IDENTYFIKATOR ZASOBÓW INTERNETOWYCH, MIEJSCE, W KTÓRYM W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ DANY PLIK (NP. STRONA WWW, POCZTA ELEKTRONICZNA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADRES INTERNETOWY to:

identyfikator zasobów internetowych, miejsce, w którym w internecie znajduje się dany plik (np. strona WWW, poczta elektroniczna) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IDENTYFIKATOR ZASOBÓW INTERNETOWYCH, MIEJSCE, W KTÓRYM W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ DANY PLIK (NP. STRONA WWW, POCZTA ELEKTRONICZNA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.627

FLASZECZKA, INDYWIDUALIZM, LEJ, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZACHOWEK, ARTYSTKA, DEKANTER, BUFET, ANTYNATURALIZM, TORBACZE, KOSZYKARSTWO, OBÓZ KONCENTRACYJNY, OCEL, ZAPOJA, AUŁ, HOMOGENIZATOR, RADIO TAXI, PRZESUWNIK, LICEUM, PIONEK, CZIROKEZKA, MÓWNOŚĆ, KOPERCZAKI, STRATYFIKACJA, WYNAJEM, HOBBYSTA, APRIORYZM, NIEWIDKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ŁEBEK, SŁUŻBISTKA, ATLANTA, FILOLOGIA KLASYCZNA, GABINET, KRENELAŻ, SZYBKOWAR, DRUGA BRODA, PLEUSTOFIT, IRRADIACJA, JASNOWIDZ, GIF, INDOEUROPEJCZYK, DESZCZOCHRON, IMMUNOLOGIA, KIESA, TECHNOKRATYZM, OBWAŁ, NORMATYWIZM, SILNIK TŁOKOWY, EPIGENEZA, KRATA, JEDZENIE, OSŁONKA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, LISZAJ PŁASKI, OSADA, DZWONY RUROWE, NUDZIARZ, CZKAWKA, POPIELISKO, PONTICELLO, ALGEBRA MACIERZY, ANARCH, TOPOS, SUSZARNIA, DEFICYT, KOMORA, OWODNIOWCE, OŚWIETLENIE, CHEMIA, SPIŻARNIA, ALGEBRA LINIOWA, GRYMAŚNICA, KUCHNIA, ONET, WINDA, GALWANOSTEGIA, DEGRESJA PODATKOWA, WODY INGLACJALNE, TRANSAKCJA WIĄZANA, KONTAKT, KABOTAŻ, FASHIONISTKA, FILAKTERIA, TROMPA, MAKSURA, SPADAJĄCA GWIAZDA, HEGEL, DIETA KOPENHASKA, ZGLISZCZE, LOGIKA ALGORYTMICZNA, HADAL, OSTOJA, PALATOGRAFIA, APATIA, SAPPORO, BIURO PERSONALNE, MIKROGRAFIA, KUBAS, LEJEK, CHORDOFON SZARPANY, PRZEPOWIADACZ, SZCZENIARA, KOSMOLOGIA, EKSPERT, ZIEMIA OBIECANA, FILOZOFIA POZNANIA, LISZAJ RUMIENIOWATY, RYBA ŁAWICOWA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, HOMOZYGOTA RECESYWNA, MACHANIE RĘKĄ, RULETKA, TABLICA CAYLEYA, POJAZD CZŁONOWY, TOSKAŃSKI, WYPŁUCZYSKO, RODNIK, ORATORIUM, ULM, BALON, TOPIEL, WZROST ZEROWY, WŁAZ, PARCIANKA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, MOTYWIK, CUKIERNIA, KUBECZEK, PROMINENT, CHIRURGIA ESTETYCZNA, NIESŁUSZNOŚĆ, KORONIARZ KOŃCATY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ELEGIA, EKSPORTACJA, DOJŚCIE, POŚCIELÓWA, STÓŁ, LUSITANO, REKIN OWSONA, DRAMAT, PIERWSZOROCZNY, KUPEREK, HISTORIA, EMPIRYZM LOGICZNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, PROKARBAZYNA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, ZUPA Z GWOŹDZIA, KIR, KOLCZAKOWATE, RYBACZKA, BLEJTRAM, CZTERY ŚCIANY, DOBRA STRONA, BEZDNO, JĄDRO ŚLIMAKOWE, OBSZAR CELNY, F, MASA KAŁOWA, PROPLASTYD, UŁAMEK PIĘTROWY, WŁÓCZYKIJ, ANTYPERSPIRANT, SIŁOWNIA JĄDROWA, STRZELNICA, FISZBINOWCE, PLAC, PIĘTNO, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, KOPERTA, PAKA, ASOCJACJE, SMAR MASZYNOWY, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, DESKA ŚNIEŻNA, SZCZERBA, LOGIZACJA, ŁOSKOT, METRYKA, FLET NOSOWY, REKOMENDACJA, OLEJOWIEC, KOŁOWROTEK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, RZEŹNICZKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, WYMOWNOŚĆ, OGIEŃ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ZAPRAWA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, REGION, BECZKA BEZ DNA, TEORIA DOWODU, KRUSZARNIA, PARALAKSA, DOWÓD APAGOGICZNY, POLANA, ZMIERZCH, SEMITYSTA, TEREN, HETEROTROFIA, NARZECZEŃSTWO, OKNO TEKTONICZNE, NET, PAMIĘĆ, ZWID, GNIAZDO, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KUŚNIERCZYK, ŻUREK, GNIAZDO PROCESOROWE, SSAK ŻYWORODNY, KONKURENCJA, OBELISK, KĄT GODZINNY, HOL MIĘKKI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ZARYCIE NOSEM, STRONA, WYSIĘK, MATERIA, FINEZYJNOŚĆ, KOSZULKA WODNA, LIDER, ARAB, ANTYSZACHY, GEOGRAFIA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, ANARCHIZM, REMINISCENCJA, INTERWENIENT UBOCZNY, BANK INWESTYCYJNY, BATERIA, SOLSTYCJUM, CZĘŚĆ, IMMUNOFLUORESCENCJA, METODOLOGIA, KOŃ APPALOOSA, ENERGIA ROZPADU, PARA MINIMALNA, NARODOWOŚĆ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, TERAPIA STRUKTURALNA, POTAJNIK, CHOROBA DEGOSA, POŻAR, MDK, DZIELNICA KLIMATYCZNA, NABYTEK, SZEREG HOMOLOGICZNY, CRO-MAGNON, GWIAZDARZ, ŚMIECISKO, CZŁAPAK, ADWENTYZM, POCHLEBSTWO, STOPIEŃ FAHRENHEITA, BOCIAN, CZERWONA GWARDIA, HALOGENEK ALKILOWY, TOŃ, KRZYŻYK, ANGLISTYKA, ZAPAŁECZKA, AMPUŁKA, CZĄSTKA ALFA, KOKSIARZ, ISLANDZKI, MIHRAB, KLESZCZE, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, SUCHA IGŁA, POLE BRAMKOWE, SZKŁO JENAJSKIE, KULTURA JĘZYKA, LINIJKA, ROCK, MŁOTNIK, OŁTARZ, MEDIUM, CIEMNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KATEGORIA PIÓRKOWA, DOM KATECHETYCZNY, PROSZEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, GWAŁT, KAWALERIA, EFEKT DOMINA, RADIO TRANZYSTOROWE, LANGUR WSPANIAŁY, ?RÓJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IDENTYFIKATOR ZASOBÓW INTERNETOWYCH, MIEJSCE, W KTÓRYM W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ DANY PLIK (NP. STRONA WWW, POCZTA ELEKTRONICZNA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IDENTYFIKATOR ZASOBÓW INTERNETOWYCH, MIEJSCE, W KTÓRYM W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ DANY PLIK (NP. STRONA WWW, POCZTA ELEKTRONICZNA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADRES INTERNETOWY identyfikator zasobów internetowych, miejsce, w którym w internecie znajduje się dany plik (np. strona WWW, poczta elektroniczna) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADRES INTERNETOWY
identyfikator zasobów internetowych, miejsce, w którym w internecie znajduje się dany plik (np. strona WWW, poczta elektroniczna) (na 16 lit.).

Oprócz IDENTYFIKATOR ZASOBÓW INTERNETOWYCH, MIEJSCE, W KTÓRYM W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ DANY PLIK (NP. STRONA WWW, POCZTA ELEKTRONICZNA) sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - IDENTYFIKATOR ZASOBÓW INTERNETOWYCH, MIEJSCE, W KTÓRYM W INTERNECIE ZNAJDUJE SIĘ DANY PLIK (NP. STRONA WWW, POCZTA ELEKTRONICZNA). Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x