RODZAJ OSŁONY, KTÓRA JEST NA COŚ NAŁOŻONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASADA to:

rodzaj osłony, która jest na coś nałożona (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NASADA

NASADA to:

podstawa czegoś, miejsce, z którego coś wychodzi - np. w które coś się wkłada lub na które nasadza (na 6 lit.)NASADA to:

element liścia rośliny, który spaja jego ogonek z łodygą (na 6 lit.)NASADA to:

zespół organów mowy ponad krtanią (na 6 lit.)NASADA to:

to na czym coś jest osadzone: rękojeść, trzonek, oprawa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OSŁONY, KTÓRA JEST NA COŚ NAŁOŻONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.694

ŁYŻECZKOWANIE, STRUKTURA HOLDINGOWA, SPARTANIN, MOCZYMORDA, MORWA, BIBUŁA, PLEZJOZAUR, SKALA STAROGRECKA, ŁADUNEK KUMULACYJNY, WRZÓD NA DUPIE, BRUSTASZA, SYRENY, FUTURYSTYCZNOŚĆ, BAINOCERATOPS, ŁAŃCUCH POKARMOWY, NIEDOBÓR, EUCELOFYZ, HURYSA, PERIOD, ATRYBUCJA, BARYCENTRUM, CENTRUM, JĘZYCZEK, PIANO, BANAN, ZASŁUŻONY, KICHA, OŁTARZ, BŁAHOSTKA, KOCIA KOŁYSKA, ARSENEK, ARTYSTA, DIABELSKOŚĆ, CISZA, ZNAK, ROZWAŻNOŚĆ, NIEWYGODA, PRYSIUDY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, SZMACIAK, EPIKA, NAJWYŻSZY CZAS, PUCHAR, HELIKOPRION, CIEPŁA WDOWA, ZIEMNIAKI, GRASANT, NEOFITA, SCENOPISARSTWO, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, AGNOSTYCYZM, KONSOLA, WŁÓKNO, CIĄG DOKŁADNY, PLACEK PO ZBÓJNICKU, MACA, KOŚĆ NIEZGODY, PRĄD JEDNOFAZOWY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, TEKSASET, LOT SZYBOWCOWY, BŁYSK, SZEW KOSTNY, IMPERIUM GHISCARI, GRUPA ETNICZNA, SONG, CELOWNIK KOLIMATOROWY, PALENISKO RETORTOWE, DURNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, WRZÓD TWARDY, TALA, ARAGOZAUR, PUCHAREK, PROCA KATAPULTA, SEKWOJA, STRZAŁ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, GAMONIOWATOŚĆ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, TELEWIZJA, DELACJA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, PRZEDMIAR, WĘGORZ, TAWUŁOWIEC, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, JAKUZA, OPIEKUŃCZOŚĆ, BIELINEK RUKIEWNIK, NORIKER, NIEJEDNORODNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, ELEMENT, BEJCA, ASYMILACJA, KRONOZAUR, ZOOLATRIA, STER, MEDIUM, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, HOMER, KERSTSTOL, ZACHYŁKA, BUŁAWKA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, BYCZKI, ŻABIENIEC, RZECZOWNIK POSPOLITY, ANASTROFA, ASYRYJSKI, PRZEKAŹNIK, CHALUMEAU, NAKRYCIE, FORUM, OGŁOWIE, WARTOŚCIOWOŚĆ, KONTROLA, SUBSKRYPCJA, GLIKOZYD FENOLOWY, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, OSADA, SPOIWO MALARSKIE, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, NOSACZ MENTAWAJSKI, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, ZMIANA PATOLOGICZNA, KABARET, DURNOWATOŚĆ, PODATEK LINIOWY, AVIZO, ROŚLINA KWASOLUBNA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, ŻÓŁWIK, WYPŁATA, KREDKA ŚWIECOWA, KROAZA, PIEPRZ GWINEJSKI, WOLLEMIA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PRZYSTRÓJ, SZAFRAN, CZASOWNIK FRAZALNY, MUZYKA TŁA, ŻYWOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, WYBIELENIE, CIEPŁO, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, HISTERYK, WODOCIĄGOWNIA, OBUDOWA, TRYB, FAKTOR, KREACJA PIENIĄDZA, INWERSJA, SYSTEM KRAKOWSKI, DOSIEBNOŚĆ, DYSTANS, SZAFIARKA, BUZKASZI, DESIGN, OSNOWA GEODEZYJNA, ZWIERCIADŁO, PRZESYP, NIMB, CIABATTA, NEFROLEPIS WYSOKI, PRACOWNIK, PUZANEK, NIECZUŁOŚĆ, NAGOŚĆ, KUKUŁKA, RÓŻOWE SŁONIE, MORENA ŚRODKOWA, ZŁOTOROST, PIEZOELEKTRYK, PRZEMIANA POLITROPOWA, NEURON LUSTRZANY, ŻEGLARZ JACHTOWY, BABA, ZWYCIĘZCA, CENA, POWOLNOŚĆ, CYJANEK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, STYLIZATOR, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, OKOLNICA, WICELIDER, MORTADELA, RAK STAWOWY, BABA-CHŁOP, METALOWIEC, SZCZEPIONKA WŁASNA, GNIAZDO, NAPASTNIK, PODMIOT, SEKWENCJA, GRYZETKA, KIESZONKA, DAWKA ŚMIERTELNA, WAŁCZATKA, MANIACZKA, PROLACERTA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, ECCHI, TRÓJKA, FABRYKATOR, CACHE, ARTYSTA, POSZLAKA, CZIP, TRZMIEL, KOLEŃ, HEMOCYT, OPCJA BARIEROWA, WODA LECZNICZA, SZKOLNOŚĆ, AUTOSTOPOWICZ, HELIOFIZYKA, OSCHŁOŚĆ, IMPRESYWNOŚĆ, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, OFENSYWA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, MAGISTRALA, ULGA MELDUNKOWA, ORONTIUM, LEKTURA, WRÓG, ROGATEK, PORZĄDNOŚĆ, AUTORAMENT, PORNOGRAFIA TWARDA, GRZYB MAŚLAK, GACEK, KASK WSPINACZKOWY, MANIFESTACJA, DROBNIAK, SUBSTYTUT, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, GNIAZDKO, STOPA, AZOTOBAKTER, KONTO DEPOZYTOWE, ORGANIZM WYŻSZY, KOZERA, TWIERDZENIE KRULLA, GEN LETALNY, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, WIRCZYK, MIOPIA, USTONOGI, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, REALIZM, PODŚCIELISKO, WYCISK, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, OMIEG ZACHODNI, TYTUŁ NAUKOWY, LINKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ŁOTEWSKI, ELISMA, ZARZĄD, ŁÓDŹ LATAJĄCA, FAZA, IDIAKANTY, BŁAGANIE, WIĄZANIE JONOWE, CHŁOPAK, WODNIAK, MARYNATA, KANALIK, CHUDZIĄTKO, GASTONIA, ZAKŁAD HANDICAP, MOŻDŻEŃ, SPEKTROMETRIA MAS, OGIEŃ KRZYŻOWY, DOM, AYACACHTLI, FAKTORYZACJA, BENEFICJANT, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, FORMACJA, EMIGRACYJNOŚĆ, LITRÓWKA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, REWOLWING, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, PRZYBYSZKA, ?HAŁASOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OSŁONY, KTÓRA JEST NA COŚ NAŁOŻONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OSŁONY, KTÓRA JEST NA COŚ NAŁOŻONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASADA rodzaj osłony, która jest na coś nałożona (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASADA
rodzaj osłony, która jest na coś nałożona (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ OSŁONY, KTÓRA JEST NA COŚ NAŁOŻONA sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - RODZAJ OSŁONY, KTÓRA JEST NA COŚ NAŁOŻONA. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast