DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO DECYZJI, PLANÓW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYKA ZDROWOTNA to:

dział polityki społecznej odnoszący się do decyzji, planów i działań podejmowanych w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO DECYZJI, PLANÓW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.078

AFEKTYWNOŚĆ, ŁATWOPALNOŚĆ, WYRĘBA, MIĘSOPUST, ROZPIERACZ, ROZKŁAD MAXWELLA, GLIZA, PREZBITERIUM, ASPIRANT, SERWITUT, ORDYNACJA, GRAFOLOGIA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, SZTUKA PERFORMATYWNA, RYNEK DETALICZNY, CHOROBA KAHLERA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PRAWO JOULE'A, RADIOTA, TELEFONIA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, RESORTACJA GENOWA, TABLOIDYZACJA, CHOROBA DARIERA, CENZOR, WYWINIĘCIE ORŁA, TOPIELEC, IMPREGNAT, KRATA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, RAJD, SYNERGIA, KNAJPA, RAKIETKA TENISOWA, WAWRZYN, KORPORACJA, PERFORACJA, USKOK, DROGA KROPELKOWA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, AFILIACJA, KOKPIT, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, WINA, RYGIEL, FLET NOSOWY, GROMBELARD, ORNITOLOG, NORMALIZATOR, MINUTA, AGENEZJA, ATTACHAT, ROŚLINA TRANSGENICZNA, FILM PSYCHOLOGICZNY, KRIOKOMORA, KOMEDIANT, KOMPLEKS ŻYTNI, PRAWOMOCNOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, GOSPODYNI DOMOWA, APROBACJA, PROLIFERACJA, BUFONADA, NACZYNIAK GRONIASTY, FORUM, LATAWIEC, SEMESTR LETNI, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, GALAKTYKA, MAN, DZIELNICOWY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, KAMELEON, WYŁAWIACZ TALENTÓW, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, BĘCNIĘCIE, SKARPETKA, KRZYŻYK, UNIK, SALWINIOWCE, TROPIK, LEGHORN, MALAKOLOGIA, ABISAL, HIPOSTAZA, CZYSZCZALNIA, MINA, IZOMER KONFORMACYJNY, ŁAMAGA, DOKTORAT, TACZANKA, SPRAWDZIAN, LANDSKNECHT, RUSKI, TROJAN, ORIJA, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, GOLARZ, TRANSFORMACJA FALKOWA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ŚRODKOWOŚĆ, KOLBA, KICZUA, OPPERT, OFENSYWA, WYSŁUGA LAT, POPRZEDNICA, SKRADANKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, DERBY, KOMPOZYCJA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, TEKTONIKA, ŻĄDŁÓWKI, MAJZA, ROZBRATEL, GLOBIGERYNA, ELITA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, E-LIQUID, MISTERIUM, SEMAFOR, OPONA ZIMOWA, KOZIOŁ, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, NAPOMNIENIE, ŻYŁKA, SCHLUTER, POTAJNIK, MOHORYCZ, EKSPEKTORACJA, OZDOBNICA WIĘKSZA, DYSTYCH, NICIARNIA, ŁOMOTANIE, STULEJARZ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, CHOROBA UHLA, RAWKA BŁAZEN, WOSKOWNIA, MOGIKAPPACYZM, RANDKA ROZBIERANA, RZEŹNIK, DEMONSTRACJA, APPALOOSA, SUKIENNIK, SPECJALISTA, KANAŁ KRĘGOWY, POCISK ODŁAMKOWY, CZARA, NEUROEKONIMIA, PIERÓG KARELSKI, BADANIE PRZESIEWOWE, LINA RATUNKOWA, DIAKON, LAIK, TABLICA, OFIAKOMORFY, SZTUBA, KRUŻA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TRZĘŚLIKOWCE, PRĘDKOŚĆ FALOWA, OGNIWO ZASADOWE, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, POŻYCZKOMAT, COKÓŁ, GEOTECHNIKA, PARAROTACYZM, AWANGARDA, FALA, OPASKA SYRYJSKA, FIVE O'CLOCK, BŁONA NACZYNIOWA, AMPUŁA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, SITAR, ALEGORYCZNOŚĆ, KANISTER, BIAŁORUTENISTYKA, POJAZD NIEKOŁOWY, PRAWIDŁO, MUNGO, GALERIA, RYBA AKWARIOWA, DZIDZIA-PIERNIK, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, WATA, DOJŚCIE, CYKL WEGETACYJNY, PIEC INDUKCYJNY, WŁÓCZYKIJ, GRABBE, EWOLUCJONIZM, LEISZMANIOZA SKÓRNA, AREOGRAFIA, EKSHIBICJONISTA, RÓW PRZECICZOŁGOWY, PUDEŁKO, EOZYNOCYT, LAUR, WOREK REZONANSOWY, ISTOTA SZARA, TKACZ, SIATKA CENTYLOWA, LAUFER CZARNOPOLOWY, TRUPOJAD, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, TEORIA DESKRYPCJI, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, PRZYLEPKA, ŁASZT, PRZEGUBOWIEC, OBORNIK, WORECZEK, ALARM POWODZIOWY, EKSPAT, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ŹDZIERSTWO, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, GEREZA KRÓLEWSKA, PUNKT PRZYZIEMNY, MIĘKKI RESET, OBSADKA, DOŁEK, WYCISK, ŻYWA MOWA, LIRA KORBOWA, PALEOZOOLOGIA, HEKSAPTYK, NIEODZOWNOŚĆ, PODLIZUCH, BAR, BADANIE, WISKOZA, GŁUPI JAŚ, MĄDRALIŃSKI, KOLKA, NUMER, SZEFOSTWO, MŁODZIEŻÓWA, KOMUNA, KIJANKA, NORZYCA, PASIERB, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, MONITOR, PAPROĆ, NEPALI, SPÓŁKA, TAŚMA, SYSTEM JĘZYKOWY, JĘZYK KREOLSKI, ZŁUDZENIE, HETEROATOM, NEOKLASYCYZM, KLUCZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, BIOLOGIA, TOPIK, OSTRY BRZUCH, UMIEJĘTNOŚĆ, OSNUJA, OPÓR WZNIESIENIA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, BRUTAL, GRAFIKA, BECZUŁKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, IZDEBNIK, PIŁKARZ, DWUSTUMETROWIEC, ORGAN PROMULGACYJNY, STADION, BANK ZRZESZAJĄCY, KORAL, STRAŻ, WAŁ, WIATR POZORNY, ZAPŁON, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ZACHOWANIE, ALEUCKI, KTOŚ, FRONT STACJONARNY, CYGA, IKAR, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, ZNAMIĘHALO, KACAPSKI, WRZAWA, KROWA, NARCYZ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ?HELIOFIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO DECYZJI, PLANÓW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO DECYZJI, PLANÓW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYKA ZDROWOTNA dział polityki społecznej odnoszący się do decyzji, planów i działań podejmowanych w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYKA ZDROWOTNA
dział polityki społecznej odnoszący się do decyzji, planów i działań podejmowanych w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie (na 17 lit.).

Oprócz DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO DECYZJI, PLANÓW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO DECYZJI, PLANÓW I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x