, KŁAMCZUCH, PADACZKA MIOKLONICZNA, JAMA STAWOWA, INWERSJA, STRZĘPIEL, SYFON, KOMORA DEKOMPRESYJNA, SYNKOPA, WIDEOFON, AS SERWISOWY, ŚMIAŁOŚĆ, CYLINDER, KORDELAS, PROGRAM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MIECZ DŁUGI, KLONOWATE, PLEWA, STRES, PRZEPIÓRKA, KANTYLENA, AKR, PILARZE, POŁUDNIK ZEROWY, PINGWIN, HANDEL ZAMIENNY, RADIOTECHNIK, MARKETING PARTNERSKI, AEDICULA, USZTYWNIACZ, KARMA, SZARA MYSZ, KALEKA, FRYGIJCZYCY, ŚWIECIDEŁKO, WAŁEK, TROCZEK ZGINACZY, LIRA KORBOWA, ROZPRZE, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, MINÓG GRECKI, WEKA, KORZEŃ, FORMULARZ, MYŚL, RYBY WĘDROWNE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, DEKORACJA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KRÓLEWNA, KUTER TORPEDOWY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, WŻER, PARKA, MEKSYKAŃSKA FALA, KUKIEŁKA, HRECZKOSIEJ, INŻYNIERIA TKANKOWA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, PLATT, BETON, MASZERUNEK, KAMIEŃ OZDOBNY, RZUTKA, STREFA CISZY, POŚCIELÓWKA, ZNAK ZAPYTANIA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PAJĘCZYNÓWKA, POKAL, KLEJÓWKA, POLISACHARYD, ANARCHIA, FIŃSKI, OPERA, NIEMODNOŚĆ, KANIBALIZACJA, KLAG, SPIĘCIE, EUBAKTERIA, DRABINKA, REGENT, PODŁOGA, SZARPANKA, OKRES LITERACKI, UCINKA, SOPLICA MOCNA, NIECENZURALNOŚĆ, PŁYWAK, HEMIKRYPTOFIT, TEMACIK, ŚWIATŁA, TASIEMIEC, SPRINTER, KALKULATOR NAWIGACYJNY, WNIEBOWZIĘTA, PAPILOTEK, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, BEZKASTOWIEC, NIEDOSTĘPNOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, TELEKOMUTACJA, PRZEPOCZWARZENIE, TRÓJKA, ATAWIZM, ODRZUT, SUBKULTURA, RUSAŁKA, GESTALTYZM, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, GNIAZDKO, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, LORA, ULM, PRZYRZĄD, POWTÓRZENIE, NACIĄG, ASPOŁECZNOŚĆ, LORDOSTWO, ZAKRES ZNACZENIOWY, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, TUBKA, LUSTERKO, VALLA, PINGWIN ADELI, ZBIEG, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ?MAKATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUDKOWA ZMIANA SKÓRNA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZEROKIEJ PODSTAWIE, CZĘSTO O NIERÓWNEJ, HIPERKERATOTYCZNEJ POWIERZCHNI, WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM HPV (ANG. HUMAN PAPILLOMA VIRUS); KURZAJKI SĄ ZWYKLE NIEBOLESNE, A OTACZAJĄCA JE SKÓRA NIE ULEGA STANOWI ZAPALNEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUDKOWA ZMIANA SKÓRNA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZEROKIEJ PODSTAWIE, CZĘSTO O NIERÓWNEJ, HIPERKERATOTYCZNEJ POWIERZCHNI, WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM HPV (ANG. HUMAN PAPILLOMA VIRUS); KURZAJKI SĄ ZWYKLE NIEBOLESNE, A OTACZAJĄCA JE SKÓRA NIE ULEGA STANOWI ZAPALNEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURZAJKA grudkowa zmiana skórna, znajdująca się na szerokiej podstawie, często o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni, wywołana zakażeniem wirusem HPV (ang. human papilloma virus); kurzajki są zwykle niebolesne, a otaczająca je skóra nie ulega stanowi zapalnemu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURZAJKA
grudkowa zmiana skórna, znajdująca się na szerokiej podstawie, często o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni, wywołana zakażeniem wirusem HPV (ang. human papilloma virus); kurzajki są zwykle niebolesne, a otaczająca je skóra nie ulega stanowi zapalnemu (na 8 lit.).

Oprócz GRUDKOWA ZMIANA SKÓRNA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZEROKIEJ PODSTAWIE, CZĘSTO O NIERÓWNEJ, HIPERKERATOTYCZNEJ POWIERZCHNI, WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM HPV (ANG. HUMAN PAPILLOMA VIRUS); KURZAJKI SĄ ZWYKLE NIEBOLESNE, A OTACZAJĄCA JE SKÓRA NIE ULEGA STANOWI ZAPALNEMU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GRUDKOWA ZMIANA SKÓRNA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZEROKIEJ PODSTAWIE, CZĘSTO O NIERÓWNEJ, HIPERKERATOTYCZNEJ POWIERZCHNI, WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM HPV (ANG. HUMAN PAPILLOMA VIRUS); KURZAJKI SĄ ZWYKLE NIEBOLESNE, A OTACZAJĄCA JE SKÓRA NIE ULEGA STANOWI ZAPALNEMU. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast