REZERWAT PRZYRODY, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM OCHRONY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE, PRZEWODNIE KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW O CECHACH NATURALNYCH, CZĘSTO Z ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI I KULTURY MATERIALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZERWAT KRAJOBRAZOWY to:

rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony są charakterystyczne, przewodnie krajobrazy poszczególnych regionów o cechach naturalnych, często z zabytkami historycznymi i kultury materialnej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REZERWAT PRZYRODY, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM OCHRONY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE, PRZEWODNIE KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW O CECHACH NATURALNYCH, CZĘSTO Z ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI I KULTURY MATERIALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.487

ESPRESSO, ANTYKWARNIA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MASZYNOWNIA, BOŻE NARODZENIE, KIOSK MULTIMEDIALNY, PARAFRAZA, FLAGOWIEC, ODPYLNIA, KROK, JĘDZA, KRĄG KAMIENNY, GALERIA, DIARIUSZ SĄDOWY, BOBROWISKO, JORDANEK, OBŁĘK, ZAPLECZE SOCJALNE, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, KAZALNICA, PRZYKRYWKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, BEAN, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, REZONATOR, UKŁAD NIEJEDNORODNY, DIABEŁ, DWORNOŚĆ, EMERYTURA, KOPUŁKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KOMÓRKA KERRA, PRYZMAT PENTAGONALNY, WOAL, KWIT DEPOZYTOWY, ZOOLATRIA, BANANOWIEC, SKOCZNIA NARCIARSKA, PELENG, BEZPŁODNOŚĆ, WIMPERGA, PODZIAŁ, KAPITALISTA, SPACJA, OKCYDENTALIZM, CZARNA DZIURA, WELUR, ARMIA ZACIĘŻNA, ŁEBEK, FISZUTKA, ADRES HOŁDOWNICZY, CHOCHOŁ, WUEF, TEATR, SALON MEBLOWY, REZERWAT, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, CHALDEJSKI, ROŚLINA UPRAWNA, DOLNOSASKI, RAJTKI, ROBOTA, AKCELERATOR KOŁOWY, PREMIERA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, BUŁGARYZACJA, GARNEK, MAŚLANY RYNEK, KOŁEK, MASZKARON, PIENIĄDZE, ŁĄCZNIK WODNY, ROMANISTA, SUPERKOBIETA, MIZUNA, SKRZYDŁO, BREAKDANCE, SEKTA, KANIBALIZACJA, WASABI, NICIEŃ, KOŚCIÓŁ, PRZAŚNOŚĆ, SYGNAŁ, CHIŃSKI, CHÓR, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, TRUMNA, FAKTORYZACJA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PISANINA, GRA WSTĘPNA, KLUB, STALLE, GAZ DOSKONAŁY, RYNEK KONTESTOWALNY, WOK, TOR, AUTODESTRUKCJA, KOŃ ARABSKI, BOMBONIERA, JĘZYK MASZYNOWY, PTASZYSKO, JUDAISTA, ZOŁZY, URODYNAMIKA, FORMULARZ, PUNKTOWIEC, OFF, OGNIWO SŁONECZNE, SIŁOWNIK, KONTRKULTURA, PROBLEM BAZYLEJSKI, ŚWINIOWATE, ŻYWA MOWA, SIEKIERA, TANIEC STANDARDOWY, CZASOWNIK FRAZOWY, RYNEK WTÓRNY, SKRZYNIEC, SZTURWAŁ, LINIA LOTNICZA, CESARSTWO, SILNIK GWIAZDOWY, MOMENT ZWYKŁY, BOROWIEC OLBRZYMI, GŁODÓWKA, DACH ŁAMANY, FURGON, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, GRUDA, WIELKORUSKI, NAPROTECHNOLOGIA, TYSIĄC, ZASTRZALIN TOTARA, PODMIANKA, HETMAN, SILNIK ZAMKNIĘTY, EKLEKTYZM, BEZCZELNOŚĆ, SILNIK SYNCHRONICZNY, EKSHIBICJONIZM, NATYWIZM, NICHROM, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, JĘZYK ANGIELSKI, LITEWSZCZYZNA, OKTAWA, KOD ALFANUMERYCZNY, NEOFITYZM, SILNIK REPULSYJNY, UKŁAD CYFROWY, TOTALIZATOR, HARACZ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, RUCH PRZYŚPIESZONY, ZEKS, AMERYKAŃSZCZYZNA, WYZNANIE, MOTYLEK, BARYCENTRUM, OKNO STARTOWE, RANA, PIEC INDUKCYJNY, MERKAPTAN, KOMPLEKS, HIPOTEZA CONTINUUM, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, TENDENCJA, GNIAZDO, GRUPA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ZAWIERUCHA, JOGURCIK, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, ZABIEG FIZYKALNY, KAPA, DOWÓD WPROST, KRZAKÓWKA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, BEŁT, ALFABET GRECKI, DIAGRAM KWIATOWY, OŁTARZ, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, UMOWA ZLECENIA, LAMUCKI, GRUPA ETNICZNA, DRES, KONESERSTWO, ŁĄCZYNA, KRAJ ALPEJSKI, SOZOLOGIA, TELEMARK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WODOCIĄGOWNIA, HISTORIA, PIEPRZYCA, PODATEK DROGOWY, FILOLOGIA POLSKA, WYSYP, HAMERNIK, DANDYZM, HOTENTOTKA, ŚREDNIA WAŻONA, DRABINKA, ETNOBOTANIKA, PUMPERNIKIEL, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, PODRYDZYK OSTRY, KRUMMHORN, MIÓD PSZCZELI, BIURO, ŚWIATŁO, MAORI, KANCELARIA NOTARIALNA, MARCOWY KAWALER, TŁUMACZ, BAZA NAMIOTOWA, CHRUŚCIK, JĘZYK KENTUMOWY, KOMORA, REAKTOR, HAMULEC SZCZĘKOWY, KOD PRZEDROSTKOWY, PEDOFILSTWO, KISZKA, KSENOFILIA, MYDLARNIA, NACHWYT, LOKALIZACJA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, DRUGIE DNO, SIEDZISKO, ENOL, ROZPRZE, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, ODWIEDZALNOŚĆ, FAJCZARNIA, FOTOLAB, PENSJA, REKLAMÓWKA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, TONACJA, MARTWY CIĄG, OKNO TEKTONICZNE, JĘZYK KENTUM, MISIOWÓZ, GEOMETRIA CZYSTA, PRZELEW, HARISSA, BATON, ATOM, GĄSIENICZKI, ŚWIĘTY JAN, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, BLICH, ANARCHIA, ORTOCENTRUM, JUDAISTA, WIGURA, BIEG, STARÓWKA, LAMUS, DIALOG KONKURENCYJNY, BROŃ CHEMICZNA, TEREN ZIELENI, FORMACJA ROŚLINNA, WIDOWNIA, BRETOŃSKI, ZALEW, MIASTO POWIATOWE, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, TERMINAL KONTENEROWY, DEFICYT BUDŻETOWY, JĘZYK STAROEGIPSKI, KANTATA, OKRES NIESKŁADKOWY, SZTABA, PSYCHOLOGIA, KAPUŚNIAK, STAN, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, LOGIKA, PERMAKULTURA, ŁOPATKA, UPOMNIENIE, GATUNEK, TALK SHOW, KABARET, BĄK, ŁAŃCUSZEK, SAMBA, MUZA, STENOKARDIA, ZMOWA CENOWA, KANAŁ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ?KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REZERWAT PRZYRODY, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM OCHRONY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE, PRZEWODNIE KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW O CECHACH NATURALNYCH, CZĘSTO Z ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI I KULTURY MATERIALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REZERWAT PRZYRODY, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM OCHRONY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE, PRZEWODNIE KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW O CECHACH NATURALNYCH, CZĘSTO Z ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI I KULTURY MATERIALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZERWAT KRAJOBRAZOWY rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony są charakterystyczne, przewodnie krajobrazy poszczególnych regionów o cechach naturalnych, często z zabytkami historycznymi i kultury materialnej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZERWAT KRAJOBRAZOWY
rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony są charakterystyczne, przewodnie krajobrazy poszczególnych regionów o cechach naturalnych, często z zabytkami historycznymi i kultury materialnej (na 20 lit.).

Oprócz REZERWAT PRZYRODY, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM OCHRONY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE, PRZEWODNIE KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW O CECHACH NATURALNYCH, CZĘSTO Z ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI I KULTURY MATERIALNEJ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - REZERWAT PRZYRODY, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM OCHRONY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE, PRZEWODNIE KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW O CECHACH NATURALNYCH, CZĘSTO Z ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI I KULTURY MATERIALNEJ. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x