BADANIE LEKARSKIE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE STAN CHOREGO JEST OCENIANY PRZEZ ODGŁOS POWSTAJĄCY PRZY OPUKIWANIU TEGO MIEJSCA OPUSZKIEM PALCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPUKIWANIE to:

badanie lekarskie polegające na tym, że stan chorego jest oceniany przez odgłos powstający przy opukiwaniu tego miejsca opuszkiem palca (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BADANIE LEKARSKIE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE STAN CHOREGO JEST OCENIANY PRZEZ ODGŁOS POWSTAJĄCY PRZY OPUKIWANIU TEGO MIEJSCA OPUSZKIEM PALCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.179

MIASTO OTWARTE, CYKL BIOLOGICZNY, PŁYTA WIÓROWA, KŁODNICA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KORONKA KLOCKOWA, HINDUSKI, ZAWÓR, ALGORYTM EUKLIDESA, GOGLE, TUBIETIEJKA, KETEN, KOLA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, MATCZYNOŚĆ, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, SYGNAŁ, KOSZE, MECHANIKA, MIMETYZM, MATERIAŁ ZECERSKI, GOJ, KOLOSTOMIA, ARAGUA, SPORT KWALIFIKOWANY, OLBRZYM, WYTWÓR, WYGRANA, ŚWIATŁO CZERWONE, PRZEPUST, ZAPORA, AKSOLOTL, INTERFERENCJA RNA, LIGROINA, ANIOŁ STRÓŻ, SINUS, ASYSTENTKA, SZKŁO MĄCONE, LEJNIA, LAKTACJA, STANICA, ELEKTROLIT, WANIENKA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, POMUCHLA, ARIANE, MAŃSKI, MINERAŁ SIARCZKOWY, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, ŚPIĄCZKA, SZAMPION, KONSULTA, POTY, NUTRIA, ZAŁOGANT, ZEBRA STEPOWA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, MOL, KUKLIK SZKARŁATNY, OGNISKO, CALYPSO, PIANA, PISUAR, MONOGENIZM, WIÓRY, LEKTURA, BLADA TWARZ, MEREŻKA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, PROPINACJA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, CHOROBA KRABBEGO, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PROSZEK KAKAOWY, ZAJĄC SZARAK, ROLADA, KONFEKCJA, RUBASZNOŚĆ, APOLLIŃSKOŚĆ, ZAŚCIANEK, STAROPANIEŃSTWO, CZKAWKA, SYSTEM REPARTYCYJNY, GEN PODZIELONY, PIRANIOWATE, BECZKA PROCHU, UPALNOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PELENG, NIEZASKARŻALNOŚĆ, BURGER, NEUROPATIA, ŁUK BLOCZKOWY, WAPNICA, PLAMKA FORDYCE'A, KOŚĆ ZĘBOWA, POKRZYWDZONA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, PORTUGUESA, ŚWIERK BREWERA, SFERA, POKOLENIE SANDWICZOWE, EKSTAZA, TEKSAS, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, HAPLOTYP, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, JEZIORO ZASTOISKOWE, WYDATKI, WYGŁAD LODOWCOWY, ŻÓŁTY GUZEK, ZAKŁADKA, THRILLER, SKALA RICHTERA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, POTENCJAŁ, PIASEK SANDROWY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, BETONOSKOP, LAKOLIT, APERCEPCJA, SAMOUCZEK, PEŁNOMOCNICTWO, PŁASZCZKA NAGA, KAMIZELKA, TRWAŁOŚĆ, OBŁÓG, SUKCESJA, SYNONIMICZNOŚĆ, SABOT, SYTUACJA DECYZYJNA, STAN WYJĄTKOWY, PIEŃ WULKANICZNY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, SYGNIFIKATOR, ETYKIETA, SILNIK INDUKCYJNY, GUNIA, WIELKOGŁOWOWATE, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, ROZTROPEK, PEDOFILSTWO, WIKARIUSZ GENERALNY, SŁUPOŁAZ, BOJKOWSZCZYZNA, GAŁKI, PRZEDSTAWIENIE, CYJANOHYDRYNA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, INTERWENCJA POSELSKA, ZANZA, PĘPAWA, MANDAT WOLNY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, MASZYNA INDUKCYJNA, GARJAINIA, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, WARTOWNIK, JEDNOSTKA PRACY, ŚW. METODY, MASA SPOCZYNKOWA, DWUCYFRÓWKA, GÓWNOZJADZTWO, USTAWKA, KWADRANT, INTERPRETACJA, WALKA