RODZAJ FILMU, W KTÓRYM REJESTRUJE SIĘ RYSUNKI, KUKIEŁKI, MATERIAŁY SYPKIE I TP.; NA POJEDYNCZYCH KLATKACH ZAPISUJE SIĘ KOLEJNE FAZY RUCHU (MOŻNA TEŻ WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ) - WYŚWIETLENIE TAK OTRZYMANYCH OBRAZÓW DAJE WRAŻENIE RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILM ANIMOWANY to:

rodzaj filmu, w którym rejestruje się rysunki, kukiełki, materiały sypkie i tp.; na pojedynczych klatkach zapisuje się kolejne fazy ruchu (można też wykorzystywać techniki animacji komputerowej) - wyświetlenie tak otrzymanych obrazów daje wrażenie ruchu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ FILMU, W KTÓRYM REJESTRUJE SIĘ RYSUNKI, KUKIEŁKI, MATERIAŁY SYPKIE I TP.; NA POJEDYNCZYCH KLATKACH ZAPISUJE SIĘ KOLEJNE FAZY RUCHU (MOŻNA TEŻ WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ) - WYŚWIETLENIE TAK OTRZYMANYCH OBRAZÓW DAJE WRAŻENIE RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.011

OBSERWACJA, KRAJ DWUJĘZYCZNY, TEMAT, OBRĘCZ, PIKOLO, SPIŻARNIA, ZEBRA, ALTERNAT, PRZYROST, SREBRNIK, URZĄD POCZTOWY, PUSTOKRĘŻNIK, FORMUŁKA, KONWOJER, WOLNY ZAWÓD, SEMAFOR, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, EMPORA, MIKROGRAFIA, DYSTANS, LABIRYNT, KRIONIKA, WIDOWISKO, GWAŁTOWNOŚĆ, AMEN, ROZŚWIETLACZ, RZUT RÓWNOLEGŁY, CZYRAK GROMADNY, ODŁÓG, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, AWIOFON, TYSIĘCZNIK, KOSZT UTOPIONY, SHOUNENAI, FATUM, OKNO KROSNOWE, ODSZCZEPIEŃSTWO, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, CIELENIE LODOWCA, GALARETNICA, WIĆ ROŚLINNA, SZEFELIN, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, FOSFATYDYLOCHOLINA, LITOSFERA OCEANICZNA, PRZEKŁADNIA, KONWERSJA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CZKAWKA, BUTELKA, NOCEK DUŻY, PLAKODUS, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SONDAŻ, DYKTANDO, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, FILEMON BRĄZOWY, INTERESOWNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, CZERPACZ, GRZYB, MYŚLENIE MAGICZNE, KAMERDYNER, SZKOŁA WYŻSZA, OBSESJA, LUMP, BAGNO, GETTO, MINA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, KOSMOS, SPŁYW BŁOTNY, PAMIĘĆ RUCHOWA, CHMURA WARSTWOWA, PAS WŁĄCZENIOWY, DWURÓG, CYLINDER HYDRAULICZNY, WIETNICA, VERAIKON, ARMIA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, TRZMIEL DRZEWNY, NISZA, WAGA MIEJSKA, JEGOMOŚĆ, PANOWANIE, DWURÓG, SAKWA, BIEG PŁASKI, POBRZMIENIE, WARIACJA, ZDERZENIE CZOŁOWE, DWURURKA, WAMPIR, KARBOANION, NAPIERŚNIK, JUGOSŁOWIAŃSKI, CORTLAND, DZIEWIĘTNASTKA, CZWÓRBÓJ, SMUTNI PANOWIE, DAWCA, KULA, ROZKŁAD, RETOROMANIN, BORSUK, KARANKSY, MANELE, PIERWSZY PLAN, GRABEN, DWUWARSTWOWOŚĆ, ZBIÓR, PARAKAPPACYZM, PRZYKRYWKA, ZMIANA WSTECZNA, STRACCIATELLA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TREN, POKRYWA, RUSKI, GNIAZDKO, SKARGA, MAKUTRA, ZMARZLAK, FLASZKA, GARDEROBA, NYLON, ZACHŁYST, SZANTUNGOZAUR, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, PORZĄDEK JOŃSKI, DEKALKOMANIA, WYWIJAS, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BETONKA, WYKRĘCANIE, REAL, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KABINA, GREKA, DREDNOT, MATE, ILOCZYN BLASCHKEGO, BINDA, HYDROCHEMIA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PIŻMOWIEC, GRUPA ARYLOWA, CHUJÓWKA, OTOLOGIA, LIKWIDATOR SZKÓD, AWUNKULAT, GEODEZJA OGÓLNA, OFICER TAKTYCZNY, FRYSZERNIA, WYZNAWCA, ASTROSPEKTROSKOPIA, TRUP, TAŚMA, PĘCHERZYK, ZŁÓG WAPNIOWY, ODWAPNIENIE, ZADYCHRA POSPOLITA, WĘZEŁ TKACKI, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, ULOTNOŚĆ, HARMONIKA, ŻMIJA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, KONTUSZ, RYGORYSTKA, OPÓR, INDYWIDUALNOŚĆ, GŁOWNIA, WAR, MAJDANIARZ, SZYLING, RAMDYSK, ŁZAWNICA, MUZA, ROSZCZENIOWOŚĆ, TRÓJBÓJ, DYFUZJA, OSKARŻENIE, CICHODAJKA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, DOROSŁOŚĆ, WZIERNIK, PRZEKRASKA, KOMEDIA SENSACYJNA, SZKOŁA, BERŻERA, PROCH DYMNY, TURZYCA, TERAPENA, PRZYBYTEK, CETIOZAUR, NIECKA BASENOWA, LOT, CYNAMON, WIRUS, NAPA, CHOROBA HALLOPEAU, BONŻURKA, TOPR, BEARS, FANDANGO, WYCIĄG TALERZYKOWY, LODEN, SZCZOTECZKA, SZAFRAN, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, TYCZKARZ, PILARZ, OWSICA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, MONTBRECJA, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, GETTO SZCZĄTKOWE, SALON PIĘKNOŚCI, NIEGOSPODARNOŚĆ, CIEMIENIEC, NOOB, HAFT ATŁASKOWY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, FILOZOFIA PRZYRODY, WIERZCHENEK, GRUPA, KALANETYKA, PRZYLEPNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, LATARNIA UMARŁYCH, EPUZER, WENEROLOGIA, KRÓLIKARNIA, ZAKŁADZINY, CLARINO, ŁATA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KARIOLKA, PRZETWÓRSTWO, STARANIE, KONDENSATOR DOSTROJCZY, BASEN, FUNGICYD, CYJANOŻELAZIAN(II), LARYNGOSKOPIA, ŚMIERDZĄCE JAJO, PLAN OGÓLNY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NALEPIANKA, DROGA, ZASADA EKWIPARTYCJI, DWURZĘDEK, ZŁAMANIE OTWARTE, BRYK, KRYMINAŁ, ZJAWA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, CYRK, LEGHORN, BŁONA, JAZZ, KAGU, JAPOŃSKI, MOHER, FURA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PCHACZ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, AZTREONAM, MONOCYT, KOLIGACJA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, POSYBILIZM, BŁĄD PRZYPADKOWY, PINAKOTEKA, KAZUISTA, KATAKUMBY, WYCZERPYWALNOŚĆ, BYDLĘCTWO, PĘTÓWKA, NEOGAULLIZM, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, NEMEGTOZAUR, ZAPYCHACZ, HAPTOBENTOS, PRZYCZYNKARZ, MUFKA, MINERALOGIA, SNAJPER, TRAF, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ?ALBERTONYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ FILMU, W KTÓRYM REJESTRUJE SIĘ RYSUNKI, KUKIEŁKI, MATERIAŁY SYPKIE I TP.; NA POJEDYNCZYCH KLATKACH ZAPISUJE SIĘ KOLEJNE FAZY RUCHU (MOŻNA TEŻ WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ) - WYŚWIETLENIE TAK OTRZYMANYCH OBRAZÓW DAJE WRAŻENIE RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ FILMU, W KTÓRYM REJESTRUJE SIĘ RYSUNKI, KUKIEŁKI, MATERIAŁY SYPKIE I TP.; NA POJEDYNCZYCH KLATKACH ZAPISUJE SIĘ KOLEJNE FAZY RUCHU (MOŻNA TEŻ WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ) - WYŚWIETLENIE TAK OTRZYMANYCH OBRAZÓW DAJE WRAŻENIE RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILM ANIMOWANY rodzaj filmu, w którym rejestruje się rysunki, kukiełki, materiały sypkie i tp.; na pojedynczych klatkach zapisuje się kolejne fazy ruchu (można też wykorzystywać techniki animacji komputerowej) - wyświetlenie tak otrzymanych obrazów daje wrażenie ruchu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILM ANIMOWANY
rodzaj filmu, w którym rejestruje się rysunki, kukiełki, materiały sypkie i tp.; na pojedynczych klatkach zapisuje się kolejne fazy ruchu (można też wykorzystywać techniki animacji komputerowej) - wyświetlenie tak otrzymanych obrazów daje wrażenie ruchu (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ FILMU, W KTÓRYM REJESTRUJE SIĘ RYSUNKI, KUKIEŁKI, MATERIAŁY SYPKIE I TP.; NA POJEDYNCZYCH KLATKACH ZAPISUJE SIĘ KOLEJNE FAZY RUCHU (MOŻNA TEŻ WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ) - WYŚWIETLENIE TAK OTRZYMANYCH OBRAZÓW DAJE WRAŻENIE RUCHU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ FILMU, W KTÓRYM REJESTRUJE SIĘ RYSUNKI, KUKIEŁKI, MATERIAŁY SYPKIE I TP.; NA POJEDYNCZYCH KLATKACH ZAPISUJE SIĘ KOLEJNE FAZY RUCHU (MOŻNA TEŻ WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ) - WYŚWIETLENIE TAK OTRZYMANYCH OBRAZÓW DAJE WRAŻENIE RUCHU. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x