BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA - PŁASKI, PRZEZROCZYSTY I ELASTYCZNY MATERIAŁ, NA KTÓRYM REJESTROWANY JEST OBRAZ DZIĘKI REAKCJOM CHEMICZNYM, KTÓRE ZACHODZĄ NA POWIERZCHNI BŁONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLISZA to:

błona światłoczuła - płaski, przezroczysty i elastyczny materiał, na którym rejestrowany jest obraz dzięki reakcjom chemicznym, które zachodzą na powierzchni błony (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLISZA

KLISZA to:

sztywna płyta światłoczuła, służąca do utrwalania obrazu przed wprowadzeniem wygodniejszej błony światłoczułej (na 6 lit.)KLISZA to:

jakieś powielane struktury, schematy (na 6 lit.)KLISZA to:

płyta drukarska z której otrzymuje się reprodukcje jakiegoś obrazu lub tekstu (na 6 lit.)KLISZA to:

sztywna płytka pokryta substancją światłoczułą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA - PŁASKI, PRZEZROCZYSTY I ELASTYCZNY MATERIAŁ, NA KTÓRYM REJESTROWANY JEST OBRAZ DZIĘKI REAKCJOM CHEMICZNYM, KTÓRE ZACHODZĄ NA POWIERZCHNI BŁONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.437

SIKSA, GRZECH, RAJTUZY, HEBRA, RAMA, KWINTA, CIELĘCINKA, WINIETA, DAR ZIEMI, CHLORYN, TREGGINSY, ROLBA, KOMPOZYCJA, WIBROAKUSTYK, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, NIEBIOSA, SEKUNDA, BIAŁKO FIBRYLARNE, MASTYGONEMA, ROZKŁADOWOŚĆ, SKANSEN, FALA ODBITA, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, ALTIMETRIA SATELITARNA, KONTROLA ZARZĄDCZA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WIDMO, DWUPRZODOZĘBOWCE, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, DZIESIĘCINA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, NIEBO, PROTOROZAUR, PRACOHOLICZKA, RZEŹBIARNIA, KOMUNIKACJA, SYFEK, MIGDAŁ, BLISTR, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, BYSTROŚĆ, LITERAT, KSIĄŻKOWOŚĆ, ŚLEPY NABÓJ, PRZAŚNOŚĆ, EMBLEMAT, PATATAJKA, TROCINIARKI, CYGARO, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, NEUTRALIZACJA, LOGOGRAF, MLECZNIK, CHOROBA PAGETA, LÓD DENNY, SPŁACALNOŚĆ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, BANIECZKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, PRZEŁAWICENIE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, KLASER, SYNEKURZYSTA, SUBTELNOŚĆ, WROTA, KOMÓRECZKA, OCZKO W GŁOWIE, GRAFIKA WEKTOROWA, BUŁCZARKA, PUSTY DŹWIĘK, WIEŻA KONTROLNA, OBÓZ ZAGŁADY, STREFA WOLNOCŁOWA, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, MĄCZKA KOSTNA, SZCZĘKA, ZARZEWIE, AUTOBUS CZŁONOWY, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, CHŁONIAK, FOTOGRAM, GOOGLE, SZYBKOZŁĄCZKA, HETEROGENIA, PRACOBIORCA, KASZANKA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SOŚNIAK, ZBLIŻENIE, ŚLIZG, DUSZA TOWARZYSTWA, ASYSTA, MANIFA, OKRUTNOŚĆ, MASZYNOWNIA, NARZECZONY, LICHWA, MATERIAŁ GENETYCZNY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PREFEKTURA MIEJSKA, DOMINATOR, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, GŁOWNIA, MAKABRESKA, KROSOWNICA, POWÓD, SIARCZAN, TUSZ, FAJNOŚĆ, PŁAT POTYLICZNY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, MASELNICZKA, SAMOZAPŁON, NIECIERPLIWOŚĆ, KOLEBKA, ZJAWISKO THOMSONA, DERMOKOSMETYK, CHROMATOGRAF GAZOWY, SASZETKA, METROPOLIA, LIST GRATULACYJNY, RAMA, ITALIAŃSKI, HAMULEC SZCZĘKOWY, STOŁÓWKA, SZRANKI, DITLENEK WĘGLA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PŁYWAK, STYGOFAUNA, ZASOBOŻERNOŚĆ, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GEN SPRZĘŻONY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, WARTOŚĆ DODANA, MODYFIKACJA, SAŁATA, WEŁNA KAMIENNA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, MODEL, SAKSONIA, KATANGA, SEZON, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SALONOWIEC, TANKA, GRA CYLINDRYCZNA, FIGURACJA HARMONICZNA, RODELA, ABSOLUTYZACJA, JEZIORO DYSTROFICZNE, WANIENKA, TRYNITARYZM, NIELOTNOŚĆ, CUDZOŚĆ, MIKROGUMA, SUBSYSTENCJA, TUNEL, NEORENESANS, IZOLACJA TERMICZNA, MODRASZEK ALKON, BIAŁA, SALWINIA, FLETTNER, ZOO, PROTUBERANCJA, GARMAŻERNIA, DYM, SUROWOŚĆ, SCENERIA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, TYGRYSIE OKO, FACHOWOŚĆ, AUTOPORTRET, REJESTRACJA, MORENA NIWALNA, PASJONISTA, NIEŚMIAŁOŚĆ, MECHANIZM KORBOWY, WELON, OLDENBURG, EKSPRES KOLBOWY, RYNEK KONKURENCYJNY, PILATES, KLINIKA ABORCYJNA, PRZETŁOK, ŁAŃCUSZEK, SZYKANA, KATION AMONOWY, DYNAMIKA, MISJA STABILIZACYJNA, SZCZUR, NIEOSTROŚĆ, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, BOŻA RĘKA, INSTRUMENT STRUNOWY, SZCZUR, GACEK SZARY, GORĄCZKA, JĘZOR OSUWISKOWY, GASTROFAZA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, OGRÓDEK, LEK ANTYDEPRESYJNY, ZBIORNICZEK NASIENNY, ZIELONOŚĆ, OKOLICZNOŚĆ, ŁAN, KRATA, PISMO LINEARNE, RARYTAS, MACIEK, OPERA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, KRĘGOWCE, SPÓD, SERWER, IMPREGNATOR, STOPA, POLONISTYKA, AUDYTOR, ZGRZEBŁO, SZYNSZYLOWATE, MARINA, MIĘKKOŚĆ, PRZEWÓD, ŚLĄSKOŚĆ, DROBNOUSTEK BECKFORDA, REZONATOR KWARCOWY, CHRZAN, PIES MINIATUROWY, KLEZMER, GRUPA ALGEBRAICZNA, DYSKONTYNUACJA, DRAMAT GANGSTERSKI, ANTYLOPA NIEBIESKA, SOLIDARNOŚĆ, PODŁOTA, ŻYDOWSKI PROCENT, PRZEPRAWA, DRAPIEŻNOŚĆ, PEDOFILSTWO, PSZCZOŁY ROJNE, ZGODNOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, EPICYKL, BŁONA MIGAWKOWA, LOFIX, NIRWANA, DZIELNA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ORLA, ODSZCZEPIENIEC, OBIEKTYW, GRUPA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, LOTOKOT FILIPIŃSKI, WRAK CZŁOWIEKA, GUGIEL, MALOWNICZOŚĆ, KOTŁOWNIA, FETYSZYZM TOWAROWY, CIAŁO, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, KONKURENCJA, PRYSZNIC, NIEUWAŻNOŚĆ, KOEDUKACYJNOŚĆ, NARÓW, PĘK, INŻYNIERIA MECHANICZNA, UKŁAD HETEROGENICZNY, GRA PODWÓJNA, BŁONA JĄDROWA, NIESKRĘPOWANIE, KAKEMONO, CENZUS WYBORCZY, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, PRZYCZYNEK, DOGMAT, CHUDOŚĆ, GRZEBIEŃ, DŁUGOSZOWE, KRĘGOWCE, WIRTUOZERIA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MALINOTRUSKAWKA, NIEGOTOWOŚĆ, BUJAK, MAŁE MOCARSTWO, ULEGŁOŚĆ, PŁASKORZEŹBA, PODKORA, ?EKSPRESOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA - PŁASKI, PRZEZROCZYSTY I ELASTYCZNY MATERIAŁ, NA KTÓRYM REJESTROWANY JEST OBRAZ DZIĘKI REAKCJOM CHEMICZNYM, KTÓRE ZACHODZĄ NA POWIERZCHNI BŁONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA - PŁASKI, PRZEZROCZYSTY I ELASTYCZNY MATERIAŁ, NA KTÓRYM REJESTROWANY JEST OBRAZ DZIĘKI REAKCJOM CHEMICZNYM, KTÓRE ZACHODZĄ NA POWIERZCHNI BŁONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLISZA błona światłoczuła - płaski, przezroczysty i elastyczny materiał, na którym rejestrowany jest obraz dzięki reakcjom chemicznym, które zachodzą na powierzchni błony (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLISZA
błona światłoczuła - płaski, przezroczysty i elastyczny materiał, na którym rejestrowany jest obraz dzięki reakcjom chemicznym, które zachodzą na powierzchni błony (na 6 lit.).

Oprócz BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA - PŁASKI, PRZEZROCZYSTY I ELASTYCZNY MATERIAŁ, NA KTÓRYM REJESTROWANY JEST OBRAZ DZIĘKI REAKCJOM CHEMICZNYM, KTÓRE ZACHODZĄ NA POWIERZCHNI BŁONY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA - PŁASKI, PRZEZROCZYSTY I ELASTYCZNY MATERIAŁ, NA KTÓRYM REJESTROWANY JEST OBRAZ DZIĘKI REAKCJOM CHEMICZNYM, KTÓRE ZACHODZĄ NA POWIERZCHNI BŁONY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x