ODWROTOWA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PROCES NIEODWRACALNY, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, MALUCZKOŚĆ, STEROL ROŚLINNY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, DRASTYCZNOŚĆ, PAN STOP, WŁÓKNO, PRAWO ZATRZYMANIA, PIANKA POLIURETANOWA, AL SECCO, BĄCZEK, POZYTYWIZM, CZUPURNOŚĆ, FOTEL ROZKŁADANY, HARACZ, REJA, HOBBIT, KARBONATYT, JEDNOSTKA ZALEŻNA, MIKROPRĄD, SIEĆ KOLEJOWA, OBSŁUGIWANIE, WYCISKANIE SZTANGI, OZDOBA, ANARCHIA, PRZYSŁÓWEK, GRZYB ZAJĄCOWY, PSALMOGRAF, CIĘŻKA WODA, BROWARNIA, KIESZENIÓWKA, WIRUSY SSRNA(+), GENDER, DZIURA, PLUGAWOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, MECHANIZM KORBOWY, MIESIERKA, TŁUSZCZYK, CHLEB KLASZTORNY, SEKRECJA, CAMRY, PTAK ŁOWNY, GLISSANDO, MINISTRANTURA, VIBRAM, NUMER, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KWIATUSZEK, WYRAŹNOŚĆ, PODSEKRETARIAT, ELITARYZM, FISZUTKA, REKWIZYCJA, FIRMAMENT, EURYTMIA, AUDYTOR, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, RACJONALNA IGNORANCJA, ODKUWKA, CHYLUS, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, GEOMETRYCZNOŚĆ, PODDANY, EFEKT, PIELĘGNIARSTWO, WYRAŹNOŚĆ, HIPNOTYZER, WYRÓWNANIE, FILTR CZEBYSZEWA, RZEPIK, NIESTABILNOŚĆ, RAJDÓWKA, ASTER, TOTEM, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, NOGALES, ANDANTINO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, KYNOTERAPIA, WIĘZIEŃ, BROŃ, BEZSENS, POWSINOGA, SLAWISTYKA, KOREK PAROWY, ZNAK, POLIGYNANDRIA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ZALICZENIE POCZTOWE, KOSSAK, TYTUŁ NAUKOWY, GORYL NIZINNY, DOMIAR PODATKOWY, SZUM NADMIAROWY, DZIECINNOŚĆ, PROSTY, STAN, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, ŁASKAWCA, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, FANTAZJA, SPOWIEDŹ, POMOC, KONWERGENCJA BETA, WINIETA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, USZKA, DOBRA KONSUMPCYJNE, FUNKCJA SCHODKOWA, ŁAMACZ LODU, F, GOŁĘBICA, STAN NIECZYNNY, MATERIAŁ SKALNY, PALUDAMENT, PŁASZKA, GEOMELOFAGIA, URAZ, ROKOKO, BEDŁKA FIOLETOWA, BANDOLET, TUZ, GRUPA PRZEMIENNA, ?STAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.179 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BADANIE LEKARSKIE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE STAN CHOREGO JEST OCENIANY PRZEZ ODGŁOS POWSTAJĄCY PRZY OPUKIWANIU TEGO MIEJSCA OPUSZKIEM PALCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BADANIE LEKARSKIE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE STAN CHOREGO JEST OCENIANY PRZEZ ODGŁOS POWSTAJĄCY PRZY OPUKIWANIU TEGO MIEJSCA OPUSZKIEM PALCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPUKIWANIE badanie lekarskie polegające na tym, że stan chorego jest oceniany przez odgłos powstający przy opukiwaniu tego miejsca opuszkiem palca (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPUKIWANIE
badanie lekarskie polegające na tym, że stan chorego jest oceniany przez odgłos powstający przy opukiwaniu tego miejsca opuszkiem palca (na 10 lit.).

Oprócz BADANIE LEKARSKIE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE STAN CHOREGO JEST OCENIANY PRZEZ ODGŁOS POWSTAJĄCY PRZY OPUKIWANIU TEGO MIEJSCA OPUSZKIEM PALCA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - BADANIE LEKARSKIE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE STAN CHOREGO JEST OCENIANY PRZEZ ODGŁOS POWSTAJĄCY PRZY OPUKIWANIU TEGO MIEJSCA OPUSZKIEM PALCA. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast