DZIAŁ PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ZAKRESIE ODPORNOŚCI ORGANIZMÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ SUBSTANCJI OBCYCH, NP. IMMUNOPATOLOGIA PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMMUNOPATOLOGIA to:

dział patologii zajmujący się nieprawidłowościami w zakresie odporności organizmów na działanie czynników chorobotwórczych oraz substancji obcych, np. immunopatologia przeszczepów tkankowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ZAKRESIE ODPORNOŚCI ORGANIZMÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ SUBSTANCJI OBCYCH, NP. IMMUNOPATOLOGIA PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.708

ŁAMAGA, KANAŁ PÓŁKULISTY, PRĄD INDUKCYJNY, DZIADZIENIE, KARCIANE DOMINO, WIEK NIEMOBILNY, TURANIEC, JEDWAB OCTANOWY, STAROANGIELSKI, KAPITAŁ SPOŁECZNY, DWUDZIESTKA, STROLLER, WINOGRODNIK, ZNAMIENITOŚĆ, STĘP, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ELIMINACJA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, NEUROFIBRYL, GNOMONIKA, DRABINA ANALGETYCZNA, STREFA CZASOWA, ZŁOTY DEWIZOWY, WYPŁYW, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KONCERT, ŻYWA MOWA, STEEL PAN, PRĘDKOŚĆ FALOWA, BOLSZEWIK, JATKA, BARATERIA, OMASTA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, POWTARZALNOŚĆ, ZUBOŻANIE, SOK, INTEL, LUSTRO, MYŚLIWY, RASZPLA PLAMISTA, KONTEMPLATOR, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, GIMNASTYKA, BIAŁY MARSZ, MARYJCZYK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, KRÓCIEC, TEORIA DOWODU, KOLANÓWKA, PROWENTOWY, UKRES, MOWA, SEPARATYZM, KAMIKAZE, TEORIA KATEGORII, PRZYPADEK, KCIUK NARCIARZA, ZDZIERSTWO, BAS, BEZDNIA, KOMIN WULKANICZNY, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, WARIACJA, MECENASKA, GRAFIKA, TREŚĆ, GEKON PASKOWANY, BANKSTER, MATERO, SIŁA, KARTUZJA, SUKA, WOLATUCHA, MĄŻ ZAUFANIA, NIZIOŁEK, POWTARZALNOŚĆ, CZIRLIDERKA, ROZTOCZE, TYP, BETON JAMISTY, TECHNIKA OLEJNA, ADHEZJA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, SZAŁWIA, ARAB, KOLANO, BARSZCZ UKRAIŃSKI, OPŁATEK, LAS OCHRONNY, SNICKERS, STERNICZKA ZWYCZAJNA, GAZELA MONGOLSKA, UWAGA, APARAT POJĘCIOWY, SIŁA ODŚRODKOWA, WURŚCIK, FAJKA POKOJU, CZTERY DESKI, HETEROSFERA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PLEBS, EOLIDA, OGNIWO WODOROWE, WIRCZYK, OBRONICIEL, KUŁAN SYRYJSKI, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, STOPOFUNT, STRUŚ MASAJSKI, LAFIRYNDA, LÓD FIRNOWY, PRAWO CURIE-WEISSA, DETERMINIZM, DOCHÓD NOMINALNY, ICHTIOL, PRZEKLEŃSTWO, SORABISTYKA, PARADOKS, WIZJER, LOG, POLEROWACZ, RZEŹBA, SANKCJA, FORTUNA, DENACYFIKACJA, CHEMIA, SZAMBO, MIKONAZOL, REALNOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, POWSTANIE LISTOPADOWE, DRYBLAS, PRZEPOJKA, WELUR, BERSON, GIPS, OPRYSZCZKA POSPOLITA, TANGO, MATERIAŁ MORENOWY, ŁOPATECZKA, FATYGANT, IZOFONA, ARYSTARCH, SZAMA, WIELOETATOWOŚĆ, DELFIN BIAŁONOSY, CHMURA NISKA, STYL ARTYSTYCZNY, DOOM METAL, HAMLETYZM, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, WORLD OF WARCRAFT, MDK, DZIKI ZACHÓD, ZESPÓŁ TUMARKINA, KARKAS, SZORSTKOŚĆ, FORSYCJA, EKLIPTYKA, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, NACIEK, USZKO, AMON, JĘZYK ŁACIŃSKI, MINA, STROFA ALCEJSKA, EKSTERNISTA, KOPROFAGI, MYOLOGIA, JĘZYK DAHALIK, CHIRURG, KRAJANKA, GROTESKA, STARA MALUTKA, CYKL, SKLERODERMIA, PRZYBYTEK, KOŃ LOKAJSKI, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, SOS MUŚLINOWY, AFISZOWANIE