ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE POMIMO SPADKU POZIOMU DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE ZMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ JEGO KONSUMPCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT RYGLA to:

zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że pomimo spadku poziomu dochodu gospodarstwa domowego nie zmniejsza się wielkość jego konsumpcji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE POMIMO SPADKU POZIOMU DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE ZMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ JEGO KONSUMPCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.541

STAROŻYTNICTWO, BASEN, GRACJALISTA, GNEJS OCZKOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, PLANTAN, NIESTACJONARNOŚĆ, TRĘBACZE, KASZTEL, PAS ORTOPEDYCZNY, CHOROBA KENNEDY'EGO, CHOROBA BRUGADÓW, SOLISTA, JĘZYK SZKOCKI, KOŃ AZTECKI, KOMUNIKATYWNOŚĆ, NIEPOKOJENIE SIĘ, SEKWENCJA CHI, ZGODA, GRZEBIENIARZ, WŚCIEK DUPY, FREZARKA, CHÓR, GRZYB NADRZEWNY, BETON ŻUŻLOWY, ALEJA SZTYWNYCH, KOŁOMYJKA, SIODŁO JUCZNE, SAMOZAPŁON, KONCERT, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, MACZANKA, KOPROFAG, DANAIDA, KRZYŻMO, LARY, WARZELNIA, OBRONA HOLENDERSKA, POLIGYNANDRIA, WNIEBOWSTĄPIENIE, MIĘSO, ŻABKA, ŚWISTUŁA, MŁODZIK STARSZY, RODZINA NUKLEARNA, WYKRĘCANIE, PIEC INDUKCYJNY, KONWERGENCJA BETA, KOŚĆ SŁONIOWA, DYSTORSJA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, OTĘPIENIE, RAUBITTER, GRAFIKA, CHRYSTOFANIA, CELULOZOWNIA, STARANIE, BIEDRONKA, LINIA ŚNIEGU, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, ROŚLINA NACZYNIOWA, LUSTRO TEKTONICZNE, DIU, RYTM, STOPA ŻYCIOWA, MIGRACJA, BRANIE WZORU, GROOMING, ARACHNOLOGIA, KORPUS, BEZIDEOWOŚĆ, SPOJLER, USTAWKA, KOŁEK, WYGIBAS, BOTNET, SAMOLUBNY DNA, TYTAN, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ATALIA, KOGUT GALIJSKI, JOGURT, CIELĘCY WIEK, DRYFTER, ZATRZYMANIE SIĘ, PLASTYKA, DOCHÓD WŁASNY, ŁYDKA, PARAWANING, NAUKA, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, KONSULOSTWO, LINIJKA, PRZEBŁYSK, SUBSTANCJA OBCA, SZKARADZTWO, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, KUPLER, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ZGODNOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, FAZA ANALNA, WIĄZADŁO, DYSCYPLINA POKAZOWA, DAMA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, BBS, KONWEJER, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, RDZENIARZ, FACH, ODLEWARNIA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, WAHLIWOŚĆ, MODEL NOMINALNY, ZABAWA, WOLNY SŁUCHACZ, LANCKNECHT, WIATR SŁONECZNY, INSTRUKCJA, LANDRYNKA, WIERSZ, DUSZA, BATAT, NAWALENIE SIĘ, NIEDOTYKALNOŚĆ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, ODWYKÓWKA, TELEKONFERENCJA, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, REALIZM, KLUCZ, SYFON, RAMA KOMUNIKACYJNA, CYTADELA, CZEREŚNIAK, MISKA, JAWNOŚĆ, INTERMEZZO, FRUWANIE, CIĘŻKI SEN, WILKOWNIA, KIESZEŃ, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, SPIĘTRZENIE, BŁĄD POMIARU, PRZEKUPIEŃ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, JĄDRO MIGDAŁOWATE, KAMIKADZE, RÓJ METEORÓW, POCHLEBSTWO, DRAMAT, GALERIA, OBSŁUGA, RĘCZNIAK, EKSPERIENCJA, SOLARKA, INTERESOWNOŚĆ, BANOWINA, KOBIECOŚĆ, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, ALGEBRA ALTERNATYWNA, FIRMA ZWROTOWA, BŁĄD, ZIELONA GRANICA, BLANKIETOWOŚĆ, HERB, PRZYŚPIESZENIE, POTENCJAŁ, CHODZĄCA POWAGA, CHASEREK, NIEMIEC, GRA W KARTY, WAMPIR, RETORYCZNOŚĆ, DWUTLENEK SIARKI, TYM, ŚMIECISKO, POCISK SMUGOWY, RENESANSOWOŚĆ, ARTYSTA, WARS, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, MORFOGENEZA, STRATEGIA, GASTRONOM, STAROŻYTNIK, NINGCHENGOPTERUS, WYBLINKA, CZEKOLADZIARNIA, LANGUR WSPANIAŁY, KUC DARTMOOR, TASZCZYN PSZCZELI, KASZANKA, RACHUBA, KONSERWA, JUWENALIA, REIFIKACJA, FECHTMISTRZ, BABILOŃSKI, UDAR SŁONECZNY, PORÓD OPÓŹNIONY, GRA SINGLOWA, HISTORYK, MERCURY, RECEPTOR KAINOWY, WŁÓKNO, POLARYZACJA, CHUDOŚĆ, POJAZD MECHANICZNY, ZASZŁOŚĆ, LOSOWANIE PROSTE, BRODAWKA ZWYKŁA, MASKA WSTYDU, MEDYCYNA KOSMICZNA, IZDEBNIK, ODCHYŁ, ZAJĄC, BEZPOWROTNOŚĆ, SNIFTER, KACZKA, GŁOWICA, NAJEŹDŹCA, INWESTYCJA, SÓWKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, POLEWKA, BURŻUJSTWO, SANATORIUM UZDROWISKOWE, TERMINAL NAFTOWY, KOTWA, ZWIERZĘ, KORKOWE, ORGIA, SPADOCHRONIARZ, URZECZOWIENIE, KRYMINALISTYKA, WIEDŹMA, PARÓWKA, DEKLARACJA, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, KOLEJ GONDOLOWA, RAMA, NIECKA, PRODUKT LECZNICZY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KALENDARZ, PATRYLINEARNOŚĆ, FUNKCJA ZDANIOWA, POCZĄTEK, KATEGORIA OPEN, NASTROSZ LIPOWIEC, MOCARSTWO, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, ZAPAŚNICTWO, DOLICHOCEFALIA, NASKALNIK, ARCHAISTA, STROP KLEINA, PANAMA, PRAWO KARNE, ŁOMOTANIE, KAMARYLA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, ODEZWA, BEZDNO, CZTEROTAKT, NAUKI POLITYCZNE, WITKACY, GRA WSTĘPNA, MOHRG, BETON, UNIFIKACJA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, LUSTRATOR, OKRUSZYNA, CUD, IRRADIACJA, DYFUZJA, GIĘTKOŚĆ, RUCH, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, CHOROBA BOSTOŃSKA, NIEWOLA EGIPSKA, OSIŁEK, OBIECANKI CACANKI, ROPNIAK, TUNDRA, UKŁAD CIAŁA, STREFA PERYGLACJALNA, DIALEKT, WOK, ASOCJACJA GWIAZD, KEFIR, STARA MALEŃKA, FORTALICJA, ?OBRONA STREFOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE POMIMO SPADKU POZIOMU DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE ZMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ JEGO KONSUMPCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE POMIMO SPADKU POZIOMU DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE ZMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ JEGO KONSUMPCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT RYGLA zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że pomimo spadku poziomu dochodu gospodarstwa domowego nie zmniejsza się wielkość jego konsumpcji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT RYGLA
zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że pomimo spadku poziomu dochodu gospodarstwa domowego nie zmniejsza się wielkość jego konsumpcji (na 10 lit.).

Oprócz ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE POMIMO SPADKU POZIOMU DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE ZMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ JEGO KONSUMPCJI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE POMIMO SPADKU POZIOMU DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE ZMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ JEGO KONSUMPCJI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast