JELITO - FRAGMENT PRZEWODU POKARMOWEGO, W KTÓRYM ZACHODZI PROCES WCHŁANIANIA SUBSTANCJI POWSTAŁYCH W WYNIKU ROZKŁADU POKARMÓW PRZEZ ENZYMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLAK to:

jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 4 lit.)KISZKA to:

jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLAK

FLAK to:

jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 4 lit.)FLAK to:

przedmiot, który przypomina flak, jest flakowaty, obwisły (na 4 lit.)FLAK to:

człowiek bez życia, np. zmęczony, nieprzytomny, pijany, na kacu (na 4 lit.)FLAK to:

dętka bez powietrza (na 4 lit.)FLAK to:

osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt (na 4 lit.)FLAK to:

przebita dętka (na 4 lit.)FLAK to:

opona bez powietrza (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JELITO - FRAGMENT PRZEWODU POKARMOWEGO, W KTÓRYM ZACHODZI PROCES WCHŁANIANIA SUBSTANCJI POWSTAŁYCH W WYNIKU ROZKŁADU POKARMÓW PRZEZ ENZYMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.768

PAENULA, RYSUNKI, KONSULENT, PODATEK PORADLNY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, RACJA, KREDYT KONTRAKTOWY, EPOKA KAMIENIA, TAMPON, CESJA NALEŻNOŚCI, GENDER, KOMUNIZM, AMYLOFAGIA, CEDUŁA, MORFOGENEZA, FINKA, JĘZYK, CUKRZYCA BRĄZOWA, CIĄG ARYTMETYCZNY, ANALIZATOR WZROKOWY, RUSZT, ZARZĄDZENIE, PASEK, DZICZ, STRAJK WŁOSKI, MEDIA, PĘCHERZYK, GNEJS OCZKOWY, MUŁ, RENTA INWALIDZKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, KOLEJ LINOWA, ZGORZEL, DUR OSUTKOWY, HYDROŻEL, WYCIĄG, NOSÓWKA, ŁĄCZNIK CIECZOWY, GASIWO, WIECZÓR AUTORSKI, ORZECHOWIEC, TYNTA, BUCHTY, PCV, SZTUCZNY CZŁONEK, KABINA RADIOWA, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, PÓŁNOCEK, KLUSAK, SZKARŁATNICA, ZGNILEC EUROPEJSKI, PŁOMYCZEK, ŁEMKOWSZCZYZNA, SUROGATOR, IRREDENTYZM, KREDYT POMOSTOWY, SŁOWACKI, ARBA, KREOLKA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, KONFIGURACJA, RUPNIK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, OKNO, MONASTYR, KUTNER, NEBULIZATOR, DŻEMPER, TEREN, ŁUPEK CHLORYTOWY, SKARABEUSZ, POLAN, WILK PSZCZELI, WYPIEK, PUNKT WĘZŁOWY, ALFABET FIKCYJNY, PIASEK SANDROWY, WEDY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, FLAGOWIEC, MACA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, KOŃ KIŃSKI, TECZKA PERSONALNA, WSPÓŁCZYNNIK, JĘZYK KENTUM, BEMBA, EFEKT, PASAŻ, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, SASZETKA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRZEWÓD FAZOWY, KORNET, JĄKANIE KLONICZNE, TOTALIZATOR, KRZEMIAN WSTĘGOWY, POLONEZ, SIECIOWANIE, WYCUG, PROCES ENDOGENICZNY, PRZEDSTAWIENIE, RÓŻOKRZYŻ, GARNEK, ŚWITKA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, OSPA PRAWDZIWA, PROCH, SILNIK GAZOWY, MIHRAB, ARABSKI, KAWIARENKA INTERNETOWA, ŁEBA, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, LAING, WIECZNE PIÓRO, CHOROBA RDZY, TRIAL, KLINGOŃSKI, CECHOWNIA, RĄBEK, BIERNE PRAWO WYBORCZE, TEATR MUZYCZNY, ENTEROTOKSYNA, ARCYPASTERZ, EKUMENA, TRAJEKTORIA, KUC ZANISKARI, KLUCZ KODOWY, KIKUT, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ŚLUZ, KRĘG OBROTOWY, KAMIEŃ WĘGIELNY, ŁAŃCUSZEK, MOKASYNY, MIKROFON WĘGLOWY, BALBO, CIĄG FIBONACCIEGO, KOLUR, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, PRZESYŁKA LISTOWA, AUTOPORTRET, DUŃSKI, PERTYT, TLENOCHLOREK, BANDOLIER, KOROZJA CHEMICZNA, PASO PERUANO, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZSYPKA, REFERENDUM GMINNE, PŁACA MINIMALNA, POLE