NAJGŁĘBSZA STREFA WÓD OCEANÓW I MÓRZ PONIŻEJ 1700 M. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABISAL to:

najgłębsza strefa wód oceanów i mórz poniżej 1700 m. charakteryzująca się brakiem światła (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABISAL

ABISAL to:

strefa głębokościowa mórz, oceanów i głębokich jezior pomiędzy strefą batialną a hadalną (głębokości od ok. 1700 m pod poziomem lustra wody); jest najuboższa w składniki pokarmowe, pozbawiona światła, charakteryzuje się niską temperaturą (ok. 3 °C) i wysokim ciśnieniem wody (ok. 300-600 atmosfer) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJGŁĘBSZA STREFA WÓD OCEANÓW I MÓRZ PONIŻEJ 1700 M. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.830

BICIE CZOŁEM, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, RATA BALONOWA, STAWONOGI, PARNOŚĆ, BEHAWIORYZM, NEOTENIA, WODA-WODA, TREŚĆ, PROWENIENCJA, GRUBA KRESKA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, ESTRADA, RZYGI, REGENERATOR, KATSUDON, PŁYWACZEK, ALGI, STAN ŚREDNI, PERSPEKTYWA, BRYANT, SOS MUŚLINOWY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, OBWAŁ, EKSPANSYWNOŚĆ, PIEPRZ, MORA, GAŁKA BLADA, BANOWINA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, OBRONA PHILIDORA, HOMARY, KRAJANKA, MASŁO, ZIEMNIAK SKROBIOWY, KAMIEŃ, KOREK TOPLIWY, TRACHEOTOMIA, WODY PELAGIALNE, FISZBINOWIEC, PIPA, GODZINA POLICYJNA, FIRN, WOREK REZONANSOWY, WESOŁOŚĆ, HIPERMETROPIA, JAŁOWNIK, PODKARMIACZKA, SKLEP ZOOLOGICZNY, GWIAZDA WIELOKROTNA, EKOLOGIA, TUNDRA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, MUFLA, BUSINESSMAN, PROGRAM, ZASTÓJ, BĄBELEK, SUBKONTRAKT, AYER, OPIEKUN, OKRES LITERACKI, FILOZOFIA KRYTYCZNA, KOCHAŚ, MAGNI, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, MŻAWKA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, RĘKAWICZNIK, SYJON, OKSZA, WIRTUOZ, GRABARZ, KOALICYJKA, BURSZTYNNIK, TURBINA CIEPLNA, SYNTAKTYKA, KAKOFONIA, KONESER, CZŁONY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, SZOK, GOŁĄBEK, EFEKT KAPILARNY, PARALAKSA, GLAZURA, ARKA, NAUKA PRZYRODNICZA, SKŁAD, ZBRODNIARZ WOJENNY, WIEDZA O KULTURZE, WORECZKOWY, MIASTECZKO ROWEROWE, EPIFIT, SZARMANTERIA, FELLINI, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ŚWIAT DYSKU, GEODEZJA NIŻSZA, MISTRZ, CHEMIA ORGANICZNA, ZASADA, ANGIELSKA FLEGMA, UCHWYT ŚLIZGOWY, BIEDRONKA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, HIPOPOTAMOWATE, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, DANIE, OSAD, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, POCZUCIE WINY, ŻÓŁTLICZKA, LICA, SKLEJACZ, SPRINTER, STAN PODSTAWOWY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PYTEL, SPŁYW, REAKCJA ORIENTACYJNA, SALA, KONIUSZEK SERCA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, PŁYTKI TALERZ, SKRUPULAT, IMPOSTOR, SZTUKA MYKEŃSKA, KRYSZNAIZM, CZWARTACZKA, MIĘDZYŻEBRZE, OOLIT, BALZAK, CUKIER MLEKOWY, PĘD ROŚLINNY, UROJENIE KSOBNE, WICIOWCE, ROZTOCZE, TABLICA CAYLEYA, PROTOZOOLOGIA, KOPROFAGI, DIAGNOZA, DEZADAPTACJA, BUJANIE, STOCZNIA ZŁOMOWA, PŁASKI TALERZ, POMÓR, KONWOKACJA, MIKROSKOP OPTYCZNY, ZDARZENIE, DRAG, DZIADZIENIE, BIFURKACJA, PLANETARIUM, RESORT SIŁOWY, KYZYŁ, POLICJA POLITYCZNA, TEORIA GRAFÓW, KOMEDIANTKA, MAILOWANIE, ANTOWIE, PONDERABILIA, NIEKAPEK, GOŁĄBECZEK, POJAWIENIE SIĘ, DOSTRZEGALNOŚĆ, DRYL, HETEROATOM, MUTACJA DYNAMICZNA, CYKL WYDAWNICZY, ART DECO, DRAPIEŻCA, STREFA BUFOROWA, DZBANIEC, ISLANDZKI, FILOLOGIA POLSKA, SAMOŁÓWKA, REAGINA, POLICJA DROGOWA, PROCES CHEMICZNY, ZBÓJNIK, NABYTEK, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, KOREK, KONTROLA, PRĘŻNOŚĆ, MASTYKS ASFALTOWY, NARZĄD RODNY, FUTURYSTYCZNOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, NABOJKA, CZIROKEZKA, KANADA, CHEMIA ANALITYCZNA, RADIOLOGIA, ROZSADNIK, GLINA ZWAŁOWA, PILOT DOŚWIADCZALNY, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, WIDZENIE OBWODOWE, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZMARŹLAK, USTNOŚĆ, JĘZYK ETIOSEMICKI, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, LICHENOLOGIA, CZĘŚĆ, PŁYN CHŁODNICZY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, MISIEK, KROCHMAL, SINGIEL, KOMORA, KESON, MELODYKA KANTYLENOWA, JAKOŚĆ, PARNIK, KULTURA MAGDALEŃSKA, ROMANISTA, ANTYCYPACJA, PERMAKULTURA, NIMB, NIEPODZIELNOŚĆ, DOSTĘP, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, HIGIENA WETERYNARYJNA, DZIEŻA, RANA, PRANKO, SEMINARZYSTA, ELFICKI, ZBIÓR, CHOROBA UHLA, ŻURAWINA, POGONIEC, KLAN, WŚCIK DUPY, MECHOWCE, WSZOŁY, NUMER, NELSON, OTWARTOŚĆ, DUCH, BOREWICZ, RACHUNEK CIĄGNIONY, MUSZKA, AGENEZJA, KARATEKA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, PIEKARNIA, RYBA AKWARIOWA, BOROWODOREK, WYDAWNICTWO ZWARTE, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, IMPRESYJNOŚĆ, POŚCIELÓWKA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, MERYNOS, TEORIA GEOCENTRYCZNA, MIMOŚRÓD, SPRAY, MUCHY W NOSIE, UKŁAD LOMBARDZKI, TWÓRCZOŚĆ, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, GERMANISTYKA, OBSERWATORKA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, TŁOK, REKINY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PEŁZATKA, WIECZÓR PANIEŃSKI, MALUCZKOŚĆ, RODZAJ MĘSKI, POTRZOS, PIJAR, TURANIEC, POKER DOBIERANY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KORONKARZ, APTECZKA, KLATCHIAŃSKI, ZACIĘCIE, PORFIRYNA, AUŁ, SZALE, VAT, PŁASKONOS, PONCZOWNICA, ?KINOMANIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.830 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJGŁĘBSZA STREFA WÓD OCEANÓW I MÓRZ PONIŻEJ 1700 M. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJGŁĘBSZA STREFA WÓD OCEANÓW I MÓRZ PONIŻEJ 1700 M. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABISAL najgłębsza strefa wód oceanów i mórz poniżej 1700 m. charakteryzująca się brakiem światła (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABISAL
najgłębsza strefa wód oceanów i mórz poniżej 1700 m. charakteryzująca się brakiem światła (na 6 lit.).

Oprócz NAJGŁĘBSZA STREFA WÓD OCEANÓW I MÓRZ PONIŻEJ 1700 M. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - NAJGŁĘBSZA STREFA WÓD OCEANÓW I MÓRZ PONIŻEJ 1700 M. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x