RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAMULEC TARCZOWY to:

rodzaj hamulca ciernego, w którym siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.292

CUKIER LODOWATY, FIRN, KOŚCIÓŁ, KRWIOBIEG PŁUCNY, PREFEKT APOSTOLSKI, KLINIKA ABORCYJNA, ZEFIROZAUR, PODRYWKA WĘDKARSKA, PAMIĘTNIK, DOWÓD APAGOGICZNY, AZYL, WATÓWKA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, PONCYRIA, PIĘCIORNIK, PIENIĄŻEK, KUNMINGOZAUR, SMÓŁKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, POLONEZ, KAMIZELKA, FOREMKA, CHRZEST PRAGNIENIA, PASOŻYT, CYPRYŚNIK, KOMPENSATOR CIEPLNY, IZBA POSELSKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, GOŹDZIANKA, BAHARIAZAUR, KSOBNOŚĆ, HAMULEC, HELIOCENTRYZM, TAPIR, FRYZYJSKI, AUTORAMENT, DOCISK, WIATRAK HOLENDERSKI, MEDALION, DUKLA WIERTNICZA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, LABOKANIA, PRZERWA ENERGETYCZNA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, NACIEK, REWIŚ, PÓŁPUSTYNIA, ARAGOZAUR, KOŚĆ, OKRES NOWORODKOWY, PALIWO RAKIETOWE, SKRZYP, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ZRĄB ZUPEŁNY, KORPUS KADETÓW, DAMARA, PLAMICA, MUR PRUSKI, VIRGA, ETER, CIĘŻKA ARTYLERIA, BOCZNOTRZONOWIEC, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, KRENAL, BOWLS, CEWKA PUPINA, PUSTY LOS, KALENDARZ KOŚCIELNY, FALKA DAUBECHIES, TEUTOŃSKI, HAGRYF, EFEKT DOMINO, ZAKŁAD KARNY, PRYZMA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KARTUSZ, GRA PODWÓJNA, OBWÓD ŁOWIECKI, WŁOSEK, FUGA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, KOPUŁKA, KRZEWIK, GARA, ORFIKA, JĘZYK INDIAŃSKI, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, PROKURA, WIĄZANIE ATOMOWE, ACHELOMA, ARYTMETYKA MODULARNA, CAP, KLUCZ, BĄBEL, ŻAGIEL SKOŚNY, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, WŁOSKI, STAN PRZEDZAWAŁOWY, KOMORA PŁYWAKOWA, NARZAZ, ANTYBIOZA, CZARNE KLUSKI, JOLKA, PIÓROSZ, ZBIORNICZEK NASIENNY, CZTEROETYLOOŁÓW, ŻABA BŁOTNA, ZMARSZCZKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, MORION, RÓWNOLEŻNIK, KONFERENCJA PRASOWA, GROTSTENSZTAG, SZORY, IZBICA, MELISA, TAGER, BRIE, PIÓROPUSZNIK, KILKA ZWYCZAJNA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, NIEPRZYTOMNOŚĆ, OWOCNICA, BEZKLASOWOŚĆ, SZPIEG, HISTORYZM, KOK, CELLA, ROSOLIS, PROM, IWAN, OSOCZE KRWI, ZADRAPANIE, TEATR, URONAUTES, MELFALAN, WALIDACJA KRZYŻOWA, PANIER, ZŁOTODESZCZ, KROKODYLEK, ZESTAWIENIE, AWUNKULAT, ŁUK BLOCZKOWY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, TRĄBIK, WIELOPESTKOWIEC, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ORLICZKA, BAS-RELIEF, SOŚNICOWATE, LOGIKA ALGORYTMICZNA, ANTENA ŚRUBOWA, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, ZARAZA, GACIE, CZASZA, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, GŁOGOWNIK, DINODONTOZAUR, BOMBA KOBALTOWA, PISANOZAUR, ŻŁOBECZEK, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, OGNIWO KOROZYJNE, NOŚNIA, SENAT, LEPIARKA, ŁĄCZEŃ, PIŁA WŁOSOWA, GRAD, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, NIEKAPEK, BAR MLECZNY, WAWRZYN, RZEP, LAWENDA, MIJANY, ZACZESKA, KUCHNIA GAZOWA, WEKTOR EKSPRESYJNY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, CZESUCZA, EKTOPLAZMA, POSTOZUCH, RYNEK SPRZEDAWCY, WERTEB, WIEK PRODUKCYJNY, BIEG JAŁOWY, APPALACHIOZAUR, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, HAIŃSKI, DAWIDIA, SILNIK PRZELOTOWY, TRAFIKA, KASZUBSKI, PUERTAZAUR, OLSZA, NANOFILTRACJA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, KRACHLA, ŚWIERZBOWIEC, SIERPOWIEC, ANTONÓWKA, GMINA TARGOWA, RAMIENICA, BACKGROUND, KANTON, NADLOTKA, STAJE, SKALA, KRWIŚCIĄG, CZARECZNIK, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SOSJERKA, INFOMAT, PIESZNIA, MAŚLANKA, GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA, PROKONSUL, ZADZIERZGNIĘCIE, AUTOSYFON, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, TIOALKOHOL, TICINOZUCH, TŁUSZCZYK, CHOROBA PLUMMERA, WIEK PROKREACYJNY, ZARZUCAJKA, PROLOG, KORAKL, PANEL, PIEPRZYCZNIK, PLANETA TYPU JOWISZ, KLAJTONIA, CZAPKA TEKTONICZNA, FILM KOSTIUMOWY, GŁOŚNIK JONOWY, RODZAJ, BALKONIK, RELIEF PŁASKI, BALON, WIEK POPRODUKCYJNY, SPATODEA, SILNIK KWADRATOWY, INWERSJA, ZACIĘCIE, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, PLOTER KREŚLĄCY, KOZA, FOSFOREK, AKONIT, PRÓBÓWKA, ZIMOWISKO, IMPRESYWNOŚĆ, HAMULEC CIERNY, WILKOSZ, ROTUNDA, IRCHA, POŚLIZGI, FALA ŚWIETLNA, ERLIKOZAUR, KĄPIEL GAZOWA, ATASZAT, KUKIEŁKA, TAWUŁA ŁĄKOWA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, BIEG ROZSTAWNY, KRZEMIAN WARSTWOWY, NONA, BETONOWE BUTY, PANCERZ, IRYZACJA, LAGERPETON, KOLORADIZAUR, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, PROFIL, PARK DINOZAURÓW, ZADRZECHNIA, STOPER, DRZEWO OLIWNE, HAMULEC WIRNIKOWY, POLITYK, SUMARIUSZ, GWARANCJA, JATKA, UPÓR, DWUNASTA, BAZYLISZEK, MASECZKA, SKOS, TRZOGONY, GOFR, ARMIA ZACIĘŻNA, BAZA, CZWÓRKA, KANKAN, ?SKALIRZĘS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAMULEC TARCZOWY rodzaj hamulca ciernego, w którym siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAMULEC TARCZOWY
rodzaj hamulca ciernego, w którym siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x