ZDROBNIALE: BĄBEL - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĄBELEK

BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 7 lit.)BĄBELEK to:

zdrobniale: bąbel - małe dziecko; słowo pieszczotliwe, żartobliwe, o pozytywnym zabarwieniu (na 7 lit.)BĄBELEK to:

mała kulka (na 7 lit.)BĄBELEK to:

pęcherzyk powstały po oparzeniu (na 7 lit.)BĄBELEK to:

pęcherzyk z gazu w cieczy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: BĄBEL - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.920

POSEŁ DIETETYCZNY, GŁĘBSZE UCZUCIE, SORABISTYKA, POTÓWKA, HARMONIJKA, JELONEK, KAMIENIEC, ZERWA KULISTA, UPARTOŚĆ, CHĘTNY, BOCIAN, PAMIĄTECZKA, ODROBINKA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, CZYTELNICZKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, TABORYTA, GILOSZ, AFRYKANISTYKA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, DEWALUACJA, JODAN(I), NOWA, LĄG, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, MIENIE ZAMIENNE, ZAAWANSOWANIE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ZADUPIE, WOREK REZONANSOWY, AWANTURNIK, STYL KOLONIALNY, KOMÓRKA KERRA, KUC KASPIJSKI, KOLEJKA LINOWA, RADIOBIOLOGIA, DESZCZOCHRON, AKCELERATOR CYKLICZNY, PARGAMIN, DONICZKA, MAGNOLIA, GRUNCIK, BETONKA, PŁOMYCZEK, NARAKA, DUK WSPANIAŁY, PARTIA ANGIELSKA, SPORTSMENKA, BELLOTTO, BOLIMUSZKA, TOWARZYSZ BRONI, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, WINDA, OSTROŚĆ, SZARMANTERIA, PARTNERKA, BUFET, DOMENA INTERNETOWA, KLUB, HYDRORAFINACJA, RELING, ALGEBRA OGÓLNA, BRANIE WZORU, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, FIDEIKOMISARIUSZ, KRZEŚCIJAŃSTWO, STARY WYŻERACZ, DOSTOJNIK, OBSERWACJA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, YOUTUBER, GRUPA ABELOWA WOLNA, TARCZA KONTYNENTALNA, BRUZDKOWANIE, OJCASZEK, KRĘG SZYJNY, INGRESJA MORZA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, MACAK, ZWINNOŚĆ, LICZBA WYMIERNA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, NAWYCZKA, GHEE, LINIA BRZEGOWA, SONAR, EURYBIONT, ROZPAD SKAŁ, PIRUETKA, WARAN BEZUCHY, ODDZIAŁ, PRĄDZIK, GRA RÓŻNICZKOWA, EGZOTARIUM, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, SUPERNOWA TYPU IA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, POKARM, KROSNY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KAPLIN, FTYZJOLOGIA, ORBITAL, TEMPERATURA CURIE, SARDELOWATE, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, RUCH, BŁYSTKA OBROTOWA, FRONT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, LEKTURKA, RATUSZ, BUŹKA, OTWARTOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, RYSUNEK, MECHANIKA KONSTRUKCJI, LALA, WAPIENNIK, OPERA, RYNEK TERMINOWY, PROCES KANONIZACYJNY, OPATRUNEK OSOBISTY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, TEMPERATURA UPAŁU, ZATRUCIE, RZEKOTKA, APLIKACJA, KOTEWKA, PANŚWINIZM, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PRZEKRASKA, HAFTARZ, AGRAFON, INTERESOWNOŚĆ, NERECZNICA VILLARA, SKARGOWOŚĆ, WYKŁADNIK, UCHLANIE SIĘ, ZAPRZĘG, ALARM SZALUPOWY, KORAL, GRUPA BIOLOGICZNA, ROZMNOŻA, RAMFORYNCHUSY, MIEDNICZKA NERKOWA, MARMURKOWANIE, OPUSZCZENIE, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ZABUDOWA, FOKUS, FETYSZYSTA, TEMPO, WIOSENKA, DIDŻEJ, DEPOZYCJA, PRZEPOCZWARZENIE, MIKROREAKTOR, ZRZĄDZENIE, WERSJA STABILNA, CHARLES, NARCIARNIA, PALEOTERIOLOGIA, PRZEPOCZWARZENIE, AGENT CELNY, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, NEONTOLOGIA, SZEREG HOMOLOGICZNY, TWÓRCZOŚĆ, RÓJ METEORÓW, JODAN(III), ROMULAŃSKI, DEGRADACJA SPOŁECZNA, GETRY, SSAK, BALANSJER, KULTURA PIEŃKOWSKA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, FREEGANIN, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, PLAMIEC AGREŚCIAK, KAMICA MOCZOWA, NARÓD, HETEROMORFIZM, TOREBKA, MANDRYL, ELEKCJA VIRITIM, PUNKT APTECZNY, NARRATOR, WAPIENNICTWO, SPAWĘKI, TORBIEL SKÓRZASTA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, NIEODZOWNOŚĆ, GABINET LUSTER, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, KOMPARATYSTYKA, RADIOZNACZNIK, TAPIR, FLUID, BALLADA, ZWARCIE SZEREGÓW, RYBY WŁAŚCIWE, ODJEMNIK, GAZYFIKACJA, DROGA KONIECZNA, SPIERDOLINA, INDYWIDUALIZM, NADWZROCZNOŚĆ, OSADY DENNE, ŁĄCZNOŚĆ, RYBIE OKO, SUSZARKA, MIĘTA, MAJSTERSZTYK, SYGNAŁ, CEROWACZKA, CHRANCUSKI, POPRZECZKA, HEL, USZTYWNIACZ, ADIUWANT, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PRODUKCJA, WAGA SZALOWA, PODKARMIACZKA, ROLA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, ALGOLOGIA, PARNOŚĆ, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, MONARCHIA ELEKCYJNA, ROZCHÓD, LILIPUTKA, ROMANS, MAŁPKA, MALOWANIE, FERMION CECHOWANIA, ŚWIATOWOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PRANK, PROJEKT UNIJNY, PIANO, GLACE, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, DOWÓD NIE WPROST, SOBÓR, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KONWERGENCJA, BAR MLECZNY, OBSADKA, MIĘSOŻERNOŚĆ, LORETANKA, DAWCZYNI, PASTORALE, BATY, BALIA, UDAR SŁONECZNY, PRAWO RUSKIE, CHOROBA RUBARTHA, PYRA, JEDWAB OCTANOWY, KARTRIDŻ, OGNISKO MAGMOWE, OSTATNI MOHIKANIN, HÄNDEL, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, WERBOWNIK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, REOLOGIA, ESKIMOSEK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, CZYSZCZARNIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, OSAD, GWIAZDA ZMIENNA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, POCISK PODKALIBROWY, BEHAWIORYZM, BEDŁKA FIOLETOWA, PARTNERKA, MAMUSIA, PRZESZKODA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, MISJA STABILIZACYJNA, MAORYJSKI, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, NACIEK, SUBSTANCJA AKTYWNA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, GEEK, ZAPLOT, ŁADOWNIA PUBLICZNA, ZŁOŻENIE UKŁONU, ?PREKURSOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: BĄBEL - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: BĄBEL - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĄBELEK zdrobniale: bąbel - niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄBELEK
zdrobniale: bąbel - niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 7 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: BĄBEL - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZDROBNIALE: BĄBEL - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x