Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W SZACHACH - TAKIE UŁOŻENIE KRÓLI, W KTÓRYM STOJĄ ONE NAPRZECIWKO SIEBIE ODDZIELONE O JEDNO POLE, W TEJ SAMEJ LINII LUB PO PRZEKĄTNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPOZYCJA to:

w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPOZYCJA

OPOZYCJA to:

sprzeciw wyrażany wobec czegoś, stanowisko przeciwne innemu, przeciwnemu (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

zorganizowana grupa ludzi przeciwstawiających się czemuś (np. panującej władzy) (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie przeciwstawnych sobie elementów języka, np. głoski dźwięcznej i bezdźwięcznej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

coś, co jest przeciwstawne wobec czegoś innego, stanowi kontrast (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szermierce; zabezpieczenie ręki gardą przed końcem szpady przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SZACHACH - TAKIE UŁOŻENIE KRÓLI, W KTÓRYM STOJĄ ONE NAPRZECIWKO SIEBIE ODDZIELONE O JEDNO POLE, W TEJ SAMEJ LINII LUB PO PRZEKĄTNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.210

SUSZ, KAMIENICA, PANDAN, MINOGOWATE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KILOMETR ZEROWY, AUTOEKSPRESJA, WOLNY, HEMOSTAZA, PACHOŁ, WYRĘBISKO, RUMUŃSKOŚĆ, WARP, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SUPINACJA, PRZEPITKA, DRĄGOWINA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PESTYCYD, SMAKOŁYK, TUBA, DAWKA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, FROTTE, TURBINA, COLA, DEALER, PIRAT, GUZIK, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, WRÓG, NACIEK JASKINIOWY, DRAKONOWATE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SAKLA, POPYT PROPORCJONALNY, PRZYSTAŃ MORSKA, KAWALKATA, RABARBAR, ECHOLOKACJA, NIESPAW, RUSZT, UKŁAD CIAŁA, IKONA, PIEŚŃ, ZMORA, KUCZBAJA, ZAKOŃCZENIE SIECI, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, ABRAMOW, UNCJA, ESTAKADA, DOSTATEK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, KLAKSON RĘCZNY, MNICH, GÓRKA, RETRANSMISJA, TWÓR, POTWORKOWATOŚĆ, DANIE ARBUZA, PRZYSPOSOBIENIE, SPRZĄGLE, BROŃ OBUCHOWA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, UKŁAD ADAPTACYJNY, WIZJONER, OTTER, ETYKA, ANTRESOLA, PODSUFITKA, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, DŹWIGACZ DACHOWY, KONIUSZEK SERCA, MASKA, NIECKA BASENOWA, ZJAWISKO SEEBECKA, PUSTAK STROPOWY, PODWODA, POLIKRYSZTAŁ, REKUPERATOR CIEPŁA, JĘZYK GURAGE, DOBYTEK, MONOGAMIA, HABANERA, PRÓBNIK, OKRZYK, NABRZEŻE, PELENG, DUCHOWIEŃSTWO, BASEN, NA PIESKA, KONFIRMACJA, CYJANOŻELAZIAN(II), KOMISARZ, TREL, PIERWSZORZĘD, LEK ODTWÓRCZY, KANAŁ, MARINA, ODŁAMKOWY, TRANZYSTOR POLOWY, SYNONIMICZNOŚĆ, PAŁATKA, AUTOAFIRMACJA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, CZÓŁNO, KOMPETENCJA MIĘKKA, FILTR POLARYZACYJNY, KUZYNOSTWO, ANTYKWARNIA, AUREOLA, DROŻDŻE, BEŁT, BAREŻ, SCENKA RODZAJOWA, IZOLATKA, JARZĘBIAK, MASOWOŚĆ, WEŁNIAKOWE, PROTOZUCH, BAGNIAK ZDROJOWY, KONTRAKT, MARKIZA, HASŁO WYWOŁAWCZE, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, KAGANIEC, ZWŁOKI, RADAR DOPPLEROWSKI, BOJKA, KABINA RADIOWA, HOTEL ROBOTNICZY, WILKOM, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, WARUNEK LOKALOWY, KANAPKA, KLIRING, KOWBOJ, GRZECH POWSZEDNI, WISZNICA, APTAMER, SAKRALIZACJA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, TRAMONTANA, SYMETRIA, APOSELENIUM, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ANYŻEK, WIOSŁO, MUR, WYSTAWCA, PARAROTACYZM, ORTOGRAFIA, AZJATYCKOŚĆ, PRELUDIUM, POŁYKACZ, GRUPA ETNICZNA, KONCHYLIOLOGIA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, DZIAŁ WÓD, DŻIHAD, FRONTON, KROPELKA, ZWYROL, WEGETACJA, ROZPAD, PRZETWÓR, PRÓBKA, MASCARPONE, GORSET, CEWKA, METYS, CYGANECZKA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SZTYLPA, PAROBEK, UDAR, KUMKWAT, BON OŚWIATOWY, PADWAN, ARSYNA, LIST OTWARTY, ŻOŁNIERZ LINIOWY, EMPORIUM, MACZUGOWIEC, TRESER, ILUZORYCZNOŚĆ, KOLET, NAZWA HANDLOWA, IGŁOWIEC, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, RUSEK, POLEW, OPUCHLIZNA, DETAL, JARZĘBINA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PREMIERA, SZKANDELA, FAJKA, CEREMONIALNOŚĆ, KAFEJKA INTERNETOWA, WIEŃCE, RENKLODA, MONARCHIZM, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, INDIAŃSKI, SYGNAŁ CIĄGŁY, CHOWDER, ODPRAWA CZASOWA, KOMPOTIERA, PANIER, KUCHCIK, AKINEZJA, CIARKI, PRZETŁOK, LIMONA, KASZANKA, GOŚĆ, SKÓRA, GAJ, RONDO, DOMINATOR, ZASADA, PROSTOSKRZYDŁE, ADIUSTACJA, KUWETA, WOSKOWIEC, WSPARCIE FINANSOWE, JARZENIÓWKA, KOLCZAK, BESTIARIUSZ, BORDER, BABCIA CIOTECZNA, KIERAT, WIESZAK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, MUFKA, CURRICULUM VITAE, PODWÓJNOŚĆ, ŚLIZGAWICA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, PASSEPIED, DŻEMIK, LATARNIA MORSKA, TUŁACZ, ETYKIETKA, SKRAJNIK, PARK PRZEMYSŁOWY, OBJAW ZASŁONOWY, KOGA, PSYCHODELICZNOŚĆ, STYLISTKA, KOMORA WULKANICZNA, HYDROZOL, PISEMKO, RZYGACZ, DAWKA PROGOWA, STAN PRZEDZAWAŁOWY, WODZIK, KALEBASA, LINIA KRZYWA, PROWINCJA, TURANISTA, KOLEBKA, SER PODPUSZCZKOWY, AKOMPANIAMENT, LIPA, HIPERESTEZJA, LIMETA, KORDIAŁ, POGO, GRZYB PIASKOWY, WYNAGRODZENIE, KRZYŻAKOWATE, PROFIL KAUZALNY, AUTOTELICZNOŚĆ, IMID, MELDUNEK, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, POŚLIZG, NARZECZONA, STRZELEC WYBOROWY, PULWERYZATOR, KONSULTANT, QUEBECKI, PRZEDŁUŻACZ, DIABEŁEK, PRZYWÓZKA, PLATFORMA PROCESOROWA, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, SZYNA, BONANZA, KONTRABANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.210 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SZACHACH - TAKIE UŁOŻENIE KRÓLI, W KTÓRYM STOJĄ ONE NAPRZECIWKO SIEBIE ODDZIELONE O JEDNO POLE, W TEJ SAMEJ LINII LUB PO PRZEKĄTNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
opozycja, w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPOZYCJA
w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x