WIROWE, PODCHWYT, GETTO TRANZYTOWE, BAZYLIANIE, KONCERT, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, CZUPRYNA, MINA, BLASZKA SITOWA, ANALITYK, SUBSTANCJA MATECZNA, ALLOSTERIA, TURANIZM, JUMPER, PATRONAT, ŚWIĘTOPIETRZE, ŁOŻYSKO KULKOWE, GALERA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ZGNIŁOŚĆ, ROZTOCZNICA NAGA, UDZIAŁOWIEC, EGZEKUCJA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ŻAKINADA, PIKIELHAUBA, KASKADA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CHIŃCZYK, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, ALIT, HEŁMOFON, SEKSTET, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, AGONIA, PISMO KLINOWE, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RONDO, BULLA, LEK PRZECIWLĘKOWY, PALCE, EKONOMIA KLASYCZNA, BUDUAREK, KIRGIZJA, NAGŁOŚNIENIE, SILNIK WIDLASTY, PRZYMUS ADWOKACKI, WŁOSKI, TABLICA PRAWDY, GAMBIT GOŃCA, DYSTANS, RÓWNIK, ZAWIEW, SAMOUCZEK, BIOLIT, RZEMIEŚLNICTWO, PROTEGA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, KOLKA JELITOWA, LALA, HONOROWY GOL, PUNKT PODSŁONECZNY, SUWAK LOGARYTMICZNY, ROŚLINA SPOŻYWCZA, BRYTYJSKI, ROZSADNIK, PŁUCZKA, POPYCHLE, FRYSZERNIA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, DIAKONAT, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, NEXIA, WYŚCIGI, ŚWINKA, KARTKA WYBORCZA, ANTYCYPACJA, PROFESJA, SABOT, REGION WĘZŁOWY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SARI, PIEC WANNOWY, DIPLOTOMODON, SZARPANKA, GALAS, ANTYCYPACJA, KANTOR, NARRACJA POLIFONICZNA, FLAK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, MONASTER, SPOKÓJ, FLAK, DEPILACJA, JAWAJSKI, KUC FELIŃSKI, JĘZYK STAROEGIPSKI, NOSOROŻEC JAWAJSKI, POLITYKA KURSOWA, PRZEJRZYSTKA, PROSTNICA, STOLICA, HARMONIA SAMOGŁOSEK, PROCES GEOLOGICZNY, SCENA PUDEŁKOWA, DYSK LOKALNY, OSAD ABYSSALNY, GALERIA SŁAWY, OCZYSZCZALNIK, ŚWIĘCONKA, HOBBIT, KALIMBA, CERES, OGNIWO SUCHE, MORZE, PIEC TYGLOWY, DIEN, KUCHNIA WOJSKOWA, REDAKTORSTWO, MOLALNOŚĆ, ODWIEDZALNOŚĆ, INKA, KWADRAT, SERYCYNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, RADIACJA ADAPTATYWNA, LAGUNA, WIRUS ECHO, SIEĆ, BEZRUCH, PRODUKCJA, PŁYN INFUZYJNY, SKRZYNKA LĘGOWA, ZBIEG, ZWARCIE DRZEWOSTANU, PROSZEK, ŻYŁA JĄDROWA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, TERMOGRAM, DERG, SILNIK KWADRATOWY, PROCES EOLICZNY, WYDATEK INWESTYCYJNY, MIT, ?TRUMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JELITO - FRAGMENT PRZEWODU POKARMOWEGO, W KTÓRYM ZACHODZI PROCES WCHŁANIANIA SUBSTANCJI POWSTAŁYCH W WYNIKU ROZKŁADU POKARMÓW PRZEZ ENZYMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JELITO - FRAGMENT PRZEWODU POKARMOWEGO, W KTÓRYM ZACHODZI PROCES WCHŁANIANIA SUBSTANCJI POWSTAŁYCH W WYNIKU ROZKŁADU POKARMÓW PRZEZ ENZYMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLAK jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 4 lit.)
KISZKA jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLAK
jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 4 lit.).
KISZKA
jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 6 lit.).

Oprócz JELITO - FRAGMENT PRZEWODU POKARMOWEGO, W KTÓRYM ZACHODZI PROCES WCHŁANIANIA SUBSTANCJI POWSTAŁYCH W WYNIKU ROZKŁADU POKARMÓW PRZEZ ENZYMY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - JELITO - FRAGMENT PRZEWODU POKARMOWEGO, W KTÓRYM ZACHODZI PROCES WCHŁANIANIA SUBSTANCJI POWSTAŁYCH W WYNIKU ROZKŁADU POKARMÓW PRZEZ ENZYMY. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x