LAWINA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z MIESZANINY MATERIAŁU SKALNEGO (OKRUCHÓW SKALNYCH) I MATERIAŁU GLEBOWEGO, TWORZĄCA SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI WULKANU PRZEZ ROZDROBNIENIE PODŁOŻA LUB PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAWINA GRUZOWA to:

lawina złożona głównie z mieszaniny materiału skalnego (okruchów skalnych) i materiału glebowego, tworząca się w górnej części wulkanu przez rozdrobnienie podłoża lub przez trzęsienia ziemi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAWINA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z MIESZANINY MATERIAŁU SKALNEGO (OKRUCHÓW SKALNYCH) I MATERIAŁU GLEBOWEGO, TWORZĄCA SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI WULKANU PRZEZ ROZDROBNIENIE PODŁOŻA LUB PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.468

PALNIK, KOMIN, DRAMA, TOR, FENETYKA, ADAMÓW, FRANCA, UPADŁY ANIOŁ, PLANETA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WYSTRZAŁ, GRUSZKA BOKSERSKA, TENDENCJA, WYROŚLE, PÓŁROZKROK, ZREKOMPENSOWANIE, BROŃ BIAŁA, INTERES PRAWNY, WŁAMANIE, POWSTANIE, TARANTELA, HUMMUS, FASOLA ZŁOTA, MIZOPEDIA, CZĘSTOKÓŁ, TROFOBLAST, WEST COAST SWING, ŚMIERDZIEL, PROSTOSKRZYDŁY, ANARCHIA, BADYL, SPRZĘŻNICE, PRAKTYCZNOŚĆ, ALIENACJA, DONOR, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, LIŚCIONOGI, KIWI, TRYWIALIZM, KRUPNIK, LITERA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, SOFISTA, WYRAŹNOŚĆ, EP, OBRUS, PRIMADONNA, WARMIŃSKI, KRACH, TRAMPOLINA, DOCENT, OKULTACJA, GRUBA ZWIERZYNA, AKOMODACJA, BARWY, TRANSMUTACJA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, TURBINA CIEPLNA, REPUBLIKA FEDERALNA, POŚWIST, SYMULACJONIZM, RETRAKCJA, ZABIEG, ELEWATOR, KUKUŁCZE JAJO, KONCENTRAT, ANATOMIA, ANOMALIA POLANDA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ODPADY STAŁE, BIERNY OPÓR, PRZEPIĘCIE, GRUBOŚĆ, KLOPS, SETKA, CETNO, LAGUNA, ODBOJNICA, SEMKOW, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, DREWNO, ENCYKLOPEDYSTA, FETOSKOPIA, ELEGANCIK, BLOK LINOWY, GOŹDZIENIEC, ROZSTRZAŁ, KULCZYBA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, METODA AGLOMERACYJNA, CHOROBA GENETYCZNA, UCZUCIE, KRYZA, HAJDUK, CIĄGNIK, LINIA BRZEGOWA, GOSPODARKA NATURALNA, CZARA, MARKIZA, PLACÓWKA NAUKOWA, WŚCIEK DUPY, MARKIZETA, KOŃ ANDALUZYJSKI, TIPI, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KORZYŚĆ, TEMPERATURA MROZU, MAGNOLIA, KRAJ NORDYCKI, CHLEB CHRUPKI, OFIAKOMORFY, SYNERGETYKA, CHOROBA SOMATYCZNA, PODKŁADKA, MEANDER, GERMAŃSKOŚĆ, TUŁA, ZAŚPIEW, FARMAKOTERAPIA, KLEPISKO, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, BICIE CZOŁEM, PASKUDNIK, KONTAKT, ZARAZA, MŁAK, PUNKT RÓWNONOCNY, TRAGICZNOŚĆ, KARETTA, SKUPINA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, STOCZNIA ZŁOMOWA, FITONCYD, HAMLETYZM, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, ZIMA, MANEŻ, KAMELEON, ANYŻEK, CHRZĄSTKA SZKLISTA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MAKSYMALIZM, MUZYK, AMAZONKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, RODZINA NUKLEARNA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, ZBIEG, SZTAMBUCH, BRAMSEL, REN, MONK, OKUCIE, PISUAR, JEDNOSTKA ENERGII, GALERIA HANDLOWA, FASETA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, DZIEŁO OTWARTE, GAZY, OTTO, GAZETA, DOSTYCZNA, KOCZKODAN, METRYKA, KĄPIEL, WYBIEG, MONTAŻ, FAZA, PIĄTA WODA PO KISIELU, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, MÜSLI, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, PRACA SEZONOWA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, POSMAK, BIEGUN MAGNETYCZNY, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, MAIL, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, DACH, ODGŁOS, SZPATUŁKA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, FILTR GĄBKOWY, OIOM, KRĘG, PŁASKI TALERZ, HEJT, ZABUDOWANIE, OWAD, OBSADA, BAKTERIOZA, SYLWETA, ORSZADA, WERMUT, PRASADA, PŁOZA, GOŃBA, ROSZCZENIOWOŚĆ, GRZEBIEŃ, CZWARTY ŚWIAT, LAS OCHRONNY, WASZA WYSOKOŚĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, RAKIETKA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, BOA, ŚLEPY NABÓJ, DRZEWO KAUCZUKOWE, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, RATUSZ, MODERATOR, ŁAGODNOŚĆ, ITAKA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, PSYCHIATRYK, KOKILKA, ŻALE, KRÓLIK FLORYDZKI, RAD, MYSZOSKOK WIELKI, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, SPRZĘCIOR, DYPTYK, KALWARIA, ZASKARŻENIE, STANCJA, OZOREK, BIGBIT, PĘTO, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, KARAKUŁ, OSADA, BEZPIEŃKA, KOMEDIANT, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PIEC WANNOWY, HARTOWNOŚĆ, FERMAN, STOLIK, SAMOTNA MATKA, HEŁM, BEZSZELESTNOŚĆ, FERRIMAGNETYK, OBLICZNOŚĆ, DEOKSYCYTYDYNA, NIEOSTROŚĆ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, POLO, ROK, CYPRZYN, GRA POJEDYNCZA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ZAWIŁOŚĆ, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, POZYCJONER, STADIUM LARWALNE, EDOMETR, POKÉMON, PRZEPAD, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SAGUM, ZAKRĘCENIE SIĘ, WSPOMNIENIE, AWANGARDYZM, SŁUCHOWISKO, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, MEDIA, HEŁMOFON, GIMBAZA, GARNEK, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, STRÓJ GÓRALSKI, ULOTNOŚĆ, KIR, NORKI, ANARCH, GANGLIOZYDOZA GM2, GERMANISTYKA, KRÓL, CHAMEFIT, WADERY, CZARNA MAGIA, SZYSZKA, KANTATA, RDEST, ADAPTOWANIE SIĘ, ŻER, BITLES, NASTAWA, TERRARYSTA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, POMADKA, GEKON PAZURZASTY, LAPIS-LAZULI, ZWIERZĘ KOPALNE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ?MAPA TEMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAWINA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z MIESZANINY MATERIAŁU SKALNEGO (OKRUCHÓW SKALNYCH) I MATERIAŁU GLEBOWEGO, TWORZĄCA SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI WULKANU PRZEZ ROZDROBNIENIE PODŁOŻA LUB PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAWINA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z MIESZANINY MATERIAŁU SKALNEGO (OKRUCHÓW SKALNYCH) I MATERIAŁU GLEBOWEGO, TWORZĄCA SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI WULKANU PRZEZ ROZDROBNIENIE PODŁOŻA LUB PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAWINA GRUZOWA lawina złożona głównie z mieszaniny materiału skalnego (okruchów skalnych) i materiału glebowego, tworząca się w górnej części wulkanu przez rozdrobnienie podłoża lub przez trzęsienia ziemi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAWINA GRUZOWA
lawina złożona głównie z mieszaniny materiału skalnego (okruchów skalnych) i materiału glebowego, tworząca się w górnej części wulkanu przez rozdrobnienie podłoża lub przez trzęsienia ziemi (na 13 lit.).

Oprócz LAWINA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z MIESZANINY MATERIAŁU SKALNEGO (OKRUCHÓW SKALNYCH) I MATERIAŁU GLEBOWEGO, TWORZĄCA SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI WULKANU PRZEZ ROZDROBNIENIE PODŁOŻA LUB PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - LAWINA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z MIESZANINY MATERIAŁU SKALNEGO (OKRUCHÓW SKALNYCH) I MATERIAŁU GLEBOWEGO, TWORZĄCA SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI WULKANU PRZEZ ROZDROBNIENIE PODŁOŻA LUB PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast