WŁADZA ZWIERZCHNIA W KRAJU, NIEZALEŻNA OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁADZY ZEWNĘTRZNEJ; WŁADZA PAŃSTWA SUWERENNEGO NIE PODLEGA ŻADNEJ INNEJ WŁADZY POZA NARODEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁADZA SUWERENNA to:

władza zwierzchnia w kraju, niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej; władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁADZA ZWIERZCHNIA W KRAJU, NIEZALEŻNA OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁADZY ZEWNĘTRZNEJ; WŁADZA PAŃSTWA SUWERENNEGO NIE PODLEGA ŻADNEJ INNEJ WŁADZY POZA NARODEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.019

GRYZONIE, GODZINA NADLICZBOWA, OUTSIDER, SPOWALNIACZ, CHUJNIA, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, EMBARGO, MOKASYNY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ŚREDNI DYSTANS, NIEGOSPODARNOŚĆ, ANOREKSJA GOSPODARCZA, KUPLERSTWO, PAKIET STYMULACYJNY, PODGORZELEC, AŻUR, NIEKROPIEŃ, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, PODRYWKA WĘDKARSKA, NIENATURALNOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, PUNKT APTECZNY, LISTA KRAJOWA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, KUPCZYK, MONACHIUM, MARTWE PRAWO, NIECHLUJA, WYŁUDZACZ, POWIEŚĆ CYKLICZNA, INTERMEZZO, GRZEBIEŃ, DWUPODZIAŁ, BEZSIŁA, KARABYK, CHWOST, KRÓLEWIĘTA, BRUDNICA NIEPARKA, INTERIOR, WODA, MENDOZA, OPOZYCJA, DOPUST BOŻY, PERYFERYJNOŚĆ, TRUP, MAŁOPOLSKA, MIENIE OGÓLNONARODOWE, ATYPOWOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ, PEREŁKA, NASYCANIE, ASYRYJKA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, GEREZA ANGOLAŃSKA, MAKATKA, OBIECANKI CACANKI, WZÓR, IMIGRACJA, BELMOPAN, DZIECINNA IGRASZKA, ŚWIADEK JEHOWY, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, KOREAŃSKI, RODZINA KLANOWA, WIERZYCIEL, PROTEKTORAT, PERILLA ZWYCZAJNA, MISJONARZ, TORONTO, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, MOPEK, BLOKERS, OSPALSTWO, OŚLICA BALAAMA, NISZA NIWALNA, BUŁAWA, REGULACJA CEN, MOWA NIEZALEŻNA, LAICYZACJA, ULICZNIK, CZWARTA WŁADZA, KATEGORIA OPEN, MROK, POLNIK PÓŁNOCNY, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, NIEWYPAŁ, KARŁOWATOŚĆ, KAMERDYNER, MUFKA, MNICH, BAKTERIA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ISFAHAN, EUROPEJCZYK, PRINCEPS, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, CZAS OCHRONNY, SIŁA WYŻSZA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SZTOKHOLM, ÚLAIRI, OBOWIĄZEK WIZOWY, STRAŻAK, DYMISJA, PREZYDENT, PLAN MOBILIZACYJNY, OKRES NIESKŁADKOWY, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, SOBACZE ŻYCIE, BUDOWACZ, REZERWA WALUTOWA, FUSYT, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, SUKNIA DEJANIRY, BRYŁA LODU, ROZDZIELCA, HETMANAT, ROZRZUTKOWATE, GRZYB JADALNY, HYDROFOB, SIODŁO JUCZNE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PETRA, OSKROBYWANIE, KOLOR PEŁNY, SĘK, SAMOAKTUALIZACJA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, MODEL NOMINALNY, GRZECH SODOMSKI, NIESŁUSZNOŚĆ, DROGA GMINNA, IMIENNICTWO, OSPAŁOŚĆ, GRAFIKA WARSZTATOWA, SITWA, RUMUNKA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, ANEKSJA, BOLSZEWIZM, BEZKLASOWOŚĆ, FIGHTER, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WIKARY, OCZYSZCZALNIK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, HIPOTEZA, ROLADA, UCHWYT, MISKA, WODA LECZNICZA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, OBYWATELKA, EROTOMAN TEORETYK, PROSTAK, KOD PREFIKSOWY, WIEŚ CZYNSZOWA, STOLICA, KOMUNAŁKA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, CZEKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, SENIORAT, TAUTOLOGIA, TRAMPKARZ, LEŃ, CEREMONIAŁ, ZERÓWKA, PARADOKS EASTERLINA, SUBSTANCJA OBCA, KAIR, KARTKA, ASTER SOLNY, CHIP, WYDALINA, NIERUCHOMOŚĆ, LITERA KSIĘŻYCOWA, CENA, CHŁODNIA KOMINOWA, SOCJOPOLITYKA, HELLENIZACJA, GRAF PLANARNY, NIEOKREŚLONOŚĆ, PRZERWA ENCKEGO, CZYNNOŚĆ OPODATKOWANA, ESESMANKA, CAŁUS, ZESPÓŁ ROTORA, KORMORANOWATE, LUKSEMBURCZYK, KRYZYS WALUTOWY, ZŁOŻENIE FUNKCJI, CYTOSTOM, NIEDOTYKALNOŚĆ, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, JULA, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, DIAPEDEZA, PODATEK DOCHODOWY, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, CIAŁO AMORFICZNE, ABSOLUTYZM, MINIMUM SOCJALNE, CARAT, RETUSZ, STARY KAWALER, DEWIANT, ANEKSJA, CZYTANKA, DANIE ARBUZA, MIGLANC, STRUKTURA DECYZYJNA, ATRYBUCJA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, PLOTKARSTWO, OBYCZAJNOŚĆ, MYSZ ZAROŚLOWA, JASKÓŁKA, NIEPODZIELNOŚĆ, GEN PLEJOTROPOWY, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, POZBYWANIE SIĘ, SEJM ROZBIOROWY, POSTĘPAK, SZMELC, WYKLUCZENIE, FLOTA, SALDO DOCHODÓW, SINGIEL, CYGAN, NIEDOROZWÓJ, SAMOSTANOWIENIE, KRZYŻAK OGRODOWY, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, POMIDOR, KONWOKACJA, BULIONER, ANDRUS, AUT, RZĄDY POŚREDNIE, KIEP, MONARCHIA ABSOLUTNA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PORZĄDEK, RZADKOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KUSTODIA, OBIEKTYWNOŚĆ, KONWERTOR, BATIK, ZDROWIE, GOŁYSZEK, DYSTANS, TEORIA DOMINA, BZDURA, PRZEMYSŁÓWKA, BLANK, CHEMIA NIEORGANICZNA, BIEDA, NIEWIDZENIE, OPTYKA NIELINIOWA, APLIKACJA, CIĘŻKA DUPA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, KULT JEDNOSTKI, ZGROMADZENIE ZAKONNE, WOLNE, GACEK WIELKOUCH, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WIATR, NEFROLEPIS, NIEPOPULARNOŚĆ, SYSTEM, SUBSTYTUCJA, MOŻNOWŁADZA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, NEPOTYSTA, DZIURA BUDŻETOWA, INDUSTRIALIZACJA, PIERDU PIERDU, ANONEK, SZAROTA BŁOTNA, DZIAD, DZIEDZINIEC, EFEKT WPIERANIA, MULTIKULTURALIZM, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, MIKOŁAJCZYK, JAŁÓWKA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, BLANKIETOWOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, ANTROPOCENTRYZM, ORDONANS, ?WOLNOAMERYKANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁADZA ZWIERZCHNIA W KRAJU, NIEZALEŻNA OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁADZY ZEWNĘTRZNEJ; WŁADZA PAŃSTWA SUWERENNEGO NIE PODLEGA ŻADNEJ INNEJ WŁADZY POZA NARODEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁADZA ZWIERZCHNIA W KRAJU, NIEZALEŻNA OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁADZY ZEWNĘTRZNEJ; WŁADZA PAŃSTWA SUWERENNEGO NIE PODLEGA ŻADNEJ INNEJ WŁADZY POZA NARODEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁADZA SUWERENNA władza zwierzchnia w kraju, niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej; władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁADZA SUWERENNA
władza zwierzchnia w kraju, niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej; władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (na 15 lit.).

Oprócz WŁADZA ZWIERZCHNIA W KRAJU, NIEZALEŻNA OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁADZY ZEWNĘTRZNEJ; WŁADZA PAŃSTWA SUWERENNEGO NIE PODLEGA ŻADNEJ INNEJ WŁADZY POZA NARODEM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WŁADZA ZWIERZCHNIA W KRAJU, NIEZALEŻNA OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁADZY ZEWNĘTRZNEJ; WŁADZA PAŃSTWA SUWERENNEGO NIE PODLEGA ŻADNEJ INNEJ WŁADZY POZA NARODEM. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x