SIĘ, DUBELTÓWKA, DZIAD, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, SAMOCHODZIARZ, ETNOBOTANIKA, HIDŻAB, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, KURATOR, UBRANIÓWKA, ZMIANA, STATYKA, BARIONYKS, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, GŁOGOWIANKA, JOGURT, KOLPOSKOP, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, STAROHISZPAŃSKI, LOKALIZACJA, OBRONA SYCYLIJSKA, LAS GRĄDOWY, SIODEŁKOWCE, SKRZYNECZKA, SZTOS, PRZEPOCZWARZENIE, DYLATACJA CZASU, SERIA KWALIFIKACYJNA, TIOTIKSEN, TEKSTUALNOŚĆ, OTWIERANIE DUSZY, CHWYTNICA CZERWONOOKA, OPONY MÓZGOWE, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, OBOZOWISKO, STREFA CISZY, SYRYNGA, ANTYPERTYT, SAMOUPROWADZENIE, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, BUFONADA, ACHROMATYNA, META, WYWÓZKA, KURTYNA POWIETRZNA, NADBUDOWA, LUKIER, EWALUACJA BIEŻĄCA, LEJ, KONTRWYWIAD, SILNIK SPALINOWY, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, AFEKTYWNOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, MEA, PRZYCHODNIA, PANNICA, PARAPETÓWKA, WKŁAD GRUNTOWY, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, ZESPÓŁ BEHRA, DRZEWIAK DORIA, KOLEGIUM, WF, KUPIEC, DŻOLER, POMOC, CHEMIA, AMFORA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, PRZYKWIATEK, NAŚLADOWNICTWO, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KORZENIONÓŻKI, KARTOGRAFIA, HAFCIARSTWO, KUKICHA, WRZECIENNIK, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, SSAK OWADOŻERNY, PLOTER ROLKOWY, PŁOMYKÓWKA, CHARLESTON, CNOTA, DICKENS, MELODRAMAT, PLUTON, POŻEGNANIE, MĄDRALIŃSKI, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, LAKIER DO PAZNOKCI, ŻYWOTOPISARZ, KATA, ŻERDNIK, BIEŻNIK, STARA, BARBARZYŃSKOŚĆ, NAJDUCH, SZYSZAK HUSARSKI, KORKOCIĄG, LUKA INFLACYJNA, TAJEMNICA ADWOKACKA, SPLOT SKRZYDŁOWY, MANIPUŁ, PSYCHIATRIA KULTUROWA, HUYGENS, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SYSTEM PREZYDENCKI, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PROTEZA, MUNGO, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ASTRONAWIGACJA, LAKIERNICTWO, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PODATEK INFLACYJNY, ?STRAŻ RYBACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.708 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ZAKRESIE ODPORNOŚCI ORGANIZMÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ SUBSTANCJI OBCYCH, NP. IMMUNOPATOLOGIA PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ZAKRESIE ODPORNOŚCI ORGANIZMÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ SUBSTANCJI OBCYCH, NP. IMMUNOPATOLOGIA PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMMUNOPATOLOGIA dział patologii zajmujący się nieprawidłowościami w zakresie odporności organizmów na działanie czynników chorobotwórczych oraz substancji obcych, np. immunopatologia przeszczepów tkankowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMMUNOPATOLOGIA
dział patologii zajmujący się nieprawidłowościami w zakresie odporności organizmów na działanie czynników chorobotwórczych oraz substancji obcych, np. immunopatologia przeszczepów tkankowych (na 15 lit.).

Oprócz DZIAŁ PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ZAKRESIE ODPORNOŚCI ORGANIZMÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ SUBSTANCJI OBCYCH, NP. IMMUNOPATOLOGIA PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - DZIAŁ PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ZAKRESIE ODPORNOŚCI ORGANIZMÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ SUBSTANCJI OBCYCH, NP. IMMUNOPATOLOGIA PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x