RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAMULEC TARCZOWY to:

rodzaj hamulca ciernego, w którym siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.292

KABINA RADIOWA, ETER, INLET, AMBORELLA, BRASSEUR, HARMONIA SAMOGŁOSEK, TORPEDA, AFLATOKSYNA, REPOWNIA, PROTOHADROS, SITNISKO, ALDIS, MONIT, DYMORFIZM PŁCIOWY, ŻYWICZLIN, PUERTAZAUR, POSZYCIE KLINKIEROWE, SPĘKANIE, MROŹNIA, KWARCÓWKA, SPOKOJNOŚĆ, DZIURA BUDŻETOWA, PRZĘŚL, DOM WIELORODZINNY, PAŃSTWO PRAWNE, RAJD, BOROWINA, LIST KREDYTOWY, KUCHNIA GAZOWA, KASZEL SUCHY, PRZEŚWIT, RYNEK PRODUCENTA, OLEFINA, KRYPTOMERIA, BŁYSTKA OBROTOWA, POKAL, SAMOLOT TORPEDOWY, TWARDY DYSK, SIŁA WYŻSZA, BROŃ BIOLOGICZNA, TEMNODONTOZAUR, HIEROGLIFY, TAŚMA, LAMBADZIARA, WALUTA BAZOWA, HACKAMORE, BLISTR, KARABIN IGLICOWY, IRYZACJA, CZEK IMIENNY, ŻAGIEL GAFLOWY, KANCONA, INFORMATORIUM, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, RABARBAR, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, POGROBOWISKO, PAROWNIK, CHÓR, SFENAKODON, ULICA, HAMULEC NOŻNY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, DEREŃ, CHRZEST PRAGNIENIA, LAMACERATOPS, ROLBA, NIPA, BOCZNIAK, ŁOPATONOS, EPILITON, POZYTYW, EKRAN, RUMUŃSKI, CELUROID, PETARDA, HODOSKOP, SIEĆ, CENTRALNE, BARIONYKS, RYNKONZAUR, ZGORZEL, MAK, IDIOFON, KANGNAZAUR, ÓSEMKA, BACZEK, LABIRYNT, CHIP, AUTOPORTRET, FLASH, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, WOKALIZA, CEBULA PERŁOWA, LANGOSZ, RZEZAK, PAGAJ, FABROZAUR, KINKAN, ARSENAŁ, PIĄTKA, LIKORYN, PLEUSTOFIT, ŻÓŁWIK, BOKS, GUJOT, SZMACIAK, SIŁA LORENTZA, DNI OTWARTE, GORYL, LODEN, NADTLENEK, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, BATERIA WANNOWA, KOLEJKA LINOWA, WOŁOSKI, KONSULAT, WROŚNIAK, TWARDY KARK, WASABI, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, IMPULS, LAMUCKI, KOPUŁKA, KOLIZJA DROGOWA, RUMIAN AUSTRIACKI, JINLONG, ARCHIDIAKON, RÓG, ANTHEM TRANCE, NARZAZ, POWŚCIĄG, INWERSJA RZEŹBY, RZEŹBA, ODPRYSK, UPRAWNIENIE WŁADCZE, SARDYNELA, LILIJKA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, ŁĄCZNIK WODNY, LAMPA CROOKESA, CZEK PODRÓŻNICZY, KIELICH, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, WERTEKS, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, CAŁUSEK, ROTALIT, MORFOGENEZA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SZPILKA, MOTYLEK, CHORDOFON SZARPANY, CZARNE KINO, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, WIECHA, ZADRAPANIE, MECHANIZM ŚRUBOWY, KĄT PADANIA, SOJA, SÓWKA, SZTAJEREK, ANTAGONISTA, WIEK EMERYTALNY, ORBIWIRUS, ŻAŁOBA, LIOPLEURODON, ŻÓŁTLICZKA, COCKTAIL, ŚLUZAK, KWILMEZAUR, MIĘKISZ GĄBCZASTY, DOŻYWOCIE, PARANTODON, NASYCALNIA, KOŚĆ, ZEGAR KWARCOWY, RĘKA BOSKA, TABORYTA, PLACEK ZBÓJNICKI, HALOGEN, PORNOGRAFIA TWARDA, NASIĘŹRZAŁ, HAMBURGER, SZPARAG, SYSTEM JĘZYKOWY, SZONIZAUR, DZIÓBKOWIEC, SREBRNIKI JUDASZA, PÓŁPUSTYNIA, ZJAWISKO FARADAYA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KONWERSATORIUM, ARBALET, GWASZ, ZBIEG, MASECZKA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, STAWIDŁO, BUŁAWNIK, MIRABELKA, SYKOFANT, KONFERENCJA PRASOWA, POKŁAD ŁODZIOWY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, RUCH PRZYŚPIESZONY, SZARADA, INSTRUMENT DREWNIANY, KARCZMA, DRUKARKA ROZETKOWA, LEPIĘŻNIK, KEJA, HIPERPRZESTRZEŃ, SMACZLIWKA, NICK, CEBULA, POKRZYWKA, GALERIA HANDLOWA, KOMPLEKS, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PORTUGALSKI, INSTRUMENT SZARPANY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, PUSZKA, ANTYTETYCZNOŚĆ, PROTARCHEOPTERYKS, SIŁA NOŚNA, GRUPA KRWI, HAMULEC WIRNIKOWY, EPOKA INDUSTRIALNA, NALEPIANKA, OTOMANA, KOMEDIALNIA, HEAD HUNTER, PODŁOŻE MALARSKIE, PORZECZKA, CUDZOZIEMKA, ŻÓŁTLICA, KAPUSTA KISZONA, JAZDA, CYTRONELA, DRAKOWENATOR, ALWALKERIA, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, HAMULEC SZCZĘKOWY, TRÓJZĄB, ORKUS, NUBUK, KOLKA JELITOWA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, BRODAWKA PŁASKA, PROSO, GOSPODARKA RYNKOWA, SILNIK INDUKCYJNY, HELIOSKOP, FILOLOGIA WŁOSKA, ROLADA, OPRZĘDZIK, CHLEBODAWCA, ĆWICZENIA, CHLEBOWIEC, GWIAZDOSZ, POLE WIROWE, TYRALIERA, KAWIARENKA INTERNETOWA, PRZEGRODA, BEZAWARYJNOŚĆ, TRYMETR JAMBICZNY KULAWY, KAMIZELKA RATUNKOWA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, OGNIWO SŁONECZNE, JĘZYK ASEMBLERA, ANTENA YAGI, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, CZAPKA WĘGIERSKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, LODY WŁOSKIE, DŻUNGLA, RENTGENOMETR, DITLENEK, PANEL PODŁOGOWY, PRAWA POKREWNE, BYCZKI, WODNICA, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, SYSTEM KANCLERSKI, FENOLAN, GALOTY, FALA ODBITA, SILNIK REPULSYJNY, WOSKOWIEC, GOŹDZIENIEC, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, STRONA, CYLINDROWIEC, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, ?TAPIOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAMULEC TARCZOWY rodzaj hamulca ciernego, w którym siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAMULEC TARCZOWY
rodzaj hamulca ciernego, w którym siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - RODZAJ HAMULCA CIERNEGO, W KTÓRYM SIŁA TARCIA DZIAŁA NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TARCZY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast