PAS WÓD PRZYBRZEŻNYCH, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJE PRAWODAWSTWO I WŁADZA PAŃSTWA, DO KTÓREGO NALEŻY DANY ODCINEK WYBRZEŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODY TERYTORIALNE to:

pas wód przybrzeżnych, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAS WÓD PRZYBRZEŻNYCH, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJE PRAWODAWSTWO I WŁADZA PAŃSTWA, DO KTÓREGO NALEŻY DANY ODCINEK WYBRZEŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.237

POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, WILK PSZCZELI, SZOR, HELIOSFERA, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, UNIŻENIE, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ROŻEN, SIODŁO, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, EUKRYT, SZLAK GRADOWY, WSZECHWŁADZTWO, PARTYJNIAK, ELAMITA, PORZĄDEK PUBLICZNY, PRAWO WIELKICH LICZB, OPILSTWO OKRESOWE, BÓR MIESZANY, CYNKOGRAFIA, LEMING OBROŻNY, TRASZKA SARDYŃSKA, UZBECKI, KAPKA, ANEKSJA, TRZON TŁOKOWY, MRAŹNICA, METODA KARTOGRAMU, ROWER POZIOMY, SŁONOLUB, NAJAZD, EGZOCENTRYZM, PŁYN CHŁODNICZY, FORMACJA ROŚLINNA, ETAT, OSOBISTOŚĆ, POGONIEC, HAMULEC BĘBNOWY, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PAŃSTWO POLICYJNE, SKRZYNKA POCZTOWA, PAS, CROSSING-OVER, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, MIECZ BASTARDOWY, DIORAMA, RACJONAŁ, FIREWALL, AUTOGIEŁDA, BENZYNA OŁOWIOWA, KRAN, IDIOM, TINGEL, WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE, SOKOLSTWO, PREPAID, DYKTATURA, KRWIOBIEG, MISJA STABILIZACYJNA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, PAS, EFEKT DOMINA, DUSZA CZYŚĆCOWA, ROKIETOWATE, MISIOWÓZ, IRLANDZKOŚĆ, UBYTEK, SZTYLPA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PLEUSTOFIT, BAWÓŁ KAFRYJSKI, DIEREZA, OSAD DELUWIALNY, NERKA DODATKOWA, PIENIĄDZE, WAHADŁO SEKUNDOWE, KLOAKA, MONTOWNIA, GLIF, DRZEWIAK SZARY, SŁUCHAWECZKA, RAJA PIASKOWA, SEKUNDOGENITURA, BALAST, SIDLISZ PIWNICZNY, ZUPA, FRANCUSKI, CZASOPISMO NAUKOWE, MŁOT HYDRAULICZNY, MERCURY, MUSICAL, BIURO, WYPŁYW, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, RYNEK WEWNĘTRZNY, CUKIERNIA, AZJATKA, ZAWIS, PRZEWÓD, POPRĘG, DRĄG TŁOKOWY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, INFILTRACJA, WERSJA LEKTORSKA, ZASADZKA, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, PROCES STACJONARNY, LAMPA ELEKTRONOWA, PRETOR MIEJSKI, FREGATA RAKIETOWA, DITLENEK, PIEC WAPIENNY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, INSTRUMENT KLAWISZOWY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, WŁÓKNO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, KOGE, AUTO SUBKOMPAKTOWE, MŁODZIEŻÓWKA, PILATES, MISA EWORSYJNA, RUCH PRZYSPIESZONY, SILNIK PIERŚCIENIOWY, CYGANERIA, SALDO CYKLICZNE, ŚLĄSKOŚĆ, ITALIAŃSKI, SUSZARKA, TRYSKAWKA SZKLANA, WYŻYNA, GRZĘDA, NAKARCZNIK, KOD PRZEDROSTKOWY, PLOTER PŁASKI, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KURKA, POLIS, PROCES FLUWIOGLACJALNY, MORŚWIN AZJATYCKI, USTRÓJ, FILANDER PRĘGOWANY, STEROWANIE ODPORNE, WYDATKI INWESTYCYJNE, KARCZOWISKO, TAMA, OGRANICZENIE, KACZKA RDZAWOGŁOWA, ZIELONY PAS, KRWIOBIEG PŁUCNY, BAZIA, TENOR DRAMATYCZNY, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BURZOWIEC, POJAZD SAMOCHODOWY, MARINA, TONIKA, PRZYCISK DZWONKA, GAMBIT MASONA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, ZAGRODA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, MIKROFON NERKOWY, CARAT, ZARZĄD, KARA, KWAS HIALURONOWY, FLANDRIA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, NUNCJUSZ, MORŚWIN BURMEISTRA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, ODCINEK, RZĄD DUSZ, SEZON, RYNEK KAPITAŁOWY, KULISA, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, MASZYNOWNIA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, FILOLOGIA, HAWAJSKI, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, WOŁOSKI, JAMA USTNA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, NEBULIZATOR, ROŚLINA ACYDOFILNA, KACZKA, LAMBADZIARA, KICZUA, OBŁĄKANY, KALEJDOSKOP, BUJOWISKO, WIGILIA, TRON BOŻY, SKALA RANKINE'A, FERMENTOR, JELITO ŚLEPE, WZDRĘGA, WCZEP, SONOMETR, BLU-RAY DISC, BAJKAŁ, BIOFILNOŚĆ, PRZEPAD, PRZYCISK, GRYF, SŁUŻBA CYWILNA, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, STRONA CZYNNA, RYNEK WTÓRNY, BRZEGOWIEC, PIEZOMETR, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KLUBOWICZKA, STREFA TROFOLITYCZNA, MŁOTOWNIA, TAMA, DWUNASTA, BATYPELAGIAL, IDIOGRAFIZM, KOŁECZEK GOLFOWY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, NASADA, PRZEŁĄCZNICA, POLONEZ, BETYL, KOWADŁO, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, MASZYNOWNIA, KONDENSATOR, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, REIFIKACJA, RĘKOSKRZYDŁE, ZWYCZAJOWOŚĆ, DOBRO RZADKIE, TANIEC, KORYTARZ POWIETRZNY, OGNIWO SREBROWE, MINÓG STRUMIENIOWY, PERON, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, LODÓWKA, FAZA KRYZYSU, PAN, KOLEGIUM, OBRĘCZ, BD, LICZNIK PRĄDOWY, OBSZAR WIEJSKI, LITERATKA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, ORGANOLOGIA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, DEFICYT BUDŻETOWY, SPŁYW, SZTAFAŻ, HOMOZYGOTA RECESYWNA, CZAS LAPUNOWA, TRĄBOWCE, BAZA NAMIOTOWA, WOZIWODA, WOJNA DOMOWA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KLATCHIAŃSKI, OSŁABIACZ PODRZUTU, STREFA PRZYGRANICZNA, CYTADELA, LOKALIZACJA, PROCES ODWRACALNY, PUNKT LIMFATYCZNY, GAMBIT VILLEMSONA, ARYTMETYKA BINARNA, SERIAL DOKUMENTALNY, KŁĄB, KIESZONKA, POMPA POŻARNICZA, AFERA ROZPORKOWA, COMBER, POLE KARNE, K, RĘCZNIK KĄPIELOWY, JĘZYK MASZYNOWY, BOK, PROBLEM DELIJSKI, POWIJAK, KASKADA REZONANSOWA, WZORNIK, TOWOT, ?LAKTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAS WÓD PRZYBRZEŻNYCH, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJE PRAWODAWSTWO I WŁADZA PAŃSTWA, DO KTÓREGO NALEŻY DANY ODCINEK WYBRZEŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAS WÓD PRZYBRZEŻNYCH, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJE PRAWODAWSTWO I WŁADZA PAŃSTWA, DO KTÓREGO NALEŻY DANY ODCINEK WYBRZEŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODY TERYTORIALNE pas wód przybrzeżnych, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODY TERYTORIALNE
pas wód przybrzeżnych, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża (na 16 lit.).

Oprócz PAS WÓD PRZYBRZEŻNYCH, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJE PRAWODAWSTWO I WŁADZA PAŃSTWA, DO KTÓREGO NALEŻY DANY ODCINEK WYBRZEŻA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PAS WÓD PRZYBRZEŻNYCH, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJE PRAWODAWSTWO I WŁADZA PAŃSTWA, DO KTÓREGO NALEŻY DANY ODCINEK WYBRZEŻA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x